Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄1

Dopuščena revizija - analiza primera

Igor Strnad, 1.2.2020

Civilni sodni postopki

Igor Strnad, Podjetje in delo, 1/2020Povzetek: S sprejemom zadnje spremembe pravdnega postopka je dopuščena revizija edina oblika tega izrednega pravnega sredstva. Le Vrhovno sodišče je tisto, ki odloča o izbiri zadeve, ki jo bo obravnavalo; zavrnitve predloga mu ni treba obrazložiti; sámo si tudi določi vprašanje. S tem je omogočeno, da se sodniki Vrhovnega sodišča polno posvetijo zadevam, ki jih sprejmejo v obravnavo, ter da jih skrbno preštudirajo in obrazložijo. Vendar tudi v tem postopku veljajo omejitve ustavnopravne in zakonske narave. Z analizo konkretnega primera avtor ugotavlja njihovo upoštevanje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Predpogodbene obveznosti strank pri potrošniških kreditih

Igor Strnad, 1.8.2015

Banke, zavodi

Igor Strnad, Podjetje in delo, 5/20151. Medijska odmevnost primera 2. Uvod 3. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK) 4. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) 5. Na splošno o informacijskem položaju v predpogodbeni fazi 6. Obveznosti strank pred sklenitvijo kreditne pogodbe po določbah ZPotK-1 7. Sodba v zadevi CA Consumer Financ
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄2

Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb

Igor Strnad, 1.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Igor Strnad, Podjetje in delo, 2/2015Povzetek: Institut zastaranja je urejen v Obligacijskem zakoniku in njegove določbe praviloma veljajo tudi za zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb. Osrednji del prispevka je namenjen obravnavi določb 349. in 352. člena OZ, v katerih so vsebovana posebna pravila, ki veljajo v primeru, če gre za vprašanje zastaranja terjatve iz gospodarske pogodbe. Predstavljena so stališča iz literature in sodna praksa, avtor pa predstavi tudi lastna stališča o spornih vprašanjih. Ključne besede: zastaranje, gospodarska pogodba, zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb Title: Prescription of Claims from Commercial Contracts Abstract: In Slovenia, legal statute of prescription is regulated in the Obligations Act (OA) and its provisions, as a rule, shall also apply to the prescription of claims from commercial contracts. The central part of the article is designed to address the provisions of Articles 349 and 352 of OA, respectively, which contain special rules that apply if there is a question of statute of prescription claims arising from commercial contracts. Jurisprudential and case law views are presented, as well as the author''s own views. Key words: prescription, commercial contracts, prescription of claims from commercial contracts
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Nova ureditev neveljavnosti pogodb o javnem naročanju

Igor Strnad, 10.10.2011

PRORAČUN

Igor Strnad, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Z uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, velja od 3. julija 2011) je Republika Slovenija izpolnila obveznost prenosa pravil pravnega varstva pri oddaji javnih naročil v skladu z Direktivo 2007/66/ES. Kot novo oblik
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄3-4

Uredba Sveta (ES) o vročanju – izkušnje in predlogi sprememb

mag. Igor Strnad, 16.6.2006

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 3-4/2006 I. UVOD II. UREDBA SVETA ES ŠT. 1348/2000 1. Splošno 2. Pošiljanje in vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj po organih za pošiljanje in sprejem v Republiki Sloveniji 1. Preizkus predpostavk ob prejemu pisanja 2. Vročanje 3. Problemi jezikovne klavzule 4. Vročanje po pošti 5. Stroš...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Varstvo zasebnosti – graja odločitev nemških sodišč iz Strasbourga

mag. Igor Strnad, 20.4.2005

Sodišča

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek Evropsko sodišče za človekove pravice je s sodbo z dne 24. junija 2004-59320/00 (Caroline von Hannover/Deutschland) temeljito omajalo nemški koncept varstva zasebnosti tako imenovanih absolutnih javnih oseb pred tiskom. V sodni praksi izoblikovana merila - uvrščanje oseb med absolutne in re...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Spremembe in dopolnitve v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih glede dolžnosti

Igor Strnad, 8.12.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Strnad, Podjetje in delo, 8/2004I. UVOD Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C; Uradni list RS, št. 16/2004; veljati začel 1. maja 2004) je posegel tudi v ureditev dolžnosti preživljanja. Čeprav tudi za sedanjo reformo niso bile določbe o preživljanju neposreden povod,(*1) so ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄5

Civilnopravni vidiki odgovornosti v zdravstvu in prikaz sodne prakse s študijo primerov

mag. Igor Strnad, 30.8.2002

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 5/2002I. ZAKONODAJA Ustava Republike Slovenije med človekovimi pravicami v 51. členu ureja tudi pravico do zdravstvenega varstva. Človekove pravice se lahko v skladu s 15. členom Ustave uresničujejo neposredno. Odškodninska obveznost je obveznost stranke, da poravna škodo, za katero je odgovorna.(*1) Za n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

O nekaterih problemih odškodninske odgovornosti proizvajalca zdravil

mag. Igor Strnad, 9.4.2001

Obligacije, Zdravila

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 2/2001Igor STRNAD magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. PRAVNE PODLAGE UREJANJA ODGOVORNOSTI PROIZVAJALCA ZA IZDELEK Republika Slovenija je že pred uveljavitvijo Evropskega sporazuma o pridružitvi udejanjala zavezo o postopni združljivosti svoje zakonodaje s pravom Evropskih skupn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄3-4

Solidarna obveznost imetnikov motornih vozil nasproti drugim

mag. Igor Strnad, 9.6.2000

Obligacije, Cestni promet

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 3-4/2000Igor STRNAD magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 s spremembami, v nadaljevanju ZOR) se na podlagi prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Novejši razvoj odškodninske odgovornosti: Odgovornost za izdelek

mag. Igor Strnad, 18.10.1999

Obligacije

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 6-7/1999Igor STRNAD magister pravnih znanosti Okrožno sodišče v Mariboru 1. UVOD Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 23/99 - v nadaljevanju ZVPot) v drugem poglavju ureja institut "Odgovornost za izdelek". Do sprejetja tega zakona je samo Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni lis...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄5

Zakupna (najemna) pogodba

mag. Igor Strnad, 2.9.1999

Obligacije

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 5/1999Igor STRNAD magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD Obligacijska razmerja, ki nastanejo na podlagi najemne (zakupne) pogodbe, so v praksi pogosta, urejena so v različnih predpisih. Zakon o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) v členih od 567 do 599 ureja tako imen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄1

Drobci iz tuje in slovenske sodne prakse v primerih kolizije pravic

mag. Igor Strnad, 20.2.1998

Civilni kolizijski predpisi

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 1/1998Igor STRNAD magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Drobci iz tuje in slovenske prakse v primerih kolizije pravic osebnega dostojanstva in svobode izražanja I. UVOD 34. člen Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. 35. člen Zagotovljena je nedotakljivo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Model zakona o zavarovanju terjatev

mag. Igor Strnad, 12.12.1996

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 7/1996Igor Strnad magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Velike politične in gospodarske spremembe v nekdanjih socialističnih državah v Evropi zahtevajo tudi ustrezno pravno ureditev nastalih družbenih odnosov. Obubožanim gospodarstvom teh držav, željnim vlaganja in potrebn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄2

Pravni položaj in lastninski režim peskokopov, glinokopov, kamnolomov in rudnikov

mag. Igor Strnad, 17.5.1996

Lastnina in druge stvarne pravice, Rudarstvo

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 2/1996(*a) Igor STRNAD magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru l. UVOD Počasnost lastninjenja se pogosto omenja kot pomembna ovira hitrejšega gospodarskega razvoja. Eden izmed vzrokov takšnega stanja je tudi v tem, da zakonodajalec pri pripravi zakonov procesa ni v celoti domislil, če ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Hipotekarni posli

Igor Strnad, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Igor Strnad, Podjetje in delo, 5-6/1995Igor STRNAD diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. HIPOTEKARNI POSLI V EVROPI Posebne finančne institucije, ki se ukvarjajo s hipotekarnimi posli, so ustanovljene skoraj v vseh evropskih državah. Modeli opravljanja teh poslov se med seboj sicer razlikujejo, osnovni koncept pa je po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Pogodba o odobritvi kredita

Igor Strnad, 20.6.1995

Obligacije

Igor Strnad, Podjetje in delo, 4/1995Igor STRNAD diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru Pogodbe o odsvojitvi, med katere spadajo tudi posojilna pogodba in njene izpeljanke, so pomemben instrument prenosa stvarnih pravic. Posojilna pogodba, ki jo ZOR ureja, je najpomembnejši posel v tistem delu denarnega prometa, v katerem s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(17)

Leto objave

2020(1) 2015(2) 2011(1) 2006(1)
2005(1) 2004(1) 2002(1) 2001(1)
2000(1) 1999(2) 1998(1) 1996(2)
1995(2)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov