Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 12 (od skupaj 12)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄3-4

Načela evropskega zadružnega prava (PECOL)

Franci Avsec, 1.7.2018

Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/2018Povzetek: V letu 2017 je skupina profesorjev zadružnega prava iz sedmih evropskih držav (Finske, Francije, Italije, Nemčije, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva) objavila Načela evropskega zadružnega prava (PECOL), ki opredeljujejo definicijo zadruge, zadružne vrednote in načela, ki jih je proglasila Mednarodna zadružna zveza v svoji Izjavi o zadružni istovetnosti iz leta 1995. Načela PECOL razlikujejo zadruge, ki delujejo pretežno v korist svojih članov kot uporabnikov, dobaviteljev ali delavcev (v osnutku PECOL poimenovane kot vzajemne zadruge), in zadruge, ki pretežno delujejo v korist skupnosti (splošnokoristne zadruge). Medtem ko zadruge iz prve skupine lahko delijo med člane samo tiste pozitivne rezultate poslovanja, ki izhajajo iz članskih zadružnih poslov (presežek), in ne drugih (dobiček), sta delitev presežka in dobička splošnokoristnim zadrugam prepovedana. PECOL določajo nedeljivost za čista sredstva, ki v primeru prenehanja zadruge ostanejo po poplačilu upnikov in razdelitvi nominalne vrednosti deležev ter morebitnih deljivih rezerv med člane. Vse zadruge lahko plačujejo na vplačani kapital omejeno nadomestilo ("obresti"). Prispevek primerja glavne rešitve načel PECOL z zadružnim pravom v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah ter se zaključi z ugotovitvijo, da je ob obstoječih razlikah med zadružnimi predpisi v Evropi širša zakonodajna harmonizacija s temi načeli malo verjetna, tudi zato, ker je povezana še z drugimi pravnimi področji, od bilančnega in davčnega do ustavnega prava.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄3-4

Delavske zadruge in delovno pravo

Franci Avsec, 17.6.2013

Delovna razmerja

Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/2013Temeljni cilj delavske zadruge je zagotavljanje delovnih mest članom, glavni prispevek članov pa delo. Osebno opravljanje dela v delavskih zadrugah lahko ureja izključno zadružno pravo in je član z zadrugo samo v članskem razmerju, ki lahko vsebuje tudi elemente delovnega prava. Lahko pa je član zaradi osebnega opravljanja dela z zadrugo ne samo v članskem, temveč tudi v delovnem razmerju, pri čemer se postavlja vprašanje, kako sta obe razmerji med seboj povezani. Prispevek predstavlja različne rešitve, ki jih o tem vprašanju bolj ali manj eksplicitno ureja zakonodaja ali interpretirata sodna praksa in pravna teorija v nekaterih evropskih državah.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄3-4

Predpisi o Evropski zadrugi (SCE) v državah pogodbenicah evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Franci Avsec, 15.6.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/20091. UVOD 2. PREGLED PO DRŽAVAH 2.1. Avstrija 2.2. Belgija 2.3. Bolgarija 2.4. Ciper 2.5. Češka 2.6. Danska 2.7. Estonija 2.8. Finska 2.9. Francija 2.10. Grčija 2.11. Irska 2.12. Islandija 2.13. Italija 2.14. Latvija 2.15. Liechtenstein 2.16. Litva 2.17...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄3-4

Kapital zadruge in člani investitorji (vlagatelji)

Franci Avsec, 13.6.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franci Avsec, Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/2008Prispevek obravnava lastni kapital in članstvo vlagateljev (neuporabnikov) v zadrugah. Ureditve glede lastnega kapitala zadrug se v državah Evropskega gospodarskega prostora med seboj močno razlikujejo: v posameznih državah članski deleži sploh niso obvezni, medtem ko zadružna zakonodaja v nekaterih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Societas Cooperativa Europaea (SCE) – Evropska zadruga

dr. Franci Avsec, 13.2.2004

Zadruge

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 1/20041. UVOD Oktobra 2001 sta bili sprejeti, novembra istega leta pa objavljeni Uredba Sveta (ES) 2157/2001 o statutu Evropske delniške družbe in spremljajoča Direktiva Sveta 2001/86/ES o dopolnitvi statuta Evropske delniške družbe glede sodelovanja delavcev.(*1) Uredba in direktiva uporabljata za to ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄3-4

Posebnosti korporacijskega obdavčenja zadrug v državah članicah Evropske unije

dr. Franci Avsec, 13.6.2003

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/20031. UVOD Pri iskanju definicije, ki bi zajela zadrugo tako, da opredelitev tega pojma ne bi bila omejena na posamezno dejavnost, pravni red ali državo, si lahko pomagamo z mednarodnimi dokumenti, ki se nanašajo na zadružništvo. V priporočilu št. 193 o spodbujanju zadrug, ki ga je Mednarodna org...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Združitve, delitve in drugo statusno preoblikovanje zadrug

dr. Franci Avsec, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 2/2001Franci AVSEC doktor pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije 1. PREGLED UREDITVE Zakon o zadrugah (ZZad)(*1) omenja pripojitev, spojitev in razdelitev oziroma "statusne spremembe" zadrug samo mimobežno - ob naštevanju zadev, o katerih odloča občni zbor (5. točka drugega odstavka 15. člena) s ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Nekaj misli k dograjevanju zadružnega prava

dr. Franci Avsec, 10.4.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 2/2000Franci AVSEC doktor pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije(*) 1. ZADRUGE V SLOVENSKEM GOSPODARSKEM KORPORACIJSKEM PRAVU V letu 1999 je skupina poslancev Državnega zbora Republike Slovenije dvakrat vložila predlog za spremembe in dopolnitve zakona o zadrugah (ZZad).(*1) Prvi predlog za sprem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄1

Načelo istovetnosti v združnem pravu

Franci Avsec, 15.2.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franci Avsec, Podjetje in delo, 1/1999Franci AVSEC doktor pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije 1. ZADRUGE IN KOOPERATIVE Zadružništvo je bilo in je predvsem gospodarski in družbeni pojav. Pravna ureditev zadrug je predvsem odsev njihove večje ali manjše družbene pomembnosti. Kot celota predpisov, ki urejajo zadruge, pa zadruž...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Članstvo zadruge v drugih pravnih osebah

dr. Franci Avsec, 19.4.1997

Zadruge

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 2/1997Franci AVSEC doktor pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije 1. TEMELJNI DOLOČBI IZ 1. ČLENA ZAKONA O ZADRUGAH Kot pravno osebo posebnega tipa označuje zadrugo predvsem njen namen. Ta namen je po opredelitvi iz prvega odstavka 1. člena zakona o zadrugah (ZZad)(*1) pospeševanje gospodarskih ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄1

Kmetijsko pravo v ZDA

Franci Avsec, 22.2.1995

Kmetijstvo

Franci Avsec, Podjetje in delo, 1/1995Franci AVSEC diplomirani pravnik Zadružna zveza Slovenije 1. POJEM KMETIJSKEGA PRAVA Kmetijsko pravo (agricultural law) je v ZDA mlada pravna panoga. Največ literature s tega področja je izšlo po letu 1980. Natančna razmejitev kmetijskega prava od sorodnih disciplin je težavna, podobno kot zar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Krepitev podjetniške sposobnosti zadrug

mag. Franci Avsec, 20.1.1992

Zadruge

mag. Franci Avsec, Podjetje in delo, 1/1992Franci AVSEC magister pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije 1. DVOJNA NARAVA ZADRUGE Ne glede na različne dežele in vrednostna (nazorska) izhodišča v zadružni literaturi prevladuje stališče, da je treba zadrugo šteti tako za združenje oseb kot tudi za gospodarsko enoto, ki mora pri svojem ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(12)

Leto objave

2018(1) 2013(1) 2009(1) 2008(1)
2004(1) 2003(1) 2001(1) 2000(1)
1999(1) 1997(1) 1995(1) 1992(1)

Področja

3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
A BCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: A

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov