Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 168)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Odpoklic uprave

dr. Marijan Kocbek, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Kakšne so možnosti vpliva delničarjev na odpoklic uprave družbe z delovanjem prek organov družbe in kakšne so druge možnosti odpoklica uprave in v skrajni posledici tudi nadzornega sveta; dosedanje poslovanje podjetja je namreč izrazito neuspešno, prav tako uprava družbe prepočasi ures...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

O dolžnosti objave izpodbojne tožbe ter izpodbijanega sklepa

dr. Vesna Kranjc, 31.12.1996

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: 1. Kje, v kakšnem roku in v kakšnem obsegu je potrebna objava o vložitvi izpodbojne tožbe? 2. Ali ZGD določa (in če, kje ter v kakšni višini) kazenske oziroma odškodninske sankcije, če uprava ne sledi drugemu odstavku 266. člena ZGD? 3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996A ACTIO PROSOCIO in derivativna tožba 684/5-6 ARBITRAŽA - konvencije o arbitražnem reševanju sporov 21/1 AVSTRIJA - trg kapitala 129/2 - možnosti manjšinskih delničarjev oziroma družbenikov za zagotovitev izredne revizije 351/3 - odsvojitev poslovnih deležev v d.o.o. 389/3 AVTONOMNA ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Razporejanje delavcev

dr. Vesna Kranjc, 31.12.1996

Delovna razmerja

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: 1. Ali je mogoče delavce, zaposlene v posameznih bencinskih servisih, prezaposliti k prevzemniku franšizinga na podlagi sklenjenega sporazuma oziroma pogodbe med delodajalcema v skladu z določili 15. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja? 2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Začetek veljavnosti sklepov nadzornega sveta

Renato Vrenčur, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Nadzorni svet odloča o zadevah iz svoje pristojnosti tako, da na seji sprejme sklepe in o seji in sprejetih sklepih napiše zapisnik. Postavlja se vprašanje, kdaj je sklep pravno veljaven in izvršljiv: 1. ko podpiše zapisnik predsednik nadzornega sveta (drugi odstavek 270. člena ZGD)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1996

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996ADANJA, Marija: - Evropska unija in priprava Slovenije za članstvo v njej - 793/5-6 ARAH, Metka: - Institucionalne posledice vključitve v Evropsko unijo - 763/5-6 AVSEC, Franci: - Societas Cooperativa Europaea: Evropska zadruga - 148/2 BEKEŠ, Mirjana: - Pogodba o zaposlitvi za poslovodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1996

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996Šime Ivanjko: ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA IN DRUŽBA ZA VZA-JEMNO ZAVAROVANJE - Podjetje in delo, št. 8/96, strani od 1343 do 1364 V prispevku avtor podaja primerjalnopravno analizo pravne ureditve in statusnih značilnosti zavarovalne delniške družbe in družbe za vzajemno zavarovanje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Pogodba o obvladovanju in prenosu dobička

dr. Šime Ivanjko, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1996UVOD S pogodbo o obvladovanju se odvisna družba zaveže podrediti oblikovanje volje obvladujoči družbi v sistemu povezanih družb.(*1) S pogodbo o obvladovanju se podredita le uprava oziroma poslovodstvo odvisne družbe obvladujoči družbi, medtem ko nadzorni svet in skupščina pri tem nista prizadeta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1996

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996Šime Ivanjko: JOINT-STOCK INSURANCE COMPANY AND MUTUAL IN-SURANCE COMPANY - Podjetje in delo, No. 8/96, p. from 1343 to 1364 In the article the author presents a comparative analysis of legal regulation and business characteristics of joint-stock insurance company and mutual insurance company. H...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Zavarovalna delniška družba in družba za vzajemno zavarovanje

dr. Šime Ivanjko, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1996Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je začelo oblikovanje novega pravnega reda, v okviru tega je bil sprejet Zakon o zavarovalnicah (Uradni list RS 64/94, v nadaljevanju ZZav), ki je v svojih določbah prevzel večino norm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Nadomestna rešitev spora in delovna sodišča

dr. Janez Novak, 31.12.1996

Sodišča

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/1996Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Na šestem srečanju sodnikov (najvišjih) evropskih delovnih sodišč, ki je bilo 16. septembra 1996 v palači Evropskega sodišča v Haagu, sta bili obravnavani dve temi: - Nadomestna rešitev spora in delovna sodišča (A...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Izguba pravic izločitvenih upnikov

Renato Vrenčur, 31.12.1996

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/1996Renato VRENČUR diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD V reviji Podjetje in delo, št. 1/96, je bilo med drugim objavljeno pravno mnenje v zvezi s prijavami terjatev izločitvenih upnikov v stečajnem postopku, ki ga zaradi nazornosti vnovič povzemamo: S potekom roka za prijavo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Davčne oprostitve in položaj malih podjetnikov v svetu in po slovenskem predlogu...

dr. Bojan Škof, 31.12.1996

Druge davščine in olajšave, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Škof, Podjetje in delo, 8/1996Davčne oprostitve in položaj malih podjetnikov v svetu in po slovenskem predlogu zakona o davku na dodano vrednost Bojan ŠKOF doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Nekatere države OECD uvajajo davčne oprostitve v obdavčitvi porabe zato, ker je blago, ki je oproščeno plačila davka...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Nekateri pravni vidiki prodaje delnic kot vrednostnih papirjev oziroma korporacijskih pravic

dr. Marijan Kocbek, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1996Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru V zvezi z delnico je treba upoštevati, da se delnica v teoriji korporacijskega prava razume kot: - alikvotni del osnovnega kapitala delniške družbe, - vrednostni papir, - vsebina članskih pravic delničarja v družbi. V zvezi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

O solastništvu ter možnosti odklopa od skupne kotlovnice

Renato Vrenčur, 31.12.1996

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Pri odkupu stanovanj po Stanovanjskem zakonu so se v skladu s 121. členom uporabljali za določitev vrednosti stanovanj elementi za izračun vrednosti, ki jih določa pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni list ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/1996

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- ČLANKI ---------------------------------------------------------------------------- Šime Ivanjko: ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA IN DRUŽBA ZA VZAJEMNO ZAVAROVANJE 1343 Uvod 1343 Načelo prostovoljnega zavarovanja 1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Poročilo o šestem srečanju sodnikov evropskih delovnih sodišč

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Sodišča

, Podjetje in delo, 8/19961. SPLOŠNO Dan pred petim evropskim regionalnim kongresom delovnega prava in socialne varnosti, ki je bil od 17. do 21. septembra v Leidnu na Nizozemskem, so se po tradiciji že šestič srečali sodniki evropskih (najvišjih) delovnih sodišč. Srečanje je kot zmeraj doslej organiziral Odsek za delovno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Dolžnost objave vložene izpodbojne tožbe po drugem odstavku 366. člena ZGD

Vladimir Višner, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Skupščina delniške družbe je na svojem zasedanju med drugim sprejela sklep o izvolitvi članov nadzornega sveta. V zvezi s tem je bila na skupščini napovedana tožba na izpodbijanje zadevnega sklepa. V skladu z drugim odstavkom 366. člena ZGD mora uprava objaviti, da je vložena izpodbojn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

S posvetovanja izvršilnih sodnikov

Miha Štukelj, 31.12.1996

Sodišča, Civilni sodni postopki

Miha Štukelj, Podjetje in delo, 8/1996Vrhovno sodišče RS je na pobudo Ministrstva za pravosodje 12. junija 1996 v Ljubljani pripravilo posvet izvršilnih sodnikov. Prikaz pomeni neobvezujočo informacijo, kako bi lahko posamezne probleme reševali v praksi. I. IZVRŠBA NA NEPREMIČNINE 1. Za poplačilo hipotekarnega upnika (63. in 64. č...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Trajanje zavarovalne pogodbe

dr. Šime Ivanjko, 12.12.1996

Obligacije

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Zavarovanec je konec leta 1992 sklenil zavarovalno pogodbo in podpisal zavarovalno polico, v kateri je bilo jasno določeno trajanje zavarovanja do 31. 12. 1995. Pri tehnični obdelavi pa je prišlo do pomote, tako da je polica v evidenci zavarovalnice evidentirana kot polica z neomejenim...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Pogodbeno urejanje glasovanja v družbi z omejeno odgovornostjo

Saša Prelič, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 7/1996Saša Prelič diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru GLASOVALNA PRAVICA V TEORIJI Splošno Z imetništvom poslovnega deleža so povezane različne imetnikove pravice in obveznosti v družbi. Glede pravic je moč ugotoviti, da se v splošnem delijo po različnih merilih, posebej še glede na v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Kapitalsko povezane družbe (d.d. - d.o.o.)

dr. Marijan Kocbek, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1996Vprašanji se nanašata na preučitev možnosti, da družba B d. o. o. pridobi 51 odstotkov delnic v družbi A d. d. 1. Ali bi, če bi družba B d. o. o. v družbi A d. d. pridobila 51 odstotkov delnic, imela glasovalno pravico v družbi A d. d.? 2. Kakšna je možnost, da družba B d. o. o. pridobi 51 ods...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Organ, pristojen za sprejem programa razreševanja presežkov delavcev

dr. Vesna Kranjc, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Kateri organ je pristojen za sprejem programa razreševanja presežkov delavcev v družbi, predvsem pa, ali je za sprejem pristojen nadzorni svet kot organ delniške družbe? ODGOVOR: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je bil sprejet leta 1990 (Uradni list RS, št. 14/1990), spremembe in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Zastavitev vrednostnih papirjev

dr. Marijan Kocbek, 12.12.1996

Lastnina in druge stvarne pravice, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJA: Kakšne so možnosti in tehnična izvedba zastavitve vrednostnih papirjev za zavarovanje odplačila kredita, torej pri lombardnih poslih v naslednjih treh primerih: 1. če kreditojemalec zastavi vrednostne papirje, ki so izdani v materializirani obliki; 2. če kreditojemalec zastavi vr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Oblikovanje sklada lastnih delnic

dr. Marijan Kocbek, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJA: Družba je sprejela naslednja sklepa: 1. Primer: "Družba oblikuje sklad lastnih delnic." 2. Primer: "Družba oblikuje sklad za lastne delnice. Vir za oblikovanje sklada je nerazporejen dobiček v skladu s sklepom skupščine o delitvi dobička. Družba lahko sredstva iz skladov up...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(168)

Leto objave

< Vsi
1996(168)
> Marec(18) > Maj(12) > Julij(19) > Avgust(15) > Oktober(65) > December(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov