Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 71)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Stvarno kazalo "Podjetje in delo" 1991

Avtor ni naveden, 10.12.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1991STVARNO KAZALO (številka za geslom pomeni strani v št. 1 do 8/91 revije Podjetje in delo) A ANGLEŠKO PRAVO: - spregled pravne oblasti, sodna praksa - 43 B BORZE: - ustanovitev, poslovanje, organiziranost, tudi hranilnic v Sloveniji - 611 BREZPOSELNOST: - slovenska ureditev, pravice pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Enako(pravno)st gospodarskih osebkov

dr. Janez Šinkovec, 10.12.1991

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 8/1991Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Ne bomo se spuščali v zgodovinski razvoj instituta enakopravnosti osebkov, pa tudi ne v filozofsko - pravna in zgodovinska vprašanja, saj bodo to obdelali drugi avtorji, ki pripravljajo gradivo za okroglo mizo o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1991

Avtor ni naveden, 10.12.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1991Janez Šinkovec: EQUALITY (OF RIGHTS) OF ECONOMIC SUBJECTS - Podjetje in delo, no. 8/91, pp. from 827 to 834 The equality of rights of economic subjects is defined as to adjective and substantive legal aspects. The first means the equal subordination to the laws and government bodies, the equal e...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Avtorsko kazalo "Podjetje in delo" 1991

Avtor ni naveden, 10.12.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1991PREGLED avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1991 B BAHOVEC, Žiga: - O pravni naravi kolektivne pogodbe in strankah kolektivne pogodbe - 150 BARTOLE, Sergio: - Ustavne postavke o ekonomskih odnosih in svobodnem trgu med Italijo in Jugoslavijo s posebnim poudarkom ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1991

Avtor ni naveden, 10.12.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1991Janez Šinkovec: ENAKO(PRAVNO)ST GOSPODARSKIH SUBJEKTOV - Podjetje in delo, št. 8/91, str. od 827 do 834 Enakopravnost gospodarskih subjektov je opredeljena v formalnopravnem in materialnopravnem pogledu. Prva pomeni enako podrejenost zakonom in državnim organom, enako uživanje civilnih in politi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Notranja kontrola

dr. Janez Pečar, 10.12.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

dr. Janez Pečar, Podjetje in delo, 8/1991Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/1991

Avtor ni naveden, 10.12.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1991VSEBINA -------------------------------------------------------------- ČLANKI -------------------------------------------------------------- Janez Šinkovec: ENAKO(PRAVNO)ST GOSPODARSKIH OSEBKOV 827 1. Uvod 827 2. Ustavnosodna praksa 829 ---------------------------------------------------------...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Davki na promet v nekaterih državah ob prehodu na tržnogospodarstvo

dr. Franc Pernek, 10.12.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 8/1991Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola Univerze v Mariboru 1. UVODNE MISLI O PROMETNEM DAVKU Davki na promet (prometni davki) so posebne vrste posrednih davkov, ki se plačujejo od prometa kapitala in od prometa blaga in storitev. V novejši finančni teoriji in praksi se davki n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

Stališča in sklepi Zveze društev pravnikov Slovenije in Zveze društev pravnikov v gospodarstvu...

Avtor ni naveden, 25.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Podjetje in delo, 7/1991Stališča in sklepi Zveze društev pravnikov Slovenije in Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu od 10. do 12. oktobra 1991 I. STALIŠČA IN SKLEPI O PRAVNEM SISTEMU 1. Stališča o novi slovenski ustavi Slovenski pravniki, zbrani na Dnevih slo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1991

Avtor ni naveden, 25.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1991Janez Novak: UREDITEV SODIŠČ V USTAVI, NOVOSTI DELOVNEGA PRAVA - Podjetje in delo, št. 7/91, str. od 730 do 738 V zvezi s prvim delom članka avtor ugotavlja, da mora biti sodna oblast glede na drugi dve oblasti v ustavi enakopravno urejena. To pomeni, da bi bilo treba zaradi pravno-načelnih in p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

Vsebina "Podjetje in delo" 07/1991

Avtor ni naveden, 25.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1991VSEBINA -------------------------------------------------------------- ČLANKI -------------------------------------------------------------- Janez Šinkovec: K RAZPRAVI O SLOVENSKEM PRAVNEM SISTEMU 723 Pravna država 723 Socialna država 724 Racionalnost v pravu 726 Pravni sistem 726 Kooperacija k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

K razpravi o slovenskem pravnem sistemu(*)

dr. Janez Šinkovec, 25.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1991Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Nesporno je, da smo slovenski pravniki v nezavidnem položaju, saj nimamo konsistentnega pravnega sistema, kar nam onemogoča smotrno delo ob sprejemanju zakonov, kakor tudi njihovem uresničevanju. Težave so že v dejstvu, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

Atipična oblika delovnega razmerja - začasno prepuščanjedelavčevega dela tretjemu

mag. Tanja Dobrin, 25.10.1991

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 7/1991Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. SPLOŠNO Težnja po fleksibilnem prilagajanju zaposlovanja delavcev potrebam delovnega procesa in poslovanja je v svetu spodbudila posebno obliko zaposlitve, različno poimenovano in tudi različno urejeno....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

O novi ureditvi delavske participacije v RepublikiSloveniji(*1)

mag. Drago Mežnar, 25.10.1991

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 7/1991Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Gospodarska zbornica Slovenije 1. EVROPSKI STANDARDI DELAVSKE PARTICIPACIJE V Evropski skupnosti vprašanje delavske participacije ni urejeno s pravno zavezujočimi dokumenti, saj članicam do sedaj ni uspelo odpraviti nekaterih temeljnih razlik v pogledih n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

Nekatera odprta vprašanja deleža v družbi z omejenoodgovornostjo - II(*1)

mag. Miha Juhart, 25.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 7/1991Miha Juhart magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 5. DELEŽ V DEDNEM IN DRUŽINSKEM PRAVU V dednopravnih in družinskopravnih razmerjih pride pogosto do delitve premoženja. Pri dedovanju se zapustnikovo premoženje največkrat razdeli med več dedičev. Ob razvezi zakonske zveze pa s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1991

Avtor ni naveden, 25.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1991Janez Novak: REGULATION OF COURTS UNDER THE CONSTITUTION, NOVELTIES OF LABOUR LAW - Podjetje in delo, no. 7/91, pp. from 730 to 738 In relation to the first part of the article, the author states that the judicial power shall be regulated, as to the other two powers, under the Constitution, on a...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Podjetje v delovnem pravu

dr. Andrej Berden, 20.10.1991

Delovna razmerja

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6/1991Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo v Ljubljani 1. PODJETJE V DELOVNEM PRAVU KOT PRAVNA KATEGORIJA Podjetje kot tako ni pravni pojem, ki bi imel svojo enovito pravno vsebino in bi ga lahko obravnavali kot pravno kategorijo. Pristop temu fenomenu je prav zaradi tega v različ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Družbeni in ustavni pogoji novega načina gospodarjenja

dr. Albin Igličar, 20.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6/1991Albin IGLIČAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta a Ljubljani I. Dosedanji način gospodarjenja, ki je bil uveljavljen v Jugoslaviji po letu 1945, se je posebej v zadnjih desetih letih izkazal kot neuspešen. Institucionalne osnove tega gospodarjenja, ki so v zadnjem obdobju izhajale iz zve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Pravna vprašanja lastninskega preoblikovanja podjetij inprivatizacije

dr. Marijan Kocbek, 20.10.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6/1991Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru 1. UVOD Pri ponovnem vzpostavljanju tržno zasnovanega gospodarskega sistema pri nas je v tem času najpomembnejše vprašanje čim hitrejše transformacije družbene lastnine v pravo lastnino z znanim titularjem. Določanje titularj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Stečaj stečaja

dr. Šime Ivanjko, 20.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6/1991Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru Stečaj je najbolj uničevalni in najmanj učinkovit način poplačila upnikov. 1. UVOD Podjetništvo se uresničuje z ustanovitvijo in poslovanjem podjetja, preneha pa z njegovim stečajem ali pa likvidacijo. Za ustanovitelja oziro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Povzetki "Podjetje in delo" 06/1991

Avtor ni naveden, 20.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 6/1991Lojze Janko: ZAKONODAJNI VIDIKI UREDITVE NOVEGA PRAVNEGA SISTEMA SLOVENIJE - Podjetje in delo, št. 6/91, str. od 515 do 519 Oblikovanje nove pravne ureditve je daljši proces, ki bo potekal več let, če naj bo prihodnja zakonodaja skladna, celovita in predvsem učinkovita. Zamišljeno je bilo, da bo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Pravna načela v mednarodnem zasebnem pravu

Ada Polajnar-Pavčnik, 20.10.1991

Civilni kolizijski predpisi

Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1991Ada POLAJNAR-PAVČNIK diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Mednarodno zasebno pravo rešuje pravna razmerja s tujimi elementi, razmerja, v katerih nastopajo stiki in kolizije med več pravnimi ureditvami. Načini reševanja teh kolizij so različni. Situacije lahko rešujemo s po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Temeljna pravna načela obligacijskega prava

dr. Boris Strohsack, 20.10.1991

Obligacije

dr. Boris Strohsack, Podjetje in delo, 6/1991Boris STROHSACK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. KAJ ŠTEJEM KOT PRAVNO NAČELO? Že to temeljno vprašanje, kot vse kaže, vsaj v nekem dokončnem smislu ni rešeno ne v pravni teoriji in ne v praksi. Kot praktika pa me vodi predvsem takale usmeritev: - Kot pravno nače...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Pomen pravnih načel

dr. Marijan Pavčnik, 20.10.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1991Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Pomembno vlogo pri razumevanju in uporabljanju zakonov (v nadaljevanju se sklicujem na zakon kot na prototip za formalne pravne vire) imajo tudi pravna načela. V našem primeru gre zlasti za praktično uporabljanje zakona, to je z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Koncentracija in povezovanje podjetij

dr. Krešo Puharič, 20.10.1991

Varstvo konkurence, cene

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6/1991Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD IN SPLOŠNE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI Obe kategorijalni pojavnosti, ki ju bomo obravnavali v tem prispevku, z razvojnega predvsem gospodarskega in s časovnim zamikom tudi pravnega vidika - kažeta na razumljivo odzivnost go...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(71)

Leto objave

< Vsi
1991(71)
> Februar(5) > Marec(8) > Maj(7) > Julij(9) > September(9) > Oktober(25) > December(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFGH I J K LM N OP QRS Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov