Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Spor glede vezanosti na referendumsko odločitev

Igor Kaučič, 1.10.2018

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Po spremembi Ustave leta 2013, s katero je bila odpravljena določba 90. člena o vezanosti Državnega zbora na odločitev volivcev na zakonodajnem referendumu, je taka ustavna zapoved določena le še za referendum o mednarodnih povezavah. Na zakonski ravni je to vprašanje urejeno tudi za druge vrste referendumov na državni in lokalni ravni, vendar se razlikuje ne samo glede ustavne podlage, temveč tudi glede vsebine in razsežnosti te vezanosti. Pri tem še zlasti izstopa ureditev tega vprašanja za zakonodajni referendum. Ker Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi tudi po petih letih še ni usklajen s spremembo Ustave, se zastavlja vprašanje ustavne skladnosti njegovih določb o enoletni prepovedi sprejetja zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev, in posledično sporov, ki lahko v zvezi s tem nastanejo. Vezanost zakonodajalca lahko določi samo Ustava, zato je z ustavnopravnega vidika vprašljivo, ali lahko zakon določi, kako in koliko časa naj bo Državni zbor vezan na referendumski izid. Taka vezanost namreč Državni zbor omejuje pri izvrševanju njegove temeljne ustavno določene zakonodajne funkcije. Če zakon ohrani enoletni suspenzivni rok, bi zakon, ki bi bil sprejet v nasprotju s tako prepovedjo, lahko presojalo Ustavno sodišče z vidika njegove procesne ustavnosti. Ne glede na pravila o vezanosti pa je treba upoštevati, da Državni zbor ni vezan na referendumsko odločitev, če bi ta povzročila protiustavno stanje. V tem primeru je dolžan odpraviti protiustavnost zakona, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče, ne glede na odločitev volivcev na referendumu. Ključne besede: zakonodajni referendum, referendumska odločitev, vezanost Državnega zbora, prepoved sprejetja zakona, suspenzivni rok, ustavnosodna presoja referenduma, formalna protiustavnost zakona Title: Dispute over the Binding Nature of a Referendum Decision Abstract: After the 2013 constitutional amendment, which removed the provision on the
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Ustavnosodna presoja zakonodajnega referenduma po novem

Igor Kaučič, 1.10.2015

Ustavno sodišče

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/20151. Nova ustavna ureditev zakonodajnega referenduma 2. Ustavnosodna presoja zakonodajnega referenduma po prejšnji ureditvi 3. Ustavnosodna presoja dopustnosti zakonodajnega referenduma po novi ureditvi 3.1. Predmet presoje dopustnosti referenduma 3.2. Nekatera postopkovna vprašanja presoje dopu
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Pristojnosti predsednika republike pri oblikovanju vlade

Igor Kaučič, 5.10.2012

Ustavno sodišče

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2012Ustavne pristojnosti predsednika republike pri oblikovanju vlade so v primerjavi z drugimi evropskimi parlamentarnimi sistemi dokaj omejene. V tem postopku ne imenuje predsednika vlade in tudi ne ministrov, temveč le predlaga predsednika vlade v izvolitev državnemu zboru, ki imenuje tudi ministre. Slednje pretirano krepi zakonodajno oblast v razmerju do izvršilne, krni načelo delitve oblasti in iz njega izhajajoči sistem zavor in ravnovesij ter posega v nekatera temeljna načela parlamentarnega sistema. Med različnimi predlogi za spremembo ustavne ureditve tega vprašanja je tudi predlog, ki odpravlja dvostopenjski način oblikovanja vlade, ne odpravlja pa ključnih pomanjkljivosti te ureditve, temveč jih deloma celo poglablja. Ustreznejša bi bila uvedba nemškega modela imenovanja ministrov, ki je bil tudi sicer izhodišče naše ustavne ureditve izvršne oblasti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga predsednika republike v parlamentarnem sistemu

Igor Kaučič, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V naši ustavni ureditvi ima predsednik republike manjše možnosti razreševanja vladne krize kot v drugih parlamentarnih sistemih. Deloma je to posledica instituta konstruktivne nezaupnice in siceršnjega načina oblikovanja vlade, deloma pa ustavne zasnove šibkejšega položaja predsedni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Referendum na zahtevo parlamentarne opozicije

Igor Kaučič, 6.10.2010

Državni zbor in državni svet, Ustavno sodišče

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2010Med najpomembnejše in tudi v praksi najučinkovitejše mehanizme parlamentarne opozicije šteje zahteva za razpis referenduma. Opozicijski referendum omogoča parlamentarni manjšini, ki je ob sprejemanju zakona ali drugega akta preglasovana, da svoje (odklonilno) stališče še enkrat preveri, in sicer med volivci na referendumu. Referendum ima značaj suspenzivnega veta, saj je njegov namen preprečiti uveljavitev zakona do odločitve volivcev na referendumu. Medtem ko je opozicijski referendum v evropskih sistemih uveljavljen le izjemoma, je pri nas to prevladujoča oblika referenduma. Ustava omogoča tretjini poslancev Državnega zbora, da zahtevajo referendum o spremembi Ustave in referendum o zakonu. Ti lahko zahtevajo referendum o ustavnem zakonu o spremembi Ustave kot tudi o zakonu po njunem sprejemu v Državnem zboru in pred razglasitvijo (suspenzivni referendum). V dosedanji praksi je zaradi preprostega dostopa veliko večino referendumov zahtevala prav parlamentarna opozicija (med njimi tudi nekaj takih, ki jih Ustavno sodišče zaradi morebitnega nastanka protiustavnih posledic ni dopustilo) in tudi večina jih je bilo razpisanih na njeno zahtevo. Ta in tudi drugi ustavni mehanizmi sicer omogočajo parlamentarni manjšini ustrezen nadzor in upiranje odločitvam in postopkom (vladne) večine, po drugi strani pa tudi proceduralne in druge zlorabe za ozke politične in strankarske (pogosto pretežno populistične) interese.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike

Igor Kaučič, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2009Nekateri instituti in sestavine sistema volitev predsednika republike so normativno pomanjkljivo ali neustrezno urejeni oziroma sploh niso urejeni, zato v praksi prihaja ali pa bi lahko prišlo do težav ali zapletov. To velja zlasti za volilno pravico, kandidiranje, glasovanje in ugotavljanje njegove...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Sprememba ustavne ureditve volitev ustavnih sodnikov

dr. Igor Kaučič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Igor Kaučič, dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2008Sistem volitev sodnikov Ustavnega sodišča je predmet kritične presoje strokovne in tudi politične in druge javnosti vse od sprejetja Ustave. Temeljni očitek tej ureditvi je, da omogoča pretirano politizacijo izbirnega postopka, v katerem ustavne sodnike voli Državni zbor na predlog predsednika repub...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Spremembe položaja in volitev sodnikov Ustavnega sodišča

Igor Kaučič, 8.10.2007

Ustavno sodišče

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2007 1. UVOD 2. KANDIDIRANJE IN VOLITVE SODNIKOV USTAVNEGA SODIŠČA 3. PROROGACIJA SODNIŠKE FUNKCIJE 4. PREDČASNA RAZREŠITEV USTAVNEGA SODNIKA 5. IMUNITETA USTAVNIH SODNIKOV Povzetek Novela Zakona o Ustavnem sodišču je uredila tudi nekatera vprašanja, ki se nanašajo na položaj in volitv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Predsednik republike med ustavo in politično prakso

dr. Igor Kaučič, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predsednik republike

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Igor Kaučič ? 1. UVOD 2. ODLOČANJE O POMILOSTITVI 3. PROMULGACIJSKA FUNKCIJA Povzetek Predsednik republike izvršuje svoje ustavne pristojnosti v parlamentarnem sistemu organizacije oblasti, ki mu ne omogoča povsem samostojnega delovanja v razmerju do organov zakonodajne, izvršil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Referendumsko odločanje o mednarodnih povezavah

dr. Igor Kaučič, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Eno najpomembnejših načel, ki jih je institucionalizirala Ustava Republike Slovenije iz leta 1991,(*1) je bilo načelo državne suverenosti oziroma samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. V zvezi s procesom vključevanja Slovenije v EU in s tem povezanim prenosom nekaterih prvin s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Predsednik republike in sodstvo

dr. Igor Kaučič, 9.10.2002

Predsednik republike, Sodišča

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2002USTAVNOPRAVNI VIDIKI REFORME PRAVOSODJA INUPRAVE 1. UVOD Predsednik republike ima v našem ustavnem sistemu šibkejši položaj ne le v primerjavi s predsedniškimi ali polpredsedniškimi, temveč tudi s primerljivimi parlamentarnimi sistemi. To velja zlasti za njegovo razmerje do organov izvršilne i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Zakonodajni referendum

dr. Igor Kaučič, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2001Igor Kaučič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Strokovna skupina za pripravo sprememb ustave Republike Slovenije je na podlagi vladnih izhodišč(*1) izdelala predlog spremembe 90. člena ustave, ki ureja zakonodajni referendum, in 170. člena ustave, ki določa referendum...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Lokalni referendum

dr. Igor Kaučič, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 5-6/1996Igor Kaučič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z uvedbo novega sistema lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je dobila neposredna demokracija v marsičem drugačen položaj in vlogo, kot jo je imela v komunalnem sistemu. To velja še posebej za referendum. Izkušnje iz ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(13)

Leto objave

2018(1) 2015(1) 2012(1) 2011(1)
2010(1) 2009(1) 2008(1) 2007(1)
2006(1) 2003(1) 2002(1) 2001(1)
1996(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov