Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Konkurenčno pravo in varstvo okolja

Rajko Knez, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor analizira pristop EU do vprašanj varstva okolja, ki morajo biti vključena v vsako, torej tudi v konkurenčno politiko Evropske unije. Pri tem razvojno opiše pristop, ki je veliko obetal, predvsem, ko gre za odločanje pri vprašanjih, kdaj so sporazumi med podjetji, kot tipična p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄2

Prosto opravljanje storitev na notranjem trgu in varstvo potrošnikov

Rajko Knez, 16.4.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Rajko Knez, Rajko Knez, Podjetje in delo, 2/2009Avtor se v prispevku ukvarja z vprašanjem sprememb sodne prakse Sodišča ES, ki je kot razlog v prevladujočem javnem interesu dopuščala omejevanje svobode prostega opravljanja storitev in ustanovitve zaradi varstva potrošnika. Čeprav je Direktiva o storitvah na notranjem trgu predvsem kodifikacijska ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Burnost pravnih in dejanskih vprašanj mednarodnih zasebnopravnih razmerij

dr. Rajko Knez, 13.10.2008

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

dr. Rajko Knez, dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor poskuša v prispevku prikazati področja mednarodnega zasebnega prava in posamezna vprašanja ter težave teh področij, ki v praksi prihajajo do izraza, kadar se spor poskuša reševati pred sodiščem. Izhaja iz spoznanja, da je treba anticipirati vrsto vprašanj oziroma odgovore nanje, da bi se lahko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Spremembe potrošniškega prava in prakse zaradi sodb Sodišča ES

Rajko Knez, 8.10.2007

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. VARSTVO POTROŠNIKOV IN SFERA ZASEBNEGA PRAVA 2.1. Uvod 2.2. Pomen 234. člena PES 2.3. Zadevi Leitner in Veedfald 2.4. Zadevi Océano Grupo in Freiburger Kommunalbauten 3. UPORABA IN UČINKOVITOST PRAVA ES V HORIZONTALNIH RAZMERJIH VARSTVA POTROŠNIKOV 4. SKLEP - SPREMEMBE P...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pravna pomoč v čezmejnih sporih

dr. Rajko Knez, 13.10.2005

Sodišča, Civilni kolizijski predpisi

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek predstavi enega od načinov izboljšanja pristopa k sodiščem – to je pravno pomoč v čezmejnih sporih posameznikom pri iskanju sodnega varstva. EU je, da bi omogočila lažji dejanski pristop k sodiščem in s tem izvrševanje pravic, uredila pravno pomoč, pomembno tako za posameznika ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vpliv politike varstva potrošnikov v EU na slovensko pravo doslej in v prihodnosti

dr. Rajko Knez, 7.10.2004

Trgovina

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pred Zakonom o varstvu potrošnikov(*2) je bilo potrošniško pravo v Sloveniji (in Jugoslaviji) manj prepoznavno. Pojem potrošnika je bil prvič omenjen v zvezni Uredbi o trgovanju, trgovskih podjetjih in trgovinah(*3) leta 1955. V tem času so se oblikovali potrošniški sveti, da bi se s sode...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Direktiva sveta 2001/95/EC z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov(*1)

dr. Rajko Knez, 15.4.2004

Trgovina

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 2/20041. UVOD Direktiva o splošni varnosti proizvodov,(*2) sprejeta leta 2001, je nadomestila prejšnjo direktivo na tem področju 92/59/EGS(*3) in vsebuje vse njene prejšnje zahteve, hkrati pa uvaja nekaj novih. Po pravni naravi gre za splošno direktivo, ki vsebuje splošna pravila o varnosti proizvodov ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Direktiva Sveta 93/13/EGS o nepoštenih pogodbenih pogojih v potrošniških pogodbah(*1)

dr. Rajko Knez, 8.12.2003

Obligacije, Trgovina

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 8/20031. UVOD Čeprav pravo ES (odslej pravo Skupnosti) ne ureja obligacijskih razmerij v celoti, pa posamezna vprašanja pogodbenega prava, ki imajo neposredno zvezo s cilji Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (odslej PES) vendarle ureja. Tako je bila, z namenom graditi skupni trg in odpraviti razl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

EVROPSKO PRAVO: Kako do pravice v Evropi – pravno varstvo posameznika v EU

dr. Rajko Knez, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Sistem varstva pravic v Evropski skupnosti (odslej Skupnost) je dosleden in zamišljen je tako, da ne pride do podvajanja različnih sodnih postopkov. Predvsem pa sistem varstva pravic v skupnosti ni odvisen samo od postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti (odslej SES). Zelo pomembna je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄5

Nova ureditev jamčevalnih zahtevkov in garancij pri prodaji blaga potrošnikom v Evropi in posledice

dr. Rajko Knez, 30.8.2002

Obligacije

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 5/20021. UVOD - PRAVNA PODLAGA IN RAZLOGI ZASPREJEM DIREKTIVE Pogodba o ES določa pristojnosti Evropske skupnosti na področju varstva potrošnikov. V vrsti direktiv, sprejetih leta 1999, je Svet EU sprejel tudi direktivo o prodaji blaga potrošnikom in s tem povezanih garancijah. Direktiva ureja predvsem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Uskladitev obrtne zakonodaje s pravom ES

dr. Rajko Knez, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 8/2001Rajko Knezdoktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD Obrtni zakon, ki je začel veljati 20. avgusta 1994,(*1) spremljata tudi podzakonska predpisa: (i) Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru,(*2) (ii) Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Konkurenčno pravo EU: Instituta denarne kazni in dnevne denarne kazni, posebej v konkurenčnopravnih*

dr. Rajko Knez, 2.10.2001

Varstvo konkurence, cene

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2001*postopkih Rajko Knez doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Nadzor nad kršitvami konkurenčnih pravil je pomemben, da se zagotovi normalen konkurenčni boj na trgu, varstvo potrošnikov, varstvo gospodarstva in delovnih mest. Na trgu Skupnosti nadzor poteka s strani Komisije...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄3-4

Osma direktiva Sveta EU

Rajko Knez, 22.6.1999

Revizija

Rajko Knez, Podjetje in delo, 3-4/1999(Direktiva, ki se nanaša na pogoje subjektov, ki želijo opravljati revidiranje)(*) Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents(*1) Rajko Knez ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Primerjava prevzemov podjetij z vidika konkurenčnega in koncernskega prava v nemškem pravu

Rajko Knez, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rajko Knez, Podjetje in delo, 8/1995Rajko KNEZ mladi raziskovalec Pravna fakulteta v Mariboru A. UVOD Ponudba za prevzem podjetij (das Unternahmeangebot oziroma, v angloameriški literaturi in praksi poznana pod terminom "Takeover" ali "Tender offer") je - poleg statusnih oblik združevanja, kot je na primer spojitev (Verschmelzun...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄2

Odgovornost za ekološko škodo po nemškem pravu

Rajko Knez, 20.4.1995

Obligacije, Varstvo okolja

Rajko Knez, Podjetje in delo, 2/1995Rajko KNEZ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD Nemški zakon o odgovornosti za okolje (*1) velja dobra štiri leta (od 1. januarja 1991), vendar na podlagi njegovih določil še ni veliko sodnih odločb. Zakon je nomotehnično kratek, saj vsebuje v petih poglavjih 28 določb in še...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(15)

Leto objave

2011(1) 2009(1) 2008(1) 2007(1)
2005(1) 2004(2) 2003(2) 2002(1)
2001(2) 1999(1) 1995(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov