Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 5 (od skupaj 5)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi

Rijavec Vesna, Ivanc Tjaša, 1.10.2018

Civilni sodni postopki, Zakonska zveza in družinska razmerja

Vesna Rijavec, Tjaša Ivanc, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Zaradi potrebe po uskladitvi postopkovnih pravil za nepravdne postopke z novimi konceptualnimi rešitvami iz Družinskega zakonika (DZ) na področju urejanja družinskih razmerij je nujno sprejeti novi Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1). Analiza primerjalnopravnih zgledov pokaže, da je družinske zadeve treba reševati čim bolj celovito in enotno, kar bolj prilagodljiva in manj formalna pravila nepravdnega postopka tudi omogočajo. V prispevku so obravnavane potrebne procesne prilagoditve temeljnih načel in splošnih določb nepravdnega postopka. Oporo za nekatere argumente daje prikaz nemške in avstrijske ureditve, ki sta s slovensko najbolj primerljivi tudi zato, ker v obeh pravnih redih družinske zadeve rešujejo v nepravdnem postopku. Obravnavani sta tudi ureditvi nepravdnih postopkov v Italiji in Franciji, ki se uvrščata v krog držav s pravnim redom, kjer imajo podlago za urejanje materije nepravdnih postopkov v civilnih procesnih zakonikih. Ključne besede: nepravdni postopek, družinska zadeva, pravdni postopek, razmejitev, pojem nepravdnega postopka, primerjalnopravni sistem nepravdnih postopkov, temeljna načela Title: Comparative Overview of Non-Contentious Procedures in Family Matters from a Developmental Perspective Abstract: Due to the need to harmonise procedural rules of non-contentious proceedings with the new conceptual solutions of the Family Code in the area of family relationships, the adoption of the new Act on Non-Contentious Civil Proceeding is necessary. The analysis of comparative legal examples shows that family matters need to be tackled as fully and uniformly as possible, which the non-contentious rules with more flexible and less formal nature certainly enable. The article discusses the necessary procedural adjustments of the fundamental principles and general provisions of the non-contentious procedure. Arguments are based on an overview of the German and Austrian rules, which are most comparable to t
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Novi režim načrtovanja dedovanja s čezmejnim elementom - pomen evropske Uredbe o dedovanju

Tjaša Ivanc, 1.10.2016

Dedovanje, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Tjaša Ivanc, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Za države članice ureditev z eno navezno okoliščino (običajno prebivališče) in določitev pristojnosti enega sodišča ne glede na to, ali gre za premično ali nepremično premoženje, nedvomno pomeni temeljno spremembo v primerjavi z različnimi kolizijskimi pravili držav članic. Avtorica obravnava tudi postopek za priznanje in razglasitev izvršljivosti tujih sodnih odločb, saj je področje dedovanja izključeno iz ureditve po Bruseljski uredbi. Ureditev samodejnega priznanja tuje sodbe odločbe in postopek razglasitve izvršljivosti ne bi smela povzročati večjih težav, saj je bila oblikovana po vzoru Bruseljske uredbe. Ne glede na trend odpravljanja eksekvature pa je uredba ta posebni postopek ohranila. Novost je ureditev čezmejnega pretoka javnih listin v V. poglavju Uredbe o dedovanju, ki je v primerjavi z drugimi instrumenti na ravni EU izvirna. Ključne besede: Uredba o dedovanju, običajno prebivališče, načelo enotnosti dedovanja, priznanje tujih sodnih odločb, razglasitev izvršljivosti, sprejemljivost javnih listin Title: New Regime of Planning the Succession with Cross-border Element - the Importance of European Succession Regulation Abstract: For the Member States regulation with a connecting factor (habitual residence) and determination of the jurisdiction of one court, of whatever kind the assets in the estate may be, movable or immovable property, undoubtedly represents a fundamental change compared with the different conflict of laws rules in the Member States. The author also deals with the procedure for recognition and declaration of enforceability of foreign judgments, since the field of inheritance is excluded from the scope of the Brussels Regulation. The automatic recognition regime of the foreign judgment and the exequatur procedure should not cause major problems, since it was modelled on the Brussels Regulation. The Succession regulation maintained the special procedure, notwithstanding of the trend towards the
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄2

Limitations of Ownership for the Purpose of Establishing Protective Regimes on Immovable Cultural Heritage

Tjaša Ivanc, 13.4.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Tjaša Ivanc, Podjetje in delo, 2/2011Prispevek obravnava varstvo lastninske pravice v razmerju do ustavne dolžnosti skrbeti za varstvo nepremične kulturne dediščine. V teh primerih gre za javnopravno omejitev lastninske pravice na podlagi varstvenih režimov kot instrumentov varstva nepremične kulturne dediščine. Varstveni režimi, določeni z ZVKD-1, so tipičen primer posegov na podlagi 67. člena Ustave. V smislu opredelitve socialne funkcije lastnine morajo lastniki z vidika varstva kulturne dediščine izvajati določene ukrepe oziroma trpeti določene omejitve. V teh primerih gre za vsebinsko omejitev lastnine. Ker pridobijo nepremičnine, ovrednotene kot kulturna dediščina, poseben namen oziroma predstavljajo posebne varovane lastnosti, je treba lastninsko pravico na njih omejiti (razglasitev nepremičnega spomenika) ali pod zakonsko določenimi pogoji odvzeti (razlastitev kulturnega spomenika). Avtorica posebej obravnava vprašanja zakonite predkupne pravice kot omejitve razpolaganja z nepremičnino in razlastitve kot odvzemu lastnine, pri katerem gre za skrajen ukrep zaradi uresničevanja javne koristi pod zakonsko določenimi pogoji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄2

SVOBODA USTANAVLJANJA SEDEŽA V PRAKSI, PRIMERJAVA USTANOVITVE: MINI GMBH, LTD., D. O. O.

Ivanc Tjaša, Kežmah Urška, 16.4.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tjaša Ivanc, Urška Kežmah, Podjetje in delo, 2/20101. UVOD 2. "MINI GMBH" - NEMŠKI ODGOVOR BRITANSKI LTD. 2.1. Ustanovitev in stroški ustanovitve UG 3. ANGLEŠKA PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES KOT ALTERNATIVA DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 3.1. Ustanovitev Ltd. 3.2. Registracija podružnice tuje družbe v Angliji 4. DRUŽBA Z OMEJENO O
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄8

Posebnosti reforme angleškega prava družb - Companies Act 2006

Tjaša Ivanc, 20.12.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tjaša Ivanc, Tjaša Ivanc, Podjetje in delo, 8/2008V prispevku avtorica obravnava novi Zakon o gospodarskih družbah, ki ga je britanski parlament sprejel novembra 2006 in bo v celoti začel veljati oktobra 2009. Companies Act 2006 je rezultat najobsežnejše revizije angleškega prava družb, katere cilj sta bila reforma obstoječega in graditev modernega...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(5)

Leto objave

2018(1) 2016(1) 2011(1) 2010(1)
2008(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHI JKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: I

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov