Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od skupaj 11)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Korporativno upravljanje javnih zavodov

Bojan Tičar, 1.10.2016

Gospodarske javne službe (komunala)

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Korporativno upravljanje v sodobnem pomenu je sestav nadzornih mehanizmov, prek katerih si tisti, ki zagotavljajo kapitalsko financiranje korporacij, zagotovijo povrnitev svojih naložb. Pri tem morajo paziti, da ne ogrozijo dolgoročnega razvoja in obstoja poslovnega sistema korporacije. Pravni temelj korporativnega upravljanja je praviloma izpeljan iz večinskega lastništva kapitala korporacije. To je pregledno, če imamo opravka z delniško družbo ali kakšno drugo kapitalsko družbo. Po naši hipotezi pa so korporacije tudi javni zavodi, ki praviloma nimajo kapitala. Čeprav javni zavodi nimajo osnovnega kapitala, ustanovitelj (država ali občina) večinoma ne odgovarja za obveznosti zavoda in tako tudi zapiše v sodni register ob registraciji. Javni zavod seveda vedno odgovarja z vsem svojim premoženjem, ustanovitelj pa upnikom zavoda ne odgovarja. V takšnem kontekstu je javni zavod sui generis nečlanska korporacija, ki je po obliki odgovornosti dejansko izenačena s kapitalsko družbo. Anomalija sistema je v tem, da za ustanovitev javnega zavoda ni predpisan minimalni kapital, ki bi v nekem določnem znesku varoval upnike. Iz tega sledijo tudi posebna razmerja korporativnega upravljanja. Korporativnopravno razmerje v javnem zavodu med državo/občino in javnim zavodom poteka v okviru pravice, po kateri javna ustanoviteljica (država/občina) praviloma neposredno imenuje večino članov sveta zavoda. Država/občina zaradi lastne nezmožnosti neposrednega upravljanja prenese pooblastilo za opravljanje te dejavnosti na svoje člane v svetu zavoda, ki v njenem imenu izvajajo to funkcijo. To velja tako za državne kot za občinske javne zavode. Avtor v razpravi povzame razmerja med ustanoviteljico (državo/občino) in organi javnega zavoda (svetom zavoda, direktorjem in strokovnim svetom) ter predlaga določene potrebne spremembe ureditve. Ključne besede: javni zavod, javni sektor, korporativno upravljanje, korporacije, ustanove, premoženje zavod
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Sodobna sektorska klasifikacija pravnih oseb

Bojan Tičar, 31.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2013Avtor pravne osebe opredeli in klasificira po interesni teoriji in preneseni metodi klasifikacije upravnih sistemov, upoštevaje pravno subjektiviteto pravnih oseb. Izvirno je prikazana inovativna klasifikacija, ki je uporabna tako za ad hoc pravno-ekonomske analize kot tudi za praktično razvrščanje pravnih oseb pri ugotavljanju njihove subjektivitete, pa naj gre za ekonomsko analizo prava, vprašanja zasebnega ali javnega prava. Predlagana klasifikacija je praktično uporabna, univerzalna in globalna. Popolnoma je uporabna v Sloveniji. Delno pa jo lahko uporabimo tudi v primerih, ko pravni red druge države, drugače kot v Sloveniji, določi subjektiviteto pravnih oseb na svoj način. V teh primerih je mogoče shemo preprosto in hitro prilagoditi, saj so merila razvrščanja pravnih oseb na (teritorialne) oblastne, funkcionalne in nepridobitne po mnenju avtorja univerzalna. Klasifikacija izhaja iz razvrstitve pravnih oseb na korporacije in ustanove (universitas personarum, universitas bonorum) in jih umešča po kriterijih oblastnosti, funkcionalnosti in nepridobitnosti (oziroma dobrodelnosti).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

Statusno preoblikovanje javnih zavodov po predlogu novega Zakona o negospodarskih javnih službah (pZNJS)

Bojan Tičar, 15.12.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2010Avtor analizira prehodni režim predloga novega Zakona o negospodarskih javnih službah (pZNJS) in predstavi pravne okvire za preoblikovanje javnega zavoda v druge statusne oblike. Na začetku pojasni statusni in javnofinančni zakonski okvir javnih zavodov. Nadaljuje z analizo pravil preoblikovanja javnih zavodov de lege lata in de lege ferenda. Postopek preoblikovanja javnega zavoda v kapitalsko družbo je še posebej zahteven, ker se smiselno uporabljajo postopki korporacijskega preoblikovanja d. d. v d. o. o. Avtor sklene s pregledom posledic preoblikovanja javnega zavoda v kapitalsko družbo in z odprtimi vprašanji prehodnih določb predloga Zakona o negospodarskih javnih službah (pZNJS).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄3-4

Pravna analiza možnosti statusnega preoblikovanja javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo de lege lata

Bojan Tičar, 13.6.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Tičar, Bojan Tičar, Podjetje in delo, 3-4/2008Avtor predstavlja pravne okvire za preoblikovanje javnega zavoda v druge statusne oblike, s poudarkom na postopkih preoblikovanja javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Na začetku pojasni statusni in javnofinančni zakonski okvir ter novosti, ki jih je v letu 2007 prinesla zakono...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Nov pravni institut: javno-zasebno partnerstvo

dr. Bojan Tičar, 16.2.2007

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 1/2007dr. Bojan Tičar ? 1. UVOD 2. GLAVNE ZNAČILNOSTI UREDITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V SLOVENSKEM PRAVU 3. ZAKONSKA OPREDELITEV NOVE UREDITVE JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV 4. PREDVIDENI POSTOPEK KOT POGOJ ZA NASTANEK RAZMERJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 5. PREHODNI REŽIM ZJZP 6. SKLEP...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄3-4

Status javnih zavodov v javnem sektorju –pravno-ekonomska analiza

dr. Bojan Tičar, 16.6.2005

Uprava, Zavodi

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 3-4/2005Povzetek Avtor v prispevku na izviren način definira institucionalni okvir javnega sektorja skozi prizmo statusnega javnega prava. V postavljene statusne elemente institucionalnega javnega sektorja razvrsti javni zavod. Javni zavod je po avtorjevem mnenju posebna statusnopravna oblika javnega prava ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Razvoj sodobnih načel obdavčevanja

dr. Bojan Tičar, 8.12.2003

Davki občanov in dohodnina

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2003I. UVOD V tem sestavku bomo predstavili razvoj in nekatera sodobna načela obdavčevanja. Sestavek je namenjen predstavitvi temeljnih davčnih načel predvsem v duhu sedanjih razlag davčnih predpisov, kakor tudi sui generis razumevanja davčnega prava kot posebne pravne discipline. Verjamemo, da bo v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Učinkovito poslovanje družb z vidika davčnega načrtovanja

dr. Bojan Tičar, 9.10.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD V tem prispevku bomo opredelili pojem davčnega načrtovanja v luči davčnopravnih in ekonomskih vidikov učinkovitega poslovanja družb. Osredotočili se bomo na mejne pojme, ki uokvirjajo davčno načrtovanje (kot so davčno izogibanje in davčno prevaljevanje), nadalje pa bomo pojasnili pomen da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Finančnopravni vidiki obdavčitve dobička gospodarskih družb

Bojan Tičar, 5.10.2000

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2000Bojan TIČAR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb 1. IZHODIŠČE Davek na dobiček pravnih oseb je najpomembnejša davčna oblika z vidika neposrednega obdavčevanja pravnih oseb. Vendar je to eden izmed najmanj poenotenih in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄3-4

Strukturna analiza nemškega sistema obdavčevanja kapitalskih družb

Bojan Tičar, 22.6.1999

Davek od dohodka pravnih oseb

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 3-4/1999Bojan TIČAR diplomirani pravnik, magister menedžmenta Pravna fakulteta v Ljubljani 1. IZHODIŠČE Neposredno obdavčevanje pravnih oseb in predvsem obdavčevanje njihovih poslovnih rezultatov lahko na splošno razvrstimo v dva osnovna vzorca: a) Korporativno obdavčevanje, ki pomeni v glavnem obd...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄2

Analiza neposrednega obdavčevanja pravnih oseb

Bojan Tičar, 14.4.1999

Davek od dohodka pravnih oseb

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 2/1999Bojan TIČAR diplomirani pravnik, magister menedžmenta Pravna fakulteta v Ljubljani 1. IZHODIŠČE Neposredno obdavčevanje pravnih oseb so tiste dajatve, pri katerih je davčni zavezanec in davčni destinator ista oseba. Obdavčitev je opravljena z individualnim in konkretnim pravnim aktom (upravno ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(11)

Leto objave

2016(1) 2013(1) 2010(1) 2008(1)
2007(1) 2005(1) 2003(1) 2002(1)
2000(1) 1999(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ
< Prva črka priimka: T

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov