Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Vprašanje odgovornosti predsednika uprave po odpoklicu - odrek odškodninskemu zahtevku družbe

Aleš Kobal, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Kakšne so pravne posledice sporazuma med nadzornim svetom družbe in odpoklicanim članom uprave, kateremu je bila dodana klavzula, s katero se odpoklicani član uprave oprosti vsakršnih materialnih in drugih obveznosti do družbe? ODGOVOR: Kot poglavitna funkcija uprave d. d. se nav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Sklad lastnih delnic

dr. Marijan Kocbek, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Delniška družba je na skupščini oblikovala sklad lastnih delnic v skladu z 240. členom ZGD. Uprava d. d. je sprejela pravilnik o delovanju in upravljanju sklada lastnih delnic: - Ali je pravilno, da pravilnik sprejme uprava, in ne nadzorni svet? - Po kakšni ceni lahko uprava prodaja ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Razlaga pogodbenega določila "brez odlašanja"

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1997

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Med pogodbenima strankama je sporno, kako v pogodbenem določilu razlagati izraz "brez odlašanja". ODGOVOR: Pogodba je individualni akt in ureja konkretno razmerje. Sklenjena je, ko je doseženo soglasje volj pogodbenih strank. V zvezi z razlago jezikovnih znakov in ravnanja na pod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Javna naročila

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Ali lahko javni naročnik blago, ki je predmet javnega naročila, odda več ponudnikom? ODGOVOR: Smisel postopka javnega razpisa za oddajo javnega naročila je, da naročnik javno objavi zainteresiranim ponudnikom, kaj je predmet javnega naročila in pod kakšnimi pogoji želi javno naro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Povezane osebe pri davku od dobička pravnih oseb

dr. Marijan Kocbek, 10.12.1997

Davek od dohodka pravnih oseb, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Družba je pri poslovanju v zvezi z davkom od dobička pravnih oseb naletela na problem, ki ga je povzročila interpretacija davčnega organa. Gre predvsem za razlago pojma "povezane osebe" v smislu tega zakona. 18. člen zakona o davku od dobička pravnih oseb namreč določa, "da se za po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Protipredlogi delničarjev

dr. Marijan Kocbek, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJA: 300. člen ZGD govori o dajanju protipredlogov oziroma dajanju dodatnih predlogov za imenovanje nadzornega sveta na sami skupščini. V zvezi s tem nas zanima: 1. Ali se na seji skupščine lahko dajejo dodatni predlogi le za nadzorni svet, tako kot to določa zakon, in ali lahko 10 odsto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Odkup lastnih delnic na podlagi prodajne (put) opcije

dr. Marijan Kocbek, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Delniška družba (d. d.) in potencialni delničar se pogajata glede povečanja kapitala družbe z izdajo novih delnic, ki naj bi jih v celoti vpisal in vplačal potencialni delničar. Vse do zdaj izdane delnice d. d. so navadne imenske delnice z razpršeno strukturo delničarjev, običajne z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Vloga, položaj in delo nadzornih svetov delniških družb

dr. Marijan Kocbek, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/1997Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V primerjalni korporacijski zakonodaji sta se glede oblikovanja organov delniške družbe razvila in utrdila dva sistema upravljanja: 1. dvotirni 2. enotirni. Med njima je pomembna razlika v tem, ali se med delničar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nelojalna reklama in inšpekcijski nadzor

Roman Kladošek, 15.10.1997

Uprava, Varstvo konkurence, cene

Roman Kladošek, Podjetje in delo, 6-7/1997Roman KLADOŠEK diplomirani pravnik Tržni inšpektorat Republike Slovenije Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad uveljavljanjem številnih zakonov, kot so na primer zakon o trgovini, zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Regulativa oglaševanja: problemi pri določanju meril regulative

dr. Petra Ažbe, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

dr. Petra Ažbe, Podjetje in delo, 6-7/1997Miro KLINE doktor psiholoških znanosti Petra AŽBE diplomirana psihologinja Filozofska fakulteta v Ljubljani RAZVOJ SVETA OGLAŠEVANJA Svet oglaševanja, ki ga sestavljajo oglaševalci, oglaševalske agencije in mediji, je svet, ki se nenehno spreminja. Spreminjajo se marketinške in oglaševalske...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Novinarji med javnostjo in dobičkom

dr. Manca Košir, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Manca Košir, Podjetje in delo, 6-7/1997Manca KOŠIR doktorica filologije Fakulteta za družbene vede v Ljubljani Še nikoli ni bilo toliko diskusij o novinarstvu, kot jih je zadnjih nekaj let. In nikoli še ni bilo tako nejasno, kaj je novinarstvo in kdo je novinar, kot je zdaj. Nesporno pa je, da živimo v dobi množičnih občil in da so ta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Ali bo nova delovna zakonodaja res zmanjšala pravice delavcev?

dr. Polonca Končar, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/1997Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Glede na to, kako težko vsi čakamo na novo delovno zakonodajo, je razumljivo, da je bilo že besedilo delovnega gradiva predloga zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: predlog zakona) s strani delavskih in delo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravna ureditev varstva narave

Jelka Kremesec-Jevšenak, 15.10.1997

Varstvo okolja

Jelka Kremesec-Jevšenak, Podjetje in delo, 6-7/1997Jelka KREMESEC JEVŠENAK diplomirana pravnica Ministrstvo RS za okolje in prostor 1. UVOD Namen prispevka je prikazati stanje glede pravnega varstva narave pri nas in v nekaterih evropskih državah ter pomembnejše mednarodne dokumente, ki ga urejajo. Pri umestitvi področja varstva narave v naš p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Izpeljava ustavnih določil v civilnih procesnih zakonih

mag. Lidija Koman-Perenič, 15.10.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Civilni sodni postopki

mag. Lidija Koman-Perenič, Podjetje in delo, 6-7/1997Lidija KOMAN PERENIČ magistra pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. PRAVNI VIRI ZA OBLIKOVANJE SODNIH POSTOPKOV 1.1. Temeljni pravni vir, ki ureja sodne postopke, je naš najvišji pravni akt - Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I). Ta posveča posebno p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Ureditev odgovornosti proizvajalca za izdelek z napako

Aleš Kobal, 27.6.1997

Obligacije, Trgovina

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 3-4/1997Producentske odgovornosti po veljavni nemški zakonodaji 1. UVOD V preteklosti so v državah članicah Evropske skupnosti veljali različni sistemi producentske odgovornosti - odgovornosti za škodo, ki jo povzroči izdelek s svojimi napakami. Tako je na primer v Italiji veljal sistem krivdne odgovo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Izplačilo poslovnega deleža pri izstopu iz družbe in vrednotenje kapitalskih razmerij

Marijan Kocbek, 27.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/1997VPRAŠANJE Družba z omejeno odgovornostjo je bila ustanovljena v letu 1992 in so jo sestavljali štirje družbeniki, vsi z enakimi poslovnimi deleži na osnovnem kapitalu, v višini 25 odstotkov osnovnega kapitala. Zaradi nesoglasij so se začeli odnosi med njimi krhati, prišlo je do nesporazumov in ta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Računovodsko obravnavanje infrastrukturnih objektov v javnih podjetjih

dr. Marijan Kocbek, 19.4.1997

Računovodstvo

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/1997(*1)VPRAŠANJE: 1. Ali bo podjetje po lastninskem preoblikovanju na pasivni strani iz naslova infrastrukturnih objektov izkazovalo delniški kapital (delničar bo država) - tak način prikazovanja virov sredstev izhaja iz pogodbe o določitvi deležev v kapitalu? 2. Ali bo izkazovalo iz tega naslova...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Oblikovanje sklada lastnih delnic

dr. Marijan Kocbek, 19.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/1997(*)VPRAŠANJE: Skupščina delniške družbe je sprejela sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic za namene iz 1. in 2. alinee prvega odstavka 240. člena ZGD, pri čemer je določila, da bo skupščina v nadaljevanju odločala o konkretni odsvojitvi oziroma prodaji tako pridobljenih lastnih delnic.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Nadzorni svet

dr. Vesna Kranjc, 19.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 2/1997(*)VPRAŠANJE: 1. Ali določilo statuta o odločujočem glasu predsednika nadzornega sveta velja tudi za predsedujočega na seji začasnega nadzornega sveta pred izvolitvijo predsednika začasnega nadzornega sveta? 2. Ali na predsedujočega konstitutivne seje začasnega nadzornega sveta, na kateri ni u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

dr. Etelka Korpič-Horvat, 19.4.1997

Varstvo konkurence, cene

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 2/1997(*1)VPRAŠANJE: Delavec je 20. junija 1990 podpisal sporazum o prepovedi konkurenčne dejavnosti delavca, pri čemer se je sporazum skliceval na 7. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90).
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Možnosti za sprejem evropskega prava o odpuščanju delavcev

dr. Polonca Končar, 19.4.1997

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 2/1997Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Peti regionalni evropski kongres delovnega prava in socialne varnosti, ki je bil od 17. do 21. septembra 1996 v Leidnu na Nizozemskem, je bil posvečen vprašanju, kakšna je prihodnost delovnega prava in socialne varnosti v 21. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil

dr. Vesna Kranjc, 4.3.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/1997Vesna KRANJC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Na gospodarstvo ne vplivata le višina in način oblikovanja sredstev javnih financ, temveč tudi način njihove porabe. Države želijo s predpisovanjem obveznega postopka pri oddaji del in nakupov blaga, ki se financirajo iz sredstev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Razporejanje in delitev dobička v delniški družbi

dr. Marijan Kocbek, 4.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/1997VPRAŠANJE: Kdaj se odloča o razporeditvi dela dobička v rezerve, ali pri sklepanju o delitvi dobička ali pri sprejemu letnega poročila? ODGOVOR: V 282. členu ZGD je izrecno opredeljeno, da skupščina v zvezi s tem sprejema dva sklepa: 1. sklep o letnem poročilu, 2. sklep o delitvi dobička...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Nadzorni svet in plačilo vmesne dividende

dr. Marijan Kocbek, 4.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/1997VPRAŠANJE: Ali si lahko člani nadzornega sveta in uprave delniške družbe po sklepu nadzornega sveta izplačajo vmesno dividendo? ODGOVOR: Dividenda je pravica do deleža dobička, ki jo imajo imetniki delnic, torej delničarji. Gre za eno izmed premoženjskih upravičenj v sklopu korporacijskih p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(7) 6-7(7) 3-4(2) 2(5)
1(3)

Leto objave

< Vsi
1997(24)
> Marec(3) > April(5) > Junij(2) > Oktober(7) > December(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov