Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 83)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1992

Avtor ni naveden, 25.12.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1992Janez Šinkovec: DEMOCRATIC STATE - Podjetje in delo, no. 8/92, pp. from 869 to 877 The principle of democracy in the Slovenian constitution has the significance of a programme declaration and normative contents as well. Democracy is not only a special form of the state organisation, but it is al...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄8

Avtorsko kazalo "Podjetje in delo" 1992

Avtor ni naveden, 25.12.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1992PREGLED avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1992 A AVSEC, Franci: - Krepitev podjetniške sposobnosti zadrug, ob predlagani reformi zadružnega prava v Italiji - 54 B BELE, Ivan: - Zapolnjevanje nedoločnih pravnih pojmov v kazenskem pravu - 687 BOHINC, Rado:
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1992

Avtor ni naveden, 25.12.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1992Janez Šinkovec: O DEMOKRATIČNI DRŽAVI - Podjetje in delo, št. 8/92, str. od 869 do 877 Načelo demokratičnosti v slovenski ustavi ima pomen programske izjave, ima pa tudi normativno vsebino. Demokracija ni le posebna oblika državne organizacije, temveč je tudi posebna oblika razmišljanja in življ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄8

Stvarno kazalo "Podjetje in delo" 1992

Avtor ni naveden, 25.12.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1992STVARNO KAZALO (številka za geslom pomeni stran v št. 1 do 8/92 Podjetja in delo) A ATIPIČNE OBLIKE DELA: - pravno varstvo - 906 C CIVILNO PROCESNO PRAVO: - odnos do prejšnjega jugoslovanskega prava - 717 D DAVKI: - obdavčevanje pravnih oseb - 31 DELNICA : - kot vrednostni papi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1992

Avtor ni naveden, 9.11.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1992Janez Šinkovec: O SOCIALNI DRŽAVI - Podjetje in delo, št. 7/92, str. od 783 do 789 Republika Slovenije je socialna država, vendar ta pojem v ustavi ni natančno opredeljen. V pravni teoriji in literaturi so obravnavani različni pogledi na ta pojem, ker nima enotnega idejnega izvora. Pretežno je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Zagotavljanje političnih, državljanskih, ekonomskih in socialnih pravic v pravnem sistemu...

Avtor ni naveden, 9.11.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

, Podjetje in delo, 7/1992Zagotavljanje političnih, državljanskih, ekonomskih in socialnih pravic v pravnem sistemu Republike Slovenije V času od 28. do 30. oktobra 1992 je bil v Ljubljani kolokvij o zagotavljanju političnih, državljanskih, ekonomskih in socialnih pravic v pravnem sistemu Republike Slovenije, ki sta ga or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Pravica do pravičnih pogojev dela, varnih in zdravih delovnih razmer in do pravičnega plačila v...

mag. Tanja Dobrin, 9.11.1992

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 7/1992Pravica do pravičnih pogojev dela, varnih in zdravih delovnih razmer in do pravičnega plačila v slovenski pravni ureditvi Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. NEKATERE ZNAČILNOSTI PRAVNE UREDITVE POGOJEV DELA, DELOVNIH RAZMER IN PLAČILA V ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Sindikalna svoboda in pravica do stavke v Ustavi Republike Slovenije in njuna zakonska ureditev

dr. Polonca Končar, 9.11.1992

Delovna razmerja, Sindikati

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 7/1992Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Sindikalna svoboda je v Ustavi Republike Slovenije uvrščena v III. razdelek o gospodarskih in socialnih razmerjih. Člen 76 določa, da je "ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno". V jav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1992

Avtor ni naveden, 9.11.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1992Janez Šinkovec: SOCIAL STATE - Podjetje in delo, no. 7/92, from. 783 to 789 The Republic of Slovenia is a social state, but this notion has not been precisely defined under the Constitution. Different aspects of this notion are treated by legal theory and literature for it has no uniform origin ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

O socialni državi

dr. Janez Šinkovec, 9.11.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Republika Slovenija je opredeljena kot socialna država (2. člen ustave), vendar ta pojem v ustavi ni nikjer izrecno določen. V tuji literaturi so zelo različni pogledi na ta pojem. Očitno predstavlja pojem socialne države ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Primer oškodovanja družbene lastnine oziroma divje privatizacije

mag. Anica Popovič, 9.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Anica Popovič, Podjetje in delo, 7/1992Anica POPOVIČ magistra pravnih znanosti Družbeni pravobranilec samoupravljanja V svojih prejšnjih opozorilih v obliki referatov na temo oškodovanja oziroma varovanja družbene lastnine na raznih seminarjih, nazadnje novembra 1991 v okviru seminarske dejavnosti Gospodarskega vestnika, sem bila zelo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Uvodna beseda(*)

dr. Janez Šinkovec, 9.11.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Spoštovane kolegice in kolegi! Lani smo ugotavljali, da smo pravniki v precejšnjih težavah, ker graditev pravnega sistema napreduje počasi. V času do letošnjih pravniških dnevov je bila sprejeta slovenska ustava, ki je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Poročilo z dnevov slovenskih pravnikov '92

Marko Polutnik, 9.11.1992

Ostalo

Marko Polutnik, Podjetje in delo, 7/1992Dnevi slovenskih pravnikov "92 so bili tudi letos v dvorani Avditorija in Hotelu Metropol od 15. do 17. oktobra v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije in Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije ter Gospodarskega vestnika. Več kot 450 pravnikov je sodelovalo na plenarnih zasedanjih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

S stečaji povzročena škoda in oškodovanci slovenskih stečajev

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 9.11.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 7/1992Alenka ŽNIDARŠIČ-KRANJC doktorica ekonomskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani UVOD Podatek, da je bilo od sprejetja zakona o podjetjih konec leta 1988 pa do konca leta 1991 uvedenih 186 stečajev, od tega kar 150 v družbenih podjetjih, poleg tega pa še 56 likv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Pravni položaj managementa v kapitalskih družbah

mag. Borut Bratina, 9.11.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 7/1992Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Mariboru 1. UVOD Za kapitalske družbe (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo in komanditna delniška družba) je značilna odsotnost osebnega jamstva družbenikov za obveznosti družbe in razmejitev lastninske in upravljalske s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Ustanove v pravnem sistemu Republike Slovenije

mag. Verica Trstenjak, 9.11.1992

Zavodi

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 7/1992Verica TRSTENJAK magistra pravnih znanosti Skupščina Republike Slovenije l. UVODNE MISLI Republika Slovenija je z oblikovanjem lastne države dobila odgovorno in zahtevno nalogo - to je oblikovanje lastnega in celovitega pravnega sistema, saj ima Slovenija kot država zakonodajno pristojnost na ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Pravne poti preoblikovanja (prestrukturiranja) podjetij

dr. Rado Bohinc, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6/1992Rado BOHlNC doktor pravnih znanosti Inštitut za management, Ljubljana I. PRISPEVEK K RAZVRSTITVI SNOVI Preoblikovanje podjetij ni pravni izraz, prav tako ne prestrukturiranje, kar je podoben izraz za raznovrstne spremembe znotraj podjetja. Gledano s pravnega zornega kota pomeni preoblikovanje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Zasnova in temeljne značilnosti nastajajoče slovenske konkurenčne zakonodaje

dr. Bojan Zabel, 30.10.1992

Varstvo konkurence, cene

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 6/1992Bojan ZABEL doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. GOSPODARSTVO, POLITIKA IN KONKURENČNO PRAVO Pravno urejanje trga je zelo zahtevna naloga. Zdi se celo, da sta svoboden trg, na katerega prisegata gospodarstvo in politika, in konkurenčno pravo, dve nasprotujoči si dejstvi. Vsa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Čemu razprava o prazninah v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 30.10.1992

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1992Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. VSEBINSKA IN TERMINOLOŠKA RAZPOTJA Ko si zastavljam vprašanje, čemu naj razpravljam o pravnih prazninah (o prazninah v pravu), bi bilo najbolj preprosto pritegniti Kelsnu in sprejeti njegovo tezo, da je zatrjevanje o obsto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Podjetje in novo davčno okolje z vidika harmonizacije z Evropsko skupnostjo

dr. Franc Pernek, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 6/1992Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru 1. UVODNE MISLI V tem prispevku nameravamo obravnavati položaj in perspektive naših podjetij glede na davčno politiko z vidika harmonizacije z Evropsko skupnostjo (ES). Poenostavljeno povedano, davčne politike,(*1) namenjene go...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Zapolnjevanje nedoločnih pravnih pojmov v kazenskem pravu

mag. Ivan Bele, 30.10.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Ivan Bele, Podjetje in delo, 6/1992Ivan BELE magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije I. Pred odgovarjanjem na razmeroma zapleteno vprašanje, kako naj se obravnavajo nedoločni pravni pojmi v kazenskem pravu, je umestno prej razložiti, kako taki pojmi pridejo v kazenskopravne določbe. Že takoj na začetku je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Odnos do nekdanje jugoslovanske in tuje zakonodaje

Lojze Janko, 30.10.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Lojze Janko, Podjetje in delo, 6/1992Lojze JANKO diplomirani pravnik Ministrstvo za zakonodajo I. Pravni sistem v Republiki Sloveniji je izjemno zapleten in nepregleden. Sestavljajo ga v bistvu štirje sklopi predpisov, in sicer: - dosedanji zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi, ki se smiselno uporabljajo kot republiški predpis...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Summaries "Podjetje in delo" 06/1992

Avtor ni naveden, 30.10.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 6/1992Lojze Janko: THE NEW SLOVENIAN LEGISLATION AND THE SYSTEM REGULATION OF ENTERPRISES AND OF MARKET - Podjetje in delo, no. 6/92, pp. from 459 to 466 In this article the author briefly indicates the progress made up to the present by the Slovenian legislation what are the problems, dilemmas and qu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Nova pravna ureditev gospodarskih družb - prehod in uskladitev z lastninskim preoblikovanjem...

dr. Marijan Kocbek, 30.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6/1992Nova pravna ureditev gospodarskih družb - prehod in uskladitev z lastninskim preoblikovanjem podjetij Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru I. UVOD Zakon o gospodarskih družbah, ki naj bi zamenjal zakon o podjetjih, je prav gotovo eden najpomembnejših zakonov,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Ureditev povezanih družb, zlasti koncernov, v tezah zakona o gospodarskih družbah

Avtor ni naveden, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 6/1992Hilda PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Že skromne določbe zakona o podjetjih so povzročile, da so se številna slovenska podjetja preoblikovala v poslovne sisteme, povezane na podlagi kapitala. Nastali so holdingi in tudi koncerni. Pričakovati je,...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(4) 7(12) 6(24) 5(9)
4(9) 3(9) 2(7) 1(9)

Leto objave

< Vsi
1992(83)
> Januar(9) > Marec(7) > Maj(9) > Julij(9) > September(9) > Oktober(24) > November(12) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M NOP QRS Š T U VW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov