Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 170)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Poskus kriminološke razlage korupcije

Alenka Šelih, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Šelih, Podjetje in delo, 6-7/2000Alenka ŠELIH doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. 1. V zadnjem desetletju je na področju kriminološke strokovne literature in raziskovanja korupcija postala ena vodilnih tem, ki jih obravnavajo v člankih in razpravah,(*1)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Razmerje med avtorsko in lastninsko pravico

Jože Ilc, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Intelektualna lastnina

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/2000Jože ILC univ. diplomirani pravnik specialist civilnega prava odvetnik v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Po prvem odstavku 5. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - Uradni list RS, št. 21/95) so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Imaterialne pravice v zakonski zvezi glede na osebnostne in premoženjske odnose

Janez Metelko, 5.10.2000

Zakonska zveza in družinska razmerja

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez METELKO univ. diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah SPLOŠNO Opredelitev problematike Razpravljanje zadeva določene pravice, ki so svojske za družinska razmerja. Takšna razmerja obravnava družinsko pravo, ki ga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pranje denarja v zvezi s korupcijskimi kaznivimi dejanji

Klaudijo Stroligo, 5.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

Klaudijo Stroligo, Podjetje in delo, 6-7/2000Klaudijo STROLIGO univ. diplomirani pravnik Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije 1. UVOD Med pranjem denarja in korupcijo obstajajo številne stične točke, ki jim tako domača kot tuja strokovna literatura v zadnjih nekaj let...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Nekatera vprašanja postopkov neodvisnih upravnih agencij

Rajko Pirnat, 5.10.2000

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2000Rajko PIRNAT doktor pravnih znanosti Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji OPREDELITEV NEODVISNIH UPRAVNIH AGENCIJ Razlogi za neodvisno oziroma nedržavno upravljanje Neodvisna upravna agencija v našem pravu ni ustalj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Odpravnine trajno presežnim delavcem

Aleksej Cvetko, 5.10.2000

Delovna razmerja

Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleksej CVETKO doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti UVOD Konvencija 158 Mednarodne organizacije dela o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca(*1) v posebnem oddelku obravnava odpravnine i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Temeljne socialne pravice in pravna ureditev v Evropi

Anjuta Bubnov-Škoberne, 5.10.2000

Socialno varstvo in zavarovanje

Anjuta Bubnov-Škoberne, Podjetje in delo, 6-7/2000Anjuta BUBNOV-ŠKOBERNE doktorica pravnih znanosti Pravna Fakulteta v Ljubljani Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti 1. UVOD Pravice s področja zaposlitve in dela, socialne varnosti in življenjskih razmer (v nadaljnjem besedilu v tem prispevku okrajšava socialn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Delovno razmerje in družina

Martina Šetinc-Tekavc, 5.10.2000

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

Martina Šetinc-Tekavc, Podjetje in delo, 6-7/2000Nina MILAČ univ. diplomirana pravnica, Petrol, d. d. Martina ŠETINC TEKAVC univ. diplomirana pravnica Ekonomska fakulteta v Ljubljani Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti 1. UVOD Sklepanje delovnega razmerja je v vsakem primeru stresno, še posebej za dve ka...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Različnost položajev delavca v disciplinskem postopku in v postopku pred delovnim sodiščem

Božidar Merc, 5.10.2000

Sodišča, Delovna razmerja

Božidar Merc, Podjetje in delo, 6-7/2000Božidar MERC magister pravnih znanosti Delovno sodišče v Mariboru Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti 1. UVOD Spori med delavci in delodajalci oziroma organizacijami (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) zaradi kršitev delovne discipline in delovnih obveznosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Posebni upravni in sodni postopki v novejši slovenski zakonodaji

Lojze Ude, 5.10.2000

Upravni postopek in upravne takse

Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2000Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. ZAKONSKO UREJANJE POSEBNIH POSTOPKOV 1.1. Tako kot v vseh drugih pravnih sistemih tudi naša država v posameznih zakonih ureja nekatere posebne postopke, ki se nanašaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Sklenitev in prenehanje delovnega razmerja v zvezi z nekaterimi instituti pokojninskega in...

Miran Kalčič, 5.10.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Podjetje in delo, 6-7/2000...invalidskega zavarovanja Miran KALČIČ univ. diplomirani pravnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti I. SPLOŠNO Socialno zavarovanje je po drugem odstavku 50. člena Ustave RS(*1) ustavno in zakonsk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Nekatera vprašanja v zvezi z dokaznim bremenom v praksi

Janez Novak, 5.10.2000

Civilni sodni postopki

Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti 1. UVOD Dokazno breme (v nadaljevanju tudi: DB) je eno osrednjih vprašanj v postopkih, v katerih je treba uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Intelektualna lastnina: Avtorska dela, ki nastanejo na univerzi

Miha Trampuž, 5.10.2000

Intelektualna lastnina, Višje in visoko šolstvo

Miha Trampuž, Podjetje in delo, 6-7/2000Miha TRAMPUŽ doktor pravnih znanosti Avtorska agencija za Slovenijo I. UVOD Avtorska dela uživajo poseben pravni status. Zaznamuje ga dejstvo, da s samo stvaritvijo (avtorskega) dela ipso facto nastane avtorska pravica z vsemi posledicami, ki jih pravni red navezuje nanjo: celotni instrumentar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Postopki v zvezi z varstvom konkurence

Aleš Galič, 5.10.2000

Varstvo konkurence, cene

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. SPLOŠNO V Sloveniji od 1. aprila 2000 velja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 - v nadaljevanju: ZPOmK). Zakon v materialnem delu prinaš...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil

Vesna Kranjc, 5.10.2000

Proračun

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2000Vesna KRANJC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. UVOD Osebe, ki so podrejene javnopravnemu režimu, niso povsem izključene iz uporabe pravil civilnega (zasebnega) prava. Meje uporabe ali javnega ali civilnega prava so ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Alternativne oblike reševanja sporov: Italijanska stvarnost in perspektive

Karlo Primožič, 5.10.2000

Civilni sodni postopki

Karlo Primožič, Podjetje in delo, 6-7/2000Karlo PRIMOŽIČ doktor pravnih znanosti odvetnik v Gorici Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. UVOD Za naše stoletje, predvsem pa za povojno obdobje, je značilna prava inflacija zakonskih in podzakonskih aktov; države so namreč menile, da ob hitrem gospodarskem razvoju lahk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma stvarnega prava: Pridobitev lastninske pravice

Miha Juhart, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2000Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Pridobitev lastninske pravice je eden temeljnih problemov stvarnega prava, kjer so posamezni pravni sistemi na eni strani večinoma usklajeni, na drugi pa med njimi ravno v tem delu prihaja do bistvenih vsebinskih razhajanj. Teze nov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma stvarnega prava: Lastniška posest

Renato Vrenčur, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2000Renato VRENČUR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Dosedanja ureditev v ZTLR izhaja pri opredeljevanju posestnih položajev, na katere veže pomembne pravne posledice (pridobitev plodov, priposestvovanje, stvarno-pravne reparacije, publicijanska tožba, itd.) iz zakonite...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Jernej Lavrenčič, 5.10.2000

Civilni sodni postopki, Trgovina

Jernej Lavrenčič, Podjetje in delo, 6-7/2000Jernej LAVRENČIČ univ. diplomirani pravnik Ljubljana Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. UVOD Izvensodno oziroma alternativno reševanje sporov je v kontekstu varstva potrošnikov v zadnjih dveh desetletjih postalo predmet povečanega zanimanja. Izvensodna oblika reševanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforme stvarnega prava: Definicije osnovnih stvarnopravnih pojmov

Matjaž Tratnik, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/2000Matjaž TRATNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Priprava osnutka novega sistemskega zakona, ki naj bi urejal področje stvarnega prava, se zlagoma približuje koncu. Ena temeljnih dilem, ki jih je bilo treba rešiti, je vprašanje, ali naj ta zakon ureja tudi temeljne po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Alternativne oblike reševanja sporov

Krešo Puharič, 5.10.2000

Civilni sodni postopki

Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2000Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. UVOD IN POJMOVNE OPREDELITVE Pričujoča, obrisno zasnovana in vsebinsko strnjena razprava bo namenjena analizi ključnih določujočih pravnih vprašanj v zvezi s pojavnos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma stvarnega prava: Načela stvarnega prava

Andrej Berden, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/2000Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo v Ljubljani I. UVOD Načela so tista pravila, ki obvladujejo pravno vejo v celoti. So vanjo inkorporirana. So nekakšna pravila vedenja v posamezni pravni veji. Njihov pomen in uporaba sta zlasti in predvsem v interpretaciji posameznih inst...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Računovodski izkazi in slovenski računovodski standardi

Marjan Odar, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2000Marjan ODAR univ. diplomirani ekonomist Slovenski inštitut za revizijo Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb 1. UVOD Od začetka (Turk, 1999, stran 5) oblikovanja slovenskih računovodskih standardov (naprej SRS) je preteklo že več kot sedem let. Že pred osamosvojitvijo je v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Nujna razbremenitev ustavnega sodišča

Matevž Krivic, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Matevž Krivic, Podjetje in delo, 6-7/2000Matevž KRIVIC magister pravnih znanosti Ljubljana V knjigi o ustavnem sodstvu, ki pod uredništvom dr. Marijana Pavčnika v znani zbirki "Pravna obzorja" pri Cankarjevi založbi izide letos jeseni, sodelujem s prispevkom "Ustavno sodišče - pristojnosti in postopek". V njem sem seveda "trčil" tudi na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Kršitve ustavnih pravic v civilnih sodnih postopkih

Dragica Wedam-Lukić, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2000Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Po 6. alinei 160. člena Ustave je ena od pristojnosti Ustavnega sodišča tudi odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, po prvem odstavku 5...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
6-7(73) 5(25) 3-4(28) 2(22)
1(22)

Leto objave

< Vsi
2000(170)
> Februar(22) > April(22) > Junij(28) > Avgust(25) > Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov