Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 159 / 160
Dokumenti od 3951 do 3975 (od skupaj 3994)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Načeli legitimnosti in legalitete v kazenskem pravu

mag. Mitja Deisinger, 20.10.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 6/1991Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Načeli legitimnosti in legalitete sta temeljni načeli v sodobnem kazenskem pravu. Njun razvoj temelji na večstoletnem boju za ustrezno vrednotenje odnosov med posameznikom in državno oblastjo. V tem razvoju s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Novejši razvoj mednarodnega gospodarskega prava

dr. Bojan Zabel, 20.10.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 6/1991Bojan ZABEL doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Tema mojega prispevka, kakor so jo določili organizatorji, je po eni strani zanimiva in koristna. Hkrati pa je zvezana z več težavami. Prva se nanaša že na časovno razmejitev, torej na to, kaj štejemo kot "novejši" razvoj medn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Summaries "Podjetje in delo" 06/1991

Avtor ni naveden, 20.10.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 6/1991Lojze Janko: LEGISLATIVE ASPECTS OF THE REGULATION OF THE NEW LEGAL SYSTEM OF SLOVENIA - Podjetje in delo, no. 6/91, pp. from 515 to 519 The formation of the new legal regulation is a longer process to take place several years if the future legislation be a conformable, integral and above all an...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Pravna vprašanja lastninskega preoblikovanja podjetij inprivatizacije

dr. Marijan Kocbek, 20.10.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6/1991Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru 1. UVOD Pri ponovnem vzpostavljanju tržno zasnovanega gospodarskega sistema pri nas je v tem času najpomembnejše vprašanje čim hitrejše transformacije družbene lastnine v pravo lastnino z znanim titularjem. Določanje titularj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Podjetje v delovnem pravu

dr. Andrej Berden, 20.10.1991

Delovna razmerja

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6/1991Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo v Ljubljani 1. PODJETJE V DELOVNEM PRAVU KOT PRAVNA KATEGORIJA Podjetje kot tako ni pravni pojem, ki bi imel svojo enovito pravno vsebino in bi ga lahko obravnavali kot pravno kategorijo. Pristop temu fenomenu je prav zaradi tega v različ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄6

Družbeni in ustavni pogoji novega načina gospodarjenja

dr. Albin Igličar, 20.10.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6/1991Albin IGLIČAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta a Ljubljani I. Dosedanji način gospodarjenja, ki je bil uveljavljen v Jugoslaviji po letu 1945, se je posebej v zadnjih desetih letih izkazal kot neuspešen. Institucionalne osnove tega gospodarjenja, ki so v zadnjem obdobju izhajale iz zve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Vsebina "Podjetje in delo" 05/1991

Avtor ni naveden, 20.9.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/1991VSEBINA -------------------------------------------------------------- ČLANKI -------------------------------------------------------------- Janez Pečar: DISCIPLINSKO KAZNOVANJE IN NADZOROVANJE 413 Uvod 413 1. Prijavljanje in obravnavanje kršitev 414 2. Mehanizmi discipliniranja 416 3. Kaznovan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Summaries "Podjetje in delo" 05/1991

Avtor ni naveden, 20.9.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/1991Janez Pečar: DISCIPLINARY PUNISHMENT AND SUPERVISION - Podjetje in delo, no. 5/91, pp. from 413 to 428 Maintaining discipline at workplace is one of the forms of social supervision. The organized work has been from old creating its own security system from denouncing through processing wrongdoer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1991

Avtor ni naveden, 20.9.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/1991Janez Pečar: DISCIPLINSKO KAZNOVANJE IN NADZOROVANJE - Podjetje in delo, št. 5/91, str. od 413 do 428 Discipliniranje na delovnem mestu je ena izmed oblik družbenega nadzorstva. Organizirano delo si že od nekdaj ustvarja svoj varnostni sistem, od prijavljanja prek obravnavanja deviantov, vključn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Disciplinsko kaznovanje in nadzorovanje

dr. Janez Pečar, 20.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

dr. Janez Pečar, Podjetje in delo, 5/1991Janez PEČAR doktor pravnih znanosti Inštitut za kriminologijo v Ljubljani Age - si quid agis Delaj, če (že) nekaj delaš! UVOD Z discipliniranjem na delovnem mestu z rabo nekakšnih delovno- industrijskih tribunalov in celo posameznikov se v marsičem povezuje pravna narava disciplinske repres...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Delna pokojnina, zavarovalna doba in zaposlovanjedelovnih invalidov v novem pokojninskem sistemu

mag. Tanja Dobrin, 20.9.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 5/1991Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani V pripravi je predlog za izdajo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 15, 20. maj 1991), ki bo verjetno v kratkem že tudi sprejet i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Kršitve pravic delavcev

mag. Anica Popovič, 20.9.1991

Delovna razmerja

mag. Anica Popovič, Podjetje in delo, 5/1991Anica POPOVIČ magistra pravnih znanosti Družbena pravobranilka samoupravljanja Republike Slovenije Pri družbenih pravobranilcih samoupravljanja v Republiki Sloveniji so v letu 1990 delavci zahtevali varstvo svojih pravic iz delovnega razmerja v 5.236 primerih. V prvi polovici leta 1991 zaznamujem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Naloge nekaterih mednarodnih organizacij za varstvopotrošnikov

dr. Franc Pernek, 20.9.1991

Trgovina

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/1991Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola Univerze v Mariboru 1. UVODNA MISEL Varstvo potrošnikov(*1) je sicer skrb vsake družbe vendar so prizadevanja in uspehi tega varstva v posameznih okoljih oziroma državah dokaj različni. Ta različnost je pogojena s številnimi dejavniki, me...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Informatizacija prava

Drago Dular, 20.9.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Drago Dular, Podjetje in delo, 5/1991Drago DULAR diplomirani pravnik IGO, p.o., Ljubljana 1. UVOD a. Kibernetika in pravo Nemogoče je preučevati družbeno življenje, ne da bi se prej ali pozneje soočili s problemom prava.(*1) Na to dejstvo opominja tudi stara misel: Ubi societas ibi ius / kjer je družba, je tudi pravo /, ki pom...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Upravni odbor v teoriji in praksi participativneorganizacije - delniške družbe

dr. Zvonka Šarman, 20.9.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 5/1991Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti Ljubljana 1. UPRAVLJANJE, SOUPRAVLJANJE IN PARTICIPATIVNA ORGANIZACIJA 1.1. Opredelitev upravljanja in soupravljanja V teoretskih prispevkih, ki so obravnavali nekdanjo samoupravno organizacijo, je obstajala vrsta različnih razlag funkcije upravlj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Temeljno o pravu okolja

dr. Janez Šinkovec, 17.7.1991

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 4/1991Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Pravo o varstvu okolja kot sistem je novejše, posamezna področja so se reševala že zdavnaj. Šele po letu 1960 se pojavlja v znanosti in literaturi ekološko novo spoznanje o nujnosti obravnavanja vseh takšnih poj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Organiziranost zavarovalstva

dr. Šime Ivanjko, 17.7.1991

Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 4/1991Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru UVOD Od leta 1945 je Jugoslavija gradila gospodarski sistem v skladu s socialistično ideologijo, pri čemer je takoj po končani vojni uvedla državnolastninski sistem, katerega pa je odpravila že v začetku petd...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Summaries "Podjetje in delo" 04/1991

Avtor ni naveden, 17.7.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1991Janez Šinkovec: BASIC ELEMENTS OF ENVIRONMENTAL LAW - Podjetje in delo, no. 4/91, pp. from 299 to 308 Environmental protection law is a relatively recent branch of law, although it was necessary to solve the problems of environmental protection long ago. The first scientific works in this field ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Odškodninska renta

mag. Lidija Koman-Perenič, 17.7.1991

Obligacije

mag. Lidija Koman-Perenič, Podjetje in delo, 4/1991Lidija KOMAN-PERENIČ magistra pravnih znanosti Republiška geodetska uprava 1. SPLOŠNO O ODŠKODNINSKI RENTI Renta izvira iz latinske besede reddere: prinašati in pomeni stalne, redne dohodke, ki od upravičenca ne zahtevajo nobenega posebnega dela. Lahko gre za dohodek iz kapitala (npr. obresti)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Delovni čas v kolektivnih pogodbah o dejavnosti

mag. Tanja Dobrin, 17.7.1991

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 4/1991Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti V minulih mesecih je bilo v Sloveniji za posamezne dejavnosti sklenjenih sedem kolektivnih pogodb. Najprej je bila sklenjena kolektivna pogodba za dejavnost PTT prometa 27. 11. 1990, ki je bila vpisana v register kolekti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Joint-venture kot oblika družbe

dr. Krešo Puharič, 17.7.1991

Zunanjetrgovinski predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 4/1991Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Tale zgoščeni in vsebinsko zgolj obrisni prikaz najpomembnejših pravnih vidikov tujih (skupnih) vlaganj z ustanovitvijo podjetja v mešani lastnini je razdeljen na tri vsebinske sklope: - strukturo formalnopravnih vi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Zakonske spremembe nadomestila zaradi manjšega osebnegadohodka na drugem ustreznem delu

mag. Aleksej Cvetko, 17.7.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 4/1991Aleksej CVETKO magister pravnih znanosti Sodišče združenega dela Republike Slovenije 1. SPLOŠNI UVOD Osnutek novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju(*1) prinaša tudi spremembe inštituta nadomestila zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu. V prvem odstavku 105....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Zaposlovanje delavcev po pogodbi o delu po Zakonu odelovnih razmerjih

mag. Etelka Korpič-Horvat, 17.7.1991

Delovna razmerja

mag. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 4/1991Etelka KORPIČ-HORVAT magistra pravnih znanosti Služba družbenega knjigovodstva Murska Sobota I. VZROKI ZAPOSLOVANJA PO POGODBI O DELU Danes se v praksi vse večkrat srečujemo s pojavi zaposlovanja delavcev po pogodbah o delu. Vzroki za to so različni. Eden izmed temeljnih so predvsem številni s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Povzetki "Podjetje in delo" 04/1991

Avtor ni naveden, 17.7.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1991Janez Šinkovec: TEMELJNO O PRAVU OKOLJA - Podjetje in delo, št. 4/91, str. od 299 do 308 Pravo o varstvu okolja je razmeroma mlada veja, čeprav je bilo treba vprašanja varstva okolja reševati že zdavnaj. Prva znanstvena dela s tega področja so bila objavljena v Združenih državah Amerike. V pravu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Institucionalnost in neformalnost delavske participacije

mag. Drago Mežnar, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3/1991Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Gospodarska zbornica Slovenije UVOD Tako za industrijsko razvite države kot tudi za veliko industrijsko nerazvitih držav lahko ugotovimo, da imajo uvedeno v podjetjih neke vrste delavsko participacijo oziroma postopek soodločanja. Konkretna ureditev oziro...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 158 159 160 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(511) 7(79) 6(41) 6-7(1226)
5(410) 5-6(208) 4(73) 3(68)
3-4(442) 2(466) 1(470)

Leto objave

2019(39) 2018(104) 2017(113) 2016(131)
2015(115) 2014(123) 2013(74) 2012(132)
2011(146) 2010(134) 2009(155) 2008(142)
2007(141) 2006(143) 2005(155) 2004(179)
2003(188) 2002(203) 2001(207) 2000(170)
1999(201) 1998(184) 1997(140) 1996(168)
1995(130) 1994(113) 1993(110) 1992(83)
1991(71)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov