Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 6 (od skupaj 6)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Rudarstvo s stališča zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

Suzana Kraljić, 1.2.2021

Rudarstvo, Varstvo pri delu

Suzana Kraljić, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Rudarstvo je industrijska panoga, ki jo skozi zgodovino in še danes opredeljujejo zahtevne in nevarne delovne razmere z velikim tveganjem za okvare zdravja, poškodbe ali celo smrt rudarjev. Zato ni presenetljivo, da tako na mednarodni kakor na slovenski ravni potekajo različne aktivnosti v prizadevanju za zmanjšanje števila nezgod in za izboljšanje delovnih razmer ter s tem tudi varnosti in zdravja pri delu rudarjev. Če se želi doseči visoka raven varnostne kulture, je treba zagotoviti usklajeno delovanje vseh ključnih akterjev (na primer Mednarodna organizacija dela, Agencija Evropske unije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu, država), še posebej pa delodajalcev in delojemalcev. Avtorica v prispevku po predstavitvi zgodovinskih iztočnic analizira izbrane mednarodne in nacionalne pravne predpise, pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju rudarstva kot tradicionalne gospodarske panoge. Ključne besede: rudarstvo, varnost in zdravje pri delu, varnostna kultura, ogrožanje varnosti pri delu, nezgode pri delu Title: Occupational Safety and Health in Mining Abstract: Mining is an industry that has been defined throughout history and even today by difficult and dangerous working conditions that pose an increased risk of damage to health, injury, or even death for miners. Therefore, it is not surprising that various activities are taking place both on the international and Slovenian levels, aiming to reduce accidents and improve working conditions and the safety and health of miners. If a high level of safety culture should be achieved, it is necessary to ensure the coordinated actions of all key actors (e.g. the International Labour Organisation, the European Agency for Safety and Health at Work, state), and in particular employers and employees. In the article, after the presentation of historical views, the author presents an analysis of selected legal regulations, international and national, essential for e
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄3-4

Managementski trendi v sodobni praksi zdravstvenih zavarovanj

Kraljić Suzana, Cajnko Petra, 1.6.2019

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Suzana Kraljić, Petra Cajnko, Podjetje in delo, 3-4/2019Povzetek: V gospodarsko razvitem svetu so zdravstvena zavarovanja pomemben dejavnik. Zavarovalništvo kot dejavnost brez dobro organizirane distribucije zavarovalnih zastopnikov ter posrednikov in drugih dejavnikov ne more učinkovito funkcionirati. Pri tem sta ključna visoka stopnja profesionalne integritete in strokovno znanje. Zaradi velike tržne skoncentriranosti zavarovalništva in konkurence med nosilci zavarovalne dejavnosti se danes stopnjujejo zahteve po etičnem ravnanju distributerjev, na kar opozarjajo tudi v sodobni praksi zdravstvenih zavarovanj. Posebno pozornost je treba nameniti ustvarjanju zaupanja pri zavarovalcih do zavarovalnice, ki je glavni nosilec zavarovalne dejavnosti. Eden temeljnih ciljev v prispevku predstavljene raziskave je bil zaznati vrzeli v znanju in poznavanju sodobnih praks zdravstvenih zavarovanj, predvsem z vidika najšibkejših členov - zavarovalcev kot potrošnikov. Raziskava se je ukvarjala s poznavanjem zdravstvenih zavarovanj ter njihovih prednosti in slabosti pri zavarovalcih. Poseben poudarek je bil namenjen poznavanju pojmov zdravstvenih zavarovanj v korist družbe ter iskanju odgovora na vprašanje, kako lahko poznavanje ponudbe zdravstvenih zavarovanj koristi posamezniku, ko se odloči za sklenitev posamezne oblike prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Za ta namen so bile raziskane različne možnosti in na podlagi anketnega vprašalnika empirično preverjeni managementski trendi, ki se pojavljajo v sodobni praksi zdravstvenih zavarovanj. Ključne besede: razvoj zavarovalništva, zavarovalna pogodba, zdravstveno zavarovanje, zavarovalniška pismenost, potrošniki Title: Management Trends in Modern Health Insurance Practice
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Skrbništvo za odrasle in skrb za varovančevo premoženje

Suzana Kraljić, 1.10.2018

Zakonska zveza in družinska razmerja

Suzana Kraljić, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Novi Družinski zakonik prinaša številne novosti. Skrbništvo za odrasle osebe je deležno ene pomembnejših, saj ni več vezano na odvzem poslovne sposobnosti, ki sta ga še posebej Konvencija o pravicah invalidov in praksa Evropskega sodišča za človekove pravice opredelili kot grob poseg v človekove pravice in s tem razvrednotenje osebe. Odrasli osebi, ki ni sposobna skrbeti zase ter za svoje pravice in koristi in ki je postavljena pod skrbništvo, je treba zagotoviti vso potrebno pomoč na vseh področjih njenega življenja. Skrb za varovančevo premoženje je pri tem ključnega pomena, saj varovancu lahko zagotavlja tudi ekonomsko varnost. Ključne besede: poslovna sposobnost, popis premoženja, želje varovanca, dovoljenje centra za socialno delo, malomarnost Title: Guardianship for Adults and Care for Ward’s Property Abstract: The new Family Code brings many novelties. Guardianship for adults is subject to one of the most important novelties because it no longer depends on the deprivation of the capacity to contract. The latter is determined, especially by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the practice of the European Court of Human Rights, as a gross interference in human rights and thus the devaluation of a person. Adults who are not able to take care of themselves, for their rights and entitlements, and are placed under guardianship, need to be provided with all the necessary assistance in all areas of their life. Care for property of a ward is of crucial importance, since it can also provide economic safety for the client. Keywords: capacity to contract, inventory of property, wishes of a ward, permission of the Centre for Social Work, negligence
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Pravna razmerja med zunajzakonskima partnerjema – v ZZZDR in zunaj njega

mag. Suzana Kraljić, 13.2.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Suzana Kraljić, Podjetje in delo, 1/20041. UVOD V Sloveniji je v zadnjih letih opaziti naglo rast števila zunajzakonskih skupnosti v primerjavi z zakonsko zvezo, katerih število upada. Ker pa gre način današnjega življenja v smeri alternativnih življenjskih skupnosti nasproti tradicionalni zakonski zvezi, so države zagotovile pravno va...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Pravica otroka do privolitve oziroma odklonitve medicinskega posega

mag. Suzana Kraljić, 25.8.2003

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Suzana Kraljić, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD Otrokovo zdravje je prav gotovo največja sreča za vsakega starša, čeprav se mnogi tega niti ne zavedajo. Žal se pogosto dogaja, da starši ogrožajo zdravje svojih otrok. Da bi se lahko otrok in njegove pravice čim bolje zaščitile, so bili uvedeni različni ukrepi, s katerimi se varuje otrok...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄5

Ureditev prevzemov delniških družb na Hrvaškem

mag. Suzana Kraljić, 24.8.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Suzana Kraljić, Podjetje in delo, 5/2001Suzana KRALJIČ magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V zadnjih letih so številne evropske države sprejele pravne predpise, ki se nanašajo na prevzeme delniških družb.(*1) Tudi Republika Hrvaška je leta 1997 sprejela svoj Zakon o postopku preuzimanja dioničkih društava(*...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(6)

Leto objave

2021(1) 2019(1) 2018(1) 2004(1)
2003(1) 2001(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov