Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 8 (od skupaj 8)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄2

Vprašanje pravnega dometa analogne uporabe pravila prvega odstavka 397. člena ZGD-1 pri družbah z omejeno odgovornostjo

Aljoša Dežman, 1.4.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aljoša Dežman, Podjetje in delo, 2/2020Povzetek: Avtor v članku obravnava vprašanje, ali se mora za pridobitev pravice do izpodbijanja skupščinskega sklepa pravilno vabljeni družbenik osebno ali prek svojega pooblaščenca udeležiti skupščine družbe z omejeno odgovornostjo in na njej napovedati izpodbijanje oziroma ali lahko slednje zaradi smiselne uporabe pravil o delniški družbi nadomesti le izjava družbenika brez fizične udeležbe (njegove ali njegovega pooblaščenca) na skupščini in brez izrecne napovedi izpodbijanja. Ključne besede: gospodarsko statusno pravo, izpodbijanje, sklep skupščine, družba z omejeno odgovornostjo Title: Questions regarding the Legal Scope of Analogous Use of Provision from the First Paragraph of Article 397 of the Slovenian Companies Act in Cases of Limited Liability Companies Abstract: The author examines whether in order to obtain the right to challenge the general meeting resolution, the properly invited shareholder must attend the general meeting of the limited liability company in person or through their proxy and announce the intended contestation, or whether the latter can be replaced by only a statement of the shareholder without physical participation (by them or their proxy) at the general meeting and without explicitly giving a statement of contestation at the general meeting due to the sensible application of the rules on the company. Keywords: economic status law, contestation, shareholders assembly decision, limited liability company
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Vzročna zveza, pravna narava in razvojni temelji poslovne odškodninske odgovornosti za mešano naključje (casus mixtus)

Dežman Aljoša, Danko Gregor, 1.8.2011

Obligacije

Aljoša Dežman, Gregor Danko, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Avtorja se v članku ukvarjata z odgovornostjo za mešano naključje v rimskem in modernem slovenskem pravu. Odgovornost za mešano naključje ima svoj temelj v vzročnosti, podaljšani na dodatni vzrok. Iz virov rimskega prava je razvidno, da je bila ta vrsta odškodninske odgovornosti poz
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄2

Viri, razvoj in pravna narava poslovne odgovornosti za ravnanja tretjih

Aljoša Dežman, 13.4.2011

Obligacije

Aljoša Dežman, Podjetje in delo, 2/2011Članek se ukvarja s poslovno odgovornostjo za ravnanja tretjih oseb. Avtor si prizadeva primerjati rimske vire o tem institutu z ureditvijo v slovenskem in nemškem pravu. Obstajata dve vrsti poslovne odgovornosti za ravnanja tretjih oseb, objektivna in subjektivna. Objektivna ali absolutna odgovornosti ne dopušča možnosti razbremenitve zavezanca. Subjektivna odgovornosti je po drugi strani utemeljena na malomarnem ravnanju stranke, ki se lahko razbremeni, če dokaže, da je v fazi izbire izpolnitvenega pomočnika ravnala skrbno. V slovenskem pravu je vrsta odgovornosti za ravnanja tretje osebe odvisna od vrste pogodbenega razmerja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

Višja sila in merila za njeno določitev

Aljoša Dežman, 20.8.2010

Obligacije

Aljoša Dežman, Podjetje in delo, 5/2010Avtor se v članku ukvarja z merili za določanje višje sile. Pri tem obravnava tako stališče iz rimskih pravnih virov kot stališče moderne pravne doktrine in sodne prakse. Višja sila je pravni institut neposlovnega obligacijskega prava, kjer pomeni razbremenilni razlog objektivne odgovornosti iz nevarne stvari ali dejavnosti. Glede kriterijev ugotavlja, da se višja sila v slovenskem pravu presoja po abstraktnem, vendar ne absolutnem merilu. Sklepno primerja višjo silo z naključjem kot pravno obliko.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Pravna narava poslovne odškodninske odgovornosti v Obligacijskem zakoniku

Aljoša Dežman, 17.6.2010

Obligacije

Aljoša Dežman, Podjetje in delo, 3-4/2010Avtor v članku obravnava pravno naravo poslovne odškodninske odgovornosti v slovenskem pravu. Pri tem ugotavlja, da je po svoji pravni naravi poslovna odškodninska odgovornost iz 240. člena slovenskega Obligacijskega zakonika stroga subjektivna odgovornost. Subjektivna je zaradi merila, po katerem se opredeljuje, poleg subjektivnega merila pa so določeni trije zakonski dejanski stani, ki njeno pravno naravo deloma objektivizirajo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄5

Razlike med užitniško pravico, tiho družbo in parciaričnim obligacijskim razmerjem v nemškem pravu

Aljoša Dežman, 1.8.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aljoša Dežman, Podjetje in delo, 5/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Razvoj užitniške pravice na nemškem pravnem področju

Aljoša Dežman, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Aljoša Dežman, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UŽITNIŠKA PRAVICA IN SLOVENSKI PRAVNI RED 2. POJEM UŽITNIŠKE PRAVICE V NEMŠKEM PRAVU 3. RAZVOJ UŽITNIŠKE PRAVICE 3.1. Uvodno 3.2. Zametki v rimskem pravu 3.3. Začetki sodobnega razvoja užitniških pravic - primer Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez 3.4. Razvoj na nemšk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄3-4

Temeljno o užitniških pravicah

Aljoša Dežman, 16.6.2005

Obligacije

Aljoša Dežman, Podjetje in delo, 3-4/2005Povzetek Avtor se v prispevku ukvarja s temeljnimi vprašanji pravne narave užitniških pravic (Genußrechte) v nemškem pravnem redu. Gre za pravice obligacijskega prava, za katere je značilno povezovanje z vsebino tipičnih premoženjskih upravičenj korporacijskih pravic (participacijo na dobičku družbe...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(8)

Leto objave

2020(1) 2011(2) 2010(2) 2009(1)
2007(1) 2005(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČD ĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: D

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov