Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄1

Vprašanje enotnosti sodne prakse Vrhovnega sodišča RS v zvezi s kreditnimi pogodbami v tuji valuti

Koritnik Boštjan, Ude Lojze, 1.2.2020

TRGOVINA, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Lojze Ude, Podjetje in delo, 1/2020Povzetek: Odločbe Vrhovnega sodišča RS (VS RS) v zvezi z veljavnostjo pogodb o kreditu v švicarskih frankih različni deležniki interpretirajo zelo različno. Na eni strani banke trdijo, da je sodna praksa VS RS enotna in usklajena, na drugi strani pa trdijo določeni kreditojemalci, predvsem prek interesnega združenja, prav nasprotno (z medijskimi navedbami, da so odločitve vrhovnih sodnikov "nasprotujoče"). VS RS je denimo v letu 2018 izdalo kar pet tovrstnih odločb, nižja sodišča pa še mnogo več. Analiza in primerjava odločitev VS RS v odločbah VS RS v zvezi z veljavnostjo pogodb o kreditu v švicarskih frankih je pokazala, da so stališča VS RS glede veljavnosti pogodb o kreditu v švicarskih frankih usklajena in je sodna praksa VS RS enotna, kljub občasnim, a očitno neutemeljenim dvomom. V vsebinsko presojo posameznih stališč pa se avtorja v prispevku namenoma nista spuščala.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Uvodne misli za razpravo

Lojze Ude, 6.10.2010

Pravoznanstvo

Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2010. Naslov razprave na okrogli mizi na letošnjih dnevih slovenskih pravnikov je širok, saj obsega vse pravne in sociološke vidike zlorabe prava, ne le razprave o zlorabi pravic. Pri tem pa je treba poudariti, da je dogmatsko gledano pojem zlorabe pravice vsaj v civilnem procesnem pravu sicer opredeljen kot uporaba pravice, ki jo določenemu subjektu pravni red priznava, predvsem zaradi povzročanja škode nasprotniku, ne pa zaradi svojih koristi, ali ki jo uveljavlja, ne da bi zasledoval v njej zajeti interes, temveč v nasprotju z njeno interesno vsebino, in s tem posega v pravice drugega (definiciji seveda očitno nista povsem enaki, saj prva vsebuje namen škodovati na-sprotniku, druga, ki jo lahko opredelimo tudi kot stališče slovenske pravne doktrine, pa upošteva že objektivno poseganje v interese drugega). Teorija civilnega procesnega prava poudarja, da je procesna dejan
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Politika in pravo v primežu predvolilne propagande

dr. Lojze Ude, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/20081. UVOD 2. POLOŽAJ SODSTVA V NAŠI DRUŽBI 3. RAZPRAVA O GOSPODARSKEM KRIMINALU IN O "TAJKUNIH" 4. SKLEP
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Temeljna pravna načela in pravno odločanje

Lojze Ude, 8.10.2007

Pravoznanstvo

Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2007 1. UVOD 2. ODNOS TEMELJNIH PRAVNIH NAČEL IN POSEBNIH INSTITUTOV 3. RAZVOJ POJMOVNE IURISPRUDENCE 4. SODNA PRAKSA O UPORABI TEMELJNIH NAČEL 5. SKLEP Povzetek Sodniki so pri sojenju nagnjeni k pozitivizmu in k čisti pojmovni jurisprudenci, ki se zavzema za precej mehaničen sistem tako...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Reforma revizije in zahteve za varstvo zakonitosti

Lojze Ude, 8.10.2007

Civilni sodni postopki

Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. NAMEN REVIZIJE IN ZAHTEVE ZA VARSTVO ZAKONITOSTI 3. RAZLIČNI SISTEMI DOPUSTNOSTI REVIZIJE 4. SEDANJA UREDITEV DOPUSTNOSTI REVIZIJE 5. PREDLOG ZA NOVO UREDITEV DOPUSTNOSTI REVIZIJE 6. ZAHTEVA ZA VARSTVO ZAKONITOSTI Povzetek Sedanjo ureditev revizije v civilnem sporu večina ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Enotnost oblasti v parlamentarnem sistemu – nevarnost ali realnost?

dr. Lojze Ude, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Lojze Ude ? 1. UVOD 2. NESPREJEMLJIVI ARGUMENTI 3. PRAVNI OKVIRI ZA UVELJAVITEV PARTITOKRACIJE 3.1. Parlament, vlada, predsednik republike 3.2. Politika in sodstvo 3.3. Državno poseganje na področje gospodarstva 3.4. Vpliv politike na medije 3.5. Politika in družbene dejavnosti
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO

dr. Lojze Ude, 16.12.2005

Ostalo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 8/2005Rodil se je 25. septembra 1936 v Lenartu v Slovenskih goricah. Na klasični gimnaziji v Ljubljani je maturiral leta 1955, na Pravni fakulteti v Ljubljani pa je diplomiral aprila l960. Leta 1973 je na Pravni fakulteti v Ljubljani dosegel naziv magistra pravnih znanosti, leta 1977 pa je na isti fakulte...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Politika in pravo – razkorak med deklariranim in dejanskim

dr. Lojze Ude, 13.10.2005

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Že iz programov političnih strank izhaja, da nosilci oblasti pojma pravne države in njenih vsebin ne razumejo kot bistveni element države in omejenosti oblasti pri njenem delovanju. Ne razumejo ga kot vladavino prava, temveč menijo, da si je treba programsko zastaviti cilje, kako urejati...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vsebinske značilnosti predloga za nov zakon o arbitraži

dr. Lojze Ude, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Zakon o pravdnem postopku iz leta 1999 ni prevzel v slovenski pravni sistem Vzorčnega zakona Uncitral o mednarodni trgovinski arbitraži. V okviru Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti poteka raziskava o Reformi slovenskega arbitražnega prava. Doslej so se izoblikovala stali...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SODNIKOVA ODGOVORNOST: Sodnik kot nosilec sodne oblasti

dr. Lojze Ude, 1.10.2003

Sodišča

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/20031. NAČELO DELITVE OBLASTI V PARLAMENTARNEM SISTEMU 1.1 Po zgledu ustav modernih držav z uveljavljenim parlamentarnim sistemom vsebuje tudi Ustava RS iz leta 1991 v drugem odstavku 3. člena določbo, da izvršujejo oblast državljani in državljanke neposredno in z volitvami "po načelu delitve oblasti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Reforma pravnih sredstev v pravdnem postopku

dr. Aleš Galič, 9.10.2002

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20021. PRITOŽBENI POSTOPEK PO NOVELI ZPP 1. Uvod - načrtovane spremembe Na spremembe določb ZPP, ki urejajo pritožbeni postopek, se nanašajo členi od 18 do 23 predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku.(*1) Te spremembe obravnavajo naslednje procesne institute: - Člen 18 ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in vrednote: Uporabljanje pravnih pravil in vrednotenje v sodnih postopkih

dr. Lojze Ude, 2.10.2001

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2001Lojze Ude doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Naslov prispevka se nanaša na bistvo razprave o odnosu med pravom in vrednotami. Prav pri uporabi prava, torej pri pravnem odločanju in še posebej pri odločanju sodnika, se namreč najbolj izostri vprašanje, kakšen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Posebni upravni in sodni postopki v novejši slovenski zakonodaji

Lojze Ude, 5.10.2000

Upravni postopek in upravne takse

Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2000Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. ZAKONSKO UREJANJE POSEBNIH POSTOPKOV 1.1. Tako kot v vseh drugih pravnih sistemih tudi naša država v posameznih zakonih ureja nekatere posebne postopke, ki se nanašaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Reforma civilnega pravdnega postopka z vidika ustavnih pravic

dr. Lojze Ude, 19.10.1998

Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/1998Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Namen tega sestavka je opredeliti nekaj izhodišč, ki bi po mojem mnenju morala biti podlaga za obravnavanje predloga novega zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP)(*1) na letošnjih dnevih slovenskih pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Osebni stečaj (stečaj nad premoženjem fizičnih oseb - nepodjetnikov)

dr. Lojze Ude, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 8/1997Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. UVOD(*) 1. V Republiki Sloveniji bo treba sprejeti novo civilno procesno zakonodajo, zlasti nov zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in nov zakon o izvršilnem postopku (v nadaljevanju: ZIP). V razpravah ob oblik...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Ustavne podlage za pravno odločanje

dr. Lojze Ude, 28.10.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1996Lojze Ude doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. UVOD Ko razpravljamo o ustavnih podlagah za pravno odločanje, mislimo predvsem na dva vidika: 1. V katerih primerih in v kakšnem obsegu je ustava neposredna ali posredna (interpretacijska) podlaga za pravno odločanje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Ustavne podlage za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov

dr. Lojze Ude, 28.10.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1996Lojze Ude doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. UVOD 1. Ni ambicija tega sestavka vključiti se v razpravo o sistematiki osebnostnih pravic (o vprašanju izoblikovanja samostojne pravne panoge), v razpravo o pojmu neke "splošne" osebnostne pravice (ki jo je mogoče razume...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Ustavna pritožba kot pravno sredstvo

dr. Lojze Ude, 21.9.1995

Ustavno sodišče

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1995Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. MESTO USTAVNE PRITOŽBE V SISTEMU VARSTVA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 1. V prvem obdobju odločanja Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ustavnih pritožbah(*1) se je kot osrednje postavilo vprašanje kakšna s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Dopustnost in sprejem ustavne pritožbe v obravnavanje

dr. Lojze Ude, 21.9.1995

Ustavno sodišče

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1995Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. OBLIKOVANJE POSTOPKA ZA OBRAVNAVANJE USTAVNIH PRITOŽB PRED USTAVNIM SODIŠČEM REPUBLIKE SLOVENIJE 1. Ustava Republike Slovenije in Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 14/94) vsebujeta razmeroma skope procesne dol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj lastninske zakonodaje

dr. Lojze Ude, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze UDE, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD 1. Glede na obsežnost in zahtevnost problemov razvoja lastninskih razmerij je seveda lahko ambicija tega prispevka le opozoriti na stanje zakonodaje, ki ureja lastninska razmerja v Republiki Sloveniji in na nekatera odprt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sodstvo

dr. Lojze Ude, 25.9.1993

Sodišča

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Ko razpravljamo o sodstvu kot o eni izmed vej oblasti (v političnem sistemu delitve oblasti), se moramo seveda osredotočiti predvsem na vprašanja, ki so zdaj aktualna. Ustrezna zakonska ureditev aktualnih vprašanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravna revizija lastninjenja

dr. Lojze Ude, 25.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 - v nadaljevanju ZLPP) ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom v podjetju z znanimi lastniki. Še na podlagi prejšnje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Sodno varstvo lastnine (teze za razpravo)

dr. Lojze Ude, 30.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6/1992Lojze UDE doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Ustava Republike Slovenije v 33. členu zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja, v 67. členu pa pravi, da zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekolo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Osnovne značilnosti in koncept nove stečajne zakonodaje

dr. Lojze Ude, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6/1992Lojze UDE doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD 1. Zakon o prisilni poravnavi in stečaju je del zakonodaje, ki ureja organizacijske okvire za institucionalno organiziranost gospodarskih subjektov in funkcionalne okvire za njihovo delovanje. Tako je del zakonodaje, ki bo ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(24)

Leto objave

2020(1) 2010(1) 2008(1) 2007(2)
2006(1) 2005(3) 2003(1) 2002(1)
2001(1) 2000(1) 1998(1) 1997(1)
1996(2) 1995(2) 1994(1) 1993(2)
1992(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTU VWXYZŽ
< Prva črka priimka: U

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov