Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

SODBA SODIŠČA (TRETJI SENAT) Z DNE 10. MAJA 2007, C-391

Avtor ni naveden, 27.6.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 3-4/2007»Direktiva 89/592/EGS - Trgovanje z notranjimi informacijami - Pojma ‘notranja informacija’ in ‘izkoriščanje notranje informacije’ - Vnaprej dogovorjene transakcije, ki jih izvede skupina oseb, ki imajo lahko notranje informacije - Umetno zvišanje cene prenesenih vrednostnih papirjev« V zadevi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

SODBA SODIŠČA (DRUGI SENAT) Z DNE 29. MARCA 2007, C-347/04

Avtor ni naveden, 27.6.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

, Podjetje in delo, 3-4/2007»Svoboda ustanavljanja - Davek od dohodka pravnih oseb - Takojšnje nadomestilo za izgube, ki jih ima matična družba - Izgube iz naslova odpisa vrednosti deležev v hčerinskih družbah, s sedežem v drugih državah članicah« V zadevi C-347/04, katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odlo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

BANČNA GARANCIJA, NAROČITELJ BANČNE GARANCIJE, PODIZVAJALEC, JAVNA NAROČILA

dr. Vesna Kranjc, 27.6.2007

Proračun, Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/2007dr. Vesna Kranjc ? BANČNA GARANCIJA, NAROČITELJ BANČNE GARANCIJE, PODIZVAJALEC, JAVNA NAROČILA VPRAŠANJE Ali so kršena pravila ZJN-1, če je naročitelj bančne garancije oseba, ki ni sklenila pogodbe o oddaji javnega naročila (naročitelj bančne garancije je podizvajalec izvajalca) in je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Pritožbena obravnava v praksi

Tanja Pirnat, 27.6.2007

Civilni sodni postopki

Tanja Pirnat, Podjetje in delo, 3-4/2007Tanja Pirnat 1. UVOD 2. USTAVNI VIDIK 3. PODOBNE REŠITVE 4. ČLEN 30 ZDSS-1 5. IZ PRAKSE VRHOVNEGA SODIŠČA 6. SKLEPNA OCENA - ZAKAJ MENIM, DA JE PRIMERNEJŠA BOLJ RESTRIKTIVNA RAZLAGA 30. ČLENA ZDSS-1? Povzetek Prispevek obravnava novost v našem pravnem sistemu, ki v delovnih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Instituti varstva manjšinskih delničarjev po ZGD-1

mag. Darja Novak Krajšek, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Darja Novak Krajšek, Podjetje in delo, 3-4/2007mag. Darja Novak Krajšek 1. UVOD 2. SODNA POOBLASTITEV ZA SKLIC SKUPŠČINE ALI OBJAVO PREDMETA ODLOČANJA<> 3. SODNO IMENOVANJE POSEBNEGA REVIZORJA 4. SODNO IMENOVANJE IZREDNEGA REVIZORJA 5. SODNI PREIZKUS PRIMERNOSTI DENARNE ODPRAVNINE IZKLJUČENIM MANJŠINSKIM DELNIČARJEM IN PRIMERNOSTI DEN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

DAVČNE OBVEZNOSTI PRI ZDRUŽITVI, DAVČNI OBRAČUN IN PRENOS DAVČNE IZGUBE

dr. Marijan Kocbek, 27.6.2007

Druge davščine in olajšave

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2007dr. Marijan Kocbek ? DAVČNE OBVEZNOSTI PRI ZDRUŽITVI, DAVČNI OBRAČUN IN PRENOS DAVČNE IZGUBE DEJANSKO STANJE Z VPRAŠANJEM V letu 2006 so se opravili postopki združitve dveh družb, in sicer Družbenika, d. d., kot prevzete družbe ter Prevzemnika, d. d., kot prevzemne družbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Kršitev načela enakopravne obravnave delničarjev pri pridobivanju lastnih delnic zaradi umika

dr. Marijan Kocbek, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2007dr. Marijan Kocbek ? KRŠITEV NAČELA ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE DELNIČARJEV PRI PRIDOBIVANJU LASTNIH DELNIC ZARADI UMIKA VPRAŠANJE Ali gre za kršitev načela enakopravne obravnave delničarjev, če uprava družbe želi umakniti določen del delnic, ki bi jih predhodno odkupila zgolj od »določeneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Vsebina

Avtor ni naveden, 27.6.2007

Ostalo

, Podjetje in delo, 3-4/2007VSEBINA PID 4/2007 stran 507 ČLANKI Darja Novak Krajšek INSTITUTI VARSTVA MANJŠINSKIH DELNIČARJEV PO ZGD-1 INSTITUTIONS OF THE MINORITY RIGHTS UNDER THE SLOVENIAN COMPANIES LAW stran 524 ČLANKI Janko Keček DOLŽNOSTI IN PRISTOJNOSTI DIREKTORJEV V BRITANSKEM PRAVU DUTIES AND ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Kazenskopravno varstvo v pogodbenih delovnih razmerjih

dr. Drago Mežnar, 27.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UVOD 2. DELOVNO RAZMERJE KOT POGODBENO RAZMERJE 2.1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi 2.1.1. Pravna in poslovna sposobnost pogodbenih strank 2.1.2. Volja strank 2.1.3. Pogajanja 2.1.4. Sklenitev predpogodbe 2.1.5. Čas in kraj sklenitve pogodbe 2.1.6. Obličnost pogodbe 3. KAZEN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Udeleženci postopkov in druga procesna vprašanja obveznih socialnih zavarovanj

dr. Polonca Kovač, 27.6.2007

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UVOD - RABA ZUP PRI OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJIH 2. PRISTOJNOST 2.1. Pristojnost odločanja v konkretnih upravnih zadevah kot javno pooblastilo 2.2. Pristojnost odločanja na prvi in drugi stopnji v upravnem postopku 2.3. Vloga področnih ministrstev 3. STRANKE PRI OBVEZNIH SOCIALNIH ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Gospodarske javne službe po pravu Evropske skupnosti

Petra Ferk, 27.6.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Ferk, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. OPREDELITEV POJMA JAVNE SLUŽBE 2. GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 3. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE KOT ELEMENT EVROPSKEGA MODELA SOCIALNE DRUŽBE 3.1. Izhodišča PES 3.2. Priporočila Komisije, parlamenta in Sveta glede ureditve gospodarskih javnih služb 3.3. Sodbe Sodišča 4.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Merila zakonitosti in razmejitev sistemov mrežnega marketinga in denarnih verig v praksi

Miloš Tomc, 27.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Ostalo

Miloš Tomc, Podjetje in delo, 3-4/2007Miloš Tomc (Primer Gem Collection) 1. NAMESTO UVODA 2. IZHODIŠČA: MREŽNI MARKETING IN MERILA NJEGOVE ZAKONITOSTI 2.1. Vsebina nedopustnosti mrežnega marketinga 2.2. Organizacijski vidik in finančna razmerja 3. VSEBINA AGENTURE PRI MREŽNEM MARKETINGU IN KNOW HOW AGENTURE MREŽNEGA MA...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Železniški prevozi v EU: primarna uporaba evropskih uredb ali konvencije COTIF?

mag. Martina Kos, 27.6.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Martina Kos, Podjetje in delo, 3-4/2007mag. Martina Kos 1. UVOD 2. AKTI EVROPSKE SKUPNOSTI, KI UREJAJO ŽELEZNIŠKI PREVOZ V OKVIRU EU 2.1. Bela knjiga - evropska prometna politika do leta 2010: čas za sprejem odločitev 2.2. Evropske »železniške« uredbe in direktive 3. KONVENCIJA O MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM PREVOZU (COTIF) 3...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Stanovanja, praksa in stanovanjski zakon

Majda Buda, 27.6.2007

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Majda Buda, Podjetje in delo, 3-4/2007Stanovanja, praksa in stanovanjski zakon Uskladiti dvojni pomen stanovanja, da je človekov dom in da je kapital 1. UVOD 2. CILJ ZAKONSKIH SPREMEMB 3. DEFINICIJA STANOVANJA 4. UPORABNIKI STANOVANJ 4.1. Uporabniki najemnih stanovanj, ki v stanovanju bivajo 4.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Dolžnosti in pristojnosti direktorjev v britanskem pravu

Janko Keček, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janko Keček, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UVOD 2.OPREDELITEV, VRSTE IN PRAVNI POLOŽAJ DIREKTORJEV 2.1. Opredelitev in vrste direktorjev 2.2. Pravni položaj direktorjev 3. DOLŽNOSTI DIREKTORJEV 4. FIDUCIARNE DOLŽNOSTI 4.1. Duty to promote the succes of the company 4.2. Duty to act within powers 4.3. Duty to exercise ind...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Zmota pri gospodarskih kaznivih dejanjih

dr. Vid Jakulin, 27.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UVOD 2. PRAVNA ZMOTA 3. DEJANSKA ZMOTA 3.1. Dejanska zmota v ožjem pomenu ...3.2. Dejanska zmota v širšem pomenu 4. ZMOTA PRI GOSPODARSKIH KAZNIVIH DEJANJIH 5. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava dejansko in pravno zmoto s posebnim poudarkom na zmoti pri gospodarskih kaznivi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Pojem pravne osebe po ZOPOKD

dr. Liljana Selinšek, 27.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Podjetje in delo, 3-4/2007dr. Liljana Selinšek ? 1. UVODNO O POJMU PRAVNE OSEBE PO ZOPOKD 2. POJEM DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE 3. POJEM VODSTVENIH IN NADZORNIH ORGANOV PRAVNIH OSEB 4. PRAVNE OSEBE IN NJIHOVI VODSTVENI IN NADZORNI ORGANI 4.1. Gospodarske družbe ...4.2. Zavodi ...4.3. Ustanove ...4.4. Društva
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Razvoj užitniške pravice na nemškem pravnem področju

Aljoša Dežman, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Aljoša Dežman, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UŽITNIŠKA PRAVICA IN SLOVENSKI PRAVNI RED 2. POJEM UŽITNIŠKE PRAVICE V NEMŠKEM PRAVU 3. RAZVOJ UŽITNIŠKE PRAVICE 3.1. Uvodno 3.2. Zametki v rimskem pravu 3.3. Začetki sodobnega razvoja užitniških pravic - primer Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez 3.4. Razvoj na nemšk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Actio pro socio v nemškem delniškem pravu po UMAG

Damijan Kocbek, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2007Damijan Kocbek 1. UVOD 2. UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV S STRANI DELNIČARJEV V NEMŠKEM PRAVU 2.1. Za kakšne zahtevke gre? 2.2. Problem uveljavljanja zahtevkov 2.3. Trije načini uveljavljanja zahtevkov družbe 2.4. Vloga manjšinskih delničarjev 2.4.1. Pred UMAG 2.4.2.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 3-4

Leto objave

< Vsi
2007(19)
> Junij(19)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJ K LM N OP QRS ŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov