Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 140)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Javna naročila

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Ali lahko javni naročnik blago, ki je predmet javnega naročila, odda več ponudnikom? ODGOVOR: Smisel postopka javnega razpisa za oddajo javnega naročila je, da naročnik javno objavi zainteresiranim ponudnikom, kaj je predmet javnega naročila in pod kakšnimi pogoji želi javno naro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Odkup lastnih delnic na podlagi prodajne (put) opcije

dr. Marijan Kocbek, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Delniška družba (d. d.) in potencialni delničar se pogajata glede povečanja kapitala družbe z izdajo novih delnic, ki naj bi jih v celoti vpisal in vplačal potencialni delničar. Vse do zdaj izdane delnice d. d. so navadne imenske delnice z razpršeno strukturo delničarjev, običajne z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Protipredlogi delničarjev

dr. Marijan Kocbek, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJA: 300. člen ZGD govori o dajanju protipredlogov oziroma dajanju dodatnih predlogov za imenovanje nadzornega sveta na sami skupščini. V zvezi s tem nas zanima: 1. Ali se na seji skupščine lahko dajejo dodatni predlogi le za nadzorni svet, tako kot to določa zakon, in ali lahko 10 odsto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Vrhovno sodišče odločilo o spornem vprašanju: Pravilna objava sklica skupščine delniške družbe

dr. Saša Prelič, 10.12.1997

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/1997Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Saša PRELIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru I.(*) Nedavno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije dokončno odgovorilo na vprašanje, ki je bilo v zadnjem obdobju v središču razprav v naši poslovni praksi, predmet sodne presoje, postalo pa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Sklad lastnih delnic

dr. Marijan Kocbek, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Delniška družba je na skupščini oblikovala sklad lastnih delnic v skladu z 240. členom ZGD. Uprava d. d. je sprejela pravilnik o delovanju in upravljanju sklada lastnih delnic: - Ali je pravilno, da pravilnik sprejme uprava, in ne nadzorni svet? - Po kakšni ceni lahko uprava prodaja ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Osebni stečaj (stečaj nad premoženjem fizičnih oseb - nepodjetnikov)

dr. Lojze Ude, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 8/1997Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. UVOD(*) 1. V Republiki Sloveniji bo treba sprejeti novo civilno procesno zakonodajo, zlasti nov zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in nov zakon o izvršilnem postopku (v nadaljevanju: ZIP). V razpravah ob oblik...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Razlaga pogodbenega določila "brez odlašanja"

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1997

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Med pogodbenima strankama je sporno, kako v pogodbenem določilu razlagati izraz "brez odlašanja". ODGOVOR: Pogodba je individualni akt in ureja konkretno razmerje. Sklenjena je, ko je doseženo soglasje volj pogodbenih strank. V zvezi z razlago jezikovnih znakov in ravnanja na pod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Aktualna reforma Evropskega sodišča

dr. Peter Jambrek, 10.12.1997

Sodišča

dr. Peter Jambrek, Podjetje in delo, 8/1997Peter JAMBREK (*1) doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče RS Konvencija o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so jo podpisali v Rimu 4. novembra 1950 (rimska konvencija ali evropska konvencija o človekovih pravicah; odslej EKČP), bo ob koncu leta 2000 praznovala svojo petdesetle...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Pridružitveni sporazum in njegovi učinki v notranjem pravnem redu

dr. Mirko Ilešič, 10.12.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 8/1997Mirko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V dneh, ko naj bi državni zbor odločal o ratifikaciji sporazuma o pridružitvi med EU in Slovenijo, je bilo ozračje v zvezi s tem dodobra spolitizirano. Temu se ne gre čuditi, saj je že lep čas čutiti, da slovenska politič...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Poročilo z Dnevov slovenskih pravnikov '97

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1997Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Nova pravna ureditev upravljanja z vodami (temeljna izhodišča)

mag. Senko Pličanič, 10.12.1997

Varstvo okolja

mag. Senko Pličanič, Podjetje in delo, 8/1997Senko PLIČANIČ (*) magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ob prelomu tisočletja homo sapiens sapiens vse bolj jasno spoznava nujnost spremembe svojega razmerja do drugih delov narave oziroma do drugih naravnih bitnosti. (*1) Na novo nastajajoča zavest dobiva svoj odsev ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Obligacijskopravni del nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti

dr. Drago Mežnar, 10.12.1997

Kolektivne pogodbe

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/1997Drago MEŽNAR doktor pravnih znanosti Fakulteta za organizacijske vede Kranj 1. SPLOŠNE DOLOČBE Uvodne splošne določbe kolektivne pogodbe določajo področje veljavnosti Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97), ki ima krajevno, stvarno, osebno in časovno r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Načelna pravna mnenja in pravna mnenja: Gospodarska sodna praksa

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Intelektualna lastnina (industrijska lastnina in avtorsko pravo), Civilni sodni postopki

, Podjetje in delo, 8/1997NAČELNI PRAVNI MNENJI ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU (Uradni list SFRJ, št. 4/77-27/90 in Uradni list RS, št. 55/92 ter 19/94; ZPP) 1. Drugi odstavek 365. člena, prvi odstavek 366. člena in 380. člen ZPP Če ugotovi pri preizkusu utemeljenosti pritožbe samo obstoj pritožbenih razlogov, ki j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1997

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1997(prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika) AVSEC, Franci: - Članstvo zadruge v drugih pravnih osebah - 203/2 AŽBE, Petra: - Regulativa oglaševanja: problemi pri določanju meril regulative - 1218/6-7 BALAŽIC, Vlado: - Pravna sredstva pri prodaji premoženja stečajnega dolžnika...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Vprašanje odgovornosti predsednika uprave po odpoklicu - odrek odškodninskemu zahtevku družbe

Aleš Kobal, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Kakšne so pravne posledice sporazuma med nadzornim svetom družbe in odpoklicanim članom uprave, kateremu je bila dodana klavzula, s katero se odpoklicani član uprave oprosti vsakršnih materialnih in drugih obveznosti do družbe? ODGOVOR: Kot poglavitna funkcija uprave d. d. se nav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Načelna pravna mnenja in pravna mnenja: Civilna sodna praksa

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Obligacije

, Podjetje in delo, 8/1997PRAVNA MNENJA ZAKON O OBLIGACIJSKIH RAZMERJIH (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in 39/85; ZOR) 1. Prvi odstavek 56. člena ZOR Ugotovljena treznost pogodbenika ob sklenitvi pogodbe ni zadosten razlog za ugotovitev njegove poslovne sposobnosti v okoliščinah, ko se zatrjuje težak kronični alkoho...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Stvarno kazalo revije Podjetje in delo, letnik 1997

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1997(prva številka za geslom pomeni stran, druga pa številko letnika 1997 revije Podjetje in delo) A ARBITRAŽE - reševanje sporov - 815/6-7 ASOCIACIJSKI (PRIDRUŽITVENI) SPORAZUM - namen in pomen - 850/6-7 - njegovi učinki na notranji pravni red - 1323/8 B BANČNA SKUPINA - pravna narav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1997

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1997Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Povezane osebe pri davku od dobička pravnih oseb

dr. Marijan Kocbek, 10.12.1997

Davek od dohodka pravnih oseb, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Družba je pri poslovanju v zvezi z davkom od dobička pravnih oseb naletela na problem, ki ga je povzročila interpretacija davčnega organa. Gre predvsem za razlago pojma "povezane osebe" v smislu tega zakona. 18. člen zakona o davku od dobička pravnih oseb namreč določa, "da se za po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Oškodovanje družbene lastnine po ZLPP - od revizije do sodbe

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Podjetje in delo, 8/1997Revizija lastninskega preoblikovanja po ZLPP zaradi oškodovanja družbene lastnine že pred začetkom lastninjenja - ureditev pravic in obveznosti med ustanoviteljem in "hčerko" - različnost sodnih postopkov po 48. a in 48. členu ZLPP - oškodovanje družbene lastnine med pravnimi osebami v družbeni last...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Delniška družba in njen statut po slovenskem pravu

dr. Borut Bratina, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/1997DIE AKTIENGESELLSCHAFT UND IHRE SATZUNG NACH SLOWENISCHEN RECHT V izdaji dunajskega Service Fachverlag(*1) je pred kratkim izšla knjiga avtorjev prof. dr. Petra Doralta, prof. dr. Marijana Kocbeka in prof. dr. Hilde Marije Pivke(*2) v nemškem in slovenskem jeziku z naslovom Delniška družba in nje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Mirno reševanje delovnih sporov

dr. Janez Novak, 10.12.1997

Sodišča, Delovna razmerja, plače in nadomestila

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/1997Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Stranke, ki so v medsebojnih pogodbenih pravnih razmerjih, izpolnjujejo svoje obveznosti večinoma tako, kot je bilo med njimi dogovorjeno na podlagi veljavnih pravnih norm. V urejenih pravnih sistemih, ki spodbujaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1997

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1997Dušan Pichler: ODGOVORNOST DO NARAVE IN EKOLOGIZACIJA PRAVA - Podjetje in delo, št. 8/97, strani od 1291 do 1300 V prispevku so odprta nekatera vprašanja, povezana z naravo pojma človekove odgovornosti (do narave) in njegovo umestitvijo v pravo kot enega od družbenih sistemov uravnavanja medčlov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Pospeševanje zaposlovanja in socialna varnost

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 10.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Podjetje in delo, 8/1997Mednarodno zadruženje za socialno varnost (International Social Security Association - ISSA) je oktobra 1997 na sedežu MOD v Ženevi v Švici organiziralo mednarodno tehnično konferenco o vplivu socialnih dajatev na zaposlovanje. Ugledni strokovnjaki z vsega sveta so razpravljali o prihodnosti razviti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/1997

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1997VSEBINA ----------------------------------------------------------------------------- DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV "97 ----------------------------------------------------------------------------- Dušan Pichler: ODGOVORNOST DO NARAVE IN EKOLOGIZACIJA PRAVA 1291 1. Narava odgovornosti 1291 2. Odgo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(140)

Leto objave

< Vsi
1997(140)
> Marec(14) > April(17) > Junij(16) > September(1) > Oktober(66) > December(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K LM N O P QRS Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov