Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 143)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Direktiva 2006/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 77/91/EGS glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala

Avtor ni naveden, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 8/2006(Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA - ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(1) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Komisije, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,1 v skladu s postopkom, določen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Sprejete so spremembe druge, kapitalske direktive ES, s področja prava gospodarskih družb – poenostavitve pri kapitalskih vprašanjih delniških družb

dr. Marijan Kocbek, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2006dr. Marijan Kocbek ? Končno je bila sprejeta sprememba druge, kapitalske direktive ES, s področja prava gospodarskih družb, direktiva 2006/68 ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o spremembi direktive Sveta 77/91/EGS glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Pooblastilo nadzornemu svetu ali upravnemu odboru delniške družbe za uskladitev besedila statuta

Jurij Rovere, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Rovere, Podjetje in delo, 8/2006Jurij Rovere? VPRAŠANJA V katerih primerih lahko skupščina delniške družbe podeli pooblastilo nadzornemu svetu ali upravnemu odboru za uskladitev besedila statuta? Ali lahko nadzorni svet oziroma upravni odbor prenese podeljeno pooblastilo na svojo komisijo? Ali lahko skupščina neposre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Vsebina »Podjetje in delo« 8/2006

Avtor ni naveden, 18.12.2006

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2006ČLANKI/ARTICLES Peter Podgorelec OHRANJANJE OSNOVNEGA KAPITALA PRI D. O. O. stran 1669 THE MAINTENANCE OF BASIC CAPITAL Vesna Rijavec UDELEŽBA ZAKONCEV V KAPITALSKIH GOSPODARSKIH DRUŽBAH stran 1699 PARTICIPATION OF SPOUSES IN CAPITAL COMPANIES Jožica Vindiš USKLADITEV OSNOVNIH VLOŽK...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Priznanje za življenjsko delo, Pravnik leta, Priznanje mlademu pravniku, Priznanje za delo v zvezi ali njenih članih

Avtor ni naveden, 18.12.2006

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2006PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO prof. dr. Alenka Šelih Zaslužna univerzitetna profesorica in redna članica SAZU dr. Alenka Šelih se je rodila v Mariboru, kjer je, po nekaj letih begunstva med drugo svetovno vojno, leta 1952 maturirala.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Analiza primerjave zaposlitve na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o javnih uslužbencih

dr. Drago Mežnar, 18.12.2006

Uprava, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2006dr. Drago Mežnar ? 1. UVOD 2. DEFINICIJA POGODBE O ZAPOSLITVI 2.1. Razmerje med ZJU in ZDR 3. SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 4. SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI 5. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 6. RAZVELJAVITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 7. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI 7.1. Pren...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Nagrajevanje delavcev z delnicami, pridobljenimi na podlagi pooblastila skupščine

Primož Gabrič, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Primož Gabrič, Podjetje in delo, 8/2006Primož Gabrič ? 1. UVOD 2. SPREJEM ODLOČITVE O NAGRAJEVANJU DELAVCEV Z DELNICAMI DRUŽBE 2.1. Vloga uprave oziroma upravnega odbora delniške družbe 2.2. Vloga skupščine delniške družbe 3. PRIDOBIVANJE DELNIC 3.1. Splošno 3.2. Pooblastilo skupščine upravi za nakup lastnih delnic 3.3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Ohranjanje osnovnega kapitala pri d.o.o.

mag. Peter Podgorelec, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 8/2006mag. Peter Podgorelec? 1. UVOD 2. IZPLAČILNA PREPOVED 2.1. Podbilanciranost 2.1.1. Vezane rezerve 2.1.2. Prevrednotenje 2.1.3. Vmesna bilanca stanja 2.2. Prepovedana izplačila 2.2.1. Prikrita izplačila 2.2.2. Odkrita izplačila 2.2.3. Izplačila tretjim 3. LASTNI POSLOVNI DELEŽI...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Uskladitev osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala d.o.o. z evrom

Jožica Vindiš, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Monetarni predpisi

Jožica Vindiš, Podjetje in delo, 8/2006Jožica Vindiš ? 1. PROBLEM - PRERAČUN RAZNOVRSTNIH OSNOVNIH VLOŽKOV 2. METODA PRERAČUNA - KAKO OHRANITI NESPREMENJENE POSLOVNE DELEŽE? 2.1. Pravilen preračun osnovnih vložkov in osnovnega kapitala v evre 2.2. Uskladitev družbene pogodbe 3. KAKO VZPOSTAVITI ZAOKROŽENE ZNESKE OSNOVNIH VLO...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Nemško Zvezno delovno sodišče

dr. Janez Novak, 18.12.2006

Sodišča, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2006dr. Janez Novak ? Na nemškem Zveznem delovnem sodišču je bil 11. in 12. maja letos (das Bundesarbeitsgericht, v nadaljevanju: BAG) 5. evropski simpozij (simpozije tradicionalno vsaki dve ali tri leta organizira BAG) z naslovom Prevzemanje smernic (direktiv) o prenosu podjetja v državah članicah (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Udeležba zakoncev v kapitalskih gospodarskih družbah

dr. Vesna Rijavec, 18.12.2006

Zakonska zveza in družinska razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 8/2006dr. Vesna Rijavec ? 1. UVOD 2. POJEM GOSPODARSKE DRUŽBE 3. PREMOŽENJSKI REŽIM MED ZAKONCEMA 3.1. Nastanek skupnega premoženja 3.2. Posebno premoženje 3.3. Neskladje z novimi načeli? 4. DELNIŠKA DRUŽBA IN DELNICE 5. DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 5.1. Poslovni delež, vložek 5.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Pridobitev patenta v Evropi – primerjalni pregled

mag. Elizabeta Zirnstein, 18.12.2006

Intelektualna lastnina

mag. Elizabeta Zirnstein, Podjetje in delo, 8/2006mag. Elizabeta Zirnstein ? 1. UVOD 2. VIRI EVROPSKEGA PATENTNEGA PRAVA 2.1. Pariška konvencija 2.2. Strasbourška konvencija 2.3. Pogodba o sodelovanju na področju patentov 2.4. Evropska patentna konvencija 3. POTI PRIDOBITVE PATENTA V EVROPI 3.1. Splošno o poteh za pridobitev patent...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Uskladitev besedila statuta s stanjem v sodnem registru

Jurij Rovere, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Rovere, Podjetje in delo, 8/2006Jurij Rovere? PRIMER Delniška družba želi povečati osnovni kapital z vložki. V statutu ima vpisan osnovni kapital v višini 100 enot, v sodnem registru pa že sklep o povečanju osnovnega kapitala na 200 enot. Dosedanji delničarji so izkoristili prednostno pravico, vpisali nove delnice in jih t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Problematika ratione personae evropskega državljanstva

Teja Todori, 18.12.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Teja Todori, Podjetje in delo, 8/2006Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Uporaba Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o insolvenčnih postopkih

dr. Miodrag Đorđević, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miodrag Đorđević, Podjetje in delo, 8/2006dr. Miodrag Đorđević ? UPORABA UREDBE O INSOLVENČNIH POSTOPKIH Področje uporabe Uporaba glede na subjekte (izpolnjevanje pogojev) Dejanska uporaba (postopki, za katere se uporablja) Časovni okvir uporabe Razmerje do mednarodnih konvencij Razmerje do Uncitralovega modelnega zakona o ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Insolvenčni postopki kot oblika uspešnega ali neuspešnega razreševanja kriz v podjetjih

dr. Drago Dubrovski, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Dubrovski, Podjetje in delo, 8/2006dr. Drago Dubrovski? 1. KRIZA V PODJETJU IN NJENI VZROKI 2. VIDNE IN MANJ OPAZNE POSLEDICE KRIZE 3. UGODEN IN NEUGODEN RAZPLET STEČAJNEGA POSTOPKA 4. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE V STEČAJU 4.1. Nadaljevanje perspektivne dejavnosti kot osnovni pogoj 4.2. Klasična (samostojna) prisilna pora...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Prevzemanje direktiv o prenosu podjetja v državah članicah

dr. Janez Novak, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2006dr. Janez Novak ? 1. SPLOŠNO 2. REFERATI 2.1. Rebhahn 2.2. Edvard 2.3. Novak 2.4. Kokott, Kreft 3. SKLEPI Povzetek Prispevek obravnava vsebino simpozija, ki je bil 11. in 12. maja 2006 na nemškem Zveznem delovnem sodišču v Erfurtu. Tema simpozija, ki ga je to sodišče tudi or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Stvarno kazalo (prva številka pomeni stran, druga številko letnika 2006 revije Podjetje in delo)

Avtor ni naveden, 18.12.2006

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2006A AVTORSTVO - diplomska dela - 207/1 B BANKA - evropska centralna, izrekanje denarnih sankcij - 733/3-4 D DAVČNA ZAKONODAJA - davčne reforme in vpliv na davčno pravo RS - 1531/6-7 DAVČNI SPORAZUM - za odpravo mednarodnih dvojnih obdavčitev - 927/5 DEDOV...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2006

Avtor ni naveden, 18.12.2006

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2006Dvaintrideseti Dnevi slovenskih pravnikov so bili od 12. do 14. oktobra v Portorožu. Dnevov se je letos skupaj s predavatelji, gosti in novinarji udeležilo več kot tisoč sto udeležencev. Skupno zasedanje vseh udeležencev je v četrtek dopoldan začel dr. Lojze Ude, predsednik Zveze društev pravniko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 2006 (prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika)

Avtor ni naveden, 18.12.2006

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2006AHTIK, Meta: Ekonomska vloga evra - 1318/6-7 ARHAR, France: Etično odločanje v finančnem poslovanju - 1168/6-7 BAHOVEC, Žiga: Postopek uvedbe evra in vloga Banke Slovenije - 32 BEČAN, Irena: Usmeritve in predlogi za zakonske spremembe ureditve prenehanja pogodbe o zaposlitvi - 3...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Postopek uvedbe evra in vloga Banke Slovenije

Žiga Bahovec, 19.10.2006

Monetarni predpisi, Banka Slovenije

Žiga Bahovec, Podjetje in delo, 6-7/2006Žiga Bahovec ? 1. POGOJI ZA UVEDBO EVRA 2. PRAVNI OKVIR ZA UVEDBO EVRA V SLOVENIJI 2.1. Pravni viri EU 2.2. Predlog Zakona o uvedbi evra 3. ZAMENJAVA GOTOVINE 4. INTEGRACIJA BANKE SLOVENIJE V EVRSKI SISTEM Povzetek Avtor v prvem delu opiše pogoje za uvedbo evra v Sloveniji, ki ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uskladitev prevzemne zakonodaje s 13. direktivo EU, prevzemni prag in skupni prevzem

dr. Marijan Kocbek, 19.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. Uvod 2. CILJNA DRUŽBA 3. VRSTE JAVNE PONUDBE TER PREVZEMNI PRAG 4. PREVZEMNIK IN USKLAJENO DELOVANJE (PERSONS ACTING IN CONCERT) Povzetek Avtor obravnava predlog novega Zakona o prevzemih, s katerim naj bi Slovenija izpeljala uskladitev s 13. direktivo EU.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uvedba evra in pravno varstvo potrošnikov

mag. Martina Bukovec, 19.10.2006

Monetarni predpisi, Trgovina

mag. Martina Bukovec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Martina Bukovec ? 1. UVOD 2. PRAVNA UREDITEV PRERAČUNAVANJA IN ZAOKROŽEVANJA 2.1. Zakonodaja 2.2. Prvi judikati 3. SKLEP Povzetek Uvedba evra potencialno ogroža interese potrošnikov. Zato je treba skrbeti za njihovo varstvo z informiranjem in izobraževanjem, pa tudi s pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv uvedbe evra na pogodbe

dr. Marko Ilešič, 19.10.2006

Obligacije, Monetarni predpisi

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marko Ilešič ? 1. POGODBENE OBVEZNOSTI IN DENAR 2. NAČELO KONTINUITETE POGODB Povzetek Če država (ali, v našem primeru, naddržavna organizacija) s predpisom zamenja vrsto denarja, ki je uradno plačilno sredstvo na določenem ozemlju, je treba določiti uradno razmerje med starim in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Izkušnje drugih držav po uvedbi evra (Spreminjanje domače zakonodaje v prehodnem obdobju in primer Uredbe 974/98)

Nana Šumrada, 19.10.2006

Monetarni predpisi

Nana Šumrada, Podjetje in delo, 6-7/2006Nana Šumrada ? 1. UVOD 2. ŠE NAPREJ ENAK REŽIM ZA ISTI DENAR ENAKE VREDNOSTI? a) Uredba 974/98 b) Razširjena možnost izravnave oziroma pobota - izkušnje drugih držav članic 3. OVIRA PRI POPOLNI ODPRAVI RAZLIK MED VALUTAMI - NEJASNOST PREHODNEGA OBDOBJA 4. UREDITEV PO OBLIGACIJSKEM ZAKONI...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(20) 6-7(62) 5(11) 3-4(16)
2(18) 1(16)

Leto objave

< Vsi
2006(143)
> Februar(16) > April(18) > Junij(16) > Avgust(11) > Oktober(62) > December(20)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ EF G HI J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov