Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 10 (od skupaj 10)
Publikacija Članek
Naslovnica
PODJETJE IN DELO, 2019⁄6-7

Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove koristi)

Rijavec Vesna, Keresteš Tomaž, 1.10.2019

Civilni sodni postopki, Zakonska zveza in družinska razmerja

Vesna Rijavec, Tomaž Keresteš, PODJETJE IN DELO, 6-7/2019Povzetek: Avtorja v prispevku obravnavata razmerja med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih, še posebej s položajem zakonitih udeležencev ter položajem centrov za socialno delo (CSD). Ugotavljata, da pojem zakonitega udeleženca za slovenski nepravdni postopek ne predstavlja nobene posebne novosti. Prav tako podrobno obravnavata novo vlogo CSD v nepravdnem postopku. Kot posebej problematično področje se kaže razmejitev položaja CSD in položaja izvedenca, kjer pa se avtorja vseeno zavzemata, da se sodišča vzdržijo nepotrebnega postavljanja izvedencev, ki podražijo postopek in podaljšajo njegov tek. Ključne besede: nepravdni postopek, subjekti postopka, udeleženci, center za socialno delo, izvedenci, druge osebe
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Dokazno breme

Tomaž Keresteš, 5.10.2012

Civilni sodni postopki

Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/2012V prispevku se avtor ukvarja s problemom dokaznega bremena. Pri tem opozarja, da je treba problem dokaznega bremena ločiti na dve vrsti dokaznega bremena. Prvo je subjektivno dokazno breme, ki predstavlja dolžnost stranke, da dokaže obstoj določenega dejstva, s katerim utemeljuje svoj zahtevek. Objektivno dokazno breme pa pride v poštev zgolj v tako imenovanih non liquet situacijah, ko sodišče ne more ugotoviti določenih, za odločitev potrebnih pravno relevantnih dejstev. Poleg tega je treba razlikovati tudi med dokaznim bremenom v materialnem dejanskem stanu, ki se mu v pravni dogmatiki posveča večina pozornosti, in dokaznim bremenom v procesnem dejanskem stanu, ki pa je praviloma spregledana tema domače pravne dogmatike.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Menica v izvršbi

Tomaž Keresteš, 6.10.2010

Civilni sodni postopki, Obligacije

Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor v prispevku obravnava menico v izvršbi. Pri tem se osredini predvsem na menico kot verodostojno listino. Po uveljavitvi novele ZIZ-H imajo menični upniki na voljo dva postopka za uveljavitev meničnih terjatev. Lahko predlagajo običajni postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, ki je hiter in v katerem ni treba priložiti menice, omogoča pa poplačilo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Druga možnost je postopek izvršbe na podlagi predložene menice, ki je posebna vrsta postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine. Zanj je značilno, da mora upnik menico sodišču predložiti, omogoča pa poplačilo pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi. Zakon sicer določa, da mora biti sklep izdan v roku petih dni, je pa vprašanje, ali bodo sodišča takšen rok lahko upoštevala tudi v praksi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Osebni stečaj potrošnika in ekonomska analiza spodbud

Tomaž Keresteš, 17.6.2010

Civilni sodni postopki

Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 3-4/2010Članek obravnava problematiko osebnega stečaja potrošnikov v slovenskem pravu. Avtor najprej analizira namen pravnega instituta in cilje, ki jih ta ima v družbi. Pri tem upošteva tudi primerjalnopravno metodo in ureditve v primerljivih pravnih redih. V drugem delu prispevka avtor prikaže delovanje postopka osebnega stečaja potrošnika in odpusta obveznosti v slovenski pravni ureditvi. V tretjem delu prispevka pa sledi ekonomska analiza spodbud dolžniku, da skuša v postopku odpusta obveznosti doseči čim večje poplačilo dolžnika. Ta analiza kaže, da upniki maksimirajo svoje poplačilo v sistemu, kjer ni odpusta dolga, tako dolgo, dokler skupna višina dolžnikovega dolga ne doseže stopnje, ko dolžnik ni več motiviran za sodelovanje in začne aktivno ovirati poplačilo upnikov. Zato bi bila še primernejša ureditev, kjer bi se dolžniku postavilo jasen in njegovim sposobnostim prilagojen ciljni znesek delnega poplačila dolga, ki je pogoj za odpust preostanka obveznosti (podobno kot v avstrijski ureditvi).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Kazni in sodni penali v izvršilnem postopku

dr. Tomaž Keresteš, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Tomaž Keresteš, dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/2008V prispevku avtor obravnava denarne kazni v izvršilnem postopku in sodne penale. Denarne kazni so institut izvršilnega postopka za zagotavljanje večje učinkovitosti postopka, predvsem glede izvršitve strogo osebnih obveznosti, ter za zagotavljanje spoštovanja odločb sodišča. Sodni penali so na drugi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Evropski izvršilni naslov

dr. Tomaž Keresteš, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v prispevku obravnava uredbo o evropskem izvršilnem naslovu za nesporne terjatve. Na podlagi te uredbe je v državah članicah mogoča izvršba brez posebnega postopka eksekvature. Avtor ugotavlja, da je odprava sistema eksekvature samo še vprašanje časa tudi v drugih instrumentih evro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Skupnosti v civilnem pravu

dr. Tomaž Keresteš, 20.4.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V prispevku se avtor ukvarja s pravno naravo skupnosti civilnega prava. Prihaja do sklepa, da so skupnosti stvarnopravno izvedene. To pomeni, da je njihov izvor iskati v stvarnopravnem položaju, ki je ustvarjen med člani skupnosti. Glavni del prispevka je namenjen analizi razlik med golimi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Družba XY Ltd – nujnost poznavanja statusnih oblik v drugih državah članicah EU

dr. Tomaž Keresteš, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Z vstopom v EU se odpira vprašanje delovanja tujih statusnih oblik gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. Smiselno enako vprašanje je dvignilo precej prahu tudi v drugih državah EU, predvsem v zvezi s statusno obliko Private company limited by shares (v nadaljevanju: Ltd), ki jo pozna ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Maksimalna hipoteka

mag. Tomaž Keresteš, 4.2.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 1/20031. POJEM Hipoteka z vpisanim najvišjim zneskom je varianta hipoteke kot knjižne zastavne pravice, za katero je značilno, da se v zemljiško knjigo vpisuje s točno določenim najvišjim zneskom, ki pomeni zgornjo mejo, do katere hipoteka še daje realno jamstvo. Ker je stvarno zavarovanje tako omejeno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Pridržek javnega reda pri priznavanju tujih arbitražnih odločb po newyorški konvenciji

mag. Tomaž Keresteš, 9.12.1999

Civilni kolizijski predpisi

mag. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 8/1999Tomaž KERESTEŠ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. NEWYORŠKA KONVENCIJA 1. Pomen NYK Konvencija združenih narodov o priznavanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb z dne 10. junija 1958(*1) oziroma na kratko "newyorška konvencija" (v nadaljevanju: NYK) je prav gotovo ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(9)

Leto objave

2019(1) 2012(1) 2010(2) 2008(1)
2005(2) 2004(1) 2003(1) 1999(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov