Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Razvoj socialne varnosti in varovanje človekovega dostojanstva v odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Etelka Korpič Horvat, 1.10.2018

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Avtorica v uvodu prispevka navede, da je prihodnji razvoj družbe v prihodnosti odvisen od treh temeljnih dejavnikov: ekonomije, zagotavljanja socialne varnosti ter skrbi za zdravo življenjsko okolje in ohranjanje narave. Gre za razvoj ekonomske (materialne), družbene in okoljske blaginje. Prispevek obravnava razvoj socialne varnosti in varovanja dostojanstva v Republiki Sloveniji kot pomembnega segmenta razvoja družbene blaginje in socialne države. Avtorica prikaže posamezne izbrane odločitve Ustavnega sodišča s področja pravic iz socialne varnosti. Odločitve, ki po njenem mnenju niso prispevale k razvoju socialne države, tudi kritično oceni. Ugotavlja, da je Ustavno sodišče največ odločitev, ki zadevajo socialno varnost, sprejelo na področju pokojninskega zavarovanja, kar je razumljivo, saj je skoraj 30 odstotkov slovenskega prebivalstva upokojencev. Ustava je zakonodajalcu dala pooblastilo, da ureja socialna zavarovanja, na katerih temelji socialna varnost prebivalstva. Zato mora biti Ustavno sodišče pri presojah vsebin teh zavarovanj zadržano. To pa ne pomeni, da ne bdi nad varstvom jedra teh pravic. Če zakonodajalec poseže v bistvo človekove pravice, kar se presoja v vsakem konkretnem primeru posebej, poseže tudi v pravico do človekovega dostojanstva. Dostojanstvo človeka pa je temeljna vrednota, ki pripada vsem ljudem. Ključne besede: socialna varnost, družba blaginje, ustavno sodišče, socialna država, načelo, človekova pravica, dostojanstvo Title: Development of Social Security and Protection of Human Dignity in the Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia Abstract: In the introduction to this article, the author mentions that the future development of society depends on three fundamental factors: economy, social security, and protection of a healthy living environment and nature conservation. These refer to the development of economic (material), social, and environmental prosperity.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Pravice delavcev in ustavnosodne presoje

Etelka Korpič Horvat, 5.10.2012

Delovna razmerja

Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtorica obravnava ustavnosodne presoje, ki se nanašajo na pravice delavcev na podlagi vloženih zahtev in pobud sindikatov. Analizira odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja 2009 do 15. junija 2012 in ugotavlja, da Ustavno sodišče, predvsem od leta 2011, le redko meritorno obravnava vloge sindikatov, ko ti kot kvalificirani predlagatelji vlagajo zahteve za oceno ustavnosti predpisa zaradi ogrožanja pravic delavcev ali kot pobudniki izkažejo, da predpis neposredno posega v njihove pravice, pravne interese oziroma v njihov pravni položaj. Pri tem avtorica prikaže posamezne meritorne odločitve Ustavnega sodišča in sklepe o zavrženju zahtev in pobud.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Delovno mesto in/ali vrsta dela

dr. Etelka Korpič-Horvat, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku obravnava možnosti zaposlovanja za opravljanje del na delovnem mestu oziroma pri vrsti dela. Razčlenjuje predvsem ureditev in možnosti zaposlovanja za vrsto dela, ki naj bi omogočilo večjo prožnost in hkrati varnost delovnih razmerij. Pri tem opozarja na odprta vprašanja in na p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Svoboda sklepanja pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju

Etelka Korpič-Horvat, 8.10.2007

Delovna razmerja

Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. ZNAČILNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI V JAVNEM SEKTORJU 3. SVOBODA SKLEPANJA POGODB O ZAPOSLITVI V JAVNEM SEKTORJU 3.1. Splošno 3.2. Bistvene omejitve svobode sklepanja pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju 3.3. Svoboda sklepanja pogodb o zaposlitvi v državnih organih in samouprav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogodba o zaposlitvi z dopolnilnim delom

dr. Etelka Korpič-Horvat, 13.10.2005

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava dopolnilno delo kot obliko dela s krajšim delovnim časom. Prikaže delovnopravno ureditev po Zakonu o delovnih razmerjih in drugih posebnih zakonih in pravice delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dopolnilnim delom po posameznih zakonih socialn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plače v javnem sektorju

dr. Etelka Korpič-Horvat, 19.10.1998

Uprava

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/1998Etelka KORPIČ HORVAT doktorica pravnih znanosti Računsko sodišče Republike Slovenije I. UVOD V tem prispevku bom pod pojmom javni sektor obdelala plačni sistem za zaposlene v državni upravi, lokalni skupnosti in v javnih zavodih, ki jih po področjih dejavnosti navaja ZRPJZ (šolstvo, zdravstvo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

dr. Etelka Korpič-Horvat, 19.4.1997

Varstvo konkurence, cene

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 2/1997(*1)VPRAŠANJE: Delavec je 20. junija 1990 podpisal sporazum o prepovedi konkurenčne dejavnosti delavca, pri čemer se je sporazum skliceval na 7. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90).
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Problematika pogodb o zaposlitvi v državni upravi

dr. Etelka Korpič-Horvat, 28.10.1996

Uprava, Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 5-6/1996Etelka Korpič-Horvat doktorica pravnih znanosti Računsko sodišče Republike Slovenije I. UVOD V letu 1995 je nastalo veliko vprašanj v zvezi s potrebo po sklenitvi pogodb o zaposlitvi za delavce v državni upravi.(*1) Vzrok je bila neenotna praksa pri sklepanju teh pogodb v posameznih državnih o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Delo na domu kot oblika rednega delovnega razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, 31.12.1995

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 8/1995Etelka KORPIČ HORVAT doktorica pravnih znanosti Računsko sodišče Republike Slovenije I. UVOD Delo na domu prištevamo med tiste atipične oblike dela, ki se danes vse bolj uveljavljajo, v razvitem svetu in v državah v razvoju. Delež tovrstnega zaposlovanja se v strukturi zaposlenih iz leta v let...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Avtonomnost postopka nadzora Računskega sodišča republike Slovenije

dr. Etelka Korpič-Horvat, 21.9.1995

Računsko sodišče

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 5-6/1995Etelka KORPIČ HORVAT doktorica pravnih znanosti Računsko sodišče Republike Slovenije I. UVOD Računsko sodišče Republike Slovenije(*) je nova institucija države. Ustanovljena je bila z zakonom o Računskem sodišču Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/94). Temelj obstoja in neodvisnosti mu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Urejanje presežkov delovne sile ter varstvo pred zlorabami v praksi

dr. Etelka Korpič-Horvat, 15.10.1994

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 5-6/1994Etelka KORPIČ-HORVAT doktorica pravnih znanosti Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Murska Sobota I. UVOD Problem presežnih delavcev je danes svetovni problem, tako razvitega kot nerazvitega dela. Pogojujejo ga predvsem trije pomembni dejavni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Zaposlenost in brezposelnost v Sloveniji

mag. Etelka Korpič-Horvat, 17.5.1992

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 3/1992Etelka KORPIČ-HORVAT magistra pravnih znanosti Služba družbenega knjigovodstva Murska Sobota 1. UVOD Zaposlovanje in brezposelnost sta danes v Sloveniji med najpomembnejšimi problemi njene družbenoekonomske krize. Zmanjševanje zaposlenosti in rast brezposelnosti sta se začela v začetku osemdes...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Zaposlovanje delavcev po pogodbi o delu po Zakonu odelovnih razmerjih

mag. Etelka Korpič-Horvat, 17.7.1991

Delovna razmerja

mag. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 4/1991Etelka KORPIČ-HORVAT magistra pravnih znanosti Služba družbenega knjigovodstva Murska Sobota I. VZROKI ZAPOSLOVANJA PO POGODBI O DELU Danes se v praksi vse večkrat srečujemo s pojavi zaposlovanja delavcev po pogodbah o delu. Vzroki za to so različni. Eden izmed temeljnih so predvsem številni s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(13)

Leto objave

2018(1) 2012(1) 2008(1) 2007(1)
2005(1) 1998(1) 1997(1) 1996(1)
1995(2) 1994(1) 1992(1) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov