Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 157 / 160
Dokumenti od 3901 do 3925 (od skupaj 3990)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Zaposlenost in brezposelnost v Sloveniji

mag. Etelka Korpič-Horvat, 17.5.1992

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 3/1992Etelka KORPIČ-HORVAT magistra pravnih znanosti Služba družbenega knjigovodstva Murska Sobota 1. UVOD Zaposlovanje in brezposelnost sta danes v Sloveniji med najpomembnejšimi problemi njene družbenoekonomske krize. Zmanjševanje zaposlenosti in rast brezposelnosti sta se začela v začetku osemdes...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Organizacija in vodenje japonskih korporacij

dr. Zvonka Šarman, 17.5.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 3/1992Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti IROS - Inštitut za razvijanje organizacijskih sistemov Ljubljana 1. ORGANIZACIJSKI OKVIR VODENJA (IN UPRAVLJANJA) VELIKEGA JAPONSKEGA PODJETJA Organizacijska zgradba velikih podjetij (združb) na Japonskem je podobna sestavam takih podjetij na Zahodu ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Udeležba delavcev v kapitalu in dobičku podjetja v nemškem pravu

mag. Borut Bratina, 17.5.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 3/1992Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V Nemčiji obstaja več modelov udeležbe delavcev v kapitalu in dobičku podjetja. Ob soodločanju delavcev na podlagi zakonodaje o soodločanju delavcev v nadzornih odborih, upravnih odborih in podjetniških ozi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Delovno razmerje s krajšim delovnim časom (part-time)

mag. Tanja Dobrin, 10.3.1992

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 2/1992Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. UVOD V opredelitvah dela s krajšim delovnim časom v posameznih nacionalnih zakonodajah, v pojmovanju v Mednarodni organizaciji dela ter v dokumentih Evropske skupnosti gre pri tej obliki dela za plačano...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Spremenjeni pravni temelj upravljanja podjetij

dr. Rado Bohinc, 10.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 2/1992Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Inštitut za management Ljubljana 1. SPLOŠNO O TEMELJU UPRAVLJANJA Preoblikovanje družbenega, samoupravnega podjetja v pravnoorganizacijsko obliko družbe, pa naj bo ta kapitalska ali osebna, povzroča spremembe v organizaciji upravljanja. Ta temelji na spremen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Posebnosti sodnega postopka za delovne spore in spore s področja socialne varnosti

dr. Milan Fabjančič, 10.3.1992

Sodišča, Civilni sodni postopki

dr. Milan Fabjančič, Podjetje in delo, 2/1992Milan FABJANČIČ doktor pravnih znanosti Sodišče združenega dela Republike Slovenije UVOD Ta prispevek ima dve izhodišči, ki jih posebej ne bi utemeljeval: 1. sodno obravnavanje delovnih sporov mora vsebovati posebnosti postopkovnih določil, 2. sedanji čas ne terja in ne omogoča celovitega p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Pravna narava socialnega sporazuma

mag. Tanja Dobrin, 10.3.1992

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 2/1992Socialni sporazum, poimenovan tudi socialni pakt, formalni ali neformalni akt ali dejanje, povzroča kot novost na področju našega družbenoekonomskega življenja ob svojem nastajanju vrsto vprašanj. Opazna je različnost razumevanja njegovega namena in vsebine, načina nastajanja kot tudi kroga udeležen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Summaries "Podjetje in delo" 02/1992

Avtor ni naveden, 10.3.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1992Anton Perenič: THE RANGE OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF RIGHTS - Podjetje in delo, no. 2/92, pp. from 79 to 82 The principle of equality of rights is not only one of the legal principles, but it is, above all, the central principle of law. A series of other legal principles, being important ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Povzetki "Podjetje in delo" 02/1992

Avtor ni naveden, 10.3.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1992Anton Perenič: KAKO DALEČ SEŽE NAČELO PRAVNE ENAKOSTI - Podjetje in delo, št. 2/92, str. od 79 do 82 Načelo pravne enakosti ni le eno pravnih načel, temveč je predvsem osrednje pravno načelo. Vrsta drugih načel, ki so tudi pomembna, je dejansko glede na načela pravne enakosti le instrumentalno. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄2

Proračunski sistemi nekaterih držav ob prehodu na tržno gospodarstvo

dr. Franc Pernek, 10.3.1992

Proračun

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 2/1992Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola Univerze v Mariboru 1. UVODNE MISLI O PRORAČUNU Proračun je eden izmed instrumentov ekonomske politike določene države in o njem lahko trdimo, da je odsev družbene, politične in ekonomske ureditve. Proračun kot instrument družbenega fi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Obdavčitev pravnih oseb v nekaterih državah ob prehodu na tržno gospodarstvo

dr. Franc Pernek, 20.1.1992

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 1/1992Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola Univerze v Mariboru 1. UVODNE MISLI V tem prispevku nameravamo obravnavati obdavčitev podjetij (pravnih oseb) v nekaterih državah, ki prehajajo na tržno gospodarstvo. Spoznali bomo posebnosti obdavčitev podjetij v Republiki Sloveniji, Češ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Krepitev podjetniške sposobnosti zadrug

mag. Franci Avsec, 20.1.1992

Zadruge

mag. Franci Avsec, Podjetje in delo, 1/1992Franci AVSEC magister pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije 1. DVOJNA NARAVA ZADRUGE Ne glede na različne dežele in vrednostna (nazorska) izhodišča v zadružni literaturi prevladuje stališče, da je treba zadrugo šteti tako za združenje oseb kot tudi za gospodarsko enoto, ki mora pri svojem ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Sistem soupravljanja zaposlenih v japonskem podjetju

dr. Zvonka Šarman, 20.1.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 1/1992Zvonka ŠARMAN doktorica pravnih znanosti IROS - Inštitut za razvijanje organizacijskih sistemov Ljubljana I. UVOD Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju podjetij na Japonskem ni zakonsko opredeljeno, temveč izvira iz zahtev sindikatov po industrijski demokraciji oziroma, kar je še pomembnejše,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Zadruge in sodni register

dr. Emil Čeferin, 20.1.1992

Sodni registri in sodne takse

dr. Emil Čeferin, Podjetje in delo, 1/1992Emil ČEFERIN doktor pravnih znanosti Ljubljana Predlog zakona o zadrugah, kakršen je bil objavljen v Poročevalcu Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, št. 21 z dne 25. 7. 1991 (predlog zakona), omenja sodni register le v 7., 41. in 52. členu.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Summaries "Podjetje in delo" 01/1992

Avtor ni naveden, 20.1.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/1992Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Zakon o denacionalizaciji in dedovanje

Tone Frantar, 20.1.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Dedovanje

Tone Frantar, Podjetje in delo, 1/1992Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Obstaja mnenje, da sta se utemeljitelja znanstvenega socializma zavzemala za odpravo dedovanja in dednega prava. Po njunem mnenju naj bi dedovanje omogočalo pridobivanje dobrin brez dela, kar pa naj bi bilo v nasprotju s sociali...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Enakopravnost kot izvedba načela enakosti(*)

dr. Milan Gaspari, 20.1.1992

Človekove pravice

dr. Milan Gaspari, Podjetje in delo, 1/1992Milan Gaspari doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Na vprašanje o enakosti ljudi, zastavljeno že v grški antični filozofiji, je človeštvo v svojem razvojnem osveščanju in zorenju odgovarjalo predvsem z dveh temeljnih izhodišč: z egalitarnega, oprtega na enakost lastnine, in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Povzetki "Podjetje in delo" 01/1992

Avtor ni naveden, 20.1.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/1992Alojzij Finžgar: PRAVNA SPOSOBNOST PRAVNIH OSEB Z VIDIKA ENAKOSTI VSEH PRED ZAKONOM - Podjetje in delo, št. 1/92, str. od 5 do 9 Avtor po podrobnejšem razmišljanju posebej o bistvu pravne osebe in o različnosti pravnih oseb meni, da mora biti pravna sposobnost pravne osebe omejena po namenu, za ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄1

Prepoved diskriminacije v gospodarskem pravu Evropske skupnosti(*)

dr. Janez Šinkovec, 20.1.1992

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 1/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. TEMELJNA IZHODIŠČA V pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti je prepoved diskriminacije opredeljena v njenih načelih v 7. členu. Prepovedana je vsakršna diskriminacija glede na državljanstvo oseb. Svet E...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Davki na promet v nekaterih državah ob prehodu na tržnogospodarstvo

dr. Franc Pernek, 10.12.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 8/1991Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola Univerze v Mariboru 1. UVODNE MISLI O PROMETNEM DAVKU Davki na promet (prometni davki) so posebne vrste posrednih davkov, ki se plačujejo od prometa kapitala in od prometa blaga in storitev. V novejši finančni teoriji in praksi se davki n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1991

Avtor ni naveden, 10.12.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1991Janez Šinkovec: ENAKO(PRAVNO)ST GOSPODARSKIH SUBJEKTOV - Podjetje in delo, št. 8/91, str. od 827 do 834 Enakopravnost gospodarskih subjektov je opredeljena v formalnopravnem in materialnopravnem pogledu. Prva pomeni enako podrejenost zakonom in državnim organom, enako uživanje civilnih in politi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/1991

Avtor ni naveden, 10.12.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1991VSEBINA -------------------------------------------------------------- ČLANKI -------------------------------------------------------------- Janez Šinkovec: ENAKO(PRAVNO)ST GOSPODARSKIH OSEBKOV 827 1. Uvod 827 2. Ustavnosodna praksa 829 ---------------------------------------------------------...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Enako(pravno)st gospodarskih osebkov

dr. Janez Šinkovec, 10.12.1991

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 8/1991Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Ne bomo se spuščali v zgodovinski razvoj instituta enakopravnosti osebkov, pa tudi ne v filozofsko - pravna in zgodovinska vprašanja, saj bodo to obdelali drugi avtorji, ki pripravljajo gradivo za okroglo mizo o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Notranja kontrola

dr. Janez Pečar, 10.12.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

dr. Janez Pečar, Podjetje in delo, 8/1991Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1991

Avtor ni naveden, 10.12.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1991Janez Šinkovec: EQUALITY (OF RIGHTS) OF ECONOMIC SUBJECTS - Podjetje in delo, no. 8/91, pp. from 827 to 834 The equality of rights of economic subjects is defined as to adjective and substantive legal aspects. The first means the equal subordination to the laws and government bodies, the equal e...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 156 157 158 ... 160 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(497) 7(79) 6(41) 6-7(1253)
5(410) 5-6(208) 4(73) 3(68)
3-4(450) 2(454) 1(457)

Leto objave

2018(90) 2017(113) 2016(131) 2015(115)
2014(123) 2013(123) 2012(132) 2011(146)
2010(134) 2009(155) 2008(142) 2007(141)
2006(143) 2005(155) 2004(179) 2003(188)
2002(203) 2001(207) 2000(170) 1999(201)
1998(184) 1997(140) 1996(168) 1995(130)
1994(113) 1993(110) 1992(83) 1991(71)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov