Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄1

Sodobne vrste znamk - novi izzivi in priložnosti

Martina Repas, 1.2.2020

Intelektualna lastnina

Martina Repas, Podjetje in delo, 1/2020Povzetek: Prispevek se ukvarja z možnostjo registracije netradicionalnih (sodobnih) znakov, kot so prostorsko neomejene barve, pozicijski znaki, gibanje, holografski znaki itd., kot znamk z vidika splošnih zahtev za registracijo znamke, ki veljajo v zakonodaji držav članic EU. Posledično gre za analizo zahtev, ki se nanašajo na znak, na jasno in natančno predstavitev znaka ter na sposobnost razlikovanja znaka, ki jih netradicionalni znaki - v nasprotju s tradicionalnimi (besede, slike) - težje izpolnijo. Za netradicionalne znake, katerih varstvo z znamko je izključeno oziroma zavrnjeno, je treba iskati varstvo v okviru drugih pravic intelektualne lastnine. Kot alternativni možnosti se kažeta predvsem avtorska pravica in varstvo pred nelojalno konkurenco.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Prodaja blagovne znamke - med svobodnim in omejenim prenosom

Martina Repas, 1.8.2015

Intelektualna lastnina

Martina Repas, Podjetje in delo, 5/20151. Uvod 2. Teorija omejenega in svobodnega prenosa znamke 3. Prenos znamke v mednarodnih pravnih aktih 3.1. Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine 3.2. Sporazum TRIPS 3.3. Pogodba o pravu znamk 4. Prenos znamke v pravnih aktih EU 5. Prenos znamke po pravilih slovenskega ZIL-1
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kršitev znamk na internetu - odmik od tradicionalnega pristopa

Martina Repas, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava uporabo znamk na internetu in spore, ki jih povzroča taka uporaba na področju prava znamk zaradi konflikta med teritorialno omejenimi znamkami in globalnim učinkom interneta. Avtorica navaja, da za reševanje tovrstnih sporov "tradicionalna" pravna pravila niso ustrezna in lahko p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Ekonomska analiza kot podlaga za odločanje v konkurenčnopravnih zadevah

Martina Repas, 8.10.2007

Varstvo konkurence, cene

Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. EKONOMSKA ANALIZA PRAVA 3. EKONOMSKI PRISTOP V KONKURENČNEM PRAVU 3.1. Splošno 3.2. Vključitev ekonomskega pristopa v konkurenčno pravo ES 4. SKLEP Povzetek Avtorica se v prispevku ukvarja s čedalje pomembnejšo vlogo ekonomskih načel v konkurenčnem pravu. Pri tem ugotavl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄1

Upoštevanje dejavnika »insolventnosti« oziroma »neuspešnosti« podjetja v konkurenčni presoji koncentracij –failing firm defence

dr. Martina Repas, 17.2.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Varstvo konkurence, cene

dr. Martina Repas, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. DEJAVNIKI PRESOJE KONCENTRACIJE V KONKURENČNEM PRAVU ES 3. SPLOŠNO O DEJAVNIKU INSOLVENTNOSTI OZIROMA NEUSPEŠNOSTI PODJETJA 4. UPOŠTEVANJE DEJAVNIKA INSOLVENTNOSTI PODJETJA V PRAKSI (FAILING FIRM DEFENCE) 1. Pristop Komisije v primeru Kali und Salz in Sodišča ES v primeru France v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

PROBLEMATIKA PODOBNIH ZNAMK – ANALIZA ODLOČBE SABEL v PUMA

dr. Martina Repas, 16.12.2005

Intelektualna lastnina

dr. Martina Repas, Podjetje in delo, 8/2005Zakon o industrijski lastnini1 v določbi točke b) prvega odstavka 44. člena med relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke uvršča tudi tako imenovano pravilo podobnosti. To pomeni, da se kot znamka ne more registrirati znak, ki je enak ali podo-ben prejšnji znamki za enako ali podobno blag...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Prodaja blaga s kršitvijo blagovne znamke – ali je odgovornost prodajalca po pravilih Dunajske konvencije omejena?

mag. Martina Repas, 13.10.2005

Intelektualna lastnina, Obligacije

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga vsebuje posebno določbo o odgovornosti prodajalca za pravne napake blaga, ki izvirajo iz pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Avtorica navaja in analizira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nastop te prodajalčeve odgovornosti, kot t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Unitarne pravice industrijske lastnine v EU – izziv za pravne osebe

Martina Repas, 7.10.2004

Intelektualna lastnina

Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pravo intelektualne lastnine je predmet zakonodajnega urejanja Skupnosti. Ta je na tem področju sprejela številne pravne akte v obliki direktiv in uredb. Namen direktiv je harmonizacija tega pravnega področja zaradi velikih razlik v nacionalni zakonodaji držav članic EU ter zaradi dosegan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Problem priglasitve koncentracij v več državah članicah EU: Kako naprej?

mag. Martina Repas, 25.8.2003

Varstvo konkurence, cene

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD Današnji čas označuje prava "manija" koncentracij gospodarskih subjektov (združitve, prevzemi). Podatki kažejo, da je velika aktivnost na tem področju obstajala v drugi polovici 80. let, nato pa spet v sredini 90. let, velike razsežnosti pa je dosegla v letih 1998 in 2000(*1) in še raste,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄2

Pravice intelektualne lastnine in prost pretok blaga(*1)

mag. Martina Repas, 5.5.2003

Intelektualna lastnina, Predpisi o carini in prosti trgovini

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 2/20031. UVOD Pravice intelektualne lastnine so pravice na tistih stvaritvah, ki so plod človekovega intelekta. Priznane in uveljavljene so v vseh razvitih državah. Njihova vrednost in pomembnost je v sodobnem komercialnem svetu neprecenljiva, vendar pa je njihov vpliv na pravo Evropske skupnosti (v na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Odgovornost prodajalca za pravne napake blaga po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga

mag. Martina Repas, 4.2.2003

Obligacije

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 1/20031. UVOD Namen tega prispevka je analiza sodnega primera, ki zadeva kršitev pravic inte-lektualne lastnine, ki izvirajo iz prodajne pogodbe. V obravnavanem sporu izstopa vprašanje odgovornosti prodajalca za pravne napake blaga kot posledica kršitve pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Spor ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Dodatni varstveni certifikat - daljše monopolno varstvo za farmacevtske proizvode

mag. Martina Repas, 11.12.2002

Intelektualna lastnina

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 8/20021. Namesto uvoda Zakon o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1),(*1) ki je začel veljati 7. decembra 2001, je v pravo industrijske lastnine prinesel kar precej sprememb. Vzrok za te spremembe je uskladitev slovenske zakonodaje tega področja s pravom Evropske skupnosti in priprava Slovenije na ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄2

Odvzem dovoljenja borznemu posredniku zaradi opravljanja navideznih poslov na borzi - odločitev....

Martina Repas, 8.4.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Martina Repas, Podjetje in delo, 2/2002...Agencije za trg vrednostnih papirjev in Vrhovnega sodišča Agencija za trg vrednostnih papirjev je proti borznemu posredniku začela postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika zaradi opravljanja navideznih poslov ter mu to dovoljenje tudi odvzela. Vrhovno sodišče je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Oškodovanje upnikov, javni interes in morala kot razlogi ničnosti skupščinskih sklepov

Martina Repas, 7.2.2002

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Martina Repas, Podjetje in delo, 1/2002Martina Repas univ. diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Novela - F(*1) zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD)(*2) je v korporacijsko pravo prinesla dosti sprememb, med drugim tudi na področju ničnosti skupščinskih sklepov, tako glede opredelitve razlogov same n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Novejši trendi na področju patentiranja

Martina Repas, 11.12.2001

Intelektualna lastnina

Martina Repas, Podjetje in delo, 8/2001Martina Repasuniv. diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. NAMESTO UVODA Evropski patentni sistem sestoji iz treh elementov, in sicer Evropske patentne konvencije (v nadaljevanju EPK), Konvencije o patentu skupnega trga in nacionalne patentne zakonodaje držav članic Evropske unije....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄1

Patronatska izjava kot novejša oblika zavarovanja obveznosti

Martina Repas, 12.2.2001

Civilni sodni postopki

Martina Repas, Podjetje in delo, 1/2001Martina REPAS univ. diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. NAMESTO UVODA Patronatske izjave (Comfort letters,(*1) Patronatserklärengen, Declarations de patronagé) je poslovna praksa razvila kot institut zavarovanja in utrditve obveznosti. Tako kot pri nas gre tudi v tujih pravnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄5

Restriktivne določbe v licenčni pogodbi

Martina Repas, 14.8.2000

Obligacije

Martina Repas, Podjetje in delo, 5/2000Martina REPAS diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V luči približevanja Evropski uniji je treba opozoriti na uredbe(*1) na območju prava Evropske skupnosti, ki se nanašajo na področje prava industrijske lastnine, zlasti na omejitvene določbe v licenčnih pogodbah. V slovensk...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(17)

Leto objave

2020(1) 2015(1) 2009(1) 2007(1)
2006(1) 2005(2) 2004(1) 2003(3)
2002(3) 2001(2) 2000(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: R

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov