Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Načelna pravna mnenja in pravna mnenja: Civilna sodna praksa

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Obligacije

, Podjetje in delo, 8/1997PRAVNA MNENJA ZAKON O OBLIGACIJSKIH RAZMERJIH (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in 39/85; ZOR) 1. Prvi odstavek 56. člena ZOR Ugotovljena treznost pogodbenika ob sklenitvi pogodbe ni zadosten razlog za ugotovitev njegove poslovne sposobnosti v okoliščinah, ko se zatrjuje težak kronični alkoho...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Vrhovno sodišče odločilo o spornem vprašanju: Pravilna objava sklica skupščine delniške družbe

dr. Saša Prelič, 10.12.1997

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/1997Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Saša PRELIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru I.(*) Nedavno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije dokončno odgovorilo na vprašanje, ki je bilo v zadnjem obdobju v središču razprav v naši poslovni praksi, predmet sodne presoje, postalo pa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Načelna pravna mnenja in pravna mnenja: Gospodarska sodna praksa

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Intelektualna lastnina (industrijska lastnina in avtorsko pravo), Civilni sodni postopki

, Podjetje in delo, 8/1997NAČELNI PRAVNI MNENJI ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU (Uradni list SFRJ, št. 4/77-27/90 in Uradni list RS, št. 55/92 ter 19/94; ZPP) 1. Drugi odstavek 365. člena, prvi odstavek 366. člena in 380. člen ZPP Če ugotovi pri preizkusu utemeljenosti pritožbe samo obstoj pritožbenih razlogov, ki j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Mirno reševanje delovnih sporov

dr. Janez Novak, 10.12.1997

Sodišča, Delovna razmerja, plače in nadomestila

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/1997Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Stranke, ki so v medsebojnih pogodbenih pravnih razmerjih, izpolnjujejo svoje obveznosti večinoma tako, kot je bilo med njimi dogovorjeno na podlagi veljavnih pravnih norm. V urejenih pravnih sistemih, ki spodbujaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Razlaga pogodbenega določila "brez odlašanja"

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1997

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1997VPRAŠANJE: Med pogodbenima strankama je sporno, kako v pogodbenem določilu razlagati izraz "brez odlašanja". ODGOVOR: Pogodba je individualni akt in ureja konkretno razmerje. Sklenjena je, ko je doseženo soglasje volj pogodbenih strank. V zvezi z razlago jezikovnih znakov in ravnanja na pod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Aktualna reforma Evropskega sodišča

dr. Peter Jambrek, 10.12.1997

Sodišča

dr. Peter Jambrek, Podjetje in delo, 8/1997Peter JAMBREK (*1) doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče RS Konvencija o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so jo podpisali v Rimu 4. novembra 1950 (rimska konvencija ali evropska konvencija o človekovih pravicah; odslej EKČP), bo ob koncu leta 2000 praznovala svojo petdesetle...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Temeljno o skupnostih civilnega prava

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1997

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6-7/1997Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. V Splošnih naukih civilnega prava je bila kratko in v osnovnih črtah obravnavana problematika temeljnega civilnopravnega učenja o pravni osebi civilnega prava. Ker o omenjenem fenomenu v učenju civilnega prava ni mogoče govor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Lastninska vprašanja pri dedovanju kmetij

dr. Karel Zupančič, 15.10.1997

Dedovanje

dr. Karel Zupančič, Podjetje in delo, 6-7/1997Karel ZUPANČIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani SPLOŠNO O UREDITVI DEDOVANJA KMETIJ IN PREDMETU OBRAVNAVANJA 1. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG, Uradni list RS, št. 70/95, z dne 8. decembra 1995) postavlja za tako imenovane zaščitene kmetije posebno pravno u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nova pravna vprašanja intelektualne lastnine v odprtih elektronskih okoljih

dr. Krešo Puharič, 15.10.1997

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1997Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD, RAZVOJNOST IN POJMOVNOST Računalniška omrežja lahko v splošnem razdelimo na: - krajevna omrežja, - in globalna omrežja. Krajevna (lokalna) računalniška omrežja, ki jih imajo že številne slovenske gospodarske dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Premoženjska razmerja zakoncev in intelektualna lastnina

Jože Ilc, 15.10.1997

Intelektualna lastnina, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/1997Jože ILC odvetnik v Ljubljani Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 21/95) je v 42. členu določil, da v skupno premoženje zakoncev spadajo samo premoženjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. Člen 42 ZASP ima svojo osnovo v drugem odstavku člena 121-9 francoskega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Osnovno o premoženjskih razmerjih v dednem (rodbinskem) pravu

Janez Metelko, 15.10.1997

Dedovanje

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez METELKO diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Premoženjske skupnosti so po oblikah pojavnosti različne, po vsebini razmerij med subjekti te skupnosti so si podobne, po nastanku (z razvojnega stališča) pa so - vsaj njihove prvinske oblike - rodbinskega izvora. Predmet tega ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Solastninska skupnost v večstanovanjski hiši

dr. Miha Juhart, 15.10.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1997Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Solastnina v večstanovanjski hiši je posebna oblika lastninske pojavnosti, ki izhaja iz obstoja lastninske pravice na posamezni stanovanjski enoti (etažna lastnina) in hkratne pojavnosti skupnostnega razmerja na tistih delih in napr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kazenska odgovornost na področju časnikarskega dela

mag. Mitja Deisinger, 15.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 6-7/1997Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. KAZENSKOPRAVNO VARSTVO ČASTI IN DOBREGA IMENA Svoboda tiska je ena temeljnih pridobitev demokratičnih sistemov ter si brez takšne pravice sploh ne moremo predstavljati demokratične države.(*1) Na drugi strani se s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Civilnopravno varstvo osebnostnih pravic in mediji

dr. Ludvik Toplak, 15.10.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Javno obveščanje

dr. Ludvik Toplak, Podjetje in delo, 6-7/1997Ludvik TOPLAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO: SVOBODA OBVEŠČANJA IN OSEBNOSTNE PRAVICE Gre za temeljno protislovje med pravico obveščanja in osebnostnimi pravicami, zlasti pravico do osebnega življenja. Pravica obveščanja je bila kot svoboda tiska pridobitev mod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kaj sodstvo mora (zmore) storiti samo?

Jernej Potočar, 15.10.1997

Sodišča

Jernej Potočar, Podjetje in delo, 6-7/1997Jernej POTOČAR diplomirani pravnik Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD Čedalje pogostejše so ugotovitve, da je sodstvo v Sloveniji neučinkovito. Čeprav so razmere na posameznih sodiščih različne, pa povečano število nerešenih zadev na večini sodišč in posledično že nerazumno dolgi roki reševanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

(Ne)ustreznost postopkov in prakse sklepanja in izvrševanja mednarodnih pogodb...

Miro Prek, 15.10.1997

Obligacije, Trgovina

Miro Prek, Podjetje in delo, 6-7/1997(Ne)ustreznost postopkov in prakse sklepanja in izvrševanja mednarodnih pogodb ter opredelitve njihovega mesta in vloge v pravnem sistemu Miro PREK diplomirani pravnik Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo Namen tega sestavka je, na primeru slovenske ustavne in zakonske, pa tudi prakt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Ekonomski vidiki (ne)učinkovitosti sodnih postopkov

dr. Jože Mencinger, 15.10.1997

Sodišča

dr. Jože Mencinger, Podjetje in delo, 6-7/1997Jože MENCINGER doktor ekonomskih znanosti Ekonomski inštitut Pravne fakultete v Ljubljani 1. ZMANJŠEVANJE "OPRAVILNE SPOSOBNOSTI" SODIŠČ V razpravah o stanju v slovenski družbi in gospodarstvu so pogoste trditve, da velik del problemov izhaja iz neučinkovitosti sodnih postopkov. Celo trditve, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Vizija prihodnosti upravnega sodstva

Milojka Modrijan, 15.10.1997

Upravni spor

Milojka Modrijan, Podjetje in delo, 6-7/1997Milojka MODRIJAN diplomirana pravnica Vrhovno sodišče Republike Slovenije I. UVOD Po treh letih, kar je Vlada Republike Slovenije poslala predlog zakona o upravnem sporu v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije, je bil ta konec julija (1997) sprejet.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravnik (sodnik): naravnopravnik, pozitivist, ali onkraj obojega?

dr. Marijan Pavčnik, 15.10.1997

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/1997Marijan PAVČNIK(*) doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani V življenjski resničnosti je pravo celovit in sestavljen družbeni pojav. Nosilec odločanja je vselej človek, ki nastopa v najrazličnejših vlogah - kot posameznik, kot član pravne osebe in kot državni organ, ki oblastno odloča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kazenski postopek med varovanjem človekovih pravic in učinkovitostjo

dr. Zvonko Fišer, 15.10.1997

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/1997Zvonko FIŠER doktor pravnih znanosti Državno tožilstvo Republike Slovenije I. UVOD Vsakršna razprava o (ne)učinkovitosti sodnih postopkov in pravosodja je prepolna najrazličnejših pasti, ki bi se jim ne bilo mogoče popolnoma izogniti niti, če bi imeli na voljo neomejeno veliko časa za pripravo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Arbitražno reševanje sporov

dr. Krešo Puharič, 15.10.1997

Civilni sodni postopki

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1997Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD IN RAZVOJNOST Naraščajoča težnja po vključevanju vedno večjega števila subjektov v posle mednarodne trgovine spremlja tudi opaznejše zanimanje za uporabo arbitraže kot načina reševanja sporov iz pogodb, s tujepravno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Izpeljava ustavnih določil v civilnih procesnih zakonih

mag. Lidija Koman-Perenič, 15.10.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Civilni sodni postopki

mag. Lidija Koman-Perenič, Podjetje in delo, 6-7/1997Lidija KOMAN PERENIČ magistra pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. PRAVNI VIRI ZA OBLIKOVANJE SODNIH POSTOPKOV 1.1. Temeljni pravni vir, ki ureja sodne postopke, je naš najvišji pravni akt - Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I). Ta posveča posebno p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Položaj upnika v sodnih postopkih (pogled odvetnika)

dr. Konrad Plauštajner, 15.10.1997

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 6-7/1997Konrad PLAUŠTAJNER doktor pravnih znanosti odvetnik v Celju I. UVOD a) Splošne ugotovitve V odnosu upnik - dolžnik se oblastem v Sloveniji očita, da zaradi bojazni pred povečanjem socialnih problemov nimajo posluha za varstvo upravičenih interesov upnikov, da bi na učinkovit način v sodnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Zakonodaja, sodstvo in pravna zavest

dr. Andrej Berden, 15.10.1997

Državni zbor in državni svet, Sodišča

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/1997Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo Ljubljana I. UVOD Če danes pogledamo na vprašanja delovanja zakonodaje in sodstva ter na stopnjo oblikovanja pravne zavesti, le težko, gledajoč iz objektivnega zornega kota, zatrdimo, da je s temi tremi kategorijami vse v redu in da deluj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Ureditev odgovornosti proizvajalca za izdelek z napako

Aleš Kobal, 27.6.1997

Obligacije, Trgovina

Aleš Kobal, Podjetje in delo, 3-4/1997Producentske odgovornosti po veljavni nemški zakonodaji 1. UVOD V preteklosti so v državah članicah Evropske skupnosti veljali različni sistemi producentske odgovornosti - odgovornosti za škodo, ki jo povzroči izdelek s svojimi napakami. Tako je na primer v Italiji veljal sistem krivdne odgovo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(6) 6-7(18) 3-4(5) 2(2)
1(1)

Leto objave

< Vsi
1997(32)
> Marec(1) > April(2) > Junij(5) > Oktober(18) > December(6)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHI J K LM N OP QRS Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov