Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 10 (od skupaj 10)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Razvoj zakonskega urejanja lobiranja v Sloveniji kot dopolnitev demokracije

Albin Igličar, 1.10.2014

Pravoznanstvo

Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/2014V Sloveniji so se prve lobistične organizacije pojavile v devetdesetih letih dvajsetega stoletja. Leta 1994 je bila v okviru Društva za odnose z javnostmi ustanovljena sekcija lobistov, ki je tudi sprejela poseben etični kodeks. Po naročilu Državnega zbora je bil pripravljen osnutek Zakona o lobiranju, ob upoštevanju primerjalnih študij v državah z razvito lobistično kulturo in tradicijo. Skupina poslancev je osnutek zakona leta 1998 predlagala v sprejem, vendar zakonodajni postopek ni bil končan. Ob nadaljnjih pojavih lobiranja ter ob upoštevanju prakse in kulture v tej dejavnosti je bila vsebina zakonskega osnutka delno povzeta v leta 2010 sprejetem Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je veljavni zakonski okvir urejanja lobiranja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Koalicijska pogodba kot usmerjevalec vladnih zakonodajnih predlogov

Albin Igličar, 5.10.2012

Ustavno sodišče

Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/2012Pripravljanje zakonodajnih predlogov vlade izhaja iz njenega letnega delovnega programa. V njem je posebej zajeta zakonodaja, ki jo zahteva članstvo Slovenije v Evropski uniji, ter načrtovanje drugih zakonov, ki naj bodo sprejeti v predstavniškem telesu. Delovni program vlade izhaja iz koalicijskega sporazuma političnih strank in iz njihovih programov. V moderni industrijski družbi je namreč delovanje političnih strank osredinjeno na vlado. V strankah pa imajo odločilno vlogo njihovi voditelji. Ne glede na različnost strankarskih programov in filozofije imajo v vsaki politični stranki najpomembnejši položaj elite. Zato tudi zakonodajni predlogi vlade najprej zajamejo interese vplivnih političnih strank.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Zloraba postopkov sprejemanja splošnih pravnih aktov

Albin Igličar, 6.10.2010

Pravoznanstvo

Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/2010O zlorabi prava oziroma materialnih in procesnih pravic govorimo, ko pravice uporabljamo v nasprotju z njihovim družbenim namenom. Kadar izvršujemo svojo pravico samo zato, da posegamo v pravico drugega, se pojavljajo primeri zlorabe pravice. Med bistvene elemente pravne kulture spada tudi načelo, da je treba pravico izvrševati v skladu z namenom, zaradi katerega je bila pravica vzpostavljena (institucionalizirana). Namen pravice je najbolj razviden iz njenega interesnega ozadja. Širše družbeno gledano je namreč pravica opredeljena kot pravno zavarovani interes. Zato prihaja do zlorabe pravice, kadar nekdo uveljavlja svojo pravico, ne da bi sledil v njej zajetemu interesu, ampak jo izvršuje v nasprotju z njeno interesno vsebino in s tem posega v pravice drugega.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Pravna in politična kultura s poudarkom na slovenskih razmerah

dr. Albin Igličar, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/2008Zaupanje v institucije in splošna seznanjenost s pravnim sistemom je izhodiščni del pravne kulture. Zaupanje v institucije kot del pravne kulture kaže tudi na internalizacijo (ponotranjenje) pravnih vrednot in norm. Poleg tega kaže stopnja zaupanja v institucije pravnega in političnega sistema še na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Značilnosti pravnega izrazoslovja, (izhodiščne teze)

dr. Albin Igličar, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/20021. Pravne vsebine se iz sveta idej kot tvorba človekove duhovne ustvarjalnosti posredujejo od enega do drugega človeka s pomočjo znakov - simbolov. Ob kretnjah in mimiki obraza je jezik osrednji simbol, ki prenaša pomenska sporočila v procesu medčloveškega komuniciranja. Socialni obstoj človeka i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Legitimnost spreminjanja ustave

dr. Albin Igličar, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/2001Albin Igličar doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1 Ustava sodobne države je v pravnem pogledu najvišji splošni pravni akt v državi, v političnem pogledu postavlja ustava temelje demokracije, v splošnem družbenem (sociološkem) pogledu pa ustava spada med homeostatične mehanizm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Normativna dejavnost občine

dr. Albin Igličar, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1996Albin Igličar doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Ustavno zagotovljena pravica do lokalne samouprave (9. člen Ustave RS) in ustavno določen položaj občine (138.-142. člen Ustave RS) v Sloveniji vključujeta tudi pravno normativno dejavnost občine. Ta dejavnost je sestavni de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Družbene prvine poklicne vloge pravnika

dr. Albin Igličar, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1995Albin IGLIČAR, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Z najbolj splošnega vidika pojmujemo družbeno vlogo kot normativno oblikovano pričakovanje ravnanja posameznika v določenem sklopu odnosov med ljudmi. Ljudje se poznamo med seboj predvsem po družbenih vlogah in tudi sebe s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Za petletni pravni študij

dr. Albin Igličar, 25.9.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1993Albin IGLIČAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Med pogoje za razvoj Slovenije v socialno, kulturno in gospodarsko uspešne družbe je treba uvrstiti tudi visoko raven splošne in profesionalne pravne kulture. Za oblikovanje te kulture sta odločilnega pomena profil in delova...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Družbeni in ustavni pogoji novega načina gospodarjenja

dr. Albin Igličar, 20.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6/1991Albin IGLIČAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta a Ljubljani I. Dosedanji način gospodarjenja, ki je bil uveljavljen v Jugoslaviji po letu 1945, se je posebej v zadnjih desetih letih izkazal kot neuspešen. Institucionalne osnove tega gospodarjenja, ki so v zadnjem obdobju izhajale iz zve...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(10)

Leto objave

2014(1) 2012(1) 2010(1) 2008(1)
2002(1) 2001(1) 1996(1) 1995(1)
1993(1) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHI JKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: I

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov