Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 9 (od skupaj 9)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Ljubezen na papirju - vloga notarja pri urejanju premoženjskih razmerij zakoncev

Nataša Erjavec, 1.10.2018

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nataša Erjavec, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Reforma družinskega prava prinaša pomembne novosti in spremembe na področju urejanja premoženjskih razmerij med zakoncema, tako v času trajanja zakonske zveze kot v primerih prenehanja, bodisi zaradi razveze bodisi zaradi zakončeve smrti. Med pravnimi posli, ki jih v času trajanja zakonske zveze zakonca sklepata med seboj, so pogoste darilne pogodbe, zato so v prispevku podrobneje predstavljene, zlasti običajna manjša darila. Pomembna novost je možnost sklepanja pogodb o premoženjskih razmerjih, s katerimi se lahko izključi in spremeni zakoniti premoženjski režim. Tako kot vsi pravni posli med zakoncema mora biti tudi pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij sklenjena v obliki notarskega zapisa. Vloga notarja na področju družinskega prava se krepi, parom nepristransko pravno svetuje in preverja, ali sta oba in v celoti razumela vse s sklenjenim poslom povezane pravne posledice ter ali vsebina pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij ne nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom. Na novo bo uveden register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki se bo vodil pri Notarski zbornici Slovenije. Na področju razveze zakonske zveze je pomembna novost tudi možnost sporazumne razveze pred notarjem. Zasebno razvezo brez sodišča zakonodajalec omogoča zakoncema, ki nimata skupnih mladoletnih otrok ter se pred notarjem sporazumeta tudi o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju bo (p)ostal najemnik stanovanja po razvezi, in o preživljanju nepreskrbljenega zakonca. Vse to bo lahko imelo posledice v primeru smrti enega od zakoncev. Četudi le v zelo omejenem obsegu, bo vpliv nove ureditve segel tudi na področje načrtovanja zapuščine zakoncev. Ključne besede: notar, zakonca, darilna pogodba, pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij, razveza zakonske zveze, sporazumna razveza pred notarjem, smrt zakonca Title: Love on Paper - The Role of a Notary in Arranging Property Relations of Spouses Abstract:
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Uravnoteženje procesnih položajev v izvršilnem postopku - novele ZIZ

Andrej Ekart, 1.10.2017

Civilni sodni postopki

Andrej Ekart, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Vrhovno sodišče z ukinitvijo dovoljene revizije postaja precedenčno sodišče, zato bi bilo primerno, da svojo precedenčno vlogo prek instituta dopuščene revizije udejanja tudi v izvršilnih postopkih, kot to velja v Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem. Izvršba je v prvi vrsti namenjena interesom upnika, da se mu poplača terjatev, ki je dolžniku naložena s pravnomočno sodno odločbo ali drugim izvršilnim naslovom. Vendar se pod vplivom sodne prakse ESČP pripravljajo spremembe zakonodaje, ki bodo narekovale dodatno skrbnost pri izvršbi na nepremičnine, če je ta predlagana na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, za poplačilo dolga, ki ni sorazmeren z ugotovljeno vrednostjo nepremičnine. V takem primeru sodišče o tem obvesti center za socialno delo, ki lahko sam ali skupaj s humanitarnimi organizacijami da dolžniku finančno, svetovalno, čustveno in drugo pomoč in podporo, da ne bi (skupaj z družino) zašel v krog propada. Ključne besede: izvršba, pravna sredstva, revizija, učinkovitost izvršbe, varstvo dolžnika, izvršba na nepremičnine, načelo sorazmernosti Title: Balancing Procedural Positions in the Enforcement Procedure - Amendments to the Enforcement and Security Act Abstract: Changes to the Civil Procedure Act, which came into effect on 14 September 2017, provide a leave to appeal system to the Slovenian Supreme Court. The Supreme Court assumes a precedential role in civil litigious cases. It would be appropriate to implement its precedential role through a legal remedy of revision in the enforcement procedures as well, as is the case in Germany, Austria and Croatia. Enforcement is primarily intended to serve the interest of the creditor to repay his claim, which is imposed on the debtor by a final court decision or another enforceable title. However, under the influence of the case law of the ECtHR, amendments to the legislation are being prepared to impose additional diligence in cases of enforcemen
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Mednarodna kazenskopravna pomoč in novela ZKP-K

Anže Erbežnik, 5.10.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Anže Erbežnik, Podjetje in delo, 6-7/2012V sodobni družbi je kriminaliteta čezmejni pojav, boj zoper katerega je mogoč samo na podlagi medsebojnega sodelovanja med državami. V ta namen je bila sprejeta vrsta mednarodnih konvencij o mednarodni kazenskopravni pomoči, ki precizirajo sodelovanje, zlasti v smislu pomika k pravilu forum regit actum in možnosti neposrednih stikov med pravosodnimi organi. Kljub potrebi po takšnem sodelovanju pa je nujno poznavanje določenih anomalij in dilem, ki se zastavljajo v zvezi s takšnim sodelovanjem in na katere obstoječi mednarodni in nacionalni predpisi ne dajejo zadovoljivega odgovora.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄5

Gewährleistung des rechtlichen Gehörs nach der EuVTVO

Andrej Ekart, 1.8.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Andrej Ekart, Podjetje in delo, 5/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄1

Odgovornost leasingodajalca za pravne napake predmeta finančnega leasinga po Vzorčnem zakonu UNIDROIT o leasingu

Maja Ekart, 18.2.2009

Obligacije

Maja Ekart, Maja Ekart, Podjetje in delo, 1/2009V prispevku se avtorica ukvarja z ureditvijo instituta odgovornosti za pravne napake predmeta finančnega leasinga v Vzorčnem zakonu UNIDROIT o leasingu. Po uvodni predstavitvi posla finančnega leasinga opredeli izpolnitev s pravno napako in sam pojem pravne napake. V nadaljevanju so pojasnjeni razlo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄2

Gospodarske pogodbene zaveze v slovenskem in nemškem pravu

Maja Ekart, 15.4.2008

Obligacije

Aljoša Dežman, Maja Ekart, Maja Ekart, Podjetje in delo, 2/2008Pravne ureditve na različne načine urejajo razmerje med gospodarskim pogodbenim in negospodarskim obligacijskim pravom. Nemški pravni red je nomotehnično na stališču dualizma, to je ločene ureditve obeh področij obligacijskega prava v različnih formalnih pravnih virih. Slovenski zakonodajalec pa je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pridobitev in uresničitev zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih (zunajsodna prodaja, prodaja na organiziranem trgu)

Matej Erjavec, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Erjavec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v prispevku opredeljuje pojem in način pridobitve zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih. Prikaže pravne temelje za pridobitev zastavne pravice in načine uresni-čitve zastavne pravice, posebej pa se osredotoča na uresničitev zastavne pravice z zunajsodno prodaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄3-4

Varovalni zemljiški dolg

mag. Andrej Ekart, 16.6.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Andrej Ekart, Podjetje in delo, 3-4/2005Povzetek Zemljiški dolg je nova stvarna pravica v slovenskem pravu, ki je bila uvedena s sprejetjem Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ta pa je začel veljati 1. januarja 2003. Zemljiški dolg je pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred vsemi drugimi upniki. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Dialektični ugovor zoper temeljna izhodišča predloga popolne prenove ZKP

Anže Erbežnik, 20.4.2005

Kazenski postopek

Anže Erbežnik, Podjetje in delo, 2/2005V strokovni javnosti in javnosti na splošno že dalj časa poteka razprava o (ne)ustreznosti slovenskega kazenskega postopka. Namen pričujočega članka je prispevati k omenjeni polemiki v skladu s Heglovsko logiko teze, antiteze in sinteze. Tako bodo najprej predstavljena izhodišča predlagane daljnosež...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
6-7(4) 5(1) 3-4(1) 2(2)
1(1)

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2012(1) 2009(2)
2008(1) 2005(3)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐE FGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov