Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Zavarovalni posrednik kot svetovalec zavarovalca

Šime Ivanjko, 1.10.2015

ZAVAROVALNIŠTVO

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Pojem zavarovalnega posrednika 3. Dejavnost in posli (storitve) zavarovalnega posredovanja 4. Vrste zavarovalnih posrednikov 5. Zavarovalni posrednik kot svetovalec zavarovalca 6. Plačilo provizije zavarovalnemu posredniku 7. Sklep Povzetek V prispevku sta obravnavana pravni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Vloga in položaj zavarovalnih posrednikov

Šime Ivanjko, 5.10.2012

ZAVAROVALNIŠTVO

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2012V prispevku so obravnavana aktualna vprašanja o položaju zavarovalnega posrednika v razmerju do zavarovalca in zavarovalnice, pri čemer je posebna pozornost namenjena pravicam in obveznostim ter odgovornostim zavarovalnega posrednika do zavarovalca. Obravnavano je tudi razmerje do zavarovalnice, ki je opredeljeno kot zakonsko obligacijsko razmerje, urejeno v zakonu. Posebej so opisane aktualne težave, povezane s plačilom posrednikovega dela, za kar mora po zakonu poskrbeti zavarovalnica, če v pisni pogodbi o posredovanju z zavarovalcem ni drugače dogovorjeno. V prispevku je predlagana tudi rešitev - zavarovalnice naj pripravijo splošne standarde, na podlagi katerih poslujejo z zavarovalnim posrednikom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Pravni problemi izbrisanih gospodarskih družb in predlog odprave škodljivih posledic

Šime Ivanjko, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Zakonodajalec je leta 1999 z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij uredil izbris družb iz sodnega registra brez likvidacije, ki pa je po mnenju pravne stroke sporen, ker prenaša obveznosti izbrisane družbe na družbenike mimo načel o spregledu pravne osebnosti. Ustavno sodišče je u
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zavarovalni posrednik na trgu

Šime Ivanjko, 7.10.2009

ZAVAROVALNIŠTVO

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2009Zavarovalno posredništvo je relativna novost na zavarovalnem trgu v Sloveniji, saj ga zakonodaja prvič podrobneje ureja od leta 2000, od sprejetja Zakona o zavarovalništvu. Posrednik se bistveno loči od zavarovalnega zastopnika, ker opravlja posle posredovanja samostojno in v korist zavarovalca, zas...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Insolvenčno pravo in osebni stečaj (De lege ferenda)

Šime Ivanjko, 8.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2007Effugere non potes necessitates, potes vincere. Težav ne moreš preprečiti, lahko pa jih premagaš. (Seneca) 1. UVOD 1.1. Nova ureditev postopkov zaradi insolventnosti 1.2. Pojem in vrsta postopkov zaradi insolventnosti 1.3. Osebni stečaj 1.4. Razlogi za osebni stečaj 2. PRAVNA...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Podjetništvo z negativnim moralnim predznakom?

dr. Šime Ivanjko, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Šime Ivanjko ? »Denar je namenjen temu, da se zasluži in da se vrne nazaj širši družbi.« Indijski poslovnež Anil Agarwal1 1. UVOD 2. PODJETNIŠTVO KOT IGRA ZA DENAR NA IZPADANJE 2.1. Homo ludens 2.2. Podjetje kot sredstvo podjetniške igre 2.3. Država in potrošniki v podjetni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Nujnost urejanja "osebnega" stečaja

dr. Šime Ivanjko, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Vsi, ki nastopajo na trgu in so udeleženi v različnih vlogah v podjetniški igri, so ogroženi pred drugimi "boljšimi" igralci, da jim odvzamejo premoženje v takšnem obsegu, da sta lahko ogrožena njihova eksistenca in njihovo dostojanstvo. Pri pravnih osebah, ki nastopajo na trgu, izguba c...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Sodobni problemi ugleda pravniškega poklica

dr. Šime Ivanjko, 1.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Od osamosvojitve Slovenije do danes smo slovenski pravniki veliko storili pri graditvi pravnega sistema in utrjevanju pravne države in vladavine prava, vendar pa nam hkrati ni uspelo zagotoviti pravni stroki in pravnikom ugleda, ki bi jim pripadel glede na vlogo prava pri utrjevanju in oblik...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Politika in gospodarstvo - pravo in gospodarstvo kot ujetnika politike

dr. Šime Ivanjko, 9.10.2002

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Politika vpliva na oblikovanje kolektivne volje in na procese skupnega odločanja, čeprav omenjene procese vodi skupina ljudi za doseganje določenih ciljev, pri čemer pa to vedno ne pomeni, da gre za cilje večine. Proces političnega odločanja ureja in se tudi uresničuje skozi določila ustave, za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Aktualna vprašanja prava in podjetništva

dr. Šime Ivanjko, 2.10.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2001Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Pravo in podjetništvo se vsakodnevno srečujeta, vendar pa nimata veliko skupnega z vidika temeljnih ciljev, ki jih skušata doseči. Pravo naj bi težilo k pravičnosti na načelih humanosti in varovanja pravic ljudi, podjetništvo pa - n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Insolvenčni postopki

Šime Ivanjko, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2000Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije Effugere non potes necessitates, potes vincere. Težav ne moreš preprečiti, lahko pa jih premagaš (Seneca) REŠEVANJE ALI UNIČENJE PODJETIJ - TEZE 1. Za slovensk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Javna tribuna - Davki in pravo: Davčno pravo v luči korporacijskega prava

dr. Šime Ivanjko, 18.10.1999

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1999Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V okviru razprav o samostojnosti oziroma nesamostojnosti, povezanosti ali ločenosti, podrejenosti ali nadrejenosti davčnega in korporacijskega prava so se izoblikovala različna stališča. Podobno kot pri drugih med seboj p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Ničnost skupščinskih sklepov

dr. Šime Ivanjko, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1998Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Ničnost je civilnopravna institucija, ki sankcionira nedopustne pravne posle, to je posle, ki nasprotujejo ustavnim načelom, prisilnim predpisom ali morali. Ničnost je skupaj z izpodbojnostjo opredeljuje pogoje in postope...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Mariborski pogovori o pravu in medicini

dr. Šime Ivanjko, 19.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1998Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru V Mariboru se od leta 1992 vsako leto srečujejo pravniki in zdravniki na "Mariborskih pogovorih" o strokovnih vprašanjih prava in medicine, v katerih obravnavajo skupne probleme in poskušajo najti odgovore, ki naj bodo strokovni in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Moralno varstvo in medijsko sojenje (novinarka etika)

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z občili se srečujemo vsak dan in povsod. Obveščajo nas o dogajanju doma in v svetu, o ravnanju politične oblasti, ki uravnava naše življenje, o dobrih in slabih ljudeh, o dogodkih, ki zbujajo strah in navdušenje. To je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kriza podjetja

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Finančne, organizacijske, tržne, kadrovske in strukturalne težave, sanacijski postopki, prisilne poravnave, finančne in druge reorganizacije ter stečaji in likvidacije so naravni pojavi v tržnem gospodarstvu.(*1) V zadnjih l...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Preklic izplačila odpravnine upravi - dopustnost ponovnega odločanja nadzornega sveta o isti stvari

Šime Ivanjko, 27.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 3-4/1997VPRAŠANJE V kapitalski družbi XY je nadzorni svet odpoklical direktorja in pri tem tudi sklenil, da se mu izplača odmena, v skladu z določbo drugega odstavka 250. člena in tretjega odstavka 449. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94).
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Zavarovalna delniška družba in družba za vzajemno zavarovanje

dr. Šime Ivanjko, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1996Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je začelo oblikovanje novega pravnega reda, v okviru tega je bil sprejet Zakon o zavarovalnicah (Uradni list RS 64/94, v nadaljevanju ZZav), ki je v svojih določbah prevzel večino norm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Pogodba o obvladovanju in prenosu dobička

dr. Šime Ivanjko, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1996UVOD S pogodbo o obvladovanju se odvisna družba zaveže podrediti oblikovanje volje obvladujoči družbi v sistemu povezanih družb.(*1) S pogodbo o obvladovanju se podredita le uprava oziroma poslovodstvo odvisne družbe obvladujoči družbi, medtem ko nadzorni svet in skupščina pri tem nista prizadeta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Plačilo zavarovalne provizije v postopku stečaja

dr. Šime Ivanjko, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Zavarovalnica ima sklenjeno pogodbo o opravljanju drugih zavarovalnih storitev z družbo za opravljanje drugih zavarovalnih poslov in mora na podlagi omenjene pogodbe družbi za opravljanje zavarovalnih poslov plačevati zavarovalno provizijo tudi za plačilo druge in nadaljnjih letnih pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Trajanje zavarovalne pogodbe

dr. Šime Ivanjko, 12.12.1996

Obligacije

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Zavarovanec je konec leta 1992 sklenil zavarovalno pogodbo in podpisal zavarovalno polico, v kateri je bilo jasno določeno trajanje zavarovanja do 31. 12. 1995. Pri tehnični obdelavi pa je prišlo do pomote, tako da je polica v evidenci zavarovalnice evidentirana kot polica z neomejenim...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Varstvo zunanjih delničarjev in upnikov v povezanih družbah

dr. Šime Ivanjko, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1996Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo Maribor UVOD Na vseh stopnjah gospodarskega življenja se oblikujejo različne oblike medsebojnega povezovanja in sodelovanja gospodarskih subjektov. Medsebojno povezovanje udeležencev v gospodarskem življenju lahko temelji na ra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Status gospodarskih subjektov v Federaciji Bosne in Hercegovine

dr. Šime Ivanjko, 12.8.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 4/1996Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru UVOD Po razpadu Jugoslavije se pravni sistem Republike oziroma Federacije Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju: BiH) kljub vojni in ekonomskim ter drugim težavam oblikuje v skladu sodobnimi pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Solastnina na poslovnem deležu

dr. Šime Ivanjko, 2.7.1996

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 3/1996Po zakonu o gospodarskih družbah lahko družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba ima lahko največ 50 družbenikov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄1

Še k vprašanju sklica skupščine delniške družbe...

dr. Šime Ivanjko, 26.3.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 1/1996ŠE K VPRAŠANJU DOLŽNOSTI OBJAVE SKLICA SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE V URADNEM LISTU IN NIČNOSTI SKLEPA SKUPŠČINE(*1) Objava podatkov in sporočil delniške družbe v slovenskem pravnem sistemu je zakonska snov, ki jo ureja 10. člen ZGD.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(43)

Leto objave

2015(1) 2012(1) 2011(1) 2009(1)
2007(1) 2006(1) 2005(1) 2003(1)
2002(1) 2001(1) 2000(1) 1999(1)
1998(2) 1997(3) 1996(8) 1995(5)
1994(3) 1993(4) 1992(4) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHI JKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: I

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov