Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 170)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Odpravnine trajno presežnim delavcem

Aleksej Cvetko, 5.10.2000

Delovna razmerja

Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleksej CVETKO doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti UVOD Konvencija 158 Mednarodne organizacije dela o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca(*1) v posebnem oddelku obravnava odpravnine i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Intelektualna lastnina: Avtorska dela, ki nastanejo na univerzi

Miha Trampuž, 5.10.2000

Intelektualna lastnina, Višje in visoko šolstvo

Miha Trampuž, Podjetje in delo, 6-7/2000Miha TRAMPUŽ doktor pravnih znanosti Avtorska agencija za Slovenijo I. UVOD Avtorska dela uživajo poseben pravni status. Zaznamuje ga dejstvo, da s samo stvaritvijo (avtorskega) dela ipso facto nastane avtorska pravica z vsemi posledicami, ki jih pravni red navezuje nanjo: celotni instrumentar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Sklenitev in prenehanje delovnega razmerja v zvezi z nekaterimi instituti pokojninskega in...

Miran Kalčič, 5.10.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Podjetje in delo, 6-7/2000...invalidskega zavarovanja Miran KALČIČ univ. diplomirani pravnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti I. SPLOŠNO Socialno zavarovanje je po drugem odstavku 50. člena Ustave RS(*1) ustavno in zakonsk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Globalizacija in delovno pravo

Mitja Novak, 5.10.2000

Delovna razmerja

Mitja Novak, Podjetje in delo, 6-7/2000Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariburu Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti 1. UVOD Globalizacija je pojav, ki v zadnjih nekaj desetletjih vedno bolj prodira tako v svetovno gospodarstvo kakor tudi v vsakdanje življenje posameznika - k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Temeljne socialne pravice in pravna ureditev v Evropi

Anjuta Bubnov-Škoberne, 5.10.2000

Socialno varstvo in zavarovanje

Anjuta Bubnov-Škoberne, Podjetje in delo, 6-7/2000Anjuta BUBNOV-ŠKOBERNE doktorica pravnih znanosti Pravna Fakulteta v Ljubljani Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti 1. UVOD Pravice s področja zaposlitve in dela, socialne varnosti in življenjskih razmer (v nadaljnjem besedilu v tem prispevku okrajšava socialn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Intelektualna lastnina: Sorodne pravice

Andrej Zupančič, 5.10.2000

Intelektualna lastnina

Andrej Zupančič, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej ZUPANČIČ univ. diplomirani pravnik Avtorska agencija za Slovenijo I. UVOD Čeprav so sorodne pravice le eno od poglavij v okviru prava intelektualne lastnine, vseeno obsegajo tako široko in kompleksno področje, da je vsak poskus njihovega obravnavanja v skrajšani obliki lahko le delno us...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Nekatera vprašanja v zvezi z dokaznim bremenom v praksi

Janez Novak, 5.10.2000

Civilni sodni postopki

Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti 1. UVOD Dokazno breme (v nadaljevanju tudi: DB) je eno osrednjih vprašanj v postopkih, v katerih je treba uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Posebni upravni in sodni postopki v novejši slovenski zakonodaji

Lojze Ude, 5.10.2000

Upravni postopek in upravne takse

Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2000Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. ZAKONSKO UREJANJE POSEBNIH POSTOPKOV 1.1. Tako kot v vseh drugih pravnih sistemih tudi naša država v posameznih zakonih ureja nekatere posebne postopke, ki se nanašaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Razveljavitev z rokom in gola ugotovitev protiustavnosti - podlage za izrek...

Franc Testen, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/2000Franc TESTEN univ. diplomirani pravnik Ustavno sodišče Republike Slovenije ... in razlike v učinkih 1. OPIS PROBLEMA Če Ustavno sodišče ugotovi, da je zakon protiustaven, ga v celoti ali delno razveljavi. Razveljavitev učinkuje takoj ali v roku, ki ga določi Ustavno sodišče. Ta rok ne sme bit...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Nekatera najpomembnejša vsebinska vprašanja ustavne pritožbe v kazenskih zadevah

Zvonko Fišer, 5.10.2000

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2000Zvonko FIŠER doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Prva in najbolj splošna značilnost, ki tudi po vsebinski plati najmočneje opredeljuje posebnosti ustavne pritožbe v kazenskih zadevah, izvira iz kazenskega prava kot takega. Kazensko pravo je "ambivalentna družben...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Nujna razbremenitev ustavnega sodišča

Matevž Krivic, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Matevž Krivic, Podjetje in delo, 6-7/2000Matevž KRIVIC magister pravnih znanosti Ljubljana V knjigi o ustavnem sodstvu, ki pod uredništvom dr. Marijana Pavčnika v znani zbirki "Pravna obzorja" pri Cankarjevi založbi izide letos jeseni, sodelujem s prispevkom "Ustavno sodišče - pristojnosti in postopek". V njem sem seveda "trčil" tudi na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Kršitve ustavnih pravic v civilnih sodnih postopkih

Dragica Wedam-Lukić, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2000Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Po 6. alinei 160. člena Ustave je ena od pristojnosti Ustavnega sodišča tudi odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, po prvem odstavku 5...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Metodologija ustavnosodnega odločanja

Marijan Pavčnik, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2000Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani (Oris nekaterih odprtih vprašanj) 1. UVOD Nekateri so na stališču, da za metodologijo ustavnosodnega odločanja(*1) veljajo splošne metode vrednotenja v pravu.(*2) Do te trditve sem, vsaj v določenem obsegu, zadržan, ker sp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Delovanje Sveta Evrope in Evropske Unije na področju preprečevanja in obravnavanja korupcije

Drago Kos, 5.10.2000

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Drago Kos, Podjetje in delo, 6-7/2000Drago KOS univ. diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Bežen pogled na svetovno dogajanje pri preprečevanju in zatiranju pojavov, ki jih večina, čeprav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Sodna presoja ustavnosti in slovensko ustavno sodstvo

Arne Mavčič, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Arne Mavčič, Podjetje in delo, 6-7/2000Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Postavitev slovenskega ustavnega sodstva na državne temelje in na nove pravne temelje sovpada z intenzivnim uvajanjem ustavnosodne presoje v devetdesetih letih v tako imenovanih državah nove demokracije po propadu socialistič...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Globalni pristop k preprečevanju korupcije v sodstvu

Aleš Zalar, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleš ZALAR univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. ERUPCIJA KORUPCIJE? Čeprav je mednarodna skupnost v zadnjem desetletju korupciji kot svetovnemu pojavu namenila precejšnjo pozornost, pa se ni podrobneje in sistematičneje osr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pranje denarja v zvezi s korupcijskimi kaznivimi dejanji

Klaudijo Stroligo, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

Klaudijo Stroligo, Podjetje in delo, 6-7/2000Klaudijo STROLIGO univ. diplomirani pravnik Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Med pranjem denarja in korupcijo obstajajo številne stične točke, ki jim tako domača kot tuja strokovna literatura v zadnjih nekaj let...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Intelektualna lastnina: Problematika obsega patentnega varstva

Borut Lekše, 5.10.2000

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Borut Lekše, Podjetje in delo, 6-7/2000Borut LEKŠE univ. diplomirani pravnik Krka, d. d., Ljubljana 1. UVOD Vprašanje obsega patentnega varstva je eno "klasičnih", najzanimivejših in tudi dovolj zahtevnih vprašanj na področju patentnega prava. S pravnega stališča je bistveno, da patent določa "teritorij" oziroma meje, do katerih se...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic in poslovnih deležev - viri in pravni postopki

Marijan Kocbek, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2000Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb UVOD Čeprav ZGD načelno prepoveduje tako originarno kot derivativno pridobitev lastnih delnic, pa je med obema oblikama razlika v tem, da je prepoved originarne pridobit...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Registrska vprašanja, povezana s povprečjem in znižanjem osnovnega kapitala gospodarskih družb

Joža Nikolič, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Joža Nikolič, Podjetje in delo, 6-7/2000Joža NIKOLIČ univ. diplomirana pravnica Okrožno sodišče v Mariboru Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb UVOD V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) (naprej ZSR), ki določa pristojnosti sodišča v registrskih postopkih, način odločanja in vodenja sodnega regi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Finančnopravni vidiki obdavčitve dobička gospodarskih družb

Bojan Tičar, 5.10.2000

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2000Bojan TIČAR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb 1. IZHODIŠČE Davek na dobiček pravnih oseb je najpomembnejša davčna oblika z vidika neposrednega obdavčevanja pravnih oseb. Vendar je to eden izmed najmanj poenotenih in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Intelektualna lastnina: Sodno varstvo intelektualne lastnine

Miha Šipec, 5.10.2000

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Miha Šipec, Podjetje in delo, 6-7/20001. UVOD Celovita razprava o katerikoli pravici civilnega prava je nepopolna brez razprave o poteh do njenega učinkovitega varstva. Upravičenje do pravnega varstva pravic pred posegi je nujna predpostavka za njihov obstoj.(*1) To seveda velja tudi za pravice intelektualne lastnine. Pravo, s kat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodišču: Pravo in politika

Miro Cerar, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2000Miro CERAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani(*1) Politika je v svojem najširšem pomenu (angleško "policy") predvsem usmerjanje človeške družbe oziroma neke ožje skupnosti k doseganju določenih ciljev, medtem ko politika v ožjem pomenu (angleško "politics") označuje tista družbe...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Delniške opcije in udeležba na dobičku

Rado Bohinc, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2000Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb UVOD Delniške opcije kot oblika nagrajevanja so malo uveljavljene v našem gospodarstvu. Tudi o pravni ureditvi opcij v povezanosti z nagrajevanjem v slovenskem p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Računovodski izkazi in slovenski računovodski standardi

Marjan Odar, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2000Marjan ODAR univ. diplomirani ekonomist Slovenski inštitut za revizijo Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb 1. UVOD Od začetka (Turk, 1999, stran 5) oblikovanja slovenskih računovodskih standardov (naprej SRS) je preteklo že več kot sedem let. Že pred osamosvojitvijo je v ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
6-7(73) 5(25) 3-4(28) 2(22)
1(22)

Leto objave

< Vsi
2000(170)
> Februar(22) > April(22) > Junij(28) > Avgust(25) > Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov