Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 168)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

O solastništvu ter možnosti odklopa od skupne kotlovnice

Renato Vrenčur, 31.12.1996

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Pri odkupu stanovanj po Stanovanjskem zakonu so se v skladu s 121. členom uporabljali za določitev vrednosti stanovanj elementi za izračun vrednosti, ki jih določa pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni list ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Dolžnost objave vložene izpodbojne tožbe po drugem odstavku 366. člena ZGD

Vladimir Višner, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Skupščina delniške družbe je na svojem zasedanju med drugim sprejela sklep o izvolitvi članov nadzornega sveta. V zvezi s tem je bila na skupščini napovedana tožba na izpodbijanje zadevnega sklepa. V skladu z drugim odstavkom 366. člena ZGD mora uprava objaviti, da je vložena izpodbojn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Začetek veljavnosti sklepov nadzornega sveta

Renato Vrenčur, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Nadzorni svet odloča o zadevah iz svoje pristojnosti tako, da na seji sprejme sklepe in o seji in sprejetih sklepih napiše zapisnik. Postavlja se vprašanje, kdaj je sklep pravno veljaven in izvršljiv: 1. ko podpiše zapisnik predsednik nadzornega sveta (drugi odstavek 270. člena ZGD)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Razporejanje delavcev

dr. Vesna Kranjc, 31.12.1996

Delovna razmerja

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: 1. Ali je mogoče delavce, zaposlene v posameznih bencinskih servisih, prezaposliti k prevzemniku franšizinga na podlagi sklenjenega sporazuma oziroma pogodbe med delodajalcema v skladu z določili 15. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja? 2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Zavarovalna delniška družba in družba za vzajemno zavarovanje

dr. Šime Ivanjko, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1996Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je začelo oblikovanje novega pravnega reda, v okviru tega je bil sprejet Zakon o zavarovalnicah (Uradni list RS 64/94, v nadaljevanju ZZav), ki je v svojih določbah prevzel večino norm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Poročilo o šestem srečanju sodnikov evropskih delovnih sodišč

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Sodišča

, Podjetje in delo, 8/19961. SPLOŠNO Dan pred petim evropskim regionalnim kongresom delovnega prava in socialne varnosti, ki je bil od 17. do 21. septembra v Leidnu na Nizozemskem, so se po tradiciji že šestič srečali sodniki evropskih (najvišjih) delovnih sodišč. Srečanje je kot zmeraj doslej organiziral Odsek za delovno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/1996

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- ČLANKI ---------------------------------------------------------------------------- Šime Ivanjko: ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA IN DRUŽBA ZA VZAJEMNO ZAVAROVANJE 1343 Uvod 1343 Načelo prostovoljnega zavarovanja 1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Davčne oprostitve in položaj malih podjetnikov v svetu in po slovenskem predlogu...

dr. Bojan Škof, 31.12.1996

Druge davščine in olajšave, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Škof, Podjetje in delo, 8/1996Davčne oprostitve in položaj malih podjetnikov v svetu in po slovenskem predlogu zakona o davku na dodano vrednost Bojan ŠKOF doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Nekatere države OECD uvajajo davčne oprostitve v obdavčitvi porabe zato, ker je blago, ki je oproščeno plačila davka...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Izguba pravic izločitvenih upnikov

Renato Vrenčur, 31.12.1996

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/1996Renato VRENČUR diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD V reviji Podjetje in delo, št. 1/96, je bilo med drugim objavljeno pravno mnenje v zvezi s prijavami terjatev izločitvenih upnikov v stečajnem postopku, ki ga zaradi nazornosti vnovič povzemamo: S potekom roka za prijavo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

S posvetovanja izvršilnih sodnikov

Miha Štukelj, 31.12.1996

Sodišča, Civilni sodni postopki

Miha Štukelj, Podjetje in delo, 8/1996Vrhovno sodišče RS je na pobudo Ministrstva za pravosodje 12. junija 1996 v Ljubljani pripravilo posvet izvršilnih sodnikov. Prikaz pomeni neobvezujočo informacijo, kako bi lahko posamezne probleme reševali v praksi. I. IZVRŠBA NA NEPREMIČNINE 1. Za poplačilo hipotekarnega upnika (63. in 64. č...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Nadomestna rešitev spora in delovna sodišča

dr. Janez Novak, 31.12.1996

Sodišča

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/1996Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Na šestem srečanju sodnikov (najvišjih) evropskih delovnih sodišč, ki je bilo 16. septembra 1996 v palači Evropskega sodišča v Haagu, sta bili obravnavani dve temi: - Nadomestna rešitev spora in delovna sodišča (A...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1996

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996ADANJA, Marija: - Evropska unija in priprava Slovenije za članstvo v njej - 793/5-6 ARAH, Metka: - Institucionalne posledice vključitve v Evropsko unijo - 763/5-6 AVSEC, Franci: - Societas Cooperativa Europaea: Evropska zadruga - 148/2 BEKEŠ, Mirjana: - Pogodba o zaposlitvi za poslovodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Pogodba o obvladovanju in prenosu dobička

dr. Šime Ivanjko, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1996UVOD S pogodbo o obvladovanju se odvisna družba zaveže podrediti oblikovanje volje obvladujoči družbi v sistemu povezanih družb.(*1) S pogodbo o obvladovanju se podredita le uprava oziroma poslovodstvo odvisne družbe obvladujoči družbi, medtem ko nadzorni svet in skupščina pri tem nista prizadeta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1996

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996Šime Ivanjko: JOINT-STOCK INSURANCE COMPANY AND MUTUAL IN-SURANCE COMPANY - Podjetje in delo, No. 8/96, p. from 1343 to 1364 In the article the author presents a comparative analysis of legal regulation and business characteristics of joint-stock insurance company and mutual insurance company. H...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1996

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996Šime Ivanjko: ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA IN DRUŽBA ZA VZA-JEMNO ZAVAROVANJE - Podjetje in delo, št. 8/96, strani od 1343 do 1364 V prispevku avtor podaja primerjalnopravno analizo pravne ureditve in statusnih značilnosti zavarovalne delniške družbe in družbe za vzajemno zavarovanje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

O dolžnosti objave izpodbojne tožbe ter izpodbijanega sklepa

dr. Vesna Kranjc, 31.12.1996

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: 1. Kje, v kakšnem roku in v kakšnem obsegu je potrebna objava o vložitvi izpodbojne tožbe? 2. Ali ZGD določa (in če, kje ter v kakšni višini) kazenske oziroma odškodninske sankcije, če uprava ne sledi drugemu odstavku 266. člena ZGD? 3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Nekateri pravni vidiki prodaje delnic kot vrednostnih papirjev oziroma korporacijskih pravic

dr. Marijan Kocbek, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1996Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru V zvezi z delnico je treba upoštevati, da se delnica v teoriji korporacijskega prava razume kot: - alikvotni del osnovnega kapitala delniške družbe, - vrednostni papir, - vsebina članskih pravic delničarja v družbi. V zvezi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 31.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1996A ACTIO PROSOCIO in derivativna tožba 684/5-6 ARBITRAŽA - konvencije o arbitražnem reševanju sporov 21/1 AVSTRIJA - trg kapitala 129/2 - možnosti manjšinskih delničarjev oziroma družbenikov za zagotovitev izredne revizije 351/3 - odsvojitev poslovnih deležev v d.o.o. 389/3 AVTONOMNA ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Odpoklic uprave

dr. Marijan Kocbek, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Kakšne so možnosti vpliva delničarjev na odpoklic uprave družbe z delovanjem prek organov družbe in kakšne so druge možnosti odpoklica uprave in v skrajni posledici tudi nadzornega sveta; dosedanje poslovanje podjetja je namreč izrazito neuspešno, prav tako uprava družbe prepočasi ures...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Privatizacija, gospodarski kriminal in gospodarski razvoj

mag. Anton Rop, 12.12.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Anton Rop, Podjetje in delo, 7/1996ANTON ROP magister ekonomskih znanosti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve I. PRIVATIZACIJSKI PROCESI Način, oblike in stopnja povezanosti med gospodarskim razvojem, privatizacijo in gospodarskim kriminalom so vprašanja, ki so pomembna in aktualna za vse države, v katerih se soočaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1996

Avtor ni naveden, 12.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1996Anton Rop: PRIVATIZACIJA, GOSPODARSKI KRIMINAL IN GOSPODARSKI RAZVOJ - Podjetje in delo, št. 7 /96, strani od 1179 do 1187 Način, oblike in stopnja povezanosti med gospodarskim razvojem, privatizacijo in gospodarskim kriminalom so vprašanja, ki so pomembna in aktualna za vse države, v katerih se...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Vsebina "Podjetje in delo" 07/1996

Avtor ni naveden, 12.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1996VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV "96 ---------------------------------------------------------------------------- Anton Rop: PRIVATIZACIJA, GOSPODARSKI KRIMINAL IN GOSPODARSKI RAZVOJ 1179 I. Privatizacijski procesi 1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Diplomatska zaščita tujega premoženja v primeru nacionalizacije

dr. Marjana Coronna, 12.12.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Mednarodni večstranski akti

dr. Marjana Coronna, Podjetje in delo, 7/1996Mirjana Coronna doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta, Kingston University, Anglija 1. UVOD Nacionalizacija(*1) tujega premoženja je specifičen sklop pravil, s katerim je urejena tudi diplomatska zaščita. Kot je bilo rečeno v primeru Panevezys - Saldutiskis railway 2,(*2) ima vsaka držav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Primerjalnopravni vidiki pravne ureditve pokojninsko-invalidskega zavarovanja

dr. Mitja Novak, 12.12.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 7/1996Mitja Novak doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta področji, ki v svetu in pri nas pridobivata pomen zlasti v zadnjem obdobju. V času izboljševanja pogojev življenja, prehranjevanja, zdravstvenega varstva in bivanja, se podaljšuje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Organ, pristojen za sprejem programa razreševanja presežkov delavcev

dr. Vesna Kranjc, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Kateri organ je pristojen za sprejem programa razreševanja presežkov delavcev v družbi, predvsem pa, ali je za sprejem pristojen nadzorni svet kot organ delniške družbe? ODGOVOR: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je bil sprejet leta 1990 (Uradni list RS, št. 14/1990), spremembe in...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(19) 7(20) 5-6(65) 4(15)
3(19) 2(12) 1(18)

Leto objave

< Vsi
1996(168)
> Marec(18) > Maj(12) > Julij(19) > Avgust(15) > Oktober(65) > December(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov