Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 83)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1992

Avtor ni naveden, 25.12.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1992Janez Šinkovec: O DEMOKRATIČNI DRŽAVI - Podjetje in delo, št. 8/92, str. od 869 do 877 Načelo demokratičnosti v slovenski ustavi ima pomen programske izjave, ima pa tudi normativno vsebino. Demokracija ni le posebna oblika državne organizacije, temveč je tudi posebna oblika razmišljanja in življ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄8

Avtorsko kazalo "Podjetje in delo" 1992

Avtor ni naveden, 25.12.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1992PREGLED avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1992 A AVSEC, Franci: - Krepitev podjetniške sposobnosti zadrug, ob predlagani reformi zadružnega prava v Italiji - 54 B BELE, Ivan: - Zapolnjevanje nedoločnih pravnih pojmov v kazenskem pravu - 687 BOHINC, Rado:
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1992

Avtor ni naveden, 25.12.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1992Janez Šinkovec: DEMOCRATIC STATE - Podjetje in delo, no. 8/92, pp. from 869 to 877 The principle of democracy in the Slovenian constitution has the significance of a programme declaration and normative contents as well. Democracy is not only a special form of the state organisation, but it is al...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄8

Stvarno kazalo "Podjetje in delo" 1992

Avtor ni naveden, 25.12.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1992STVARNO KAZALO (številka za geslom pomeni stran v št. 1 do 8/92 Podjetja in delo) A ATIPIČNE OBLIKE DELA: - pravno varstvo - 906 C CIVILNO PROCESNO PRAVO: - odnos do prejšnjega jugoslovanskega prava - 717 D DAVKI: - obdavčevanje pravnih oseb - 31 DELNICA : - kot vrednostni papi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Pravica do pravičnih pogojev dela, varnih in zdravih delovnih razmer in do pravičnega plačila v...

mag. Tanja Dobrin, 9.11.1992

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 7/1992Pravica do pravičnih pogojev dela, varnih in zdravih delovnih razmer in do pravičnega plačila v slovenski pravni ureditvi Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. NEKATERE ZNAČILNOSTI PRAVNE UREDITVE POGOJEV DELA, DELOVNIH RAZMER IN PLAČILA V ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Poročilo z dnevov slovenskih pravnikov '92

Marko Polutnik, 9.11.1992

Ostalo

Marko Polutnik, Podjetje in delo, 7/1992Dnevi slovenskih pravnikov "92 so bili tudi letos v dvorani Avditorija in Hotelu Metropol od 15. do 17. oktobra v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije in Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije ter Gospodarskega vestnika. Več kot 450 pravnikov je sodelovalo na plenarnih zasedanjih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Ustanove v pravnem sistemu Republike Slovenije

mag. Verica Trstenjak, 9.11.1992

Zavodi

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 7/1992Verica TRSTENJAK magistra pravnih znanosti Skupščina Republike Slovenije l. UVODNE MISLI Republika Slovenija je z oblikovanjem lastne države dobila odgovorno in zahtevno nalogo - to je oblikovanje lastnega in celovitega pravnega sistema, saj ima Slovenija kot država zakonodajno pristojnost na ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1992

Avtor ni naveden, 9.11.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1992Janez Šinkovec: O SOCIALNI DRŽAVI - Podjetje in delo, št. 7/92, str. od 783 do 789 Republika Slovenije je socialna država, vendar ta pojem v ustavi ni natančno opredeljen. V pravni teoriji in literaturi so obravnavani različni pogledi na ta pojem, ker nima enotnega idejnega izvora. Pretežno je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1992

Avtor ni naveden, 9.11.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1992Janez Šinkovec: SOCIAL STATE - Podjetje in delo, no. 7/92, from. 783 to 789 The Republic of Slovenia is a social state, but this notion has not been precisely defined under the Constitution. Different aspects of this notion are treated by legal theory and literature for it has no uniform origin ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Pravni položaj managementa v kapitalskih družbah

mag. Borut Bratina, 9.11.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 7/1992Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Mariboru 1. UVOD Za kapitalske družbe (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo in komanditna delniška družba) je značilna odsotnost osebnega jamstva družbenikov za obveznosti družbe in razmejitev lastninske in upravljalske s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

O socialni državi

dr. Janez Šinkovec, 9.11.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Republika Slovenija je opredeljena kot socialna država (2. člen ustave), vendar ta pojem v ustavi ni nikjer izrecno določen. V tuji literaturi so zelo različni pogledi na ta pojem. Očitno predstavlja pojem socialne države ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

S stečaji povzročena škoda in oškodovanci slovenskih stečajev

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 9.11.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 7/1992Alenka ŽNIDARŠIČ-KRANJC doktorica ekonomskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani UVOD Podatek, da je bilo od sprejetja zakona o podjetjih konec leta 1988 pa do konca leta 1991 uvedenih 186 stečajev, od tega kar 150 v družbenih podjetjih, poleg tega pa še 56 likv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Sindikalna svoboda in pravica do stavke v Ustavi Republike Slovenije in njuna zakonska ureditev

dr. Polonca Končar, 9.11.1992

Delovna razmerja, Sindikati

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 7/1992Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Sindikalna svoboda je v Ustavi Republike Slovenije uvrščena v III. razdelek o gospodarskih in socialnih razmerjih. Člen 76 določa, da je "ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno". V jav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Primer oškodovanja družbene lastnine oziroma divje privatizacije

mag. Anica Popovič, 9.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Anica Popovič, Podjetje in delo, 7/1992Anica POPOVIČ magistra pravnih znanosti Družbeni pravobranilec samoupravljanja V svojih prejšnjih opozorilih v obliki referatov na temo oškodovanja oziroma varovanja družbene lastnine na raznih seminarjih, nazadnje novembra 1991 v okviru seminarske dejavnosti Gospodarskega vestnika, sem bila zelo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Uvodna beseda(*)

dr. Janez Šinkovec, 9.11.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Spoštovane kolegice in kolegi! Lani smo ugotavljali, da smo pravniki v precejšnjih težavah, ker graditev pravnega sistema napreduje počasi. V času do letošnjih pravniških dnevov je bila sprejeta slovenska ustava, ki je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Zagotavljanje političnih, državljanskih, ekonomskih in socialnih pravic v pravnem sistemu...

Avtor ni naveden, 9.11.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

, Podjetje in delo, 7/1992Zagotavljanje političnih, državljanskih, ekonomskih in socialnih pravic v pravnem sistemu Republike Slovenije V času od 28. do 30. oktobra 1992 je bil v Ljubljani kolokvij o zagotavljanju političnih, državljanskih, ekonomskih in socialnih pravic v pravnem sistemu Republike Slovenije, ki sta ga or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Računovodstvo in letni računovodski izkazi podjetij v novih okoliščinah pri nas

dr. Ivan Turk, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

dr. Ivan Turk, Podjetje in delo, 6/1992Ivan TURK doktor ekonomskih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. SEDANJE STANJE RAČUNOVODSTVA PRI NAS Čeprav je sedaj veljavni zakon o računovodstvu, ki ga je sprejela Skupščina Jugoslavije v začetku leta 1989, že pred vplivom IV. smernice Evropske skupnosti, ima računovodstvo pri nas š...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Celovito zakonsko varstvo potrošnika (nekatera odprta vprašanja slovenske zakonodaje)

dr. Marko Ilešič, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6/1992Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. POTREBA PO POSEBNEM VARSTVU POTROŠNIKOV Danes ni treba več nikogar prepričevati, da je treba potrošnika posebej pravno varovati. Čas je prinesel svoje. Kar je bilo nekoč le v zavesti maloštevilnih zanesenjakov, ki so poudarja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Odnos do jugoslovanskega civilnega procesnega prava

dr. Dragica Wedam-Lukić, 30.10.1992

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6/1992Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UPORABA NEKDANJIH ZVEZNIH ZAKONOV NA PODROČJU CIVILNIH SODNIH POSTOPKOV 1. Po ustavi iz leta 1974 je bila v Jugoslaviji za urejanje sodnih postopkov načeloma pristojna federacija, ki je bila izključno pristojna tudi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Novi pravni vidiki ob prenehanju podjetja

dr. Šime Ivanjko, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6/1992Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru Finis rei attendendus est. (Vsaka stvar ima svoj konec) Gospodarski položaj podjetij se pogosto spreminja tako, da pri posameznih podjetjih ugotavljamo obdobja uspešnega in manj uspešnega poslovanja. Različni ekonomski in drug...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Pravne praznine - odnos do zakona o obligacijskih razmerjih

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 30.10.1992

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1992Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Kakor na drugih pravnih področjih, je osamosvojitev Slovenije vzpostavila poseben pravni položaj tudi na civilnopravnem in s tem na obligacijskopravnem področju. Poudariti pa je treba, da je do tega položaja p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Delnica kot vrednostni papir (zakonsko urejanje in urejanje prometa z omejitvami insiderskega...

dr. Krešo Puharič, 30.10.1992

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6/1992Delnica kot vrednostni papir (zakonsko urejanje in urejanje prometa z omejitvami insiderskega trgovanja) Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z naslovom zamejeni vsebinski krog pričujočega prispevka bomo obravnavali razvojno in vsaj deloma tudi prime...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Pravna vprašanja lastninskega preoblikovanja po zakonu o zadrugah

Martina Lippai, 30.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Zadruge

Martina Lippai, Podjetje in delo, 6/1992Martina LIPPAI diplomirana pravnica Vlada Republike Slovenije I. UVOD V tem prispevku želim zaradi boljšega razumevanja zadružništva, razlogov ter rešitev glede lastninjenja živilskopredelovalnih podjetij s strani zadrug v zakonu o zadrugah v kratki obliki predstaviti razvoj zadružništva - pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Ustavno zagotavljanje lastnine

dr. Janez Šinkovec, 30.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Ustava Republike Slovenije pri opredeljevanju lastnine ni gostobesedna, kar je skladno s pridobitvami veljavne pravne civilizacije. Potreben je dinamičen pristop, tega pa omogočajo zelo splošne in abstraktne opr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Sodno varstvo lastnine (teze za razpravo)

dr. Lojze Ude, 30.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6/1992Lojze UDE doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Ustava Republike Slovenije v 33. členu zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja, v 67. členu pa pravi, da zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekolo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(4) 7(12) 6(24) 5(9)
4(9) 3(9) 2(7) 1(9)

Leto objave

< Vsi
1992(83)
> Januar(9) > Marec(7) > Maj(9) > Julij(9) > September(9) > Oktober(24) > November(12) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M NOP QRS Š T U VW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov