Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 184)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Iz odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: Izdaja ureditvenih (regulacijskih) začasnih odredb

Nataša Samec, 21.12.1998

Ustavno sodišče

Nataša Samec, Podjetje in delo, 8/1998Ustavno sodišče je odločilo o ustavni pritožbi v zvezi z možnostjo izdaje ureditvenih (regulacijskih) začasnih odredb za zavarovanje nedenarnih terjatev, katerih vsebina je enaka tožbenemu zahtevku, in v svoji obrazložitvi pravnega stališča navedlo: Zavarovanje terjatve v smislu začasne ureditve ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Odločbe sodišč: podobnost firme

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 8/1998FIRMA: "TEHNOLOŠKI TRANSFER, D. O. O., PATENTNA PISARNA IN SVETOVANJE NA PODROČJU MANAGEMENTA," LJUBLJANSKA CESTA 88 (objavljena v t. i. rumenih straneh kot dodatku telefonskega imenika v rubriki "Patentna pisarna" za kraj Domžale), SE DOVOLJ RAZLIKUJE OD FIRME: "PATENTNA PISARNA, D. O. O.," LJUBLJA...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Odločbe sodišč: pomen fakture

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 8/1998FAKTURA JE NAČELNO VERODOSTOJEN DOKAZ ZA NASTANEK DOLOČENEGA PRAVNEGA RAZMERJA IN TERJATEV. NAČELO PRO-STE PRESOJE DOKAZOV. Sklep Vrhovnega sodišča RS, št. III Ips 2/98 z dne 27. 8. 1998 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru, št.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Stališča agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z zakonom o prevzemih

Gregor Sluga, 21.12.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Sluga, Podjetje in delo, 8/1998PREVZEM DRUŽBE, KI DELNIC NI IZDALA(*) Stališče: 1. Za družbe iz prvega do tretjega odstavka 2. člena ZPRE veljajo določbe ZPRE v celoti, ne glede na to, ali so izdale delnice kot vrednostne papirje ali ne.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Prenehanje mandata članov uprave

mag. Saša Prelič, 21.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/1998VPRAŠANJE:(*) Ali je dopustno statutarno opredeliti, da traja v primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika uprave mandat drugih članov uprave delniške družbe traja le tako dolgo, dokler ni imenovan novi predsednik uprave? ODGOVOR: Statut delniške družbe vsebuje določbo, po kateri je...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Odločbe sodišč: ničnost vpisa v sodni register

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Sodišča, Sodni registri in sodne takse

, Podjetje in delo, 8/1998TOŽBA ZA UGOTOVITEV NIČNOSTI VPISA V SODNI REGISTER IZ 41. LENA ZAKONA O SODNEM REGISTRU JE POSEBNA OBLIKOVALNA TOŽBA, NE PA UGOTOVITVENA.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Odločbe sodišč: izvršitev revizijske odločbe

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Sodišča, Civilni sodni postopki

, Podjetje in delo, 8/1998VPIS LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PO ZLPP V SODNI REGISTER NI OVIRA ZA IZVRŠITEV REVIZIJSKE ODLOČBE O UKREPIH ZA ODPRAVO OŠKODOVANJA DRUŽBENE LASTNINE.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Leasing opreme: posamezni davčno - ter stečajnopravni vidiki

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Obligacije, Davek od dohodka pravnih oseb

, Podjetje in delo, 8/19981. IZKAZOVANJE IN OPREDELITEV NAJEMOV(*1) V pravnem sistemu Republike Slovenije so najemi opredeljeni v naslednjih predpisih: 1.1. Zakon o obligacijskih razmerjih Pravno je najem opredeljen v zakonu o obligacijskih razmerjih (ZOR). ZOR - kot nekoliko starejši predpis - obravnava le poslovni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Odločbe sodišč: odškodnina pri izvršbi

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Sodišča, Civilni sodni postopki

, Podjetje in delo, 8/1998AGENCIJA ZA PLAČILNI PROMET JE ODGOVORNA ZA ŠKODO, ČE SODNE ODLOČBE - SKLEPA O IZVRŠBI - NE IZVRŠI V CELOTNEM ZNESKU, TAKO KOT SE GLASI.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Vloga notarja v kapitalskih družbah po zakonu o gospodarskih družbah

Franc Šömen, 21.12.1998

Odvetništvo in notariat, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franc Šömen, Podjetje in delo, 8/1998Franc ŠÖMEN diplomirani pravnik notar v Ljutomeru 1. SPLOŠNO Zakon o gospodarskih družbah, ki ga je sprejel državni zbor na zasedanju 27. maja 1993, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 30/93 10. junija 1993, veljati pa je začel 10. julija 1993, je predpisal, da pri sprejemanju najpomem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Sixth Council Directive 82/891 EEC of 17 December 1982

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 8/1998Based on Article 54 (3) (g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies(*) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 54 (3) (g) thereof, Having regard to the p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Unifikacija in harmonizacija prava družb v EU (delitve delniških družb - šesta direktiva 82/891 EEC)

Vladimir Višner, 21.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Podjetje in delo, 8/1998Vladimir VIŠNER(*) diplomirani pravnik Ljubljanska borza vrednostnih papirjev I. DELITVE DELNIŠKIH DRUŽB šesta direktiva 82/891/EEC(*1) 1. UVOD Šesta direktiva Sveta evropskih skupnosti številka 82/891/EEC z dne 17. decembra 1982 obravnava vprašanja delitev (cepitev) delniških družb (Divisi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Odločbe sodišč: posnemanje znamke

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Sodišča, Intelektualna lastnina

, Podjetje in delo, 8/1998BLAGOVNI ZNAK "KOZOROG PIVO" NEDOPUSTNO POSNEMA BLA-GOVNO ZNAMKO "ZLATOROG PIVO" Sodba Vrhovnega sodišča RS, št. III Ips 121/98 z dne 15. 10. 1998 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, št. I. Cpg 4/98 z dne 5. 5. 1998) z obrazložitvijo: Sodišče druge stopnje je s spodbijano sodbo zavrn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov ter drugih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1998

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1998(prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika) BELE, Ivan: - Pomen organiziranega kriminala z vidika kazenskega materialnega prava - 897/6-7 BELOPAVLOVIČ, Nataša: - Plačilo za delo in mednarodni pravni akti - 1132/6-7 BOHINC, Rado: - Skupno delovanje in zbiranje pooblastil po za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1998

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1998Vesna Kranjc: ON THE EXPLANATION OF THE COMMERCIAL LAW AND COMMERCIAL CONTRACTS - Podjetje in delo, No. 8/98, pp. 1343 to 1351 Contract law, especially the commercial contract law, is standardised in such a way as to follow everyday business practices. Relations that have not been specifically r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Stvarno kazalo revije Podjetje in delo, letnik 1998

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1998(prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika 1998 revije Podjetje in delo) A ABSOLUTNE PRAVICE - lastninska pravica in omejitve razpolaganja - 1217/6-7 - položaj otroka - 1212/6-7 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV - stališča v zvezi z zakonom o prevzemih - 1470/8 ARBITRI
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Poročilo z Dnevov slovenskih pravnikov '98

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1998Tudi letos so se slovenski pravniki zbrali na vsakoletnem tradicionalnem srečanju od 15. do 17. oktobra v Portorožu. Udeležencev, predavateljev in gostov je bilo približno 800, 68 predavateljev (nekaj predavateljev je imelo dve temi) pa je napisalo več kot 650 tiskanih strani gradiva, ki je bilo obj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Ureditev trga vrednostnih papirjev v direktivah Evropske unije

Simona Jamnik, 21.12.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Simona Jamnik, Podjetje in delo, 8/1998Simona JAMNIK diplomirana pravnica Ljubljanska borza vrednostnih papirjev 1. UVOD Prost pretok kapitala je pomemben dejavnik za vzpostavitev in delovanje enotnega evropskega trga finančnih storitev,(*1) ki bo z uvedbo evra po svojem obsegu, učinkovitosti in mednarodni pomembnosti (vsaj po mnen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1998

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1998Vesna Kranjc: O RAZLAGI GOSPODARSKEGA POGODBENEGA PRAVA IN GOSPODARSKIH POGODB - Podjetje in delo, št. 8/98, strani od 1343 do 1351 Pogodbeno pravo, posebej gospodarsko pogodbeno pravo, je normirano tako, da sledi vsakdanji praksi, posebej poslovni praksi. Za razmerja, katerih zakonodajalec ni u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Pravica do stavke v nekaterih državah

dr. Janez Novak, 21.12.1998

Sindikati

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/1998Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Industrijske akcije, med njimi predvsem stavka, so zelo pomemben institut kolektivnih delovnih razmerij. Z njimi se, pretežno na prisilen način, urejajo kolektivna delovna razmerja, vendar v modernih in pravno kult...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

O razlagi gospodarskega pogodbenega prava in gospodarskih pogodb

dr. Vesna Kranjc, 21.12.1998

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/1998Vesna KRANJC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Vsebina pravnega akta (zakona, uredbe, pogodbe ...) je izražena z jezikovnimi znaki - besedami, katerih vsebina ni zmeraj enakopomenska. Sestavljalci pravnih aktov si prizadevajo, da bi bila vsebina aktov jasna in nedv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Pomanjkljivosti sedanjega plačnega sistema

Gregor Miklič, 21.12.1998

Delovna razmerja

Gregor Miklič, Podjetje in delo, 8/1998Gregor MIKLIČ(*) pravnik Zveza svobodnih sindikatov Slovenije UVOD Veljavni plačni sistem temelji na zakonu o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, zakonu o delovnih razmerjih in sklenjenih kolektivnih pogodbah. Pomembno vlogo imajo tudi sklenjeni socialni sporazumi in zakoni, ki so bili s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Pravice bolnikov v praksi

dr. Vojko Flis, 21.12.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Vojko Flis, Podjetje in delo, 8/1998Vojko FLIS(*) doktor medicine Bolnišnica Maribor UVOD Zagotavljanje in varovanje bolnikovih pravic je na zakonski in deklarativni ravni v Evropskih državah in tudi v Sloveniji zakonsko urejeno na sorazmerno visoki ravni. Zakonske rešitve so lahko od države do države različne, vendar pa so si n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/1998

Avtor ni naveden, 21.12.1998

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1998VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- ČLANKI ---------------------------------------------------------------------------- Vesna Kranjc: O RAZLAGI GOSPODARSKEGA POGODBENEGA PRAVA IN GOSPODARSKIH POGODB 1343 1. Uvod 1343 2. Poslovni običaji in razlaga z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Vračilo davka iz dobička pri notranjem odkupu delnic

dr. Marijan Kocbek, 21.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1998VPRAŠANJE:(*) Komu pripada vrnjeni davek iz dobička, ki ga je delniška družba dobila vrnjenega od davčne uprave po določilih zakonodaje, ki se nanaša na lastninsko preoblikovanje podjetij? Menimo, da vrnjen davek iz dobička pomeni boniteto udeležencev notranjega odkupa in da za vračilo niso za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(31) 6-7(66) 5(24) 3-4(24)
2(21) 1(18)

Leto objave

< Vsi
1998(184)
> Februar(18) > April(21) > Julij(24) > September(24) > Oktober(66) > December(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov