Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄2

Konzorcijska pogodba

dr. Janez Šinkovec, 5.5.2003

Obligacije

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 2/2003UVOD Konzorcijske pogodbe nimajo pri nas bogate tradicije, najpogostejši so bančni konzorciji, ko se več bank dogovori za skupno naložbo. Tovrstne konzorcije ureja italjanski Codice civile. Banke se s tem izognejo riziku, ki bi bil za posamezno banko preobčuten.(*1) V Evropi imamo "velike naložbe...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ustavno omejevanje politikantstva v pravu

dr. Janez Šinkovec, 9.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/2002Če s politiko razumemo umetnostupravljanja države ali druge skupnosti in potekajo vsi postopki upravljanja v organiziranih oblikah družbene akcije ter se odražajo v težnji uresničevanja družbenih interesov in splošnih zadev skupnosti, je razmerje nasproti pravu manj problematično. Drugače je, če gre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Ustavna načela, svoboščine in lastnina

dr. Janez Šinkovec, 2.10.2001

Človekove pravice, Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/2001Janez Šinkovec doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Na lanskih Pravniških dnevih sem se ukvarjal s problematiko razmerja med ustavnim in civilnim pravom. Na letošnjih bi posvetil posebno pozornost razmerju med socialno državo (2. člen ustave), socialno in ekološko funkcijo lastnin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razmerja med ustavnim in civilnim pravom

Janez Šinkovec, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ljubljana Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Ni namen sestavka, da bi obdelal številna razmerja med ustavnim in civilnim pravom, temveč le da predstavim nekaj temeljnih vprašanj z namenom, da bi bili v interpretaciji prava širši in sodobn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Pravni vidiki politike in gospodarstva

dr. Janez Šinkovec, 10.4.2000

Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 2/2000Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ljubljana(*) 1. UVOD Naslov sestavka je lahko sporen, če politiko pojmujemo kot umetnost upravljanja države ali druge skupnosti in se vsi postopki upravljanja v organiziranih oblikah družbene akcije odražajo v težnji uresničevanja družbenih interesov in s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Javna tribuna - Davki in pravo: Ustavnost davkov in prispevkov

dr. Janez Šinkovec, 18.10.1999

Davki občanov in dohodnina

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1999Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Davki pomenijo prenos plačilne moči z zasebnika v javnopravne namene. Vsako breme s tega področja odtegne zasebniku del svobode ekonomskega ravnanja in poveča finančno-gospodarsko sposobnost skupnosti. Denarna terjatev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Posebne osebne pravice v medijih?

dr. Janez Šinkovec, 19.10.1998

Človekove pravice, Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ljubljana 1. UVOD Medijsko pravo obsega pravno disciplino, ki se je razvila iz prava posameznih medijev (tisk, RTV, film ipd.). To pravo torej ne temelji na enotni zakonski podlagi, temveč na več, ki se razširjajo ob novih pojavih različnih telekomunikaci...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Temeljno o varstvu okolja

dr. Janez Šinkovec, 15.10.1997

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Varstvo okolja je čedalje bolj v ospredju zanimanja javnosti, saj nekateri pojavi ogrožajo življenje in zdravje ljudi in sploh živih bitij ter njihovih naravnih podlag. Vse to marsikje povzroča uvajanje posebne ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Osebne ustavne pravic in mediji

dr. Janez Šinkovec, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. KOLIZIJA IN KONKURENCA PRAVIC O koliziji ustavnih pravic razpravljamo takrat, ko pride do nasprotij med nosilci pravic. Tako ima vsaka oseba pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave), do varstva ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Zasebnost in sredstva javnega obveščanja

dr. Janez Šinkovec, 28.10.1996

Človekove pravice, Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 5-6/1996Janez Šinkovec doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Izhodišče pri obravnavanju zasebnosti je v pojmovanju človekovega dostojanstva (21. člen ustave), ki ima dve komponenti. Osebna komponenta zajema človekovo zmožnost in pripravljenost, da svoje individualne danos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Iz odločb senatov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

dr. Janez Šinkovec, 15.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/19951) Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v gospodarskem sporu s sodbo in sklepom zavzelo stališče o obsegu upravičenj Družbenega pravobranilca Republike Slovenije v postopkih zaradi preprečevanja oškodovanja družbene lastnine. Stališče je razvidno iz povzetka obrazložitve: "Delavski svet pravneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Ustavno varstvo pravic

dr. Janez Šinkovec, 21.9.1995

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 5-6/1995Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Temeljno pravilo o uresničevanju človekovih pravic in svoboščin je podano v 15. členu Ustave, ki določa, da se te uresničujejo neposredno na podlagi ustave in da je z zakonom mogoče predpisati le način uresničev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄4

Pravna oseba(*)

dr. Janez Šinkovec, 15.6.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 4/1994Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 6. AVTONOMIJA PRAVNE OSEBE IN ČLANSTVO Pri kakršnemkoli združenju je odraz avtonomije pravne osebe njena skupščina, saj je v notranjih razmerjih odločujoča volja njenih članov. To velja tudi za delniško družbo kljub las...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄3

Pravna oseba(*)

dr. Janez Šinkovec, 15.5.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 3/1994Janez ŠINKOVEC, doktor pravnih znanosti, Ustavno sodišče Republike Slovenije V zakonih, ki jih sprejemamo v sodni, upravni in gospodarski praksi, se neredko srečujemo s problematičnimi opredelitvami in pojmovanji pravne osebe. Razčiščevanju nekaterih spornih pojmovanj namenjamo ta sestavek. 1....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄1

Podjetništvo in ustavne pravice

dr. Janez Šinkovec, 15.1.1994

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 1/1994Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. VARSTVO PRAVNE OSEBE Še vedno obstoje nekateri sporni pogledi na vprašanje, ali ustavne svoboščine in pravice veljajo tudi za pravne osebe. Izhajamo iz dejstva, da se enakopravnost oseb v demokratični in pravni držav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Javno financiranje

dr. Janez Šinkovec, 1.11.1993

Proračun

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Na področju finančnega prava se uveljavlja načelo delitve oblasti (zakoni - izvrševanje - računsko in ustavno sodišče), ne gre za kakršnokoli samostojno vejo oblasti. Javno financiranje obsega finančno stran izp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Ustavno sodišče ob uveljavljanju ustavnosti in zakonitosti

dr. Janez Šinkovec, 25.9.1993

Ustavno sodišče

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 5-6/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Prikaz nekaterih pomembnejših odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije nas opozarja na probleme slovenskega pravnega sistema. Namen sestavka je, da zainteresira zbor slovenskih pravnikov za čim doslednejše uresničev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄2

Načelo delitve oblasti

dr. Janez Šinkovec, 10.5.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 2/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije TEMELJNA IZHODIŠČA V drugem odstavku 3. člena ustave je poudarjen element neposredne demokracije pri izvajanju oblasti prek volitev in načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. Načelo delitve obl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄1

Načelo varstva zaupanja v pravo

dr. Janez Šinkovec, 18.3.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 1/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije UVOD V praksi ustavnega sodišča Republike Slovenije smo že v nekaj primerih naleteli na problematiko retroaktivne veljave aktov. Precej takih primerov ustavno sodišče še obravnava. Zato smo poskusili najti odgovore na n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

O socialni državi

dr. Janez Šinkovec, 9.11.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Republika Slovenija je opredeljena kot socialna država (2. člen ustave), vendar ta pojem v ustavi ni nikjer izrecno določen. V tuji literaturi so zelo različni pogledi na ta pojem. Očitno predstavlja pojem socialne države ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Uvodna beseda(*)

dr. Janez Šinkovec, 9.11.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Spoštovane kolegice in kolegi! Lani smo ugotavljali, da smo pravniki v precejšnjih težavah, ker graditev pravnega sistema napreduje počasi. V času do letošnjih pravniških dnevov je bila sprejeta slovenska ustava, ki je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Ustavno zagotavljanje lastnine

dr. Janez Šinkovec, 30.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Ustava Republike Slovenije pri opredeljevanju lastnine ni gostobesedna, kar je skladno s pridobitvami veljavne pravne civilizacije. Potreben je dinamičen pristop, tega pa omogočajo zelo splošne in abstraktne opr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄5

O pravni državi

dr. Janez Šinkovec, 20.9.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 5/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije V splošnih določbah ustave Republike Slovenije so načelne opredelitve. Slovenija je demokratična republika (1. člen), Slovenija je pravna in socialna država (2. člen). Te opredelitve so pomembne, saj iz njih izvirajo načel...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Javno dobro

dr. Janez Šinkovec, 25.7.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 4/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Problematika javnega dobra in z njim povezanih podjetij je v veliki meri odvisna od narave in namena gospodarskih ali drugih dobrin, ki jih štejemo za javno dobro. Klasična pravna teorija je štela lastnino kot v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Sodobni pogledi na lastnino (socialna funkcija)(*)

dr. Janez Šinkovec, 17.5.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 3/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Sodobna pravna teorija in moderne ustave poudarjajo poleg pravne države tudi pojem socialne države. Ustava Republike Slovenije opredeljuje slovensko državo kot pravno in socialno. Socialna država temelji na inte...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(30)

Leto objave

2003(1) 2002(1) 2001(1) 2000(2)
1999(1) 1998(1) 1997(2) 1996(1)
1995(2) 1994(3) 1993(4) 1992(7)
1991(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: Š

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov