Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 13 (od skupaj 13)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄2

Reformni projekti v sodstvu - kako naprej

Katarina Zajc, 16.4.2013

Sodišča

Katarina Zajc, Podjetje in delo, 2/2013Članek predstavi teorije in dosedanje izkušnje s projekti reforme pravosodja po svetu, predvsem v vzhodni Evropi in Južni Ameriki. Obravnava tudi dosedanje pasti in napotke, kako se najobičajnejšim napakam pri načrtovanju in izvajanju projektov lahko država izogne. Sklene, da smo s projektom Lukenda, ki se še vedno izvaja na področju pravosodja, skupaj z načrtovanimi ukrepi Vrhovnega sodišča za leto 2012 na dobri poti, da se v Sloveniji zmanjšajo sodni zaostanki.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Globalna finančna kriza in novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Zajc Katarina, Cepec Jaka, 5.10.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Katarina Zajc, Jaka Cepec, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtorja s pomočjo ekonomske analize prava analizirata novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju po letu 2008, ko se je začela globalna finančna kriza. Analiza naj bi pokazala, ali je namen spremenjene insolvenčne zakonodaje povečanje učinkovitosti insolvenčnih postopkov, ki bi omogočali optimalne rešitve, torej hitre postopke, z nizkimi transakcijskimi stroški, katerih cilj bi bil reševanje zdravih jeder podjetij oziroma učinkovita prerazporeditev premoženja prezadolženega pravnega subjekta. Avtorja ugotavljata, da so bili nekateri ukrepi za povečanje ex ante in ex post učinkovitosti insolvenčnih postopkov sicer sprejeti, da pa je veliko zamujenega z nesprejetjem novele E k ZFPPIPP oziroma da obstaja še veliko področij, ki bi jih lahko slovenski zakonodajalec izboljšal.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ekonomska analiza in konkurenčno pravo: primer Slovenije

Katarina Zajc, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku s teoretičnega in praktičnega vidika obravnavam uporabo kvalitativnih in kvantitativnih testov proizvodnega upoštevnega trga v Sloveniji. Na žalost vpogled v spise posameznih zadev ni bil mogoč, tako da sem o uporabi metod pri definiranju upoštevnega trga lahko le sklepa
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Kaj motivira sodnike - ekonomska analiza prava

Zajc Katarina, Kovač Mitja, 1.8.2011

Sodišča

Katarina Zajc, Mitja Kovač, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Članek predstavlja cilje sodnikov v svetu in v Sloveniji ter njihovo motivacijo za dosego teh ciljev. Obravnava možne cilje delovanja pravosodja in razloži problem agent - principal. Opozarja na orodja motivacije in kaznovanja (korenček in palica), ki lahko motivirajo sodnike, da do
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

Učinkovitost sodstva - primerjalni pogled

Zajc Katarina, Markelj Luka, 15.12.2010

Sodišča

Katarina Zajc, Luka Markelj, Podjetje in delo, 8/2010Članek obravnava merjenje učinkovitosti sodstva po svetu. Naprej predstavi družbene stroške, povezane z neučinkovitim delovanjem sodstva, potem pa predstavi in analizira merila in ukrepe, ki jih posamezne države sprejemajo za motiviranje učinkovitega delovanja sodstva. Po Sloveniji so predstavljena merila za merjenje storilnosti in učinkovitosti sodišč ter sodnikov tudi v ZDA in nekaterih evropskih državah, Nizozemski, Nemčiji, Finski, Švedski ter Veliki Britaniji. Avtorja ugotavljata, da je Slovenija z zadnjo novelo Zakona o sodiščih stopila na pot, ki so jo ubrale že nekatere druge države na svetu, v katerih se je projekt merjenja in spremljanja kakovosti sodstva zelo obnesel. Seveda pa bo veliko vlogo odigral tudi Sodni svet RS, katerega naloga je izdelava novih meril za merjenje kakovosti dela sodnikov za oceno sodniške službe ter meril za merjenje in spremljanje kakovosti dela sodišč.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Kršitev pogodb in sankcije

Katarina Zajc, 6.10.2010

Obligacije

Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2010Ekonomska analiza prava gleda na odškodnino za kršitev pogodb kot na ceno, ki jo je določena pogodbena stranka pripravljena oziroma jo mora plačati, če ne spoštuje pogodbenih določil. Članek obravnava spodbude strankam za kršitev oziroma izpolnitev pogodb, kot je vrsta in višina odškodnine, ki jo mora pogodbena stranka plačati odškodovancu. Članek zaključi, da sta temeljnega pomena za izračun odškodnine kakovost in kvaliteta podatkov, ki so sodišču, ki navadno prisoja odškodnino, na voljo, kar pa nedvomno vpliva na motivacijo pogodbenih strank, da kršijo oziroma izpolnijo pogodbene obveznosti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Uvod v pogodbeno pravo (ekonomska analiza pogodbenega prava)

Kovač Mitja, Zajc Katarina, 6.10.2010

Obligacije

Mitja Kovač, Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2010Članek povzema in sistematizira dosedanjo ekonomsko literaturo s področja pogodbenega prava. Uvodoma pojasni ekonomski pomen izmenjave in njene posledice za gospodarstvo kot celoto. V nadaljevanju se osredini na pregled ekonomske funkcije pogodbenega prava, torej na tista ključna dispozitivna in kogentna pravila, ki omogočajo učinkovito urejanje pogodbenih razmerij.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Razmerje principal – agent v enotirnem sistemu ZDA – ekonomsko pravna analiza

dr. Katarina Zajc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Katarina Zajc ? 1. UVOD 2. DELOVANJE DELNIŠKIH DRUŽB IN PROBLEM PRINCIPAL - AGENT 2.1. Problem principal - agent 3. MEHANIZMI MINIMIZIRANJA STROŠKOV LOČITVE LASTNIŠTVA IN UPRAVLJANJA 4. ZDA - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA 5. SKLEP - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA V SLOVENIJI ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Pravo neposlovne odškodninske odgovornosti: primerjava ZDA in Slovenije skozi prizmo ekonomske analize prava

dr. Katarina Zajc, 16.12.2005

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Članek preučuje in primerja slovenski in ameriški sistem sojenja v primerih neposlovnih odškodninskih obveznosti. Pri preučevanju predstavi predvsem elemente, na katere se pri sojenju opirajo ameriška sodišča, predvsem Handovo formulo, ki se uporablja pri presoji standarda skrbnega obnašan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Nekateri vidiki obvladovanja tveganj z opcijami

dr. Katarina Zajc, 7.10.2004

Obligacije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Vsakdo, kdor se ukvarja s transakcijami, je posredno ali neposredno soočen s tveganjem. Ali je in koliko je posamezen subjekt pripravljen nositi tveganje pri določenem donosu, pa je odvisno predvsem od njegovega odnosa do tveganja.(*1), (*2) Čeprav tveganje vedno obstaja, se ga da do dol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Coasov teorem, učinkovitost in imisije

Katarina Zajc, 13.2.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

Katarina Zajc, Podjetje in delo, 1/2004I. UVOD "It is always possible to modify by transaction on the market the initial legal determination of rights. And, of course, if such market transactions are costless, such a rearrangement of rights will always take place, if it would lead to an increase in the value of production (Coase, 1960...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ekonomska analiza prava (opis, zgodovina in aplikacije)(*1)

dr. Katarina Zajc, 9.10.2002

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Ekonomska analiza prava (Law&Economics, Economic Analysis of Law) je del ekonomske vede, ki analizira vzpostavljanje, strukturo, proces ter ekonomske posledice prava in pravnih institucij. Uporablja predvsem koncepte in orodja mikroekonomike in ekonomike blaginje.(*2) Začetke ekonomske...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄1

Obvladovanje in vodenje družb (corporate governance) in nadzorni svet

Katarina Zajc, 15.2.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Katarina Zajc, Podjetje in delo, 1/1999Katarina ZAJC magistra pravnih znanosti, doktorica ekonomskih znanosti Nova ljubljanska banka I. UVOD Namen prispevka je ekonomsko in pravno analizirati vlogo nadzornih svetov (NS) v gospodarskih družbah, predvsem delniških družbah, doma in v svetu. Obravnavam predvsem razmerja med delničarji ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(13)

Leto objave

2013(1) 2012(1) 2011(2) 2010(3)
2006(1) 2005(1) 2004(2) 2002(1)
1999(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZ Ž
< Prva črka priimka: Z

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov