Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 2 / 6
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 140)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/1997

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1997VSEBINA ----------------------------------------------------------------------------- DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV "97 ----------------------------------------------------------------------------- Dušan Pichler: ODGOVORNOST DO NARAVE IN EKOLOGIZACIJA PRAVA 1291 1. Narava odgovornosti 1291 2. Odgo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Premoženjska razmerja zakoncev in intelektualna lastnina

Jože Ilc, 15.10.1997

Intelektualna lastnina, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/1997Jože ILC odvetnik v Ljubljani Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 21/95) je v 42. členu določil, da v skupno premoženje zakoncev spadajo samo premoženjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. Člen 42 ZASP ima svojo osnovo v drugem odstavku člena 121-9 francoskega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Solastninska skupnost v večstanovanjski hiši

dr. Miha Juhart, 15.10.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1997Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Solastnina v večstanovanjski hiši je posebna oblika lastninske pojavnosti, ki izhaja iz obstoja lastninske pravice na posamezni stanovanjski enoti (etažna lastnina) in hkratne pojavnosti skupnostnega razmerja na tistih delih in napr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Civilnopravno varstvo osebnostnih pravic in mediji

dr. Ludvik Toplak, 15.10.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Javno obveščanje

dr. Ludvik Toplak, Podjetje in delo, 6-7/1997Ludvik TOPLAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO: SVOBODA OBVEŠČANJA IN OSEBNOSTNE PRAVICE Gre za temeljno protislovje med pravico obveščanja in osebnostnimi pravicami, zlasti pravico do osebnega življenja. Pravica obveščanja je bila kot svoboda tiska pridobitev mod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Osnovno o premoženjskih razmerjih v dednem (rodbinskem) pravu

Janez Metelko, 15.10.1997

Dedovanje

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez METELKO diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Premoženjske skupnosti so po oblikah pojavnosti različne, po vsebini razmerij med subjekti te skupnosti so si podobne, po nastanku (z razvojnega stališča) pa so - vsaj njihove prvinske oblike - rodbinskega izvora. Predmet tega ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Novinarji med javnostjo in dobičkom

dr. Manca Košir, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Manca Košir, Podjetje in delo, 6-7/1997Manca KOŠIR doktorica filologije Fakulteta za družbene vede v Ljubljani Še nikoli ni bilo toliko diskusij o novinarstvu, kot jih je zadnjih nekaj let. In nikoli še ni bilo tako nejasno, kaj je novinarstvo in kdo je novinar, kot je zdaj. Nesporno pa je, da živimo v dobi množičnih občil in da so ta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Lastninska vprašanja pri dedovanju kmetij

dr. Karel Zupančič, 15.10.1997

Dedovanje

dr. Karel Zupančič, Podjetje in delo, 6-7/1997Karel ZUPANČIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani SPLOŠNO O UREDITVI DEDOVANJA KMETIJ IN PREDMETU OBRAVNAVANJA 1. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG, Uradni list RS, št. 70/95, z dne 8. decembra 1995) postavlja za tako imenovane zaščitene kmetije posebno pravno u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Položaj in vloga predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

dr. Zvonka Šarman, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 6-7/1997Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti IROS d. o. o., Ljubljana 1. UVODNE OPREDELITVE Nadzorni svet delniške družbe je zmeraj kolektivni organ. Ima najmanj tri člane, sicer pa njegovo število in sestavo določa statut družbe. Normativna podlaga je dana v zakonu o gospodarskih družbah in v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Osebne ustavne pravic in mediji

dr. Janez Šinkovec, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. KOLIZIJA IN KONKURENCA PRAVIC O koliziji ustavnih pravic razpravljamo takrat, ko pride do nasprotij med nosilci pravic. Tako ima vsaka oseba pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave), do varstva ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Regulativa oglaševanja: problemi pri določanju meril regulative

dr. Petra Ažbe, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

dr. Petra Ažbe, Podjetje in delo, 6-7/1997Miro KLINE doktor psiholoških znanosti Petra AŽBE diplomirana psihologinja Filozofska fakulteta v Ljubljani RAZVOJ SVETA OGLAŠEVANJA Svet oglaševanja, ki ga sestavljajo oglaševalci, oglaševalske agencije in mediji, je svet, ki se nenehno spreminja. Spreminjajo se marketinške in oglaševalske...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Tržno pravo in pravo reklame

dr. Bojan Zabel, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 6-7/1997Bojan ZABEL doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani PRAVO REKLAME - DA ALI NE? Reklama je pojav z mnogimi obrazi. Enako upravičeno se z njo ukvarjajo morala, estetika, politika, psihologija, medicina, komunikologija, komercialne in gospodarskoteoretične vede. Reklama zadeva celo u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nelojalna reklama in inšpekcijski nadzor

Roman Kladošek, 15.10.1997

Uprava, Varstvo konkurence, cene

Roman Kladošek, Podjetje in delo, 6-7/1997Roman KLADOŠEK diplomirani pravnik Tržni inšpektorat Republike Slovenije Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad uveljavljanjem številnih zakonov, kot so na primer zakon o trgovini, zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Svoboda izražanja in oglaševanje (Ali svoboda izražanja pokriva tudi komercialna sporočila...

dr. Miha Juhart, 15.10.1997

Človekove pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1997Svodoba izražanja in oglaševanje (Ali svoboda izražanja pokriva tudi komercialna sporočila in do kod?) Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani DALJNOSEŽNOST TEMELJNIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN Človekove temeljne pravice in svoboščine so nedvomno dinamična pravna kategorij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Moralno varstvo in medijsko sojenje (novinarka etika)

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z občili se srečujemo vsak dan in povsod. Obveščajo nas o dogajanju doma in v svetu, o ravnanju politične oblasti, ki uravnava naše življenje, o dobrih in slabih ljudeh, o dogodkih, ki zbujajo strah in navdušenje. To je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Novejše oblike nelojalne reklame

dr. Peter Grilc, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene, Marketing

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/1997Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Nelojalna reklama je reklamiranje, oglašanje ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu, ali z zlorabo nepoučenosti ali lahkovernost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Šifrirana sporočila v elektronskem pravnem poslovanju in pravni vidiki šifriranja

Gorazd Perenič, 15.10.1997

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gorazd Perenič, Podjetje in delo, 6-7/1997Gorazd PERENIČ diplomirani pravnik Vlada RS, Center za informatiko Čeprav so pogodbe, naročila, računi, vrednostni papirji in številni drugi dokumenti danes večinoma napisani, izmenjani in shranjeni na papirju, se vse bolj uveljavlja elektronsko poslovanje, ki omogoča večjo učinkovitost in hitros...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravna sredstva pri prodaji premoženja stečajnega dolžnika

Vladimir Balažic, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Balažic, Podjetje in delo, 6-7/1997Vladimir BALAŽIC diplomirani pravnik Višje sodišče v Ljubljani I. SPLOŠNO O PRAVNIH SREDSTVIH V STEČAJNEM POSTOPKU Organi stečajnega postopka so stečajni senat, stečajni upravitelj in upniški odbor (72. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Uradni list RS, št. 67/93, 8/96-o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Sodobni informacijski sistemi za spremljanje zakonodaje

Anton Tomažič, 15.10.1997

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Podjetje in delo, 6-7/1997Anton TOMAŽIČ diplomirani pravnik IUS SOFTWARE Ker je bil ta referat napisan avgusta 1997, je glede na izredno hiter razvoj informacijskih tehnologij ob izidu že precej zastarel, zato predlagam, da si ga - osveženega in obogatenega - ogledate v elektronski obliki. UVOD Še pred nekaj leti bi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Računovodski standardi za podjetja v stečaju

Marjan Odar, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/1997Marjan ODAR diplomirani ekonomist Slovenski inštitut za revizijo 1. UPORABNIKI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Med uporabnike računovodskih izkazov štejemo sedanje in morebitne vlagatelje, zaposlene, posojilodajalce, dobavitelje in druge dajalce blagovnih posojil, kupce, vlade in njihove organe ter javn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Deset značilni pravnih problemov uporabe interneta

Tomaž Ilešič, 15.10.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Tomaž Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/1997Tomaž ILEŠIČ diplomirani pravnik Ljubljana UVOD Namen prispevka je prikazati in opozoriti na nekaj najznačilnejših pravnih problemov, ki jih v tem trenutku prinaša uporaba računalniških omrežij, še posebej največjega svetovnega omrežja omrežij internet.(*1) Prispevek vključuje več problemskih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Položaj in vloga upniškega odbora v stečajnem postopku

Drago Škrget, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Drago Škrget, Podjetje in delo, 6-7/1997Drago ŠKERGET diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani V Uradnem listu RS, št. 39/97 z dne 30. 6. 1997, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju novela). Zakon je poleg več sklopov sprememb, med katerimi so dobro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Temeljno o skupnostih civilnega prava

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1997

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6-7/1997Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. V Splošnih naukih civilnega prava je bila kratko in v osnovnih črtah obravnavana problematika temeljnega civilnopravnega učenja o pravni osebi civilnega prava. Ker o omenjenem fenomenu v učenju civilnega prava ni mogoče govor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Vprašanje jurisdikcije v odprtih elektronskih sistemih

mag. Janez Toplišek, 15.10.1997

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Janez Toplišek, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez TOPLIŠEK diplomirani pravnik, magister organizacije dela Kemijski inštitut Ljubljana "V času intenzivnega komuniciranja prek državnih meja se ne bo več mogoče zadovoljiti s poznavanjem pravnih predpisov, ki veljajo za dva milijona ljudi." (Wedam- Lukić, 1997) "On the Internet, nobody knows ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nova pravna vprašanja intelektualne lastnine v odprtih elektronskih okoljih

dr. Krešo Puharič, 15.10.1997

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1997Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD, RAZVOJNOST IN POJMOVNOST Računalniška omrežja lahko v splošnem razdelimo na: - krajevna omrežja, - in globalna omrežja. Krajevna (lokalna) računalniška omrežja, ki jih imajo že številne slovenske gospodarske dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Odgovornost članov nadzornega sveta

dr. Rado Bohinc, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/1997SPLOŠNO O ODGOVORNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA PO ZGD Za statusnopravno (korporacijsko) odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30-1298 z dne 10. julija 1993, v nadaljevanju ZGD) o odgovornosti članov uprave. Prav t...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(26) 6-7(66) 5(1) 3-4(16)
2(17) 1(14)

Leto objave

< Vsi
1997(140)
> Marec(14) > April(17) > Junij(16) > September(1) > Oktober(66) > December(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K LM N O P QRS Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov