Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 4 (od skupaj 4)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Izbrana novejša sodna praksa s področja plačila za delo

Biserka Kogej Dmitrovič, 1.10.2018

Delovna razmerja

Biserka Kogej-Dmitrovič, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: V prispevku je predstavljena novejša sodna praksa s področja plačila za delo. Ker gre za spore z denarnim zahtevkom, v katerih je bila revizija dovoljena nad zneskom 40.000 evrov, pri nižjih zneskih pa jo je moralo vrhovno sodišče dopustiti, je sodne prakse vrhovnega sodišča manj in prevladuje sodna praksa višjega sodišča. Predstavljene so odločbe o vprašanjih zapadlosti plače in s tem povezanim vprašanjem plačilnega dne in zastaranja, odločbe v zvezi s pobotom plače, višino plače, dogovorjeno plačo in znižano plačo, odločbe o dodatku za delovno dobo, plačilu za dan praznika, plačilu v primeru neupravičene odsotnosti z dela in nadomestilu plače, odločbe v zvezi z različnimi vrstami odpravnin in odločba vrhovnega sodišča, s katero je spremenilo sodno prakso v zvezi z odločanjem o plačilu davkov in prispevkov od zneskov, dosojenih v delovnih sporih. Ključne besede: plača, nadomestilo plače, pobotanje plače, zapadlost plače, nadurno delo, dodatek za delovno dobo, odpravnina, plačilo davkov in prispevkov Title: Selected Case Law on Remuneration for Work Abstract: The article presents the recent case law on remuneration for work. As it deals with disputes related to monetary claims, where a review is allowed for amounts of over 40,000 euros or below this sum if approved by the Supreme Court, case law of the latter is scarce, while the case law of higher courts is more extensive. The article examines decisions on question of maturity of salary and related payday and statute of limitation, decisions on salary offsets, amount of salary, agreed-upon salary and reduced salary, decisions on seniority-based pay increments, payment for holidays, payments in the event of unjustified absence from work and salary compensation, decisions related to various types of severance pays, and the decision of the higher court that changed the case law regarding decisions on payments of taxes and contributions from amounts awarded
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

ZDR-1 v luči novejše sodne prakse

Biserka Kogej Dmitrovič, 1.10.2016

Delovna razmerja

Biserka Kogej-Dmitrovič, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: V prispevku je predstavljena novejša sodna praksa po ZDR-1. Predstavljene so odločbe Vrhovnega sodišča in stališča v zvezi s spremenjenimi določbami ZDR-1 glede na ZDR ter tudi nova stališča, za katera ni podlaga spremenjena zakonodaja, temveč gre za odstopanje od dosedanje sodne prakse. Prav tako so predstavljene odločbe, v katerih so sprejeta stališča v zvezi z vročanjem odpovedi pogodbe o zaposlitvi, obliko in vsebino odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter obveznostmi delodajalca pred odpovedjo, ki se nanašajo na pisno opozorilo, pisno seznanitev delavca z očitanim razlogom nesposobnosti oziroma kršitvami in pravico do zagovora. Prikazano je stališče sodne prakse, da delodajalec lahko odpravi kršitve, zaradi katerih delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. Po ZDR-1 lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, takoj ko ugotovi, da delavec ne ustreza zahtevam delovnega mesta, zagotoviti pa mu mora odpovedni rok; ureditev je drugačna kot v ZDR. Predstavljene so odločbe v sporih o obstoju delovnega razmerja, pri katerih se je spremenila sodna praksa, tako da v teh sporih ni več treba uveljavljati tudi ugotovitve nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Ključne besede: vročanje po ZDR-1, vsebina odpovedi, pisno opozorilo pred odpovedjo, pisna seznanitev, zagovor, izredna odpoved delavca, poskusno delo, ugotovitev obstoja delovnega razmerja Title: ZDR-1 in the Light of Newer Judicial Practice Abstract: The article presents the new judicial practice according to Employment Relationship Act (Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1). Decisions of the supreme court and positions regarding the changed provisions of ZDR-1 in regards to ZDR are presented, as well as new positions, the foundation of which is not the changed legislation, but the deviation from current judicial practice. Decisions are also presented, wherein positions are adopted in regards to the servi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Pomen sodne prakse za urejanje delovnih razmerij

Biserka Kogej Dmitrovič, 5.10.2012

Delovna razmerja

Biserka Kogej-Dmitrovič, Podjetje in delo, 6-7/2012V prispevku je predstavljena novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča RS. Predstavljene so odločbe s področja tako imenovanih agencijskih delavcev, to je delavcev, ki jih delodajalec napoti na delo k uporabniku. V sodnih odločbah je odgovorjeno na vprašanje odškodninske odgovornosti v primeru, da se delavec poškoduje na delu. Nato so predstavljene odločbe v zvezi s pravicami delavca, ki sprejme ponujeno pogodbo o zaposlitvi in zahteva sodno varstvo glede utemeljenosti odpovednega razloga, v primerih, ko je ugotovljeno, da odpovedni razlog ni utemeljen. Naslednji sklop povzema odločbo, v kateri je obravnavana kršitev delovne obveznosti delavca v času bolniškega dopusta za nego otroka. V zadnjem sklopu pa so predstavljene odločbe, ki obravnavajo pravico delavcev do povrnitve stroškov prehrane med delom, in sicer vprašanje obveznosti delodajalca, če zagotavlja topli obrok.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz ekonomskih razlogov v luči sodne prakse

Biserka Kogej-Dmitrovič, 7.10.2009

Delovna razmerja

Biserka Kogej-Dmitrovič, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku sta predstavljena pravni okvir in aktualna sodna praksa Vrhovnega sodišča RS glede vprašanj, ki nastajajo v zvezi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Sodna praksa je predstavljena po posameznih sklopih vprašanj od obstoja poslovnega razloga, seznanitve z razlogi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(4)

Leto objave

2018(1) 2016(1) 2012(1) 2009(1)

Področja

9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov