Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 79)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Vsebina "Podjetje in delo" 07/1996

Avtor ni naveden, 12.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1996VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV "96 ---------------------------------------------------------------------------- Anton Rop: PRIVATIZACIJA, GOSPODARSKI KRIMINAL IN GOSPODARSKI RAZVOJ 1179 I. Privatizacijski procesi 1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1996

Avtor ni naveden, 12.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1996Anton Rop: PRIVATIZACIJA, GOSPODARSKI KRIMINAL IN GOSPODARSKI RAZVOJ - Podjetje in delo, št. 7 /96, strani od 1179 do 1187 Način, oblike in stopnja povezanosti med gospodarskim razvojem, privatizacijo in gospodarskim kriminalom so vprašanja, ki so pomembna in aktualna za vse države, v katerih se...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Model zakona o zavarovanju terjatev

mag. Igor Strnad, 12.12.1996

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 7/1996Igor Strnad magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Velike politične in gospodarske spremembe v nekdanjih socialističnih državah v Evropi zahtevajo tudi ustrezno pravno ureditev nastalih družbenih odnosov. Obubožanim gospodarstvom teh držav, željnim vlaganja in potrebn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Diplomatska zaščita tujega premoženja v primeru nacionalizacije

dr. Marjana Coronna, 12.12.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Mednarodni večstranski akti

dr. Marjana Coronna, Podjetje in delo, 7/1996Mirjana Coronna doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta, Kingston University, Anglija 1. UVOD Nacionalizacija(*1) tujega premoženja je specifičen sklop pravil, s katerim je urejena tudi diplomatska zaščita. Kot je bilo rečeno v primeru Panevezys - Saldutiskis railway 2,(*2) ima vsaka držav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Privatizacija, gospodarski kriminal in gospodarski razvoj

mag. Anton Rop, 12.12.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Anton Rop, Podjetje in delo, 7/1996ANTON ROP magister ekonomskih znanosti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve I. PRIVATIZACIJSKI PROCESI Način, oblike in stopnja povezanosti med gospodarskim razvojem, privatizacijo in gospodarskim kriminalom so vprašanja, ki so pomembna in aktualna za vse države, v katerih se soočaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Zastavitev vrednostnih papirjev

dr. Marijan Kocbek, 12.12.1996

Lastnina in druge stvarne pravice, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJA: Kakšne so možnosti in tehnična izvedba zastavitve vrednostnih papirjev za zavarovanje odplačila kredita, torej pri lombardnih poslih v naslednjih treh primerih: 1. če kreditojemalec zastavi vrednostne papirje, ki so izdani v materializirani obliki; 2. če kreditojemalec zastavi vr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1996

Avtor ni naveden, 12.12.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1996Anton Rop: PRIVATISATION, COMMERCIAL CRIME AND ECONOMIC DEVELOPMENT - Podjetje in delo, No. 7/96, p. from 1179 to 1187 Ways, forms and degree of connection between economic development, privatisation and commercial crime are questions, which are important and topical in all countries facing proc...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

S posvetovanja registrskih sodišč

Janez Šlibar, 12.12.1996

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janez Šlibar, Podjetje in delo, 7/1996Petega junija 1996 je bilo v Ljubljani posvetovanje registrskih sodnikov, na katerem so sodelovali tudi vodje sodnih registrov. Posvetovanje je pripravilo Vrhovno sodišče RS, na podlagi sporočil sodnikov, notarjev in odvetnikov o problemih pri delu registrskih sodnikov in vodij registrov. Oblikovana...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Plačilo zavarovalne provizije v postopku stečaja

dr. Šime Ivanjko, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Zavarovalnica ima sklenjeno pogodbo o opravljanju drugih zavarovalnih storitev z družbo za opravljanje drugih zavarovalnih poslov in mora na podlagi omenjene pogodbe družbi za opravljanje zavarovalnih poslov plačevati zavarovalno provizijo tudi za plačilo druge in nadaljnjih letnih pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Na kakšen način urejajo varstvo delavčeve zasebnosti posamezne evropske države

mag. Aleksej Cvetko, 12.12.1996

Človekove pravice, Delovna razmerja

mag. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 7/1996Aleksej Cvetko magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Slikovito nizozemsko mesto Haag je 16. septembra 1996 gostilo udeležence 6. srečanja evropskih sodnikov delovnih sodišč, na katerem sta bili obravnavani dve temi: - nadomestna rešitev spora in delovna sodišča, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Položaj brezposelnih oseb

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 12.12.1996

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Podjetje in delo, 7/1996Anjuta Bubnov-Škoberne doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. SOCIALNOPRAVNI POLOŽAJ BREZPOSELNIH OSEB V državah s tržnim gospodarstvom so si dolžni posamezniki sami ali s pomočjo služb za zaposlovanje poiskati delo v delovnem razmerju v gospodarskih ali v negospodarskih or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Udeležba delavcev v dobičku

Barbara Kresal, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 7/1996Barbara Kresal diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Ljubljani 1. SPLOŠNO Udeležba delavcev v dobičku se obravnava v okviru finančne participacije delavcev (financial participation, participation financiere; uporablja se tudi izraz participacija delavcev v rezultatih podjetja: participation ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Trajanje zavarovalne pogodbe

dr. Šime Ivanjko, 12.12.1996

Obligacije

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Zavarovanec je konec leta 1992 sklenil zavarovalno pogodbo in podpisal zavarovalno polico, v kateri je bilo jasno določeno trajanje zavarovanja do 31. 12. 1995. Pri tehnični obdelavi pa je prišlo do pomote, tako da je polica v evidenci zavarovalnice evidentirana kot polica z neomejenim...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Organ, pristojen za sprejem programa razreševanja presežkov delavcev

dr. Vesna Kranjc, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJE: Kateri organ je pristojen za sprejem programa razreševanja presežkov delavcev v družbi, predvsem pa, ali je za sprejem pristojen nadzorni svet kot organ delniške družbe? ODGOVOR: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je bil sprejet leta 1990 (Uradni list RS, št. 14/1990), spremembe in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Pogodbeno urejanje glasovanja v družbi z omejeno odgovornostjo

Saša Prelič, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 7/1996Saša Prelič diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru GLASOVALNA PRAVICA V TEORIJI Splošno Z imetništvom poslovnega deleža so povezane različne imetnikove pravice in obveznosti v družbi. Glede pravic je moč ugotoviti, da se v splošnem delijo po različnih merilih, posebej še glede na v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Delavski direktor v upravi delniške družbe

mag. Damjan Mozetič, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Damjan Mozetič, Podjetje in delo, 7/1996Damjan Mozetič magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - Uradni list RS, št. 20/93, 29/94 in 82/94) se je nehal uporabljati Zakon o podjetjih (ZP - Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90), razen za dru...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Primerjalnopravni vidiki pravne ureditve pokojninsko-invalidskega zavarovanja

dr. Mitja Novak, 12.12.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 7/1996Mitja Novak doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta področji, ki v svetu in pri nas pridobivata pomen zlasti v zadnjem obdobju. V času izboljševanja pogojev življenja, prehranjevanja, zdravstvenega varstva in bivanja, se podaljšuje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Oblikovanje sklada lastnih delnic

dr. Marijan Kocbek, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1996VPRAŠANJA: Družba je sprejela naslednja sklepa: 1. Primer: "Družba oblikuje sklad lastnih delnic." 2. Primer: "Družba oblikuje sklad za lastne delnice. Vir za oblikovanje sklada je nerazporejen dobiček v skladu s sklepom skupščine o delitvi dobička. Družba lahko sredstva iz skladov up...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Katera kolektivna pogodba dejavnosti je veljavna za posameznega delodajalca v gospodarstvu

Metka Penko-Natlačen, 12.12.1996

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Podjetje in delo, 7/1996Metka Penko-Natlačen diplomirana pravnica Gospodarska zbornica Slovenije UVOD 1. Kaj je kolektivna pogodba?(*2) Po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 71/93) je kolektivna pogodba akt, s katerim se v skladu z zakonom in predpisi podrobneje urejajo pravice, obveznos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Kapitalsko povezane družbe (d.d. - d.o.o.)

dr. Marijan Kocbek, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1996Vprašanji se nanašata na preučitev možnosti, da družba B d. o. o. pridobi 51 odstotkov delnic v družbi A d. d. 1. Ali bi, če bi družba B d. o. o. v družbi A d. d. pridobila 51 odstotkov delnic, imela glasovalno pravico v družbi A d. d.? 2. Kakšna je možnost, da družba B d. o. o. pridobi 51 ods...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Kolektivni delovni spori

dr. Janez Novak, 15.12.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 7/1995Janez NOVAK, doktor pravnih znanosti, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD S spremembo pravnega sistema, katerega bistvo so na delovnopravnem področju predvsem dvostransko pogodbeno delovno razmerje, vpliv socialnih partnerjev na urejanje teh razmerij, nastajanje novega kolektivnega delovn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Harmonizacija davčnega prava nekaterih držav Vzhodne Evrope in Slovenije s pravom evropske...

mag. Bojan Škof, 15.12.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Podjetje in delo, 7/1995... integracije Bojan ŠKOF, magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V tem prispevku nameravamo prikazati položaj in perspektive davčnega prava nekaterih držav Vzhodne Evrope in Slovenije. Prispevek razlaga, kako se je razvijala struktura davčne politike ob reformah...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Postopek statusnega preoblikovanja dokapitalizacije družb v sistemu dejanskega koncerna na...

dr. Marijan Kocbek, 15.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1995... podlagi konverzije terjatev zaposlenih(*) 1. Možnosti statusnega preoblikovanja podjetij v dejanskem koncernu na podlagi dokapitalizacije družb hčera s konverzijo terjatev zaposlenih V sistemu dejanskega koncerna, kjer je podjetje Koncern d. o. o. kapitalska družba v družbeni lastnini s 10...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Varstvo lastninske pravice v mejnem sporu(*)

Gorazd Kobler, 15.12.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Gorazd Kobler, Podjetje in delo, 7/1995Gorazd KOBLER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Pri sporu za mejo oziroma postopku za ureditev meje se porajajo številna vprašanja. Glede na začrtani okvir okrogle mize se v prispevku ukvarjam z varstvom lastninskih položajev lastnikov nepremičnin v mejnem s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Veljavnost kolektivnih pogodb v gospodarstvu(*)

Metka Penko-Natlačen, 15.12.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Podjetje in delo, 7/1995Metka PENKO-NATLAČEN diplomirana pravnica Gospodarska zbornica Slovenije UVOD V tem prispevku želim na kratko opozoriti na nekatere probleme ob uporabi kolektivnih pogodb v praksi, ki izvirajo iz nepozorno oblikovanih določb o stvarni in osebni veljavnosti, na vprašanje dopustnosti ustvarjanja...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 7

Leto objave

1996(20) 1995(18) 1994(12) 1993(9)
1992(12) 1991(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G HI J K LM N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov