Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Prosti trg v davčnih sporazumih o obdavčitvi gospodarskih družb

Boris Kostanjevec, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Poravnava davkov in prispevkov

Boris Kostanjevec, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVODNA MISEL 2. DAVČNI SPORAZUMI 2.1. Uporaba in razlaga sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja glede na dunajsko konvencijo o pogodbenem pravu 2.2. Medsebojno vplivanje davčnih in nedavčnih pogodb 2.3. Prizadevanja za izboljševanje prilagodljivosti davčnih pogodb 3. EVROPSKO SODIŠ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Zastopanost delavskih direktorjev v upravi družbe

Andrej Raspor, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Sindikati

Andrej Raspor, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVOD 1.1. Hipoteze in metodologija raziskave 2. BEŽEN ZGODOVINSKI PREGLED SOUPRAVLJANJA 3. PRIPOROČILA IN KONVENCIJE 4. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 5. ODPRTE DILEME 5.1. Kaj sploh je delavski direktor? 5.2. Ali naj bi bil delavski direktor izvršni direktor ali čisti predstavnik del...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Ničnost delnic - primerjava ureditve v ZGD-1 in Aktiengesetzu

Spomenka Vodopivec, 30.8.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Spomenka Vodopivec, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVOD 2. NIČNOST DELNIC ZARADI KRŠITVE DOLOČB O NOMINALNEM ZNESKU DELNIC 3. PREPOVEDANA IZDAJA DELNIC PRED VPISOM DRUŽBE V REGISTER 4. NIČNOST DELNIC ZARADI PREPOVEDANE IZDAJE DELNIC ALI ZAČASNIC PRED VPISOM SKLEPA O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA 5. NIČNOST DELNIC ZARADI PREPOVEDANE IZDAJE DE...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

POOBLASTILO ORGANOV VODENJA ZA OBLIKOVANJE DRUGIH REZERV IZ DOBIČKA

Saša Prelič, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2007OPIS DEJANSKEGA STANJA IN PRAVNO VPRAŠANJE: Na seji nadzornega sveta delniške družbe (v nadaljevanju X, d. d.), je v razpravi o letnem poročilu nastalo vprašanje razlage tretjega odstavka 230. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

IMPLEMENTACIJA DESETE DIREKTIVE O DELAVSKEM SOODLOČANJU PRI ZDRUŽITVAH V NEMŠKO NACIONALNO PRAVO

Manca Konjar, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Manca Konjar, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVOD 2. NA KRATKO O VSEBINI 16. ČLENA DESETE DIREKTIVE 3. ZAKON O IMPLEMENTACIJI DOLOČB O DELAVSKEM SOODLOČANJU PRI ZDRUŽITVI KAPITALSKIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC 3.1. Sprejem zakona in začetek veljavnosti 3.2. Členitev in vsebina zakona 3.2.1. Prvi del zakona: splošne določbe ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

SPREMEMBE V KONZORCIJU PO ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Vesna Kranjc, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Proračun

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2007DEJANSKO STANJE IN OPREDELITEV VPRAŠANJ Vsa vprašanja se navezujejo na dejstvo, da je ponudbo za pridobitev javnega naročila podal konzorcij in da utegne biti zoper enega od treh partnerjev v konzorciju uveden stečajni postopek še pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila. Vodilni partne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Vsebina

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Ostalo

, Podjetje in delo, 5/2007stran 791 ČLANKI Vesna Rijavec POSTOPEK POTRDITVE EVROPSKEGA IZVRŠILNEGA NASLOVA PROCEDURE TO CERTIFY EUROPEAN ENFORCEMENT TITLE stran 815 ČLANKI Spomenka Vodopivec NIČNOST DELNIC - PRIMERJAVA UREDITVE V ZGD-1 IN AKTIENGESETZU NULLITY OF SHARES - COMPARISON OF REGULATIONS stran 829...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Ugotavljanje dejstev in dokazovanje v davčnem postopku

Polonca Kovač, 30.8.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davki občanov in dohodnina

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 5/2007 1. REGULACIJA DAVČNEGA POSTOPKA IN SUBSIDIARNA RABA ZUP 2. ZAČETEK DAVČNEGA POSTOPKA 3. UGOTOVITVENI POSTOPEK 3.1. Odmera davka po skrajšanem in posebnem ugotovitvenem postopku 3.2. Upoštevanje davčne osnove po ekonomski vrednosti 4. DOKAZOVANJE 4.1. Dokazno breme davčnega organa in zavez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

IZ ODLOČB SENATOV VRHOVNEGA SODIŠČA - II Ips 358

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Obligacije

, Podjetje in delo, 5/20071) II Ips 358/2004 Če kupec kot jamčevalno sankcijo uveljavlja zahtevek za popravilo, se potem, ko je to že sporočil prodajalcu, ne more premisliti in zahtevati druge (brezhibne) stvari (ali zmanjšanja kupnine ali odstopa od pogodbe). Vrhovno sodišče je v tej zadevi presojalo razmerje med zaht...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

IMENOVANJE POSLOVODJE V D. O. O. Z NADZORNIM SVETOM

Saša Prelič, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2007OPIS DEJANSKEGA STANJA IN PRAVNO VPRAŠANJE Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) v prvem odstavku 304. člena določa, da Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izda tarifo, v kateri določi višino taks za odločanje o posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi, ter ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

UPORABA 68. ČLENA ZPRE-1 V ZVEZI S 386. ČLENOM ZGD-1

Saša Prelič, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2007PRAVNO VPRAŠANJE Ali je za sodno registracijo prenosa delnic na glavnega delničarja, ki je posledica zakonsko dopustne izključitve (iztisnitve) manjšinskih delničarjev, treba predlogu za vpis priložiti tudi revizijsko poročilo, kot ga določa četrta alinea tretjega dostavka 386. člena ZGD-1 v zvez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

IMENOVANJE POSLOVODJE V D. O. O. Z NADZORNIM SVETOM

Saša Prelič, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2007PRAVNO VPRAŠANJE Kako je z imenovanjem poslovodje d. o. o., v kateri je oblikovan nadzorni svet; ali je v takem primeru kljub obstoju nadzornega sveta dopustno, da poslovodjo imenuje skupščina družbenikov? ODGOVOR Pri iskanju odgovora na postavljeno pravno vprašanje je treba izhajati po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

SODBA SODIŠČA (ČETRTI SENAT) Z DNE 24. MAJA 2007, C-157/05

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Davki občanov in dohodnina, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 5/2007»Prost pretok kapitala - Svoboda ustanavljanja - Davek od dohodka - Izplačilo dividend - Dohodki iz kapitala z izvorom v drugi državi članici« V zadevi C-157/05, katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Prikaz pomembnejših institutov zemljiškoknjižnega prava

Renato Vrenčur, 30.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVOD 2. POMEN ZEMLJIŠKE KNJIGE KOT JAVNEGA REGISTRA 3. OSNOVNA PRAVILA (TEMELJNA NAČELA) ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA PRAVA 3.1. Zaupanje v podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi (publiciteta) 3.1.1. Uvod 3.1.2. Pojem načela zaupanja 3.2. Pravilo o knjižnem predniku 3.3. Vrst...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Postopek potrditve Evropskega izvršilnega naslova

Vesna Rijavec, 30.8.2007

Civilni sodni postopki, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVOD 2. PRIMERJAVA MED BU I IN UEIN 3. NARAVA POSTOPKA POTRDITVE EIN 4. PRISTOJNOST ZA IZDAJO POTRDILA 5. PREDLOG 6. PREDPOSTAVKE PO UEIN 7. PREIZKUS PREDPOSTAVK 8. UGOTAVLJANJE IZVRŠLJIVOSTI 9. POGOJI ZA POTRDITEV IZVRŠLJIVOSTI PO SLOVENSKEM PRAVU 9.1. Splošno 9.2. Ugotavl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5

Leto objave

< Vsi
2007(15)
> Avgust(15)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOP QR SŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov