Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 3 / 6
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 140)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Osnovno o premoženjskih razmerjih v dednem (rodbinskem) pravu

Janez Metelko, 15.10.1997

Dedovanje

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez METELKO diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Premoženjske skupnosti so po oblikah pojavnosti različne, po vsebini razmerij med subjekti te skupnosti so si podobne, po nastanku (z razvojnega stališča) pa so - vsaj njihove prvinske oblike - rodbinskega izvora. Predmet tega ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Zavarovanje izvoznih kreditov - razvoj in trendi v sodobni mednarodni poslovni praksi

mag. Miran Jus, 15.10.1997

Zunanjetrgovinski predpisi

mag. Miran Jus, Podjetje in delo, 6-7/1997Miran JUS diplomirani pravnik, magister ekonomskih znanosti Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana I . UVOD Slovenska izvozna družba (SID) je bila po vzoru tujih izvozno-kreditnih agencij (IKA) ustanovljena leta 1992 s poslanstvom, da podpira in pospešuje slovenski izvoz z zavarovanjem in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Moralno varstvo in medijsko sojenje (novinarka etika)

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z občili se srečujemo vsak dan in povsod. Obveščajo nas o dogajanju doma in v svetu, o ravnanju politične oblasti, ki uravnava naše življenje, o dobrih in slabih ljudeh, o dogodkih, ki zbujajo strah in navdušenje. To je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Solastninska skupnost v večstanovanjski hiši

dr. Miha Juhart, 15.10.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1997Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Solastnina v večstanovanjski hiši je posebna oblika lastninske pojavnosti, ki izhaja iz obstoja lastninske pravice na posamezni stanovanjski enoti (etažna lastnina) in hkratne pojavnosti skupnostnega razmerja na tistih delih in napr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Osebne ustavne pravic in mediji

dr. Janez Šinkovec, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. KOLIZIJA IN KONKURENCA PRAVIC O koliziji ustavnih pravic razpravljamo takrat, ko pride do nasprotij med nosilci pravic. Tako ima vsaka oseba pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave), do varstva ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kazenska odgovornost na področju časnikarskega dela

mag. Mitja Deisinger, 15.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 6-7/1997Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. KAZENSKOPRAVNO VARSTVO ČASTI IN DOBREGA IMENA Svoboda tiska je ena temeljnih pridobitev demokratičnih sistemov ter si brez takšne pravice sploh ne moremo predstavljati demokratične države.(*1) Na drugi strani se s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Civilnopravno varstvo osebnostnih pravic in mediji

dr. Ludvik Toplak, 15.10.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Javno obveščanje

dr. Ludvik Toplak, Podjetje in delo, 6-7/1997Ludvik TOPLAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO: SVOBODA OBVEŠČANJA IN OSEBNOSTNE PRAVICE Gre za temeljno protislovje med pravico obveščanja in osebnostnimi pravicami, zlasti pravico do osebnega življenja. Pravica obveščanja je bila kot svoboda tiska pridobitev mod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravna ureditev slovenskega bančnega sektorja

dr. Franjo Štiblar, 15.10.1997

Banke in hranilnice

dr. Franjo Štiblar, Podjetje in delo, 6-7/1997Franjo ŠTIBLAR doktor pravnih znanosti Ekonomski inštitut Pravne fakultete v Ljubljani Pravno urejanje bančnega sektorja je povezano z veliko normativno dinamiko. Od srede prejšnjega desetletja so bili sprejeti trije osnovni bančni zakoni: v letih 1985 in 1989 (še v okviru nekdanje Jugoslavije), ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Razvoj razmerja med pravnim urejanjem delovnih razmerij ter odločanjem o položaju delavcev

dr. Zvone Vodovnik, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 6-7/1997Zvone VODOVNIK doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Mnoge pravne veje so po sprejetju Ustave Republike Slovenije leta 1991 naletele na problem razvoja na novih vrednostnih temeljih. To velja tudi za delovno pravo, ki se v skladu z Ustavo RS iz leta 1991 opira ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kaj sodstvo mora (zmore) storiti samo?

Jernej Potočar, 15.10.1997

Sodišča

Jernej Potočar, Podjetje in delo, 6-7/1997Jernej POTOČAR diplomirani pravnik Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD Čedalje pogostejše so ugotovitve, da je sodstvo v Sloveniji neučinkovito. Čeprav so razmere na posameznih sodiščih različne, pa povečano število nerešenih zadev na večini sodišč in posledično že nerazumno dolgi roki reševanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

(Ne)ustreznost postopkov in prakse sklepanja in izvrševanja mednarodnih pogodb...

Miro Prek, 15.10.1997

Obligacije, Trgovina

Miro Prek, Podjetje in delo, 6-7/1997(Ne)ustreznost postopkov in prakse sklepanja in izvrševanja mednarodnih pogodb ter opredelitve njihovega mesta in vloge v pravnem sistemu Miro PREK diplomirani pravnik Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo Namen tega sestavka je, na primeru slovenske ustavne in zakonske, pa tudi prakt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pogodbeno urejanje individualnih delovnih razmerij v novi delovni zakonodaji

dr. Drago Mežnar, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/1997Drago MEŽNAR doktor pravnih znanosti Fakulteta za organizacijske vede Kranj Predlog zakona o delovnih razmerjih(*1) (v nadaljevanju zakon) v samostojnem poglavju v celoti ureja vsa vprašanja pogodbe o zaposlitvi kot podlago za nastanek delovnega razmerja od njene sklenitve do prenehanja. V tem po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Varstvo konkurence na razpotju

Andrej Plahutnik, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/1997Andrej PLAHUTNIK diplomirani pravnik Urad RS za varstvo konkurence I. UVOD Eno pomembnih področij, katerim Evropska unija namenja posebno pozornost, je nesporno področje konkurence. Že ustanovitveni akt(*1) Evropske unije(*2) vsebuje določila, ki se nanašajo na konkurenco,(*3) pa tudi iz vloge...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Trgovinski del evropskega sporazuma oziroma evropskih sporazumov

mag. Monika Jakše, 15.10.1997

Trgovina

mag. Monika Jakše, Podjetje in delo, 6-7/1997Monika JAKŠE magistra pravnih znanosti Ministrstvo RS za ekonomske odnose in razvoj I. OD SPORAZUMA O SODELOVANJU DO PRIDRUŽITVENEGA SPORAZUMA Začetki samostojnega ekonomskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo segajo v leto 1993, ko je bil 5. aprila v Luxembourgu podpisan S...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Ekonomski vidiki (ne)učinkovitosti sodnih postopkov

dr. Jože Mencinger, 15.10.1997

Sodišča

dr. Jože Mencinger, Podjetje in delo, 6-7/1997Jože MENCINGER doktor ekonomskih znanosti Ekonomski inštitut Pravne fakultete v Ljubljani 1. ZMANJŠEVANJE "OPRAVILNE SPOSOBNOSTI" SODIŠČ V razpravah o stanju v slovenski družbi in gospodarstvu so pogoste trditve, da velik del problemov izhaja iz neučinkovitosti sodnih postopkov. Celo trditve, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pridružitveni (asociacijski) sporazum - namen in pomen

Lojze Janko, 15.10.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Lojze Janko, Podjetje in delo, 6-7/1997Lojze JANKO diplomirani pravnik Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo I. Manj kot dve leti sta minili od razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Takrat je Slovenija sklenila sporazum o sodelovanju z Evropsko gospodarsko skupnostjo, s sklepnim aktom, protokolom o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravica do sodnega varstva - kompleksna naloga vseh vej oblasti

Miha Šipec, 15.10.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miha Šipec, Podjetje in delo, 6-7/1997Miha ŠIPEC diplomirani pravnik Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD V letu 1996 so imela sodišča v Republiki Sloveniji v delu skupaj 874.991 sodnih zadev.(*1) V istem času so zaključila 446.558 zadev, novih pa so dobila 490.080.(*2) Za državo z dvema milijonoma prebivalcev je ta podatek zastrašuj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Ali bo nova delovna zakonodaja res zmanjšala pravice delavcev?

dr. Polonca Končar, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/1997Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Glede na to, kako težko vsi čakamo na novo delovno zakonodajo, je razumljivo, da je bilo že besedilo delovnega gradiva predloga zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: predlog zakona) s strani delavskih in delo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Varstvo pravic iz delovnega razmerja

dr. Janez Novak, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Splošne ugotovitve Zaradi spremembe pravnega sistema je prišlo do bistvenih sprememb tudi na področju kolektivnih in individualnih delovnih razmerij. Kolektivna delovna razmerja so se od začetkov, ki smo j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kriza podjetja

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Finančne, organizacijske, tržne, kadrovske in strukturalne težave, sanacijski postopki, prisilne poravnave, finančne in druge reorganizacije ter stečaji in likvidacije so naravni pojavi v tržnem gospodarstvu.(*1) V zadnjih l...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Finančna reorganizacija s konverzijo terjatev v deleže

dr. Nina Plavšak, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/1997Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Agencija za trg vrednostnih papirjev 1. UVOD Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93; v nadaljevanju ZPPSL), ki je začel veljati 1. januarja 1994, se od prejšnje ureditve razlikuje zlasti po ureditvi postopka prisiln...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Bančno pravo s stališča potrošnika

Živa Drol-Novak, 15.10.1997

Banke in hranilnice

Živa Drol-Novak, Podjetje in delo, 6-7/1997Živa DROL NOVAK diplomirana pravnica odvetnica v Ljubljani Bančno pravo je za potrošnika skupek predpisov, ki urejajo bančništvo kot gospodarsko panogo. Kateri predpisi in kako zagotavljajo tudi varstvo njihovih interesov kot uporabnikov bančnih storitev,(*1) ve zelo malo potrošnikov. Kljub temu ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Rešitve predloga novega zakona o delovnih razmerjih v luči mednarodnih dokumentov

Irena Bečan, 15.10.1997

Delovna razmerja

Irena Bečan, Podjetje in delo, 6-7/1997Irena BEČAN diplomirana pravnica Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve Pri pripravi zakonskega besedila so bili obravnavani mednarodni dokumenti, sprejeti v okviru Organizacije združenih narodov (OZN), Sveta Evrope (SE), in Mednarodne organizacije dela (MOD), ki jih je Republika Slov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Ekonomska vsebina in cilji finančne reorganizacije podjetij

mag. Božo Jašovič, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Božo Jašovič, Podjetje in delo, 6-7/1997Božo JAŠOVIČ magister ekonomskih znanosti CEEPN Ljubljana I. UVOD Preobrazba podjetij, ki niso sposobna redno servisirati svojih finančnih obveznosti, mora prek različnih ukrepov zagotoviti takšno finančno, organizacijsko in operativno reorganizacijo dolžnika, katere rezultat je poslujoče podj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Vpliv nove delovne zakonodaje na druga področja

Nataša Belopavlovič, 15.10.1997

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Podjetje in delo, 6-7/1997Nataša BELOPAVLOVIČ diplomirana pravnica Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve Ker zakon o delovnih razmerjih temelji na povsem novih izhodiščih, je bila ena osnovnih dilem in odločitev povezana z vprašanjem, kako nov sistem delovne zakonodaje vpeti v okvir veljavnih predpisov.
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(26) 6-7(66) 5(1) 3-4(16)
2(17) 1(14)

Leto objave

< Vsi
1997(140)
> Marec(14) > April(17) > Junij(16) > September(1) > Oktober(66) > December(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K LM N O P QRS Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov