Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 66)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Temeljno o skupnostih civilnega prava

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1997

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6-7/1997Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. V Splošnih naukih civilnega prava je bila kratko in v osnovnih črtah obravnavana problematika temeljnega civilnopravnega učenja o pravni osebi civilnega prava. Ker o omenjenem fenomenu v učenju civilnega prava ni mogoče govor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravice in obveznosti ter volitve in razrešitve članov nadzornega sveta

dr. Borut Bratina, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/1997Borut BRATINA doktor pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru I. UVOD Z uveljavitvijo ZGD se je pri nas v delniških družbah konstituiral nov organ, to je nadzorni svet, ki ga ni mogoče neposredno primerjati z organi, ki smo jih poznali v sistemu združenega dela. Prav zato v pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Položaj in vloga predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

dr. Zvonka Šarman, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 6-7/1997Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti IROS d. o. o., Ljubljana 1. UVODNE OPREDELITVE Nadzorni svet delniške družbe je zmeraj kolektivni organ. Ima najmanj tri člane, sicer pa njegovo število in sestavo določa statut družbe. Normativna podlaga je dana v zakonu o gospodarskih družbah in v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Lastninska vprašanja pri dedovanju kmetij

dr. Karel Zupančič, 15.10.1997

Dedovanje

dr. Karel Zupančič, Podjetje in delo, 6-7/1997Karel ZUPANČIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani SPLOŠNO O UREDITVI DEDOVANJA KMETIJ IN PREDMETU OBRAVNAVANJA 1. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG, Uradni list RS, št. 70/95, z dne 8. decembra 1995) postavlja za tako imenovane zaščitene kmetije posebno pravno u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nadzorni sveti v povezanih družbah

Avtor ni naveden, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 6-7/1997Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru I. UVOD Iz definicije povezanih družb v 460. členu ZGD je razvidno, da vse povezane gospodarske družbe ohranijo pravno samostojnost ter da z nobeno vrsto povezave ne nastane nov pravno enoten pravni subjekt. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Odgovornost članov nadzornega sveta

dr. Rado Bohinc, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/1997SPLOŠNO O ODGOVORNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA PO ZGD Za statusnopravno (korporacijsko) odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30-1298 z dne 10. julija 1993, v nadaljevanju ZGD) o odgovornosti članov uprave. Prav t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Vloga, položaj in delo nadzornih svetov delniških družb

dr. Marijan Kocbek, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/1997Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V primerjalni korporacijski zakonodaji sta se glede oblikovanja organov delniške družbe razvila in utrdila dva sistema upravljanja: 1. dvotirni 2. enotirni. Med njima je pomembna razlika v tem, ali se med delničar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nova pravna vprašanja intelektualne lastnine v odprtih elektronskih okoljih

dr. Krešo Puharič, 15.10.1997

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1997Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD, RAZVOJNOST IN POJMOVNOST Računalniška omrežja lahko v splošnem razdelimo na: - krajevna omrežja, - in globalna omrežja. Krajevna (lokalna) računalniška omrežja, ki jih imajo že številne slovenske gospodarske dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Vprašanje jurisdikcije v odprtih elektronskih sistemih

mag. Janez Toplišek, 15.10.1997

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Janez Toplišek, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez TOPLIŠEK diplomirani pravnik, magister organizacije dela Kemijski inštitut Ljubljana "V času intenzivnega komuniciranja prek državnih meja se ne bo več mogoče zadovoljiti s poznavanjem pravnih predpisov, ki veljajo za dva milijona ljudi." (Wedam- Lukić, 1997) "On the Internet, nobody knows ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Šifrirana sporočila v elektronskem pravnem poslovanju in pravni vidiki šifriranja

Gorazd Perenič, 15.10.1997

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gorazd Perenič, Podjetje in delo, 6-7/1997Gorazd PERENIČ diplomirani pravnik Vlada RS, Center za informatiko Čeprav so pogodbe, naročila, računi, vrednostni papirji in številni drugi dokumenti danes večinoma napisani, izmenjani in shranjeni na papirju, se vse bolj uveljavlja elektronsko poslovanje, ki omogoča večjo učinkovitost in hitros...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/97

Avtor ni naveden, 15.10.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/1997Marko Ilešič: DENAR IN PRAVO - Podjetje in delo, št. 6-7/97, strani od 651 do 661 Izraz "denar" se pojavlja v najrazlčnejših pravnih pomenih. Ob številnih poskusih njegove definiceje avtor ugotavlja, da nemoč definiranja kaže na raznovrstnost pravnih razmerij, v katerih se pojavlja denar v pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Tržno pravo in pravo reklame

dr. Bojan Zabel, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 6-7/1997Bojan ZABEL doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani PRAVO REKLAME - DA ALI NE? Reklama je pojav z mnogimi obrazi. Enako upravičeno se z njo ukvarjajo morala, estetika, politika, psihologija, medicina, komunikologija, komercialne in gospodarskoteoretične vede. Reklama zadeva celo u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Novejše oblike nelojalne reklame

dr. Peter Grilc, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene, Marketing

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/1997Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Nelojalna reklama je reklamiranje, oglašanje ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu, ali z zlorabo nepoučenosti ali lahkovernost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nelojalna reklama in inšpekcijski nadzor

Roman Kladošek, 15.10.1997

Uprava, Varstvo konkurence, cene

Roman Kladošek, Podjetje in delo, 6-7/1997Roman KLADOŠEK diplomirani pravnik Tržni inšpektorat Republike Slovenije Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad uveljavljanjem številnih zakonov, kot so na primer zakon o trgovini, zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Svoboda izražanja in oglaševanje (Ali svoboda izražanja pokriva tudi komercialna sporočila...

dr. Miha Juhart, 15.10.1997

Človekove pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1997Svodoba izražanja in oglaševanje (Ali svoboda izražanja pokriva tudi komercialna sporočila in do kod?) Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani DALJNOSEŽNOST TEMELJNIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN Človekove temeljne pravice in svoboščine so nedvomno dinamična pravna kategorij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Regulativa oglaševanja: problemi pri določanju meril regulative

dr. Petra Ažbe, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

dr. Petra Ažbe, Podjetje in delo, 6-7/1997Miro KLINE doktor psiholoških znanosti Petra AŽBE diplomirana psihologinja Filozofska fakulteta v Ljubljani RAZVOJ SVETA OGLAŠEVANJA Svet oglaševanja, ki ga sestavljajo oglaševalci, oglaševalske agencije in mediji, je svet, ki se nenehno spreminja. Spreminjajo se marketinške in oglaševalske...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Reklama v pravu Evropske skupnosti

dr. Mirko Ilešič, 15.10.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Marketing

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/1997Mirko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Napačno (čeprav dokaj razširjeno) je pojmovanje, da je reklama nekaj škodljivega, nevarnega, njene posamezne oblike, kot na primer primerjalna reklama, pa same po sebi nedopustne. Gre le za eno izmed pojavnih oblik nastop...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Summaries "Podjetje in delo" 06/97

Avtor ni naveden, 15.10.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/1997Marko Ilešič: MONEY AND LAW - Podjetje in delo, No. 6-7/97, pp. from 651 to 661 The expression "money" appears in all kinds of legal meanings. After numerous attempts had been done to define, the author believes that the incapacity of definition points to the diversity of legal relations, in whi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravna ureditev zavarovalništva kot posebne skupine finančnih storitev

dr. Marko Pavliha, 15.10.1997

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/1997Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava, d. d. 1. UVOD: DENAR JE (ŽAL) SVETA VLADAR Naši očetje, dedje, mame in babice pravijo, da staranje včasih pripelje tudi do novih razsežnosti, na primer k boljši kakovosti (sindrom "vinskega staranja"), večji strpnosti, prilagodljivost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Vsebina "Podjetje in delo" 06/97

Avtor ni naveden, 15.10.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/1997VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- PRVA SEKCIJA: PRAVO IN FINANCE ---------------------------------------------------------------------------- Marko Ilešič: DENAR IN PRAVO 651 I. Pravni pojem denarja in njegova vloga v pravnem sistemu 651 II. De...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Soodvisnost statusne oblike in finančnega poslovanja

dr. Verica Trstenjak, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/1997Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo RS za znanost in tehnologijo 1. UVOD Vprašanje soodvisnosti statusne oblike in finančnega poslovanja v preteklosti ni bilo aktualno, zlasti zaradi posebnosti lastninskih in statusnih oblik. Šele s spremembo političnega in gospodarskega si...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Premoženjska razmerja zakoncev in intelektualna lastnina

Jože Ilc, 15.10.1997

Intelektualna lastnina, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/1997Jože ILC odvetnik v Ljubljani Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 21/95) je v 42. členu določil, da v skupno premoženje zakoncev spadajo samo premoženjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. Člen 42 ZASP ima svojo osnovo v drugem odstavku člena 121-9 francoskega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Denar in pravo

dr. Marko Ilešič, 15.10.1997

Monetarni predpisi

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/1997Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. PRAVNI POJEM DENARJA IN NJEGOVA VLOGA V PRAVNEM SISTEMU Izraz "denar" se pojavlja v najrazličnejših pravnih(*1) pomenih. Poskusi njegove definicije(*2) so številni: - je splošno menjalno sredstvo - je splošno merilo vrednos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Novinarji med javnostjo in dobičkom

dr. Manca Košir, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Manca Košir, Podjetje in delo, 6-7/1997Manca KOŠIR doktorica filologije Fakulteta za družbene vede v Ljubljani Še nikoli ni bilo toliko diskusij o novinarstvu, kot jih je zadnjih nekaj let. In nikoli še ni bilo tako nejasno, kaj je novinarstvo in kdo je novinar, kot je zdaj. Nesporno pa je, da živimo v dobi množičnih občil in da so ta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Osnovno o premoženjskih razmerjih v dednem (rodbinskem) pravu

Janez Metelko, 15.10.1997

Dedovanje

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez METELKO diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Premoženjske skupnosti so po oblikah pojavnosti različne, po vsebini razmerij med subjekti te skupnosti so si podobne, po nastanku (z razvojnega stališča) pa so - vsaj njihove prvinske oblike - rodbinskega izvora. Predmet tega ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
1997(66)
> Oktober(66)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF G HI J K LM N O P QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov