Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 170)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Nekatera najpomembnejša vsebinska vprašanja ustavne pritožbe v kazenskih zadevah

Zvonko Fišer, 5.10.2000

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2000Zvonko FIŠER doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Prva in najbolj splošna značilnost, ki tudi po vsebinski plati najmočneje opredeljuje posebnosti ustavne pritožbe v kazenskih zadevah, izvira iz kazenskega prava kot takega. Kazensko pravo je "ambivalentna družben...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Korupcija - primerjalnopravna uvrstitev Slovenije

Damjan Korošec, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damjan Korošec, Podjetje in delo, 6-7/2000Damjan KOROŠEC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. Izbor posameznih kazenskopravnih sistemov, pa tudi obseg prikaza posameznega sistema v zvezi s korupcijo, zahteva transparentna merila. Ker zaradi tehničnih omejitev prikaz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Preprečevanje korupcije v državni upravi

Bojan Dobovšek, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Bojan Dobovšek, Podjetje in delo, 6-7/2000Bojan DOBOVŠEK univ. diplomirani pravnik, magister politoloških znanosti Visoka policijsko-varnostna šola Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije UVOD Korupcija obstaja v družbi že od davnih časov in je pojav, ki ga je družba vedno zanikala, čeprav jo najdemo vsepovsod po svetu. Kol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Raziskanost korupcije v Sloveniji

Matjaž Jager, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Jager, Podjetje in delo, 6-7/2000Matjaž JAGER doktor pravnih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije "Na indeksu transparentnosti je Slovenija nekako na meji med resnimi in neresnimi državami." (Boštjan M. Zupančič, Pravna kultura in societas leonina,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Globalni pristop k preprečevanju korupcije v sodstvu

Aleš Zalar, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleš ZALAR univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. ERUPCIJA KORUPCIJE? Čeprav je mednarodna skupnost v zadnjem desetletju korupciji kot svetovnemu pojavu namenila precejšnjo pozornost, pa se ni podrobneje in sistematičneje osr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Procesne dileme pri korupcijskih dejanjih - policijska provokacija

Goran Klemenčič, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Goran Klemenčič, Podjetje in delo, 6-7/2000Goran KLEMENČIČ magister pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. UVOD Korupcijska kazniva dejanja praviloma potekajo med osebami, ki se ne čutijo žrtve v kazenskopravnem pomenu besede in niso pripravljene dejanja prijaviti ali sod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Problemi kazenskega pregona korupcijskih deliktov

Andrej Ferlinc, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej FERLINC univ. diplomirani pravnik Višje državno tožilstvo v Mariboru Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. NEKAJ SPLOŠNIH PROBLEMOV PRI PREGONU KORUPCIJSKIH DELIKTOV Na področju boja proti korupciji so bili sprejeti številni mednarodni dokumenti, ki sami po sebi zahtevaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Nujna razbremenitev ustavnega sodišča

Matevž Krivic, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Matevž Krivic, Podjetje in delo, 6-7/2000Matevž KRIVIC magister pravnih znanosti Ljubljana V knjigi o ustavnem sodstvu, ki pod uredništvom dr. Marijana Pavčnika v znani zbirki "Pravna obzorja" pri Cankarjevi založbi izide letos jeseni, sodelujem s prispevkom "Ustavno sodišče - pristojnosti in postopek". V njem sem seveda "trčil" tudi na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Sodna presoja ustavnosti in slovensko ustavno sodstvo

Arne Mavčič, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Arne Mavčič, Podjetje in delo, 6-7/2000Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Postavitev slovenskega ustavnega sodstva na državne temelje in na nove pravne temelje sovpada z intenzivnim uvajanjem ustavnosodne presoje v devetdesetih letih v tako imenovanih državah nove demokracije po propadu socialistič...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Delovanje Sveta Evrope in Evropske Unije na področju preprečevanja in obravnavanja korupcije

Drago Kos, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Drago Kos, Podjetje in delo, 6-7/2000Drago KOS univ. diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Bežen pogled na svetovno dogajanje pri preprečevanju in zatiranju pojavov, ki jih večina, čeprav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Razveljavitev z rokom in gola ugotovitev protiustavnosti - podlage za izrek...

Franc Testen, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/2000Franc TESTEN univ. diplomirani pravnik Ustavno sodišče Republike Slovenije ... in razlike v učinkih 1. OPIS PROBLEMA Če Ustavno sodišče ugotovi, da je zakon protiustaven, ga v celoti ali delno razveljavi. Razveljavitev učinkuje takoj ali v roku, ki ga določi Ustavno sodišče. Ta rok ne sme bit...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pranje denarja v zvezi s korupcijskimi kaznivimi dejanji

Klaudijo Stroligo, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

Klaudijo Stroligo, Podjetje in delo, 6-7/2000Klaudijo STROLIGO univ. diplomirani pravnik Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Med pranjem denarja in korupcijo obstajajo številne stične točke, ki jim tako domača kot tuja strokovna literatura v zadnjih nekaj let...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Kršitve ustavnih pravic v civilnih sodnih postopkih

Dragica Wedam-Lukić, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2000Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Po 6. alinei 160. člena Ustave je ena od pristojnosti Ustavnega sodišča tudi odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, po prvem odstavku 5...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razmerje med avtorsko in lastninsko pravico

Jože Ilc, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Intelektualna lastnina

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/2000Jože ILC univ. diplomirani pravnik specialist civilnega prava odvetnik v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Po prvem odstavku 5. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - Uradni list RS, št. 21/95) so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Poskus kriminološke razlage korupcije

Alenka Šelih, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Šelih, Podjetje in delo, 6-7/2000Alenka ŠELIH doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. 1. V zadnjem desetletju je na področju kriminološke strokovne literature in raziskovanja korupcija postala ena vodilnih tem, ki jih obravnavajo v člankih in razpravah,(*1)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Ekonomski in organizacijski vidiki reševanja podjetij in krize

Miroslav Končina, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miroslav Končina, Podjetje in delo, 6-7/2000Miroslav KONČINA doktor poslovnih in organizacijskih znanosti Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije I. PREDSTAVITEV PRISTOPA IN IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO Slovenija se v sedanjem gospodarskem in družbenem trenutku sooča s tremi skupina...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Vsebina "Podjetje in delo" 06/2000

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2000-------------------------------------------------------------------------------- VSEBINA -------------------------------------------------------------------------------- TEME IZ EVROPSKEGA IN MEDNARODNEGA PRAVA -------------------------------------------------------------------------------- Verica...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma konkurenčnega prava v EU in vpliv na slovensko pravo

Peter Grilc, 5.10.2000

Varstvo konkurence, cene

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2000Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. UVOD V referatu(*1) obravnavam nekatere vidike morebitne reforme konkurenčnega prava EU, objavljeni v Beli knjigi Komisije o modernizaciji pravil za izvedbo 85. in 86. člena (po pogo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Summaries "Podjetje in delo" 06/2000

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2000Verica Trstenjak: ACQUIS COMMUNAUTAIRE AND THE SLOVENIAN LAW - Podjetje in delo, No. 6-7/2000, pp. 843 to 848 The author deals with the relationship between the acquis communautaire and the Slovenian legal order, explaining the notion itself and its meaning. She offers a detailed presentation of...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/2000

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2000Verica Trstenjak: ACQUIS COMMUNAUTAIRE IN SLOVENSKO PRAVO - Podjetje in delo, št. 6-7/2000, strani od 843 do 848 Avtorica obravnava razmerje med acquis communautaire in slovenskim pravnim redom, pojasnjen pojem in njegovo vsebino. Podrobneje so predstavljene sestavine pravnega reda EU ter kaj za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Acquis communautaire in slovensko pravo

Verica Trstenjak, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2000Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. POJEM ACQUIS COMMUNAUTAIRE Pojem acquis communautaire je v terminologiji Evropske unije pogosto uporabljan, v praksi pa pogosto ne povsem natančno opredeljen. Posebej pogosto ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Acquis communautaire EU in slovensko odvetništvo

Bojan Kukec, 5.10.2000

Odvetništvo in notariat

Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/2000Bojan KUKEC magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. UVOD Lani jeseni je v intervjuju za glasilo Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) Odvetnik tedanji slovenski minister za pravosodje, na vprašanje, kakšno je stališče Evropske Komisije o uredi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Neposredna uporaba mednarodnih pogodb

Miha Pogačnik, 5.10.2000

Obligacije

Miha Pogačnik, Podjetje in delo, 6-7/2000Miha POGAČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. UVOD Vprašanja veljavnosti in učinkovanja mednarodnih pogodb v notranjem pravnem redu države in njihovega položaja v notranjepravni normativni hierarhiji so eden osrednjih vidikov ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Zakon o finančnem poslovanju v (sodni) praksi

Dida Volk, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dida Volk, Podjetje in delo, 6-7/2000Dida VOLK univ. diplomirana pravnica Okrožno sodišče v Ljubljani Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije 1. UVOD S 23. julijem 1999 je sicer pričel veljati zakon o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFPPod), vendar je začetek uporabe posameznih določb predvid...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Znaki podjetniške krize

Živko Bergant, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

Živko Bergant, Podjetje in delo, 6-7/2000Živko BERGANT magister ekonomskih znanosti ITEO Svetovanje, d. o. o. Javna tribuna: Podjetniška kriza z vidika prava in ekonomije 1. UVOD Najbolj splošno gledano je kriza tista ločnica, ko mora sistem spremeniti smer razvoja, bodisi zaradi sprememb, ki so nastale v njem samem, bodisi zaradi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
6-7(73) 5(25) 3-4(28) 2(22)
1(22)

Leto objave

< Vsi
2000(170)
> Februar(22) > April(22) > Junij(28) > Avgust(25) > Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov