Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od skupaj 11)
Publikacija Članek
Naslovnica
PODJETJE IN DELO, 2019⁄6-7

Tehnologija veriženja blokov in vrednostni papirji

Patrick Vlačič, 1.10.2019

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Patrick Vlačič, PODJETJE IN DELO, 6-7/2019Povzetek: Nakladnica je ključni dokument v pomorskem prevozu, hkrati pa je tudi vrednostni papir. Nenavadno je, da leta 2019 velika večina pomorskih prevozov še vedno poteka z uporabo papirne nakladnice. Doslej se pomorski prevoz tovora ni informatiziral, ker informacijske tehnologije niso nujno pomenile prednosti, temveč večkrat celo dodatne aktivnosti in nove pravne dileme. Tehnologija veriženja blokov je nastala predvsem zaradi digitalnega denarja. Ima pa nekatere funkcije in značilnosti, ki so korak naprej pri dosedanjih tehnoloških omejitvah v povezavi z vrednostnimi papirji. To še ne pomeni, da je ta tehnologija dala odgovore na vsa odprta pravna vprašanja, ima pa nastavke, da končno omogoči informatizacijo pomorske prevozne industrije. Tehnološkemu delu mora slediti tudi rešitev pravnih vprašanj. V tem primeru so rešitve bodisi pogodbene ali zakonodajne narave. Ključne besede: nakladnica, elektronska nakladnica, elektronski prenosni dokumenti, tehnologija veriženja blokov, pomorski prevoz tovora, Haaška pravila, Visbyjska pravila, Hamburška pravila, Rotterdamska pravila, CargoX Title: Blockchain Technology and Documents of Title Abstract: Bill of lading is an essential document in maritime transport, and is also a document of title. Oddly enough, in 2019, the vast majority of maritime transport is still in the process of issuing paper bills of lading. Until now, the use of electronic means in carriage of goods by sea has not been widespread because information technology has not necessarily been an advantage. On the contrary, many times additional activities and new legal dilemmas have arisen. Blockchain technology has been invented primarily because of cryptocurrencies. However, it has some features that can be a step forward in what have so far been technological limitations in documents of title. It does not mean that this technology has answered all the outstanding legal questions. However, blockchain has all the features to enab
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Terorizem in prevoz

Patrick Vlačič, 1.10.2017

Človekove pravice, Promet in zveze - splošno

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Terorizem je imel v prejšnjem in ima še v tem stoletju močan vpliv na številna področja in tudi na prevoz oziroma promet. Prevoz je priljubljena tarča teroristov, bodisi da je prevozno sredstvo uporabljeno kot sredstvo za teroristični napad, bodisi da je napad izveden na prevozno infrastrukturo ali da je napad izveden na množice, ki jih ustvarja prevoz. V prevozu se zaradi tega pojavljajo vedno nove zahteve po varovanju. Te vplivajo na posege v temeljne človekove pravice. Ljudje smo pripravljeni v imenu varnosti v prevozu dopuščati vse večje posege. Eden takih hudih posegov je uvedba telesnih skenerjev na letališčih. Posegi v temeljne človekove pravice v imenu zagotavljanja varnosti v prevozu se bodo gotovo nadaljevali, čeprav je jasno, da to ni rešitev. Ključne besede: prevoz, terorizem, človekove pravice, telesni skener, varovanje v letalstvu Title: Terrorism and Transport Abstract: In addition to many other areas in the previous and current century, terrorism has had a strong impact on transport or traffic. Transport is a popular target for terrorists, either by transport means used to execute a terrorist attack, transport as the target of a terrorist attack, or crowds generated by transport means as the focus of a terrorist attack. As a result, there are always new security requirements in transport. These affect interference with basic human rights. We are ready to tolerate more and more interferences with human rights in the name of transport safety. One of such serious interferences is the introduction of body scanners at airports. Interferences with human rights in the name of ensuring transport safety will surely continue, even though it is clear that this is not the solution. Key words: transport, terrorism, human rights, body scanner, security in aviation
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄5

Začasna zaustavitev ladje v Sloveniji petnajst let po rojstvu Pomorskega zakonika

dr. Patrick Vlačič, 1.8.2016

Pomorski in rečni promet

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 5/2016Povzetek: Članek govori o zaustavitvi ladje v Sloveniji v obdobju od sprejema Pomorskega zakonika do danes. Opisane so okoliščine, ozadje in razlogi za spremembe pravne ureditve zaustavitve ladij. V tem času je bilo sprejetih nekaj zanimivih judikatov s področja zaustavitev ladij, ki so vdihnili življenje v določbe tega poglavja Pomorskega zakonika. Narejena je primerjalna tabela med nekaterimi določbami Pomorskega zakonika, Mednarodno konvencijo za začasno zaustavitev morskih ladij iz leta 1952 in Mednarodno konvencijo o zaustavitvi ladij iz leta 1999. Opisan je tudi institut actio in rem v povezavi z zaustavitvijo ladje in razlogi, zakaj in kako bi ga bilo smiselno uvesti v naš pravni red. Namesto zaključka so zapisani predlogi za izboljšavo obstoječe pravne ureditve zaustavitev ladij v Sloveniji. Ključne besede: zaustavitev ladje, actio in rem, Pomorski zakonik, vzajemnost terjatev, Mednarodna konvencija za začasno zaustavitev morskih ladij iz leta 1952 Title: Arrest of ship in Slovenia fifteen years after the birth of Maritime Code Abstract: This paper deals with the arrest of a ship in Slovenia from the adoption of the Maritime Code to the present, describing the circumstances, the background and the reasons for changes regarding regulations pertaining to the arrest of a ship. During this time, there were several interesting cases of arrest, which breathed life into the provisions of this chapter of the Maritime Code. There is also a table comparing various provisions from the Maritime Code, the International Convention Relating to the Arrest of Sea-Going Ships from 1952, and the International Convention on the Arrest of Ships, 1999. Finally, there is a description of action in rem in connection with the arrest of a ship and the reasons why it would be convenient to bring it into our legal system. By way of conclusion, I propose improvements to the regulations for the arrest of ships in Slovenia. Key words: arrest of ship, action in rem, Mar
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Potniki niso kontejnerji

Patrick Vlačič, 1.10.2015

Promet in zveze - splošno

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Pogodba o prevozu potnikov in prtljage v različnih panogah 2.1. Ureditev v Republiki Sloveniji 2.2. Glavni mednarodni akti o prevozu potnikov 3. Bistveni elementi pogodbe o prevozu potnikov 3.1. Varen prevoz 3.2. Prevoz s tistim prevoznim sredstvom, ki je določeno v prevozni pog
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄3-4

Razlastitev v Sloveniji z nekaterimi vidiki razlastitve v Nemčiji in Italiji

Stockbauer Zagorac Tina, Vlačič Patrick, 1.6.2014

Obligacije

Tina Stockbauer Zagorac, Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 3-4/2014Namen prispevka je ugotoviti, koliko se sistemi razlastitve v Sloveniji, Nemčiji in Italiji med seboj razlikujejo in kje imajo podobne rešitve. V prispevku je podrobno obravnavana slovenska ureditev prisilnega pridobivanja nepremičnin, ki jo v nekaterih glavnih delih primerjava z ureditvijo razlastitve v drugih državah s primerljivim pravnim redom, in sicer s sistemom razlastitve v nemškem in italijanskem pravnem redu. Zaradi lažje primerjave se v prispevku osredinjava na štiri glavne vidike razlastitve: pravno podlago, javno potrebo ali javni interes, postopek in odškodnino.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Odgovornost za (zlo)rabo morja

Patrick Vlačič, 8.10.2007

Pomorski in rečni promet, Varstvo okolja

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. KRATKA ZGODOVINA POMORSKIH NESREČ PRI PREVOZU NAFTE PO MORJU 3. NAČINI REŠEVANJA RAZLITJA NAFTE 4. DRUGE PRAVNE POSLEDICE ZARADI RAZLITJA NAFTE 5. SKLEP Povzetek Človek že zelo dolgo pluje po morju. Do šestdesetih let prejšnjega stoletja ni nikoli tako ogrožal morja, kot ga,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Omejitev višine odgovornosti v 21. stoletju

Patrick Vlačič, 7.10.2004

Obligacije

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Naslov referata je sintagma, ki se poskuša v največji meri približati temu, kar ta institut civilnega prava pomeni. Osnovno načelo odškodninskega prava je, seveda poleg neminem laedere, da mora tisti, ki je povzročil škodo, le-to v celoti povrniti.(*1) Načelo popolne odškodnine je določen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Logistična pogodba(*1)

mag. Patrick Vlačič, 1.10.2003

Obligacije

mag. Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD V drugi svetovni vojni je bila prav logistika tista dejavnost, ki je bistveno pripomogla k uspehom zavezniške vojske v boju proti okupatorjem v Evropi in po svetu. Učinkovitost ameriške vojske je bila posledica učinkovitega logističnega sistema.(*2) Problemi, s katerimi se je srečevala am...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Elektronsko poslovanje v transportu: primer elektronske nakladnice

dr. Patrick Vlačič, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2001Marko Pavliha doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet Patrick Vlačič univ. diplomirani pravnik Fakulteta za pomorstvo in promet 1. UVOD Enaindvajseto stoletje lahko že sedaj označimo kot informacijski vek, v katerem živi "omreženo človeštvo" (networked society). Elektronsko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄5

Kdaj pomorski prevoznik nima pravice omejiti odgovornosti

Patrick Vlačič, 24.8.2001

Obligacije, Pomorski in rečni promet

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 5/2001Patrick VLAČIČ univ. diplomirani pravnik Fakulteta za pomorstvo in promet 1.UVOD Pri pravici do omejitve odgovornosti pomorskega prevoznika bi kazalo uvodoma pripomniti, da lahko govorimo o omejitvi odgovornosti le latu senso. Vsebinsko gre namreč za omejitev dolžnosti do plačila odškodnine.(*...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razvoj slovenskega železniškega in cestnega prava

Patrick Vlačič, 5.10.2000

Cestni promet, Železniški promet

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2000Patrick VLAČIČ univ. diplomirani pravnik Fakulteta za pomorstvo in promet Prometno pravo kot gibalo gospodarstva SPLOŠNO Po osamosvojitvi in kasneje se je pravni sistem v Republiki Sloveniji znašel v dvojni legislativni transformacijski fazi: - Po eni strani se prenavljajo predpisi nekdanj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(10)

Leto objave

2019(1) 2017(1) 2016(1) 2015(1)
2014(1) 2007(1) 2004(1) 2003(1)
2001(2) 2000(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov