Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Zaposlovanje in pretok delovne sile v EU

Drago Mežnar, 12.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2009Avtor obravnava zaposlovanje, podlage za sklenitev delovnega razmerja delavca iz EU, pretok delovne sile v EU, na kaj je treba biti pozoren ob napotitvi delavca na delo v drugo državo članico EU; ker se pri tem srečujemo s številnimi pravnimi vprašanji na področju delovnega prava, prava socialne var...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄3-4

Enakost na delovnem mestu (primerjava med Slovenijo in Evropsko unijo)

Drago Mežnar, 15.6.2009

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/20091. UVOD 2. SLOVENIJA 2.1. Ustava 2.2. Zakon o enakih možnostih žensk in moških 2.3. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja 2.4. Zakon o delovnih razmerjih 2.5. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 3. PRAVNI OKVIR V EU 3.1. Primarna in sekunda...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄8

Prožna varnost zaposlitve na trgu dela (flexicurity)

dr. Drago Mežnar, 20.12.2008

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2008Avtor ugotavlja, kako se zaradi čedalje večje globalne konkurence, ki se zaostruje zlasti zaradi azijskih in drugih cenejših delovno intenzivnih držav, podjetja in države poskušajo prilagajati. Obravnava zlasti zahteve po večji prilagodljivosti gospodarstva in nenehnem tehničnem napredku. Ker vpliv ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄1

Primerjava prednosti in slabosti pogodbe o zaposlitvi poslovodne osebe in pogodbe o poslovodenju

Drago Mežnar, 26.2.2008

Delovna razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Drago Mežnar, Podjetje in delo, 1/20081. UVOD 2. OPREDELITEV POSLOVODNE OSEBE 3. TEMELJNE OPREDELITVE IN ZNAČILNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI POSLOVODNE OSEBE IN POGODBE O POSLOVODENJU 3.1. Pogodba o zaposlitvi poslovodne osebe 3.2. Pogodba o poslovodenju 4. OBSEG SOCIALNE VARNOSTI PO POGODBI O ZAPOSLITVI IN POGODBI O POSLOVODEN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Kazenskopravno varstvo v pogodbenih delovnih razmerjih

dr. Drago Mežnar, 27.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UVOD 2. DELOVNO RAZMERJE KOT POGODBENO RAZMERJE 2.1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi 2.1.1. Pravna in poslovna sposobnost pogodbenih strank 2.1.2. Volja strank 2.1.3. Pogajanja 2.1.4. Sklenitev predpogodbe 2.1.5. Čas in kraj sklenitve pogodbe 2.1.6. Obličnost pogodbe 3. KAZEN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Analiza primerjave zaposlitve na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o javnih uslužbencih

dr. Drago Mežnar, 18.12.2006

Uprava, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2006dr. Drago Mežnar ? 1. UVOD 2. DEFINICIJA POGODBE O ZAPOSLITVI 2.1. Razmerje med ZJU in ZDR 3. SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 4. SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI 5. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 6. RAZVELJAVITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 7. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI 7.1. Pren...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄2

Udeležba zaposlenih pri dobičku kot oblika delavske participacije

dr. Drago Mežnar, 14.4.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 2/2006 1. SPLOŠNO 2. VELJAVNA UREDITEV 2.1. Korporacijska ureditev 2.2. Delovnopravna ureditev 3. PRAVNO-EKONOMSKI RAZLOGI ZA ZAKONSKO UREDITEV UDELEŽBE ZAPOSLENIH PRI DOBIČKU 3.1. Pogodba o udeležbi pri dobičku 3.2. Stranki pogodbe 3.3. Sklepanje pogodbe 3.3.1. Pobuda za sklenitev pogodbe...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄5

KONKURENČNA KLAVZULA1

dr. Drago Mežnar, 8.8.2005

Varstvo konkurence, cene

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 5/2005a) Opredelitev prvega problema Delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ima v pogodbi o zaposlitvi sklenjeno določbo, da mu kot nadomestilo zaradi spoštovanja konkurenčne klavzule v trajanju dveh let po prenehanju dela v družbi pripada nadomestilo. Delavec je odpovedal POZ. Delodajalec ne že...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

ODMERA LETNEGA DOPUSTA*

Mežnar Drago, Rous Helena, 20.4.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Helena Rous, Podjetje in delo, 2/2005Opredelitev problema Za leto 2004 je družba delavcem izdala odločbe o odmeri dopusta in obračunala letni dopust na podlagi veljavnega pravilnika o delovnih razmerjih, določil razlage kolek-tivne pogodbe dejavnosti in na podlagi določil 159. in 160. člena Zakona o delovnih razmerjih.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

PLAČA DIREKTORJA*

dr. Drago Mežnar, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 2/2005a) Opredelitev problema V zadnjem času je bilo zaslediti mnenje, da direktor družbe mora prejemati plačo. To se poskuša opravičiti z določilom 259. člena ZGD. Ali mora direktor družbe res prejemati plačo? b) Pravne podlage Temeljni predpisi in splošni ter posamični akti, ki so pomembni za strokov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo v javnem sektorju

dr. Drago Mežnar, 14.6.2004

Uprava, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVOD Po skoraj desetletnih pripravah predpisov, ki naj bi na novo sistemsko uredili pravni položaj zaposlenih v vseh sektorjih - gospodarstvo in negospodarstvo, je bil v Sloveniji v letu 2002 pri prenovi delovnopravne zakonodaje storjen odločilni korak. Sprejeti so bili novi zakon o delovni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami po novi ureditvi

dr. Drago Mežnar, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 1/2003UVOD Kadar poslovodne osebe sklepajo pogodbo o zaposlitvi, se lahko v pogodbi o zaposlitvi drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Preoblikovanje podjetij z vidika delovne zakonodaje (o nekaterih tujih pogledih)

dr. Drago Mežnar, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2001Drago Mežnardoktor pravnih znanosti Inštitut za delovna razmerja v Ljubljani V zadnjih petih ali šestih letih je Nemčija, tako kot številne druge države po svetu, doživela silen razmah združitev in pripojitev podjetij tako med domačimi kot tudi med mednarodnimi podjetji. Takim transakcijam običaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄3-4

Podobnosti in razlike med pogodbo o zaposlitvi in sorodnimi pogodbami v slovenski pravni ureditvi

dr. Drago Mežnar, 15.6.2001

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/2001Drago MEŽNAR doktor pravnih znanosti, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru UVOD Obravnavanje vprašanj razlik med pogodbo o zaposlitvi kot temeljem delovnega razmerja in drugimi pogodbami, katerih predmet je ravno tako pogodbeno delo ljudi, ima več pomenov: - S takšno razmejitv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄3-4

Izplačilo odpravnine ob odhodu v pokoj

dr. Drago Mežnar, 9.6.2000

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/2000VPRAŠANJE Po določilih zakona o gozdovih je v letu 1994 prišlo do razdružitve gozdnih gospodarstev. Gozdna gospodarstva so se po Zakonu o gozdovih preoblikovala v gozdarska izvajalska podjetja (pridobitni del dejavnosti).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄3-4

Prenehanje delovnega razmerja delavcem v postopku prisilne poravnave

dr. Drago Mežnar, 9.6.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/2000VPRAŠANJE Kakšen je postopek prenehanja delovnega razmerja delavca v postopku finančne reorganizacije v okviru prisilne poravnave. ODGOVOR Pravna podlaga pri odgovoru na zastavljeno vprašanje sta 46. in 51. člen ZPPSL (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Uradni list RS, št. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Eskalacija plač

dr. Drago Mežnar, 10.4.2000

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 2/2000VPRAŠANJE Družba in sindikat delavcev dejavnosti ter sindikat družbe sta 27. oktobra 1998 sklenila socialni sporazum, s katerim so se podpisniki sporazumeli, da je za uspešno sanacijo družbe treba zagotoviti sodelovanje med podpisniki tega sporazuma in zagotoviti ustrezen delež vseh zaposlenih pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Presežek ur zaposlenih

dr. Drago Mežnar, 10.4.2000

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 2/2000VPRAŠANJE V družbi se delo prek polnega delovnega časa (nadurno delo) ni priznavalo in tudi ne plačevalo (razen v eni izmed organizacijskih enot). V večini primerov se je štelo, da gre za prerazporeditev delovnega časa, zato so nastajali presežki ur, ki so jih zaposleni lahko izkoristili. Zara...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Delovnopravni status članov nadzornega odbora (NO)

dr. Drago Mežnar, 10.4.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 2/2000VPRAŠANJE Delovno razmerje je bilo vzpostavljeno brez javne objave na podlagi ugotovitvenega sklepa o poklicnem opravljanju funkcije člana nadzornega odbora (junij 1995), ki ga je sprejela komisija sveta za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja. Po določbi 39. člena Statuta občine je trajal m...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Prenehanje in sklenitev delovnega razmerja

dr. Drago Mežnar, 10.4.2000

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 2/2000VPRAŠANJE Predhodno vprašanje kazenskega prava, po obtožbi in sedaj že pravnomočni sodbi zaradi kaznivega dejanja, navedenega v citiranih sodbah, je delovnopravne narave in sicer, ali je delavcem v gospodarski družbi na podlagi sporazuma med delavci in navedeno gospodarsko družbo prenehalo delovn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Veljavnost kolektivne pogodbe dejavnosti

dr. Drago Mežnar, 10.4.2000

Kolektivne pogodbe

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 2/2000VPRAŠANJE Smo družba z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja s storitvami na področju globoko zamrznjenih izdelkov. Iz akta o ustanovitvi izhaja, da je dejavnost družbe v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti: DA/15.1 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in mesnih izdelkov DA/15....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Novi zakon o delovnih razmerjih: Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi

dr. Drago Mežnar, 18.10.1999

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/1999Drago MEŽNAR doktor pravnih znanosti Fakulteta za organizacijske vede Kranj 1. SPLOŠNO Pogodba o zaposlitvi tako kot obligacijska razmerja nasploh ne preneha veljati s samo izpolnitvijo. Učinek izpolnitve je le upnikova zadovoljitev in prenehanje dolžnikove obveznosti,(*1) kjer sicer preneha o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄5

Imenovanje disciplinske komisije

dr. Drago Mežnar, 2.9.1999

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 5/1999VPRAŠANJE Družba ima organizacijsko enoto Področje NG, s sedežem v NG, ki je tudi vpisana v sodni register. Uprava družbe je izvršilnega direktorja Področja NG pooblastila za odločanje v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi s področja delovnih razmerij delavcev Področja NG. V zvezi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄5

Članstvo v svetu delavcev

dr. Drago Mežnar, 2.9.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 5/1999VPRAŠANJE V zvezi s preobrazbo oziroma spremembami v notranji organiziranosti je bila v družbi ukinjena organizacijska enota Vzdrževanje, ki je imela v svetu svojega predstavnika. Imenovana je še vedno v svetu, zato se postavlja vprašanje, ali je, glede na to, da nima več "volilne baze", imenovan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄3-4

Opredelitev osnovne plače in dodatkov pri obračunavanju nadomestila plače

dr. Drago Mežnar, 22.6.1999

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/1999VPRAŠANJE: Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije v 52. členu govori o osnovni plači. Iz napisanega razumemo, da je osnovna plača plača brez dodatkov za posebne obremenitve. V 57. členu, ki govori o nadomestilih plače, je razumeti, da delavcu pripada nadomestilo v višini do...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(47)

Leto objave

2009(2) 2008(2) 2007(1) 2006(2)
2005(3) 2004(1) 2003(1) 2001(2)
2000(7) 1999(11) 1998(3) 1997(2)
1996(1) 1995(1) 1994(2) 1993(1)
1992(1) 1991(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov