Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 160 / 160
Dokumenti od 3976 do 3994 (od skupaj 3994)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Ureditev soupravljanja v Španiji

dr. Mitja Novak, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 3/1991Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru Sprememba iz avtoritarnega političnega sistema v demokratičnega se je v Španiji začela z letom 1977, kar je imelo tudi neposreden vpliv na delovno pravne norme. Pravne ureditve je derogirala Ustava Španije, sprejeta v letu 1978, ki...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Participacija delavcev v podjetju v Franciji

dr. Polonca Končar, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 3/1991Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V Franciji je za vse povojno obdobje, zlasti pa še za obdobje po prihodu socialistov na oblast leta 1981, značilen zanimiv pa tudi živahen razvoj participacije delavcev, ki sicer ima svoje izvore že v obdobju pred I...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Uspešnost participativnih podjetij

dr. Bogdan Kavčič, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bogdan Kavčič, Podjetje in delo, 3/1991Bogdan KAVČIČ doktor socioloških znanosti Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani OCENE SO RAZLIČNE Mnenja in podatki o tem, ali so podjetja, v katerih delavci sodelujejo pri upravljanju, bolj ali manj uspešna od tistih, v katerih ne sodelujejo, so zelo različna. Ti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Povzetki "Podjetje in delo" 03/1992

Avtor ni naveden, 13.5.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1991Bogdan Kavčič: USPEŠNOST PARTICIPATIVNIH PODJETIJ - Podjetje in delo, št. 3/91, str. od 198 do 207 Avtor je v uvodu članka opozoril na velik pomen izrazoslovja na področju soodločanja. Ločiti je treba pojme: soupravljanje, upravljanje, soodločanje. Nato je iz sociološkega vidika orisano bistveno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Summaries "Podjetje in delo" 03/1991

Avtor ni naveden, 13.5.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1991Bogdan Kavčič: EFFICIENCY OF PARTICIPATIVE ENTERPRISES - Podjetje in delo, no. 3/91, pp. from 198 to 207 In his introduction of the article, the author drew attention to the great importance of the terminology in the field of participation. The notions self - management management and participat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Institucionalnost in neformalnost delavske participacije

mag. Drago Mežnar, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3/1991Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Gospodarska zbornica Slovenije UVOD Tako za industrijsko razvite države kot tudi za veliko industrijsko nerazvitih držav lahko ugotovimo, da imajo uvedeno v podjetjih neke vrste delavsko participacijo oziroma postopek soodločanja. Konkretna ureditev oziro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Stečaj podjetja - člana kapitalske družbe

Avtor ni naveden, 15.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 2/1991Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. Odkar velja nova zakonodaja o podjetjih, je bilo s sredstvi fizičnih oseb, pa tudi družbenih podjetij, ustanovljenih veliko kapitalskih družb, predvsem družb z omejeno odgovornostjo. Zaradi pomanjkljive za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

O pravni naravi kolektivne pogodbe in o strankahkolektivne pogodbe

Žiga Bahovec, 15.3.1991

Kolektivne pogodbe

Žiga Bahovec, Podjetje in delo, 2/1991Žiga BAHOVEC diplomirani pravnik Gospodarska zbornica Slovenije S prehodom na tržni gospodarski red se je v naši pravni ureditvi pojavilo nekaj novosti, ki jih doslej nismo dobro poznali. Kmalu smo se srečali s pojmi, kot so: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, konkurenčna prepoved, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Summaries "Podjetje in delo" 02/1991

Avtor ni naveden, 15.3.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1991Janez Šinkovec: ENTERPRISE MANAGEMENT - Podjetje in delo, no. 2/91, pp. from 99 to 110 Enterprise management is one of the most important activities within an enterprise, the essential objective of which is profitability or the greatest possible profit respectively. It is essential for good mana...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Povzetki "Podjetje in delo" 02/1991

Avtor ni naveden, 15.3.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1991Janez Šinkovec: VODENJE PODJETJA (MANAGEMENT) - Podjetje in delo, št. 2/91, str. od 99 do 110 Vodenje podjetja je ena najpomembnejših dejavnosti znotraj podjetij, katerih bistveni cilj je pridobitništvo oziroma kar največji dobiček. Bistveno za dobro vodenje je, da le-to poteka v podjetju kot ce...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Vloga, funkcije in organiziranost delodajalcev v državahz razvitim tržnim gospodarstvom

dr. Marijan Kocbek, 15.3.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marijan Kocbek, dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/1991Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Gospodarska zbornica Slovenije 1. UVOD - OPREDELITEV ORGANIZACIJE DELODAJALCEV Organizacije delodajalcev se v primerjalnem delovnem pravu skušajo definirati kot formalne skupine delodajalcev (employers), ki se združujejo zato, da bi zaščitili, predstavlja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Proces in metode vrednotenja podjetja

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 15.3.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 2/1991Alenka Žnidaršič-Kranjc doktorica poslovnoorganizacijskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 1. UVOD Že ko je bil pripravljen prvi osnutek slovenskega zakona o privatizaciji v oktobru lanskega leta, nam je postalo jasno, da brez določenih znanj, ki smo jih kljub priseganju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Vodenje podjetja (management)

dr. Janez Šinkovec, 15.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 2/1991Janez Šinkovec doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Prevladujoča sistematika v sedanji teoriji raziskovanja podjetij opredeljuje dejavnike proizvodnje predvsem glede na podjetniški cilj - pridobitništvo, maksimiranje dobička. Proces, v katerem želimo doseči gospo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Načrtovanje sistemov franšizing

Bojan Pečenko, 15.3.1991

Obligacije, Trgovina

Bojan Pečenko, Podjetje in delo, 2/1991Bojan PEČENKO diplomirani pravnik Gospodarska zbornica Slovenije Razvijajoče se tržno gospodarstvo tudi pri nas začenja razvijati nove oblike gospodarskega poslovanja, ki so v svetu že docela razvite. To še posebej velja za franšizing. Tudi pri nas zanimanje zanj narašča. Sproščena podjetniška in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄1

Ali naj ombudsman varuje pravice le pred državnobirokracijo

mag. Anica Popovič, 10.2.1991

Človekove pravice, Uprava

mag. Anica Popovič, mag. Anica Popovič, Podjetje in delo, 1/1991Anica POPOVIČ magistra pravnih znanosti Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije 1. PREDSTAVITEV PROBLEMA V 150. členu osnutka ustave Republike Slovenije se v naš pravni sistem uvaja institucija ombudsmana pod imenom "branilec (človekovih) pravic". Gre za samostojen in neodvi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄1

Delavci v organih kmetijske zadruge

dr. Emil Čeferin, 10.2.1991

Zadruge

dr. Emil Čeferin, Podjetje in delo, 1/1991Emil ČEFERIN doktor pravnih znanosti Grosuplje UVOD Ob pripravah na sprejem novega slovenskega zakona o zadrugah (glej Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate št. 18 z dne 26. 10. 1990) se veliko govori tudi o deležu delavcev kmetijske z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄1

Pravni vidiki podjetja v zasebni lasti

mag. Drago Mežnar, 10.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 1/1991Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Gospodarska zbornica Slovenije 1. PODJETJE V ZASEBNI LASTI IN PRAVNOORGANIZACIJSKE OBLIKE TRŽNIH OSEBKOV Podjetje kot generični pojem za pravno osebo, ki opravlja pravno dejavnost zaradi pridobivanja dohodka oziroma dobička, se pojavlja na trgu v različni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄1

Povzetki "Podjetje in delo" 01/1991

Avtor ni naveden, 10.2.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/1991Drago Mežnar: PRAVNI VIDIKI PODJETJA V ZASEBNI LASTI - Podjetje in delo, št. 1/91, str. od 5 do 18 V zvezi z naslovom članka avtor obravnava tale vprašanja: pravnoorganizacijske oblike v zvezi s podjetjem v zasebni lasti, ustanovitelji podjetja, ustanovitveni akt, soupravljanje v podjetju v zase...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄1

Summaries "Podjetje in delo" 01/1991

Avtor ni naveden, 10.2.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/1991Drago Mežnar: LEGAL ASPECTS OF A PRIVATELY OWNED ENTERPRISE - podjetje in delo, no. 1/91, pp. from 5 to 18 In connection with the title of this article, the author deals with the following questions: the legal-organizational forms relating to a privatelly owned enterprise, ther founders of the e...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 158 159 160 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(511) 7(79) 6(41) 6-7(1226)
5(410) 5-6(208) 4(73) 3(68)
3-4(442) 2(466) 1(470)

Leto objave

2019(39) 2018(104) 2017(113) 2016(131)
2015(115) 2014(123) 2013(74) 2012(132)
2011(146) 2010(134) 2009(155) 2008(142)
2007(141) 2006(143) 2005(155) 2004(179)
2003(188) 2002(203) 2001(207) 2000(170)
1999(201) 1998(184) 1997(140) 1996(168)
1995(130) 1994(113) 1993(110) 1992(83)
1991(71)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov