Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Povzetki "Podjetje in delo" 03/1997

Avtor ni naveden, 27.6.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 3-4/1997Miha Šipec: ZAČASNE ODREDBE V SODNIH SPORIH PO ZGD - Podjetje in delo, št. 3-4/97, strani od 285 do 301 Slovenski ZGD je materialnopravni predpis, ki je v marsičem povzet po nemškem AktG - in naj bi imel tudi glede sodnega varstva pravic podobne učinke.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Summaries "Podjetje in delo" 03/1997

Avtor ni naveden, 27.6.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 3-4/1997Miha Šipec: TEMPORARY ORDINANCE IN JUDICIAL DISPUTES ACCOR-DING TO SLOVENE COMPANY LAW - Podjetje in delo, No. 3-4/97, pp 285 to 301 The Slovene company law is a substantive legal regulation, which recapitulates the German AktG to a high degree, and should also have similar effects in reference ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Ureditev odgovornosti proizvajalca za izdelek z napako

Aleš Kobal, 27.6.1997

Obligacije, Trgovina

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 3-4/1997Producentske odgovornosti po veljavni nemški zakonodaji 1. UVOD V preteklosti so v državah članicah Evropske skupnosti veljali različni sistemi producentske odgovornosti - odgovornosti za škodo, ki jo povzroči izdelek s svojimi napakami. Tako je na primer v Italiji veljal sistem krivdne odgovo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Skrbniške storitve

Peter Premk, 27.6.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Peter Premk, Podjetje in delo, 3-4/19971. SKRBNIŠKE BANKE (custody banks) IN SKRBNIŠKI RAČUN (custody account) V TUJIH UREDITVAH 1.1. Splošno Skrbništvo za vrednostne papirje (securities custody) je na razvitih trgih vrednostnih papirjev v svetu razvita in uveljavljena storitev, ki jo za imetnike, predvsem za institucionalne imetni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Učinki stečajnega postopka na terjatve, pravice in pogodbena razmerja

Nina Plavšak, 27.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 3-4/19971. PRAVNE POSLEDICE ZAČETKA STEČAJNEGA POSTOPKA 1.1. Splošno Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastopijo z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča (prvi odstavek 103. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Uradni list RS, št...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Vsebina "Podjetje in delo" 03/1997

Avtor ni naveden, 27.6.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 3-4/1997VSEBINA ---------------------------------------------------------------- - ČLANKI ---------------------------------------------------------------- - Miha Šipec: ZAČASNE ODREDBE V SODNIH SPORIH PO ZGD 285 1.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Izplačilo poslovnega deleža pri izstopu iz družbe in vrednotenje kapitalskih razmerij

Marijan Kocbek, 27.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/1997VPRAŠANJE Družba z omejeno odgovornostjo je bila ustanovljena v letu 1992 in so jo sestavljali štirje družbeniki, vsi z enakimi poslovnimi deleži na osnovnem kapitalu, v višini 25 odstotkov osnovnega kapitala. Zaradi nesoglasij so se začeli odnosi med njimi krhati, prišlo je do nesporazumov in ta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Pravni, ekonomsko-finančni, računovodski in prometnodavčni vidiki finančnega leasinga

Avtor ni naveden, 27.6.1997

Obligacije

, Podjetje in delo, 3-4/1997I. UVOD Pogodba o leasingu je novejša pogodba. Oblikovala se je v poslovni praksi, ko obstoječe pogodbe in posamezni ožji instituti niso ustrezali posebnim interesom pogodbenih strank pri nabavi opreme oziroma natančneje, pri zagotavljajnju uporabe opreme. Kratka in zato splošna pojasnitev je, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Preklic izplačila odpravnine upravi - dopustnost ponovnega odločanja nadzornega sveta o isti stvari

Šime Ivanjko, 27.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 3-4/1997VPRAŠANJE V kapitalski družbi XY je nadzorni svet odpoklical direktorja in pri tem tudi sklenil, da se mu izplača odmena, v skladu z določbo drugega odstavka 250. člena in tretjega odstavka 449. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94).
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Spori iz participativnih razmerij

Zvone Vodovnik, 27.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 3-4/1997UVOD Določila Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 - v nadaljevanju ZSDU) urejajo razmerja med delavci posamezniki ter med skupinami delavcev ter delodajalci. Legitimni temelj teh razmerij je upravičenje zaposlenih, da sodelujejo pri odločanju v organizaciji na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Svoboda (ne)združevanja v procesih deregulacije države

Boštjan Zalar, 27.6.1997

Človekove pravice

Boštjan Zalar, Podjetje in delo, 3-4/19971. UVOD Poglavitni namen tega prispevka je kritičen prikaz usmeritve, ki jo Komisija za človekove pravice (v nadaljevanju: komisija) in Sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: sodišče) dajeta državam podpisnicam Konvencije o varstvu temeljnih pravic in svoboščin (v nadaljevanju: konvencija)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Stališča s posvetovanja sodnikov o nekaterih problemih v zvezi s stečaji

Avtor ni naveden, 27.6.1997

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 3-4/1997V Ljubljani je bilo 28. 11. 1996 in 29. 1. 1997 posvetovanje o nekaterih problemih v zvezi s stečaji, ki se ga je udeležilo 115 oziroma 99 sodnikov iz gospodarskih oddelkov sodišč in delovnih sodišč. Posvetovanje je pripravilo Vrhovno sodišče na podlagi vnaprej poslanih, utemeljenih vprašanj, o kate...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Začasne odredbe v sodnih sporih po ZGD

Miha Šipec, 27.6.1997

Civilni sodni postopki, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

Miha Šipec, Podjetje in delo, 3-4/19971. UVOD Zaradi družbenoekonomskih sprememb in nastanka samostojne države je slovenski pravni red v zadnjih letih doživel velike pretrese. Skoraj vsa pravna področja so bila (ali še bodo) zakonodajno prenovljena ali pa celo urejena povsem na novo. Med slednja spada tudi pravo družb. Slovenski Zako...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe v redno delniško družbo

Saša Prelič, 27.6.1997

Skladi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 3-4/19971) Uvodoma je treba kot nesporno ugotoviti, da se pooblaščena investicijska družba (v nadaljevanju: PID) lahko ustanovi le v pravno-organizacijski obliki delniške družbe, za katero pa skladno z 10. poglavjem Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/1994, v nad...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Nekatera pravna vprašanja uporabe zakona o kreditnih poslih s tujino

Saša Prelič, 27.6.1997

Kreditno poslovanje

Saša Prelič, Podjetje in delo, 3-4/1997VPRAŠANJA 1. Glede 5. člena ZKPT 5. člen ZKPT se nanaša na pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ter fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost z osebnim delom (zasebnike). - Ali to pomeni, da velja zakon le zanje oziroma ali to pomeni, da lahk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Mnenja s posvetovanja sodnikov v Kopru

Nevenka Djurkovič, 27.6.1997

Sodišča

Nevenka Djurkovič, Podjetje in delo, 3-4/1997ZAKON O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI* 1. ZPPSL v 171. členu določa, da se v sodni register in druge uradne evidence vpiše (poleg drugega) sklep o začetku stečajnega postopka.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
3-4(16)
 

Leto objave

< Vsi 1997 Junij

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGHI JK LMNOP QRSŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov