Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 7 (od skupaj 7)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Primerjava pravic, dolžnosti in pravnih položajev partnerjev istega in različnega spola v Republiki Sloveniji

Barbara Rajgelj, 1.10.2016

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Avtorica v prispevku analizira pravice, dolžnosti in pravne položaje partnerjev istega in različnega spola v slovenskem pravu. Analiza je zasnovana kot kronološki pogled na trideset let postopnega razvoja pravne ureditve istospolnih partnerstev pri nas, s poudarkom na poglobljeni analizi razlikovanja med istospolnimi in raznospolnimi partnerstvi, ki so bila uvedena z Zakonom o registraciji istospolne partnerske skupnosti. Od njegove uveljavitve leta 2005 so se razlike postopoma zmanjševale, večinoma pa bodo odpravljena z novim Zakonom o partnerski zvezi, ki že velja, uporabljati pa se začne februarja 2017. Izziv za prihodnost, po vsej verjetnosti za ustavnosodno presojo, ostajajo zlasti na področju razmerij do otrok, torej upravičenost do postopkov z biomedicinsko pomočjo ter skupna posvojitev, ki sta po Zakonu o partnerski zvezi za istospolne partnerje še naprej izključeni. Ključne besede: partnersko pravo, družinsko pravo, partnerstvo, zakonska zveza, istospolno partnerstvo, spolna usmerjenost, LGBT, človekove pravice Title: Comparison of Rights, Duties and Legal Positions of Partners of the Same and Different Sexes in the Republic of Slovenia Abstract: In this article, the author analyses the rights, duties and legal positions of partners of the same and different sexes in the Slovenian law. The analysis is designed as a chronological review of 30 years'' gradual development of the legal management of same-sex partnerships in Slovenia with the emphasis on an in-depth analysis of differentiation between same-sex and different sex partnerships, introduced with the Same-Sex Partnership Registration Act. Since its introduction in 2005, the differences were gradually reduced, but will mostly be entirely removed with the new Partnership Act, which is already in force and comes into use in February 2017. The challenge for the future, most likely also for constitutional legal judgement, remains mostly in the field of relations towards child
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Udeležba zaposlenih pri dobičku v zakonodaji in praksi RS in EU

Barbara Rajgelj, 7.10.2009

Delovna razmerja

Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku analizira prakso in pravno ureditev finančne participacije v Sloveniji in v EU. V uvodnem delu predstavi osnovne pojme ter prednosti in slabosti finančne participacije, nato predstavi prakso in pravne okvire na ravni EU. V poglavju, ki se nanaša na slovensko pravno ureditev in p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Delavsko soodločanje v evropski in nacionalnih delniških družbah v EU

dr. Barbara Rajgelj, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Barbara Rajgelj ? 1. UVOD 2. Delavsko soodločanje v nacionalnih delniških družbah 2.1. Delavsko soodločanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2.1.1. Nemčija 2.1.1.1. Uvodno 2.1.1.2. Paritetno delavsko soodločanje 2.1.1.3. Tretjinsko delavsko soodločanje 2.1.1.4. Kvazi paritetno d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄1

Slovensko mednarodno zasebno pravo družb

dr. Barbara Rajgelj, 17.2.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. PRAVO TUJIH DRUŽB IN KOLIZIJSKO PRAVO DRUŽB 2.1. Pravo tujih družb 2.2. Kolizijsko pravo družb 2.2.1. Uvod 2.2.2. Osebni statut družbe 2.2.3. Navezna okoliščina: država ustanovitve ali država dejanskega sedeža 3. SLOVENSKO PRAVO TUJIH DRUŽB 3.1. Opredelitev tuje družbe ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogoji in ovire pri uveljavljanju sankcij za kršitev mednarodne prodajne pogodbe

mag. Barbara Rajgelj, 13.10.2005

Obligacije

mag. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek obravnava sistem sankcij po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga (CISG). V uvodnem poglavju avtorica predstavi obveznosti pogodbenih strank in idejo enotne kršitve pogodbe ter na njej temelječ sistem sankcij. V osrednjih petih poglavjih obravnava pogoje in ovire za uv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Nova ureditev pogodbenih sankcij v nemškem pravu

mag. Barbara Rajgelj, 4.2.2003

Obligacije

mag. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 1/20031. UVOD Nemško obligacijsko pravo, ki je pretežno urejeno s Civilnim zakonikom (Bürgerliches Gesetzbuch, v nadaljevanju BGB) iz leta 1896, je doživelo obsežno novelizacijo z Zakonom o posodobitvi obligacijskega prava (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts), ki je bil sprejet 26. novembra 200...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄5

Prepovedana plačila delničarjem in zahtevki za njihovo vrnitev

mag. Barbara Rajgelj, 30.8.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 5/20021. UVOD 1. Splošno Pravila o prepovedi vračila vložkov in zahtevki, ki omogočajo vrnitev prepovedanih izplačil delničarjem, so namenjeni predvsem varstvu upnikov, ki v kapitalskih družbah za poplačilo svojih terjatev praviloma nimajo druge možnosti kot zgolj zahtevek zoper družbo, zato jim pravni...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(7)

Leto objave

2016(1) 2009(1) 2006(2) 2005(1)
2003(1) 2002(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: R

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov