Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Summaries "Podjetje in delo" 02/1997

Avtor ni naveden, 19.4.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1997Nina Plavšak: TRUSTEESHIP SERVICES IN CONNECTION WITH SECURITIES - Podjetje in delo, No. 2/97, pp. from 145 to 159 Trusteeship contract in connection with securities is a contract whereby a trustee is bound on behalf and on account of the person who placed the order to attend to all legal and ot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Računovodsko obravnavanje infrastrukturnih objektov v javnih podjetjih

dr. Marijan Kocbek, 19.4.1997

Računovodstvo

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/1997(*1)VPRAŠANJE: 1. Ali bo podjetje po lastninskem preoblikovanju na pasivni strani iz naslova infrastrukturnih objektov izkazovalo delniški kapital (delničar bo država) - tak način prikazovanja virov sredstev izhaja iz pogodbe o določitvi deležev v kapitalu? 2. Ali bo izkazovalo iz tega naslova...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Oblikovanje sklada lastnih delnic

dr. Marijan Kocbek, 19.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/1997(*)VPRAŠANJE: Skupščina delniške družbe je sprejela sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic za namene iz 1. in 2. alinee prvega odstavka 240. člena ZGD, pri čemer je določila, da bo skupščina v nadaljevanju odločala o konkretni odsvojitvi oziroma prodaji tako pridobljenih lastnih delnic.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

O delitvi in prenosljivosti poslovnih deležev

Saša Prelič, 19.4.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 2/1997(*)Opis dejanskega stanja in problematika: Podjetje - zavezanec k lastninskemu preoblikovanju na podlagi določb zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) se je z uporabo modela notranjega odkupa preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo ter skladno z ZLPP preneslo predpisanih 40 od...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Nadzorni svet

dr. Vesna Kranjc, 19.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 2/1997(*)VPRAŠANJE: 1. Ali določilo statuta o odločujočem glasu predsednika nadzornega sveta velja tudi za predsedujočega na seji začasnega nadzornega sveta pred izvolitvijo predsednika začasnega nadzornega sveta? 2. Ali na predsedujočega konstitutivne seje začasnega nadzornega sveta, na kateri ni u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

dr. Etelka Korpič-Horvat, 19.4.1997

Varstvo konkurence, cene

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 2/1997(*1)VPRAŠANJE: Delavec je 20. junija 1990 podpisal sporazum o prepovedi konkurenčne dejavnosti delavca, pri čemer se je sporazum skliceval na 7. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90).
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Povzetki "Podjetje in delo" 02/1997

Avtor ni naveden, 19.4.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1997Nina Plavšak: SKRBNIŠKE STORITVE V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI - Podjetje in delo, št. 2/97, strani od 145 do 159 Pogodba o skrbniških storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji (v nadaljevanju: pogodba o skrbniških storitvah) je pogodba, s katero se skrbnik zaveže v imenu in za račun določene os...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Iz sodne odločbe

Avtor ni naveden, 19.4.1997

Upravni postopek in upravne takse, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje

, Podjetje in delo, 2/1997Prvostopenjski organ Agencije Republike Slovenije za plačilni promet je s sklepom v skladu z določilom drugega odstavka 53. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 do 27/96, kratko ZAPPNI) vrnil upniku - sedanji tožeči str...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

S posvetovanja sodnikov v Kopru

mag. Janez Brank, 19.4.1997

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Janez Brank, Podjetje in delo, 2/19978. novembra 1996 je bil v Kopru posvet sodnikov z območja Višjega sodišča v Kopru, na katerem so obravnavali številna vprašanja s področja civilnega in gospodarskega prava. Odgovori, ki jih objavljamo, so zgolj informacija, kako bi se lahko v praksi reševali posamezni primeri.(*) Vprašanja so pov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Iz sodne odločbe

Avtor ni naveden, 19.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 2/1997Fantazijska dodatka "FRUCTA" in FRUCTAL" v firmah gospodarskih subjektov sta podobna in zamenljiva Vrhovno sodišče kot revizijsko sodišče je razsodilo: - da se toženi stranki prepoveduje uporaba imena FRUCTA kot sestavni del njene firme in da se izbriše iz registra ime FRUCTA iz firme in iz skra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Možnosti za sprejem evropskega prava o odpuščanju delavcev

dr. Polonca Končar, 19.4.1997

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 2/1997Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Peti regionalni evropski kongres delovnega prava in socialne varnosti, ki je bil od 17. do 21. septembra 1996 v Leidnu na Nizozemskem, je bil posvečen vprašanju, kakšna je prihodnost delovnega prava in socialne varnosti v 21. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Skrbniške storitve v zvezi z vrednostnimi papirji

dr. Nina Plavšak, 19.4.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 2/1997Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Agencija RS za trg vrednostnih papirjev 1. POGODBA O SKRBNIŠKIH STORITVAH(*) Pogodba o skrbniških storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji (v nadaljevanju: pogodba o skrbniških storitvah) je pogodba, s katero se skrbnik zaveže v imenu in za račun določen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Posamezna pravna vprašanja omejene prenosljivosti delnic in drugih vrednostnih papirjev

Vladimir Višner, 19.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Vrednostni papirji in borza

Vladimir Višner, Podjetje in delo, 2/1997Vladimir VIŠNER diplomirani pravnik - mladi raziskovalec Fakulteta za družbene vede v Ljubljani 1. UVOD (*) Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6-267/94; v nadaljevanju ZTVP)(*1) ureja pogoje in način poslovanja z vrednostnimi papirji na primarnem in sekundarnem trgu vrednos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Članstvo zadruge v drugih pravnih osebah

dr. Franci Avsec, 19.4.1997

Zadruge

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 2/1997Franci AVSEC doktor pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije 1. TEMELJNI DOLOČBI IZ 1. ČLENA ZAKONA O ZADRUGAH Kot pravno osebo posebnega tipa označuje zadrugo predvsem njen namen. Ta namen je po opredelitvi iz prvega odstavka 1. člena zakona o zadrugah (ZZad)(*1) pospeševanje gospodarskih ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Pravna ureditev prepovedi insiderstva v Republiki Sloveniji

Dušan Jovanovič, 19.4.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 2/1997Dušan JOVANOVIČ diplomirani pravnik - mladi raziskovalec Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD Obravnavani tematski sklop zadeva vprašanja, ki zahtevajo bolj poglobljene odgovore in ki jim naša teorija - vsaj v splošnem - do nedavnega ni namenjala opaznejše pozornosti. V primerjalnem pravu in tu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Vsebina "Podjetje in delo" 02/1997

Avtor ni naveden, 19.4.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1997VSEBINA ----------------------------------------------------------------------------- ČLANKI ----------------------------------------------------------------------------- Nina Plavšak: SKRBNIŠKE STORITVE V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI 145 1. Pogodba o skrbniških storitvah 145 2. Pogodba o borzn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Poročilo o izdajah Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru

Avtor ni naveden, 19.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavodi

, Podjetje in delo, 2/1997Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru(*) je bil ustanovljen 14. januarja 1992. V svojem petletnem delovanju je organiziral številne izobraževalne oblike, strokovna posvetovanja, konference in seminarje. Pri tem so nastala različna dela: zborniki, ekspertize, seminarska gradiv...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 2

Leto objave

< Vsi
1997(17)
> April(17)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH IJ K LMNOP QRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov