Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 110)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1993

Avtor ni naveden, 1.12.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1993Cecilija Assanti: ENAKOST IN RAZLIČNOST - CELOVIT POLOŽAJ ŽENSKE IN DELA V SEDANJEM ZAPLETENEM SISTEMU VIROV - Podjetje in delo, št. 8/93, str. od 911 do 916 Sistem pravnih virov je v današnjem času dejansko zelo zapleten. Gre za mednarodne vire in vire posameznih držav. Na tem področju so zanim...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄8

Avtorsko kazalo "Podjetje in delo" 1993

Avtor ni naveden, 1.12.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1993PREGLED avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1993 A ASSANTI, Cecilia: - Enakost in različnost - celovit položaj ženske in dela v sedanjem zapletenem sistemu virov - 911 AVSEC, Franci: - Zadružne zveze - položaj, naloge in problemi - 916 B BAVCON, Ljubo: - T...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄8

Stvarno kazalo "Podjetje in delo" 1993

Avtor ni naveden, 1.12.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1993STVARNO KAZALO (številka za geslom pomeni stran v št. 1 do 8/93 Podjetja in delo) Č ČAST IN UGLED: - varstvo - 495 D DELAVSKI SVET: - in svet delavcev - 891 DELNICE: - notranji odkup - 124 DELNIŠKA DRUŽBA: - in Societas Europea - 23 - kapitalska struktura - 620 DELO: - in vključeva...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1993

Avtor ni naveden, 1.12.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1993Cecilia Assanti: EQUALITY AND DIVERSITY: A COMPREHENSIVE STATUS OF WOMAN AND LABOUR IN THE PRESENT COMPLICATED SYSTEM OF SOURCES - Podjetje in delo, no. 8/93, pp. from 911 to 916 The system of legal sources has become quite complicated today, considering various international sources and sources...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1993

Avtor ni naveden, 1.11.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1993Srečko Čadonič: THE PROBLEMS OF ADJUSTEMENT OF PROPERTY RELATIONS OF COMPANIES, ARISEN ON THE OCCASION OF ISSUING INTERNAL SHARES - Podjetje in delo, no. 7/93, pp. from 803 to 808 The institution of internal shares has been introduced by the amended statute on movements and use of public capital...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Pravna ureditev tožbe za varstvo skupinskih interesov potrošnikov v ZDA in Avstriji

Aleš Galič, 1.11.1993

Trgovina

Aleš Galič, Podjetje in delo, 7/1993Aleš GALIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Skupinska tožba je najpomembnejši mehanizem, ki naj zagotovi učinkovito sodno varstvo skupinskih pravic in interesov v civilnem pravdnem postopku. Skupinske pravice in interesi so tiste, ki pripadajo neopredeljenemu krogu ljud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1993

Avtor ni naveden, 1.11.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1993Srečko Čadovič: PROBLEMATIKA USKLADITVE LASTNINSKIH RAZMERIJ DRUŽB, NASTALIH Z IZDAJO INTERNIH DELNIC - Podjetje in delo, št. 7/93, str. od 803 do 808 Institut internih delnic je uveljavila novela zakona o prometu in razpolaganju z družbenim kapitalom z namenom, da bi se omogočilo preoblikovanje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Ureditev javnega pravobranilstva v Sloveniji(*)

mag. Jože Gregorič, 1.11.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Jože Gregorič, Podjetje in delo, 7/1993Jože GREGORIČ magister pravnih znanosti Javni pravobranilec Republike Slovenije I. NAMESTO UVODA V zvezi z novo ustavno ureditvijo pravosodja in razprav o njegovi novi organizaciji se odpira tudi vprašanje prihodnje ureditve javnega pravobranilstva v Republiki Sloveniji. Ustava sama o javnem p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Nekateri temeljni problemi sodobnega državnega tožilstva(*)

mag. Zvonko Fišer, 1.11.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 7/1993Zvonko FIŠER magister pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica V nasprotju s sodišči nova slovenska ustava pri državnih tožilstvih ni rešila globalnih problemov: z dikcijo, ki ni povsem nedvoumna, je sicer nakazala, da ga šteje za organ kazenskega pregona,(*1) ni pa določila njegoveg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Pozabljeno zgodovinsko izročilo(*)

dr. Janez Kranjc, 1.11.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Podjetje in delo, 7/1993Janez KRANJC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Verjetno bi danes na svetu težko našli univerzo ali državo, v kateri se v zvezi s pravnim študijem ne bi srečevali s povsem načelnimi problemi. Podobno kot druge discipline, je tudi študij prava prišel do točke, na kateri se je tre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Javno financiranje

dr. Janez Šinkovec, 1.11.1993

Proračun

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Na področju finančnega prava se uveljavlja načelo delitve oblasti (zakoni - izvrševanje - računsko in ustavno sodišče), ne gre za kakršnokoli samostojno vejo oblasti. Javno financiranje obsega finančno stran izp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Poročilo z dnevov slovenskih pravnikov '93

Dušan Skok, 1.11.1993

Ostalo

Dušan Skok, Podjetje in delo, 7/1993Letošnje osrednje srečanje slovenskih pravnikov - že tradicionalno v Portorožu, od 14. do 16. oktobra - lahko opišemo najprej po naslednjih bistvenih značilnostih: programski odbor prirediteljic, obeh naših pravniških zvez, je ob organizacijski pomoči Gospodarskega vestnika pripravil in v celoti izp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Primerjalna analiza statuta Societas Eurorea in zakona o gospodarskih družbah

mag. Miha Juhart, 1.11.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 7/1993Miha JUHART magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Zaradi posebne funkcije in namena, ki ga ima Societas Europea (SE) v okviru prava skupnosti, je celovita institucionalna primerjava z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD)(*1) neizvedljiva. Takšna primerjava bi tudi močno presegla ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravna revizija lastninjenja

dr. Lojze Ude, 25.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 - v nadaljevanju ZLPP) ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom v podjetju z znanimi lastniki. Še na podlagi prejšnje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Problemi kazenskih sankcij

dr. Alenka Šelih, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Podjetje in delo, 5-6/1993Alenka ŠELIH doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. SODOBNE USMERITVE KAZENSKIH SANKCIJ (POSKUS ORISA) 1. Kazenske sankcije ne veljajo kar tako za najbolj dinamičen del kazenskega prava razvoj, ki ga pri njih spremljamo v zadnjih sto letih, od konca 19. do konca 20. stoletj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Gospodarska kazniva dejanja

mag. Mitja Deisinger, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 5-6/1993Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. VELJAVNA KAZENSKA ZAKONODAJA 1. V okviru veljavne kazenske zakonodaje lahko sedaj v Republiki Sloveniji na področju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo veljajo kazniva dejanja iz Kazenskega zakona SFR Jugoslavije, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Ustavno sodišče ob uveljavljanju ustavnosti in zakonitosti

dr. Janez Šinkovec, 25.9.1993

Ustavno sodišče

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 5-6/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Prikaz nekaterih pomembnejših odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije nas opozarja na probleme slovenskega pravnega sistema. Namen sestavka je, da zainteresira zbor slovenskih pravnikov za čim doslednejše uresničev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Ustavna pritožba

dr. Arne Mavčič, 25.9.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Podjetje in delo, 5-6/1993Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenija I. FUNKCIJA USTAVNE PRITOŽBE Ustavna pritožba je posebno pravno sredstvo zoper kršitve ustavnih pravic predvsem s posamičnimi akti državnih organov, ki domnevno prizadetim subjektom omogoča, da njihov primer obravnava ter ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Summaries "Podjetje in delo" 05/1993

Avtor ni naveden, 25.9.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze Janko: PREPARING AND/OR COMPLETING THE NEW LEGAL SYSTEM - Podjetje in delo, no. 5-6/93, pp. from 381 to 386 In the article the author has presented briefly but comprehensively how far we have arrived in the preparation of the new legal system, which key fields have already been regulated b...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1993

Avtor ni naveden, 25.9.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze Janko: OBLIKOVANJE OZIROMA DOGRADITEV NOVEGA PRAVNEGA SISTEMA - Podjetje in delo, št. 5-6/93, str. od 381 do 386 V prispevku je avtor na kratko, vendar celovito prikazal, do kod smo prišli pri oblikovanju novega pravnega sistema, katera ključna področja so že urejena z novo zakonodajo, s k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sodničin pogled na študij prava

Alenka Jelenc-Puklavec, 25.9.1993

Sodišča, Višje in visoko šolstvo

Alenka Jelenc-Puklavec, Podjetje in delo, 5-6/1993Alenka JELENC-PUKLAVEC diplomirana pravnica Vrhovno sodišče Republike Slovenije Sprva nezahtevna, nato pa težka obveznost je bila zame priprava referata o mojih pogledih na študij prava. Strniti lastne vtise v javno sporočilo ni bila ena od običajnih nalog. Narava sodnikovega dela je pač takšna, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Za petletni pravni študij

dr. Albin Igličar, 25.9.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1993Albin IGLIČAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Med pogoje za razvoj Slovenije v socialno, kulturno in gospodarsko uspešne družbe je treba uvrstiti tudi visoko raven splošne in profesionalne pravne kulture. Za oblikovanje te kulture sta odločilnega pomena profil in delova...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Odvetnikov pogled na študij prava

dr. Konrad Plauštajner, 25.9.1993

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 5-6/1993Konrad PLAUŠTAJNER doktor pravnih znanosti - odvetnik Celje Bilo je takole. V tretjem letniku pravnega študija mi študent ni znal pojasniti, kaj je zakonska presumpcija. Pri pisnem izpitu je na vprašanje, v čem je bistven razloček med zemljiškimi in osebnimi služnostmi, študentka naštela prve in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Med tujimi zgledi in lastno izvirnostjo

dr. Mitja Novak, 25.9.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 5-6/1993Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Študij prava je v tujih državah izjemno različno urejen, saj gre tako za klasičen dodiplomski študij v celinskih sistemih, ki poznajo oziroma imajo kodifikacijo kakor tudi (v ZDA) za podiplomski sistem študija. Zaradi nave...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Kriminaliteta v zvezi z računalniki v novi slovenski kazenski zakonodaji

Pavel Martonoši, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Pavel Martonoši, Podjetje in delo, 5-6/1993Pavel MARTONOŠI diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve 1. UVOD Računalniška revolucija je imela in ima močan vpliv na socialne, politične, gospodarske, finančne in druge institucije tako rekoč povsod. Računalniška obdelava podatkov je postala osnovni način in vsakdanja nuja. Hkrati...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(4) 7(9) 5-6(42) 4(18)
3(18) 2(13) 1(6)

Leto objave

< Vsi
1993(110)
> Marec(6) > Maj(13) > Junij(18) > Julij(18) > September(42) > November(9) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF G H I J K LM N OP QR S Š T U VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov