Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 113)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1994

Avtor ni naveden, 15.12.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1994Lidija Koman Perenič: PRAVNO VARSTVO OSEBNOSTNIH PRAVIC - Podjetje in delo, št. 8/94, str. od 1123 do 1131 Avtorica najprej na kratko pojasni izvor človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njihovega varstva v civilnem pravu. V drugem delu prestavi njihovo ureditev v Ustavi Republike Slovenij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Sprejem statuta oziroma družbene pogodbe v postopku lastninjenja

Andrej Simonič, 15.12.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Podjetje in delo, 8/1994Andrej SIMONIČ diplomirani pravnik Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo V zadnji fazi lastninskega preoblikovanja po ZLPP podjetje, ki se preoblikuje, sprejme akt o lastninskem preoblikovanju z vsebino statuta oziroma družbene pogodbe (dalje akt). Akt je potrebno predložiti Agenciji ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Stvarno kazalo "Podjetje in delo" 1994

Avtor ni naveden, 15.12.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1994STVARNO KAZALO (prva številka za geslom pomeni stran, druga pa številko letnika 1994 revije Podjetje in delo) A ARBITRAŽA - pristojnost - 240/3 AVTORSKO PRAVO - doktrina konzumacije - 775/5-6 C CIVILNI SODNI POSTOPEK - novosti - 796/5-6 CIVILNO PRAVO - de iure condendo - 510/5-6 - i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Hrvaški zakon o trgovinskih družbah

dr. Šime Ivanjko, 15.12.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 8/1994Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Maribor UVOD Po razpadu nekdanje Jugoslavije si Republika Hrvaška kljub vsem političnim težavam in vojnemu stanju po osamosvojitvi prizadeva oblikovati nov pravni sistem po načelih konvergentnosti z evropskim pravom. Podobno kot v Republiki Sloveniji si zak...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Procesni položaj delavca tožnika v individualnem delovnem sporu pred delovnim sodiščem

dr. Milan Fabjančič, 15.12.1994

Sodišča

dr. Milan Fabjančič, Podjetje in delo, 8/1994Milan FABJANČIČ doktor pravnih znanosti Višje delovno in socialno sodišče Ljubljana UVOD Nova posebna pravila postopka pred delovnimi sodišči je prinesel novi zakon o delovnih in socialnih sodiščih. Verjetno lahko ugotovimo, da je vsaj za nekaj let odpravljen dvom, ali naj bodo delovna sodišča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Enotnost ali dualizem v delovnopravni ureditvi

mag. Tanja Dobrin, 15.12.1994

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 8/1994Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. SPLOŠNO V številnih državah sta zaposlovanje in status zaposlenih v javnem sektorju že po tradiciji bistveno drugačna kot v zasebnem. V javnem sektorju je bilo to področje pogosteje predmet posebne in z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1994

Avtor ni naveden, 15.12.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1994Lidija Koman Perenič: LEGAL PROTECTION OF PERSONAL RIGHTS - Podjetje in delo, no. 8/94, pp. from 1123 to 1131 The author first briefly explains the origin of human rights and fundamental freedoms and their protection in civil law. In the second part she presents their regulation in the Constitut...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Avtorsko kazalo "Podjetje in delo" 1994

Avtor ni naveden, 15.12.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1994PREGLED avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1994 (prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika 1994) B BELOPAVLOVIČ, Nataša: - Faze razvoja sprememb delovne zakonodaje in glavni problem ob tem - 654/5-6 BERDEN, Andrej: - Razvoj civilnega prava na področj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Prilagoditev obstoječih subjektov zakonu o gospodarskih družbah

Avtor ni naveden, 15.11.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 7/1994VSEBINA Stran 1. SPLOŠNI DEL 1019 - usklajevanje d.o.o. 1021 - usklajevanje enoosebne d.o.o. 1021 - usklajevanje d.d. 1021 - usklajevanje d.n.o. 1021 2. ZAKONSKE OPREDELITVE IN POTREBNI AKTI TER LISTINE 1022 - pri usklajevanju d.o.o. 1022 - pri oblikovanju d.o.o. v d.d. 1023 - pri preob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1994

Avtor ni naveden, 15.11.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1994Franc Pernek: SOME ASPECTS OF THE TAXATION OF PROFIT IN THE EUROPEAN UNION - Podjetje in delo, no. 7/94, pp. from 965 to 977 In the introductory thoughts of the paper the reasons demanding harmonization of taxes in the framework of the States members of the European Union are pointed out. Legal ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Javna naročila v sistemu državne uprave

Alenka Mordej, 15.11.1994

Uprava, Proračun

Alenka Mordej, Podjetje in delo, 7/1994Alenka MORDEJ diplomirana pravnica Ministrstvo za obrambo UVOD S tem prispevkom se lotevam nekaterih aktualnih vprašanj, ki se postavljajo pri izvajanju postopka javnih razpisov za oddajo javnih naročil, ki jih morajo izvajati uporabniki državnih proračunskih sredstev.(*1) Z odredbo so namreč ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1994

Avtor ni naveden, 15.11.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1994Franc Pernek: NEKATERI VIDIKI OBDAVČITVE DOBIČKA V EVROPSKI UNIJI - Podjetje in delo, št. 7/94, str. od 965 do 977 V uvodnih mislih prispevka so nakazani razlogi, ki terjajo davčno harmonizacijo v okviru držav članic Evropske unije. Navedeni so tudi temeljni pravni viri, ki urejajo harmonizacijo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Razvoj pogodbe o zaposlitvi

dr. Drago Mežnar, 15.11.1994

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 7/1994Drago MEŽNAR doktor pravnih znanosti Slovenski zavarovalni biro Ljubljana Oris razvoja pogodbe o zaposlitvi je v tesni povezavi z družbenoekonomsko ureditvijo v posameznem zgodovinskem razvoju. Zato je tudi zgodovinski razvoj urejanja delovnih razmerij bistven in za razumevanje vsebinskih in form...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Prenehanje delovnega razmerja zaradi starosti

mag. Tanja Dobrin, 15.11.1994

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 7/1994Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. UVOD V zadnjem času postaja vse bolj aktualno vprašanje prenehanja delovnega razmerja ob določeni starosti. Vprašanje je ponovno v ospredju zaradi nove določbe zakona o visokem šolstvu, po kateri lahko ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Razvrščanje delavcev

dr. Stane Uhan, 15.11.1994

Kolektivne pogodbe

dr. Stane Uhan, Podjetje in delo, 7/1994Stane UHAN doktor organizacijskih znanosti Kamnik 1. IZHODIŠČA Pomen organizacije Kakorkoli obravnavamo vprašanje razvrščanja delavcev, ne moremo obiti vprašanja organiziranosti delovnega procesa. Vse delovne procese v vsakem delovnem kolektivu je mogoče obravnavati kot celoto vseh posamezn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Položaj sodnika in državnega tožilca v naši družbi(*)

mag. Mira Polutnik-Špringer, 15.11.1994

Sodišča, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Mira Polutnik-Špringer, Podjetje in delo, 7/1994Mira POLUTNIK ŠPRINGER magistra pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo Trbovlje Država postavlja pravnikom, pri čemer se omejujem zlasti in predvsem na pravnike v pravosodju, izjemno ostra in zahtevna merila, katerim bi naj bilo zadoščeno, da lahko nekdo opravlja funkcijo sodnika oziroma držav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Nekateri vidiki obdavčitve dobička v Evropski uniji

dr. Franc Pernek, 15.11.1994

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 7/1994Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVODNE MISLI 1. Potrebe po davčni harmonizaciji Davčna politika in njeno izvajanje sta ob ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti oziroma ob uvedbi carinske unije ostali v pristojnosti držav članic. Toda za zagotovitev n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Uresničevanje pravic delničarjev(*)

Bojan Pečenko, 15.11.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Pečenko, Podjetje in delo, 7/1994Bojan PEČENKO diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani S prispevkom želim prikazati način uresničevanja pravic delničarjev. Zaradi množične privatizacije, v kateri bodo sodelovali številni slovenski državljani, se zdi, da je umevanje teh pravic premalo znano ali pa se možnosti, kot jih delničarji...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

V pričakovanju reforme sistema za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Strasbourgu

mag. Petra Senkovič, 15.11.1994

Človekove pravice

mag. Petra Senkovič, Podjetje in delo, 7/1994Petra SENKOVIČ magistra pravnih znanosti Maribor Republika Slovenija je prva država članica Sveta Evrope, ki je ratificirala Protokol št. 11 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v nadaljevanju Konvencija, ki preoblikuje nadzorne mehanizme, vzpostavljene s Konvencijo, z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄7

Poročilo z Dnevov slovenskih pravnikov '94

Avtor ni naveden, 15.11.1994

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1994Letošnji že tradicionalni Dnevi slovenskih pravnikov so bili od 20. do 22. oktobra, kot vedno doslej, v Portorožu. Na dnevih je bilo podanih sedem uvodnih referatov in 53 referatov v posameznih sekcijah, okrogli mizi, javni tribuni in plenarni razpravi. Srečanja se je udeležilo okrog 650 pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj civilnega prava na področju varstva osebnostnih pravic, zlasti pred posegi tiska in drugih...

dr. Andrej Berden, 15.10.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 5-6/1994... sredstev javnega obveščanja Andrej BERDEN, doktor pravnih znanosti, Inštitut za pravo, Ljubljana I. UVOD V prihodnje se bo razvoj civilnega prava nedvomno gibal in moral gibati v dveh smereh, in sicer tako v spreminjanju zakonodaje kot v spreminjanju vrednotenja posameznih pravic in ins...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

O skupnostih civilnega prava

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1994Bogomir SAJOVIC, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Razmerij civilnega prava ne moremo šteti za enoosebna. Take predstave so tudi na področju klasičnega stvarnega prava šolsko nepravilne in teleološko zgrešene. Razvoj civilnopravnih odnosov od svojega nastanka naprej to jasn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Osebne služnosti in realna bremena po predlogu zakona o lastnini in stvarnih pravicah (*1)

mag. Miha Juhart, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1994Miha JUHART, magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVODNO Osebne služnosti in realna bremena so eno tistih klasičnih področij stvarnega prava, ki jih zakon o temeljnih lastninskih razmerjih ni uredil in je ureditev prepustil republiškim zakonodajam. Te možnosti za normativ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Skupna lastnina - njene oblike in način transformacije v solastnino

Janez Metelko, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Metelko, Podjetje in delo, 5-6/1994Janez METELKO, diplomirani pravnik, Višje sodišče v Kopru Skupnolastninska razmerja (termin po prof. Sajovicu - Osnove civilnega prava, stran 31), ki se nanašajo na razmerja med skupnimi lastniki, so v marsičem bolj zapletena kot razmerja med solastniki, čeprav imata obe obliki lastnine veliko sk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Solastniška razmerja v skupnostih civilnega prava

Katja Terčelj-Verovšek, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Katja Terčelj-Verovšek, Podjetje in delo, 5-6/1994Katja TERČELJ-VEROVŠEK, diplomirana pravnica, odvetnica v Ljubljani I. UVOD 1. V minulih desetletjih je bilo o klasičnih skupnostih civilnega prava tako v teoriji kot praksi pri nas bolj malo govora. Predvsem v praksi, ker so se le silno redko pojavljale, bolj kot neko izjemno razmerje. Bolje ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(8) 7(12) 5-6(45) 4(8)
3(13) 2(12) 1(15)

Leto objave

< Vsi
1994(113)
> Januar(15) > Marec(12) > Maj(13) > Junij(8) > Oktober(45) > November(12) > December(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF GH I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov