Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od skupaj 11)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Kako preprečiti, da Vrhovno sodišče postane vir neenotne sodne prakse

Nina Betetto, 1.10.2015

Civilni sodni postopki, Pravoznanstvo

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/20151. Vrhovno sodišče kot najvišja avtoriteta sodne oblasti, ki skrbi za poenotenje sodne prakse 2. Obstoječa normativna sredstva za zagotavljanje enotnosti sodne prakse med senati Vrhovnega sodišča 3. Ali so obstoječi instituti učinkovito sredstvo za zagotavljanje enotnosti sodne prakse na Vrhovnem
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Razmejitev med rednim pravdnim postopkom in gospodarskim sporom

Nina Betetto, 1.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2014Prispevek se ukvarja s pojmom gospodarskega spora, ki ga opredeljujejo subjektivna ali objektivna merila ali pa kombinacija enih in drugih. Prikazane so dileme in rešitve sodne prakse s tega področja. Obravnavano je tudi vprašanje objektivne kumulacije v gospodarskem sporu in vprašanje, kakšne posledice ima vodenje postopka po napačnih postopkovnih pravilih v revizijskem postopku. Razmejitev med rednim pravdnim postopkom in postopkom v gospodarskih sporih, ki je posledica funkcionalne delitve dela znotraj sodišča, je potrebna že zato, da bi lahko opredelili zadeve, ki jih rešujejo sodnik, senat ali oddelek, specializiran za reševanje gospodarskih sporov. Ker so se postopkovna pravila v rednem pravdnem postopku in gospodarskih sporih močno približala, pa je utemeljen pomislek, ali so še podani utemeljeni razlogi za obstoj posebnih postopkovnih pravil v gospodarskih sporih.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Vpliv Evropske konvencije za človekove pravice na slovensko sodno prakso

Nina Betetto, 5.10.2012

Varstvo človekovih pravic

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2012Izhajajoč iz uveljavljene razvojne razlage EKČP je bistvenega pomena, da se aktualna sodna praksa ESČP odrazi ne samo v odločbah Ustavnega sodišča, temveč v odločbah vseh sodišč v okviru sodnega sistema. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS) se na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) in sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) sklicuje v velikem številu civilnih zadev. Vpliv sega na področje opredelitve civilne pravice in obveznosti, pravice do poštenega sojenja (ki vključuje dostop do sodišča, pravico do izjave in pravico do sojenja v razumnem roku), pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravice svobode izražanja in obveščanja. Pregled sodne prakse omogoča sklep, da se EKČP, obogatena s sodno prakso ESČP, v domačo sodno prakso integrira večinoma prek "posrednika" - odločb Ustavnega sodišča RS. V sodni praksi v civilnih zadevah so neposredno uporabljive le tiste določbe EKČP, ki vsebujejo dovolj jasne in določne pravice in obveznosti, da se je mogoče nanje sklicevati pred sodišči. Tipičen primer določbe EKČP, ki je domača sodišča ne morejo neposredno uporabiti, je 13. člen EKČP.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Razlikovanje med nesklepčno in nepopolno tožbo

Nina Betetto, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2009Navedba dejstev, ki utemeljujejo tožbeni zahtevek, je obvezna sestavina tožbe. Vprašanje pa je, koliko dejstev mora tožnik navesti in kako konkretno jih mora opredeliti. Sklepčnost ni pogoj za popolnost tožbe; tožniku ni treba opisati vseh dejstev, celotnega historičnega dogodka ali življenjskega do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo in načelo nepristranskega sojenja

mag. Nina Betetto, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2008Predmet prispevka je analiza razmerja med materialnim procesnim vodstvom in načelom sodnikove nepristranskosti. Sodnik kot aktiven spodbujevalec procesne aktivnosti strank mora v vsakem konkretnem primeru ravnati, ne da bi imel vnaprej oblikovano osebno prepričanje v zadevi ali predsodek (subjektivn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Predvidene novosti v ZPP glede dokaznega postopka

Nina Betetto, 8.10.2007

Civilni sodni postopki

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2007 1. UVOD 2. DOMNEVA, DA SE NEPREREKANA DEJSTVA ŠTEJEJO ZA PRIZNANA 3. ODLOČANJE PO PROSTEM PREUDARKU 4. PISNI POVZETEK BISTVENIH NAVEDB V PRILOŽENIH LISTINAH 5. DOKAZNO PRAVILO KOT POSLEDICA NEIZPOLNITVE EDICIJSKE DOLŽNOSTI NASPROTNE STRANKE 6. PREDLOŽITEV PISNIH IZJAV PRIČ 7. STRANKE,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 o medsebojnem sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah

mag. Nina Betetto, 13.10.2005

Sodišča

mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava Uredbo Sveta (ES) št 1206/2001 o medsebojnem sodelovanju med sodišči držav pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah kot primer novega integracijskega modela v evropskem civilnem procesnem pravu. Po opredelitvi njene stvarne in teritorialn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Usklajenost sodne prakse na višjih sodiščih v civilnih zadevah

Nina Betetto, 7.10.2004

Sodišča

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD V kontinentalnem pravnem sistemu je pravno odločanje razpeto med življenjskim primerom in formalnim pravnim virom, zato mora odločitev pomeniti vrednostno sintezo, ki življenjski primer ovrednoti glede na normativno izhodišče in ki normativno izhodišče pomensko določi glede na življenjski pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravna sposobnost fizične osebe ter varstvo človekove osebnosti pred rojstvom in po smrti

mag. Nina Betetto, 1.10.2003

Obligacije

mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD S pravno sposobnostjo razumemo sposobnost postati nosilec pravic in obveznosti, jih pridobiti, uživati in z njimi razpolagati. Opisujemo jo tudi kot pripadnost pravic in obveznosti določeni osebi. Iz te definicije jasneje kot iz prve izhaja, da so pravno sposobni tudi subjekti, ki nimajo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Poravnalni narok

mag. Nina Betetto, 9.10.2002

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/20021. PREDVIDENA ZAKONSKA UREDITEVPORAVNALNEGA NAROKA PO PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU Določba 14. člena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Poročevalec, št. 40/2002, v nadaljevanju predlog ZPP-A) uvaja nov institut poravna...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Pravdnemu postopku pridružena mediacija

mag. Nina Betetto, 2.10.2001

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Betetto magistra pravnih znanosti Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD Družbeno gibanje zadnjih trideset let je izrazilo globoko nezadovoljstvo s paternalističnim modelom družbe, v katerem so le redki odločali, drugi pa so se odločitvam uklanjali. Zagovorniki gesla "smrt pokorščini" tudi v p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(11)

Leto objave

2015(1) 2014(1) 2012(1) 2009(1)
2008(1) 2007(1) 2005(1) 2004(1)
2003(1) 2002(1) 2001(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov