Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 6 / 6
Dokumenti od 126 do 140 (od skupaj 140)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Računovodsko obravnavanje infrastrukturnih objektov v javnih podjetjih

dr. Marijan Kocbek, 19.4.1997

Računovodstvo

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/1997(*1)VPRAŠANJE: 1. Ali bo podjetje po lastninskem preoblikovanju na pasivni strani iz naslova infrastrukturnih objektov izkazovalo delniški kapital (delničar bo država) - tak način prikazovanja virov sredstev izhaja iz pogodbe o določitvi deležev v kapitalu? 2. Ali bo izkazovalo iz tega naslova...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Načelna pravna mnenja in pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Avtor ni naveden, 4.3.1997

Obligacije, Civilni sodni postopki

, Podjetje in delo, 1/1997GOSPODARSKA SODNA PRAKSA NAČELNO PRAVNO MNENJE 1. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) V postopku v gospodarskih sporih sodi od 1. januarja 1995 dalje sodnik posameznik, če vrednost spornega predmeta ne presega 2,000.000 tolarjev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Plačilo dohodnine - osebno vozilo za privatne namene

Avtor ni naveden, 4.3.1997

Davki občanov in dohodnina

, Podjetje in delo, 1/1997Z novelo Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 44/96), ki začne veljati 1. januarja 1997, je uveljavljena tudi sprememba določbe 5. točke 17. člena zakona o dohodnini, ki določa boniteto v zvezi z uporabo osebnega vozila, danega delavcu za privatne namene.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Plačilo dohodnine - dobiček iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu...

Avtor ni naveden, 4.3.1997

Davki občanov in dohodnina, Davek od dobička

, Podjetje in delo, 1/1997PLAČILO DOHODNINE - DOBIČEK IZ KAPITALA OD PRODAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DELEŽEV V KAPITALU V SKLADU Z ZAKONOM O DOHODNINI* Z novelo Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 44/96), ki začne veljati 1. januarja 1997, so uveljavljene spremembe v zvezi z obdavčitvijo dobička iz kapitala, saj je od...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Izdaja in prenos vrednostnih papirjev

dr. Nina Plavšak, 4.3.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 1/1997Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Agencija RS za trg vrednostnih papirjev 1. POJEM VREDNOSTNEGA PAPIRJA IN NJEGOVA FUNKCIJA 1.1. Splošno Zakon o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) definira vrednostni papir kot pisno listino, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Summaries "Podjetje in delo" 01/1997

Avtor ni naveden, 4.3.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/1997Vesna Kranjc: LEGAL PROTECTION IN THE PROCESUDRES OF AWAR-DING PUBLIC ORDERS - Podjetje in delo, No. 1/97, p. from 3 to 12 The new and especially more complete regulation of public orders is intended to secure effective legal protection. The proposed regulation is modelled on international rules...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Vključevanje zaposlenih v upravljalsko strukturo - organe gospodarskih družb

dr. Drago Mežnar, 4.3.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 1/19971. KODIFIKACIJA V EU S PODROČJA SODELOVANJA DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 1.1. Uvod V okviru EU si že vrsto let prizadevajo za poenotenje nacionalnih zakonodaj s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju v organih gospodarskih družb. Tako sta v zvezi s tem nastala zlasti dva predloga smernic (d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Povzetki "Podjetje in delo" 01/1997

Avtor ni naveden, 4.3.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/1997Vesna KRANJC: PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH ODDAJE JAVNIH NAROČIL - Podjetje in delo, št. 1/97, strani od 3 do 12 Nova, predvsem popolnejša ureditev javnih naročil želi zagotoviti tudi učinkovito pravno varstvo. Predlagana ureditev se zgleduje po mednarodnih pravilih, predvsem pravilih Evropske sku...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil

dr. Vesna Kranjc, 4.3.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/1997Vesna KRANJC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Na gospodarstvo ne vplivata le višina in način oblikovanja sredstev javnih financ, temveč tudi način njihove porabe. Države želijo s predpisovanjem obveznega postopka pri oddaji del in nakupov blaga, ki se financirajo iz sredstev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Poenostavljena delniška družba v Franciji

mag. Petra Senkovič, 4.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Petra Senkovič, Podjetje in delo, 1/1997Petra SENKOVIČ magistra pravnih znanosti Maribor I. UVOD Poenostavljena delniška družba (S.A.S. - la soci(t( par actions simplifi(e) je novost, ki jo je v francosko pravno ureditev uvedel zakon številka 94-1, z dne 3. 1. 1994.(*1) Omenjeni zakon dodaja četrtemu poglavju zakona o gospodarskih d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Spremembe v pokojninskem zavarovanju

mag. Aleksej Cvetko, 4.3.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 1/1997Aleksej CVETKO magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Pravice iz pokojninskega zavarovanja so za večino delovnih ljudi poleg pravic iz zdravstvenega zavarovanja ena najpomembnejših pravic socialne varnosti, saj se večina prej ali kasneje sreča z njimi. Pri tem pa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Nadzorni svet in plačilo vmesne dividende

dr. Marijan Kocbek, 4.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/1997VPRAŠANJE: Ali si lahko člani nadzornega sveta in uprave delniške družbe po sklepu nadzornega sveta izplačajo vmesno dividendo? ODGOVOR: Dividenda je pravica do deleža dobička, ki jo imajo imetniki delnic, torej delničarji. Gre za eno izmed premoženjskih upravičenj v sklopu korporacijskih p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Razporejanje in delitev dobička v delniški družbi

dr. Marijan Kocbek, 4.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/1997VPRAŠANJE: Kdaj se odloča o razporeditvi dela dobička v rezerve, ali pri sklepanju o delitvi dobička ali pri sprejemu letnega poročila? ODGOVOR: V 282. členu ZGD je izrecno opredeljeno, da skupščina v zvezi s tem sprejema dva sklepa: 1. sklep o letnem poročilu, 2. sklep o delitvi dobička...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Vsebina "Podjetje in delo" 01/97

Avtor ni naveden, 4.3.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/1997VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- ČLANKI ---------------------------------------------------------------------------- Vesna Kranjc: PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH ODDAJE JAVNIH NAROČIL 3 Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil v ES 4 Uredi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Veljavnost prodajne oziroma menjalne pogodbe v povezavi z zakonom o začasni prepovedi...

Renato Vrenčur, 4.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske javne službe (komunala)

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 1/1997VELJAVNOST PRODAJNE OZIROMA MENJALNE POGODBE V POVEZAVI Z ZAKONOM O ZAČASNI PREPOVEDI PRIVATIZACIJE PRAVNIH OSEB IN PREMOŽENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE* VPRAŠANJE: Med našim stanovanjskim podjetjem in občino teče pred pristojnim sodiščem spor v zvezi z ugotovitvijo vrednosti deleža družbene...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 4 5 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(26) 6-7(66) 5(1) 3-4(16)
2(17) 1(14)

Leto objave

< Vsi
1997(140)
> Marec(14) > April(17) > Junij(16) > September(1) > Oktober(66) > December(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K LM N O P QRS Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov