Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 3 (od skupaj 3)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄8

Pravna argumentacija o odvezi dolžnosti prijaviti račun v tujini za nerezidente v Republiki Sloveniji

Tomaž Kuralt, 1.12.2017

Pravoznanstvo

Tomaž Kuralt, Podjetje in delo, 8/2017Title: Legal Argument for Discharge of Obligation to Register an Account Abroad for Non-Residents in the Republic of Slovenia 1. Uvod
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄3-4

Kritični pogled na opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Tomaž Kuralt, 2.6.2016

Delovna razmerja

Tomaž Kuralt, Podjetje in delo, 3-4/2016Povzetek: Slovenska zakonodaja omogoča celo vrsto posebnih oblik dela. Če izvzamemo zlorabo instituta samostojnega podjetnika, se nobena ni razširila tako hitro kot dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Gre za fleksibilno obliko zaposlovanja, ki omogoča hitrejše prehajanje v stanje zaposljivosti, a hkrati tudi lažje odpuščanje. Zasebne organizacije so izkoristile neučinkovitost javnega zavoda za zaposlovanje ter uspešno zagotavljajo delavce uporabnikom. Glede na to, da je posredovanje dela prepuščeno trgu, se lahko zaskrbljeno vprašamo, ali ne vodi to v novodobno suženjstvo. Koristi za delodajalce in uporabnike so očitne, postavlja pa se vrsta vprašanj glede socialne varnosti napotenega delavca. Ključne besede: posredovanje dela, zagotavljanje dela delavcev uporabniku, delodajalec, uporabnik, napoteni delavec, pogodba o zaposlitvi, pravice in obveznosti Abstract: Slovenian legislation provides a number of specific forms of work and, if we except abuse of the institution of an independent entrepreneur, none of them were so quickly expanded as the activity of providing workers to the user. It is a flexible form of employment, which enables faster transitions in the state of employability, but also facilitates redundancies. Private organizations have exploited the ineffectiveness of the public employment service and are successfully providing workers to users. Given that the provision of work is left to the market, we may anxiously ask ourselves if this is not the beginning of a new age of slavery. Benefits for employers and users are obvious, while it raises a number of questions about social security of temporary agency workers. Key words: employment services, providing workers to user undertaking, employer, user undertaking, temporary agency workers, employment contract, rights and obligations
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄2

Slovenska praksa odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDAVP-2

Kolar Iztok, Kuralt Tomaž, 15.4.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Iztok Kolar, Tomaž Kuralt, Podjetje in delo, 2/2014Postopek odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 velja za najuspešnejši projekt davčnega organa (DURS) v zadnjih letih. Namen tako imenovanega projekta "Prijava premoženja" je preprečevanje davčnih utaj na področju dohodnine. Z njim se ugotavlja nesorazmerno trošenje ali pridobivanje premoženja davčnih zavezancev v primerjavi z njihovimi prijavljenimi dohodki. Davčni organ za pridobivanje informacij in podatkov o finančnih aktivnostih davčnih zavezancev izvaja davčne preiskave. DURS opravlja davčne preiskave za razkritje zavezancev, pri katerih se utemeljeno sklepa o sumu neprijavljenih dohodkov. Pri davčnem inšpekcijskem nadzoru se materialno dokazno breme prevali na davčnega zavezanca, ki mora na podlagi ugotovitev preiskave davčnega organa dokazati izvor svojega premoženja. Obrnjeno dokazno breme kot nujen pravni institut v davčnih postopkih se kaže kot zelo učinkovit, saj davčnim zavezancem navadno ne uspe prepričljivo dokazati že obdavčenega ali neobdavčljivega vira premoženja. Skoraj vsi davčni inšpekcijski nadzori se tako končajo z visoko odmero davčnih obveznosti. O zakonitosti in pravilnosti postopkov nadzora pri projektu "Prijava premoženja" je bilo že večkrat presojano v upravnih sporih in revizijah, vendar sta Upravno in Vrhovno sodišče do zdaj vse tožbe zavrnila kot neutemeljene.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(3)

Leto objave

2017(1) 2016(1) 2014(1)

Področja

3. JAVNE FINANCE 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov