Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 7 (od skupaj 7)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄2

Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD-1

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 1.4.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Podjetje in delo, 2/2020Povzetek: V prispevku avtorja predstavita sedanjo opredelitev 38.a člena ZGD-1 o odpravi nasprotja interesov in njegovo umestitev v korporacijsko statusnopravno področje. Pri tem postavita v ospredje in analizirata ničnostno sankcijo za pravne posle, ki so podvrženi in sklenjeni z morebitno kolizijo interesov. V nadaljevanju prikažeta nekatere argumente in poglede, zastavljene na primeru enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ter podata rešitve in stališča glede veljavnosti pravnih poslov, sklenjenih z domnevnim nasprotjem interesov. Ključne besede: nasprotje interesov, ničnost, enoosebna d. o. o., ZGD-1, OZ Title: Validity of Legal Transactions under Paragraph 38.a of the Companies Act (ZGD-1) Abstract: In this article, the authors present the current wording of Article 38.a of the Companies Act regarding the elimination of conflicts of interests and its implementation into the corporate and company field of law. In this respect, they highlight and analyse the nullity sanction for legal transactions that are subject to potential collision of interests. That is followed by arguments and viewpoints based on cases of one- -person limited liability companies and finally by solutions and positions with regard to legal transactions affected by potential conflict of interests. Keywords: conflicts of interest, nullity, single member company (Ltd), Companies Act (ZGD-1), Obligations Code (OZ)
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄3-4

Obveznosti bank v zvezi s podaljšanjem kreditnih linij

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 1.6.2017

Obligacije, Banke in hranilnice

Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Podjetje in delo, 3-4/2017Povzetek: Avtorja v prispevku obravnavata obveznosti bank, ki izhajajo iz kreditnih razmerij, do kreditojemalcev. Pri tem skušata ob upoštevanju splošnih načel obligacijskega prava odgovoriti na vprašanji, ali lahko iz kreditnega razmerja izhaja obveznost banke, da kreditno razmerje podaljšuje, in v kakšnih okoliščinah se takšna obveznost lahko pojavi. Obravnavata tudi protipravnost ravnanja bank in morebitno odškodninsko obveznost v primeru, da banka neutemeljeno ne podaljša kreditnega razmerja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄1

Presoja skrbnosti ravnanja poslovodje v kazenskih postopkih in pomen navodil družbenikov v d. o. o.

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 1.2.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Podjetje in delo, 1/2017Povzetek: Poslovodstvo družbe z omejeno odgovornostjo je dolžno slediti zakonitim navodilom družbenikov, četudi ta škodijo sami družbi, dokler takšno navodilo ne povzroči prezadolženosti družbe (kršitev insolvenčne zakonodaje) oziroma ne nasprotuje določbam o ohranjanju osnovnega kapitala družbe. Če poslovodstvo zavezujočim navodilom ne sledi, to pomeni protipravno ravnanje. Vendar je jasno, da takšna izvršitev navodila izključuje tudi njegovo odgovornost za škodo, ki nastane družbi iz takšnega ravnanja, povsem enako oziroma še toliko bolj pa bi to moralo veljati za kazensko odgovornost - takšno je tudi stališče nemške sodne prakse in literature. Ključne besede: prosta poslovna presoja, kazenska in civilna odgovornost poslovodstva, navodila družbenika, vpliv družbenika na poslovodstvo Title: Assessment of Management's Diligence in Criminal Proceedings and the Importance of Shareholders' Instructions in a Limited Liability Company Abstract: Management of a limited liability company is obliged to follow lawful instructions provided by the shareholders, even if such instructions are not beneficial to the interests of the company. The latter, however, must not cause over-indebtedness (violation of the insolvency regulation) or violate provisions regarding maintenance of share capital. If management does not follow such lawful instructions, it is considered to be acting unlawfully. It is clear that execution of such instructions results in the exclusion of the management''s liability for potential damages. Same or even more-so should be applied to liability for criminal offences, which is also the position of German courts and literature. Key words: business judgment rule, management''s criminal and civil liability, shareholders'' instructions, shareholders'' impact on management
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄2

Pravni vidiki položaja ciljne družbe glede skrbnega pregleda

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 15.4.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Podjetje in delo, 2/2014Avtorja predstavljata postopek skrbnega pregleda. Najprej se osredinita na vprašanje pristojnosti za odločanje o dopustitvi skrbnega pregleda v ciljni družbi ter nadaljujeta z iskanjem odgovora na vprašanje, ali je skrbni pregled ciljne družbe pravica ali samo privilegij prevzemne družbe. Nazadnje se posvetita še obsegu informacij, ki jih pristojni organi ciljne družbe potencialnim prevzemnikom v okviru skrbnega pregleda sploh lahko dajo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev odškodninskega zahtevka

Bratina Borut, Bratina Miha, 10.8.2012

Obligacije, Civilni sodni postopki

Borut Bratina, Miha Bratina, Podjetje in delo, 5/2012Kdaj je po 327. členu ZGD-1 treba imenovati posebnega zastopnika za vložitev odškodninskega zahtevka zoper obstoječega člana nadzornega sveta (NS)? 2. Ali bi skupščina delniške družbe morala v konkretnem primeru imenovati posebnega zastopnika za uspešno vložitev odškodninske tožbe zoper obstoječega člana NS?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄2

Odškodninska obveznost poslovodstva po 263. členu ZGD-1 za globo, izrečeno družbi zaradi omejevalnih ravnanj

Bernard Luka, Bratina Miha, 13.4.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Luka Bernard, Miha Bratina, Podjetje in delo, 2/2012V članku je obravnavana možnost odškodninskega zahtevka družbe zoper svoje poslovodstvo za povrnitev globe, ki je bila izrečena zaradi omejevalnih ravnanj. Podana je analiza protipravnosti in krivde kot predpostavk odškodninske odgovornosti v kontekstu 263. člena ZGD-1, s posebnim poudarkom v zvezi z omejevalnimi ravnanji. Predstavljena je pravna narava globe zaradi omejevalnih ravnanj v pravu Evropske unije in v slovenskem pravu. Osrednje vprašanje pri tem je, ali bi se z dopustitvijo prevalitve globe na poslovodstvo v odškodninskih primerih spodkopalo javnopravno varstvo konkurenčnega prava.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄2

Zavarovalni primer pri zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora v gospodarskih družbah (zavarovanje D & O)

Miha Bratina, 13.4.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Miha Bratina, Podjetje in delo, 2/2011Avtor obravnava zavarovalni primer pri zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora v gospodarskih družbah, ki je znano tudi pod imenom zavarovanje D & O. Najprej predstavi zavarovalni primer na splošno in nato še dva modela določanja zavarovalnega primera nekoliko natančneje. Nato se osredini na tako imenovani zahtevkovni sprožilec kritja (model claims made) in opozori na težave v praksi. Posveti se še splošnim pogojem nekaterih zavarovalnic, ki tovrstno zavarovanje ponujajo v Sloveniji, in se do njih kritično opredeli ter jih primerja z določbami splošnih pogojev zavarovalnice AIG.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(7)

Leto objave

2020(1) 2017(2) 2014(1) 2012(2)
2011(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov