Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od skupaj 11)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄1

Nekatere (še) odprte dileme glede obvezne upokojitve javnih uslužbencev

Dubrovnik Tadej, Kobal Aleš, Obradovič Borko, 1.1.2019

Plače v negospodarstvu, PRORAČUN

Tadej Dubrovnik, Aleš Kobal, Borko Obradovič, Podjetje in delo, 1/2019Povzetek: Prispevek analizira določbe ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, ki se nanašajo na v praksi (še) odprte dileme, povezane z (obveznim) upokojevanjem javnih uslužbencev, kot sta obličnost in konludentnost dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja oziroma s tem povezano izplačilo odpravnin. Avtorji podajo sklepne rešitve, upoštevajoč gramatikalno razlago in teleološki kontekst vsakokrat veljavnega predpisa. Ključne besede: ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, javni uslužbenci, upokojitev, odpravnina Title: Some (Still) Unresolved Dilemmas Regarding the Compulsory Retirement of Public Servants Abstract: This paper analyses the provisions of ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, referring to the (as yet) unresolved dilemmas regarding the (compulsory) retirement of public servants, such as the formality and the conclusion of the agreement on the continuation of the employment relationship and related settlement. The authors are delivering the concluding solutions, taking into account the grammatical interpretation and the teleological context of the rule in force at that time. Keywords: ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, public servants, retirement, settlement
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄8

Pravno neopredeljeni instituti ES o skupnem sistemu DDV in s tem povezana odstopanja pri načinu reševanja davčnih problemov v posameznih državah članicah EU

Pozvek Maruša, Kobal Aleš, 21.12.2018

Davek na dodano vrednost in trošarine

Maruša Pozvek, Aleš Kobal, Podjetje in delo, 8/2018Povzetek: Pri mednarodnem poslovanju v sistemu DDV je treba veliko pozornosti nameniti veljavni zakonodaji v drugi državi, bodisi državi članici ali tretji državi. Nejasne definicije v direktivi o DDV lahko nacionalnim davčnim organom omogočajo preveč manevrskega prostora pri odločanju in podajanju stališč, ki so za davčnega zavezanca zavezujoča. Če torej nacionalni organi različno razlagajo iste institute in drugače uporabljajo enake ukrepe, to lahko privede do kršitev pravic davčnih zavezancev. Razlike v pristopih lahko povzročijo resne težave, kot je dvojno obdavčevanje ali to, da obdavčitve sploh ni. S tem se ustvarja pravna negotovost in povzročajo nepotrebni materialni stroški za gospodarske subjekte, ki poslujejo po vsej EU. S sistemom DDV v mednarodni trgovini so tesno povezane trgovinske klavzule Incoterms, saj se z vključitvijo ene od klavzul v kupoprodajno pogodbo stranki jasno in nedvoumno dogovorita o tem, kdaj šteje, da je prodajalec izpolnil svojo dolžnost dobave blaga. Med zavezanci ABC-transakcij v sistemu DDV večkrat prihaja
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄3-4

Primerjalnopravni pogled na aktualna vprašanja davčnega ugotovitvenega postopka

Kobal Aleš, Pevec Aleksander, 18.6.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Aleš Kobal, Aleksander Pevec, Podjetje in delo, 3-4/2012Avtorja obravnavata aktualna vprašanja davčnega ugotovitvenega postopka, ki so se pokazala kot problematična med dolgoletnim spremljanjem slovenske davčne prakse. Ta je specifična po tem, da kljub zakonski urejenosti področja dokaznega postopka (celo v dveh predpisih) v določenih primerih deluje na drugačen način oziroma se pri izvajanju davčnega ugotovitvenega postopka ne upoštevajo vsa načela, ki bi jih bilo treba upoštevati, da bi lahko zagotovili dosledno spoštovanje načela zakonitosti odločanja in načela materialne resnice v davčnih zadevah. V želji po dosledni obravnavi vseh načel oziroma zahtev, ki prežemajo davčni ugotovitveni postopek, sta avtorja izvedla primerjalnopravno analizo posameznih dokaznih elementov davčnega ugotovitvenega postopka. Upoštevala sta pravne ureditve, ki imajo s temi vprašanji dolgoletno in bogato sodno in upravno prakso.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄3-4

Dokazni postopek kot bistvena sestavina davčnih inšpekcijskih nadzorov

Aleš Kobal, 14.6.2011

Davčne službe

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 3-4/2011Povzetek Avtor se v prispevku podrobno ukvarja s problemi dokazovanja kot osrednjega dela davčnega ugotovitvenega postopka. Obravnavani problemi so močno opazni v slovenski davčni praksi. Namen vsakega ugotovitvenega postopka mora biti kar se da natančna ugotovitev vseh dejstev in okoliščin,
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄2

Pravna narava zahtevka delniške družbe za vračilo prepovedanega vračila vložka

Aleš Kobal, 15.4.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Aleš Kobal, Aleš Kobal, Podjetje in delo, 2/2008Zahtevek družbe za vračilo prepovedanih plačil, kot ga družbi priznava korporacijska zakonodaja, ni obogatitveni zahtevek, temveč samostojen vrnitveni zahtevek korporacijskopravne narave. Tudi smiselna uporaba določb obligacijskega prava, ki sicer urejajo vprašanja, povezana z obogatitvenimi zahtevk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄1

Varstvo premoženja delniške družbe - korporacijskopravni vidiki prikritih prenosov premoženja (prikritih izplačil dobička)

Aleš Kobal, 26.2.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 1/2008I. UVOD II. VARSTVO KAPITALA (PREMOŽENJA) DELNIŠKE DRUŽBE 1. Prepoved vračila vložka v delniškem pravu 1.1. Opredelitev vložka 1.2. Oblike vračila vložka - odkrita in prikrita vračila vložka 1.2.1. Odkrito vračilo vložka - odkriti prenosi premoženja 1.2.2. Prikrito vračilo vlo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Davčne reforme in njihov vpliv na davčno pravo RS

mag. Aleš Kobal, 19.10.2006

Davki občanov in dohodnina

mag. Aleš Kobal, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Aleš Kobal ? I. SPLOŠNO O PRIHODNJI DAVČNI REFORMI II. SPREMEMBE, KI SO POTREBNE PRI OBDAVČITVI DOHODKOV FIZIČNIH OSEB 1. Dohodnina in EDS 2. Spremembe splošnega dela zakona 3. Spremembe posameznih vrst dohodkov - spremembe v definiranju davčne osnove 3.1. Dohodek iz zaposlitve
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

PRAVNA NARAVA RTV NAROČNINE (PRISPEVKA)(*1)

mag. Aleš Kobal, 4.2.2003

Javno obveščanje

mag. Aleš Kobal, Podjetje in delo, 1/2003VPRAŠANJE Kakšna je pravna narava RTV naročnine oziroma RTV prispevka, kot se imenuje danes? Pravna narava je odločilnega pomena za presojo pravilnosti odločitve prvostopenjskega in drugostopenjskega davčnega urada. ODGOVOR Kronološki prikaz razvoja obravnavane problematike in s tem povezan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄1

Unifikacija in harmonizacija prava družb v Evropski uniji

Aleš Kobal, 20.2.1998

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 1/1998Aleš KOBAL diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru Prva direktiva EGS - publicitetna direktiva(*1) 1. UVOD Dejavnosti Evropske unije na področju prava družb z različnimi pravnimi instrumenti potekajo večstopenjsko. Gre za unifikacijo, harmonizacijo in usklajevanje za zagotovitev ins...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Vprašanje odgovornosti predsednika uprave po odpoklicu - odrek odškodninskemu zahtevku družbe

Aleš Kobal, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Kakšne so pravne posledice sporazuma med nadzornim svetom družbe in odpoklicanim članom uprave, kateremu je bila dodana klavzula, s katero se odpoklicani član uprave oprosti vsakršnih materialnih in drugih obveznosti do družbe? ODGOVOR: Kot poglavitna funkcija uprave d. d. se nav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Ureditev odgovornosti proizvajalca za izdelek z napako

Aleš Kobal, 27.6.1997

Obligacije, Trgovina

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 3-4/1997Producentske odgovornosti po veljavni nemški zakonodaji 1. UVOD V preteklosti so v državah članicah Evropske skupnosti veljali različni sistemi producentske odgovornosti - odgovornosti za škodo, ki jo povzroči izdelek s svojimi napakami. Tako je na primer v Italiji veljal sistem krivdne odgovo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(11)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2012(1) 2011(1)
2008(2) 2006(1) 2003(1) 1998(1)
1997(2)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov