Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

SKLEP UPRAVE O UMIKU IN UMIK LASTNIH DELNIC NA PODLAGI POOBLASTILA SKUPŠČINE

Marijan Kocbek, 18.12.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2007VPRAŠANJE Katere so posebnosti postopka izpeljave umika lastnih delnic s strani uprave, pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine? ODGOVOR Če skupščina delniške družbe sprejme sklep o pooblastilu upravi delniške družbe za nakup lastnih delnic po 8. alinei prvega odstavka 247. člena ZGD-1, k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

PRIDOBITEV LASTNIH DELNIC OBVLADUJOČE DRUŽBE OD SVOJE HČERE - NAČIN IN CENA

Marijan Kocbek, 18.12.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2007VPRAŠANJE Kako in po kakšni ceni se lahko pridobijo lastne delnice od družb hčera? ODGOVOR Delnice obvladujoče družbe, katerih imetnica je hčerinska družba, imajo po zakonu status lastnih delnic obvladujoče družbe. To izhaja iz določbe 251. člena ZGD-1, ki je povsem enaka kot prejšnja določba 2...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

Delo otrok in mladostnikov

Boštjan Koritnik, 18.12.2007

Delovna razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Boštjan Koritnik, Podjetje in delo, 8/20071. UVOD 2. RAZMERE V PRAKSI 2.1. Delo otrok 2.2. Delo mladostnikov 2.2.1. Zaposleni mladostniki 2.2.2. Začasno in občasno delo dijakov in študentov 2.2.3. Praktično usposabljanje z delom 2.2.4. Športno udejstvovanje 2.2.5. Delo mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Morsko javno dobro: slabo

Erik Kerševan, 8.10.2007

Pomorski in rečni promet, Varstvo okolja

Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. JAVNO DOBRO KOT POJEM 3. NARAVNO MORSKO JAVNO DOBRO 4. GRAJENO MORSKO JAVNO DOBRO 5. PRAVNI REŽIM MORSKEGA JAVNEGA DOBRA 6. OMEJITVE SPLOŠNE RABE MORSKEGA JAVNEGA DOBRA 7. NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE SPLOŠNE RABE IN NJIHOVE OMEJITVE 7.1. Kopanje 7.2. Potapljanje 7.3. Plovba
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Naloge tržno-socialne države pri vzpostavitvi varstva majhnih udeležencev na trgu

Branko Korže, 8.10.2007

Varstvo konkurence, cene, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branko Korže, Podjetje in delo, 6-7/20071. NALOGE TRŽNO-SOCIALNE DRŽAVE PRI VZPOSTAVITVI IN ZAGOTAVLJANJU DELOVANJA TRGA 2. OBLIKOVANJE KONKURENČNE POLITIKE IN PRAVNE REGULATIVE ZA ZAGOTAVLJANJE KONKURENCE NA TRGU 3. PRAVNO-POLITIČNI RAZLOGI ZA DOPOLNILNO VARSTVO MAJHNIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV NA TRGU 3.1. Enakost pravnih subjektov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Prepoved konkurence po ZGD-1 in ZDR

Barbara Kresal, 8.10.2007

Varstvo konkurence, cene, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. PREPOVED KONKURENCE PO ZGD-1 2.1. Splošno 2.2. Konkurenčno razmerje med dejavnostmi prve in druge družbe ali podjetnika 2.3. Krog oseb, za katere velja prepoved konkurence iz 41. člena ZGD-1 2.4. Katere vloge so prepovedane? 2.5. Časovna veljavnost prepovedi konkurence ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Spremembe potrošniškega prava in prakse zaradi sodb Sodišča ES

Rajko Knez, 8.10.2007

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. VARSTVO POTROŠNIKOV IN SFERA ZASEBNEGA PRAVA 2.1. Uvod 2.2. Pomen 234. člena PES 2.3. Zadevi Leitner in Veedfald 2.4. Zadevi Océano Grupo in Freiburger Kommunalbauten 3. UPORABA IN UČINKOVITOST PRAVA ES V HORIZONTALNIH RAZMERJIH VARSTVA POTROŠNIKOV 4. SKLEP - SPREMEMBE P...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

RAZMEJITEV MED KONCESIJSKIMI IN JAVNONAROČNIŠKIMI RAZMERJI

Avtor ni naveden, 8.10.2007

GOSPODARSKE DRUŽBE, SPLOŠNI PREDPISI, PRORAČUN

, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. PRAVNA PRAVILA EU O KONCESIJSKIH IN JAVNONAROČNIŠKIH RAZMERJIH 3. SISTEMATIKA PRAVNIH PRAVIL O KONCESIJSKIH IN JAVNONAROČNIŠKIH RAZMERJIH V SLOVENIJI 4. KRITERIJI ZA RAZMEJITEV MED KONCESIJSKIMI IN JAVNONAROČNIŠKIMI RAZMERJI 5. SKLEP Povzetek Sistem javno-zasebnega partnerst...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Spremembe položaja in volitev sodnikov Ustavnega sodišča

Igor Kaučič, 8.10.2007

Ustavno sodišče

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2007 1. UVOD 2. KANDIDIRANJE IN VOLITVE SODNIKOV USTAVNEGA SODIŠČA 3. PROROGACIJA SODNIŠKE FUNKCIJE 4. PREDČASNA RAZREŠITEV USTAVNEGA SODNIKA 5. IMUNITETA USTAVNIH SODNIKOV Povzetek Novela Zakona o Ustavnem sodišču je uredila tudi nekatera vprašanja, ki se nanašajo na položaj in volitv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Družinska mediacija (de lege lata in) de lege ferenda

Mateja Končina-Peternel, 8.10.2007

Obligacije

Mateja Končina-Peternel, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. MEDIACIJA IN EVROPSKA UNIJA 2.1. Zelena knjiga (Green paper) o alternativnih metodah za reševanje sporov 2.2. Evropski kodeks za ravnanje mediatorjev 2.3. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Razkritja javnih družb

Žiga Kosi, 8.10.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Gospodarske javne službe (komunala)

Žiga Kosi, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. OBVEZNOST RAZKRIVANJA INFORMACIJ V ZTFI 2.1. Periodične informacije 2.2. Informacije o pomembnih deležih 2.3. Notranje informacije 2.4. Še nekatere informacije 2.5. Druge določbe glede razkritja informacij 3. ODPRTA VPRAŠANJA 4. SKLEP Povzetek Javne družbe mor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Načelo izvršitve naloga pod najboljšimi pogoji za stranko

Goran Katušin, 8.10.2007

Obligacije

Goran Katušin, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. UREDITEV V PRAVU EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V PRAVU REPUBLIKE SLOVENIJE 2.1. Splošno 2.2. Obseg uporabe načela izvrševanja naročil pod najugodnejšimi pogoji za stranko 2.3. Izvrševanje naročil za stranke 2.3.1. Splošno 2.3.2. Politika izvrševanja naro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

O stanju na področju kolektivnega delovnega prava

Polonca Končar, 8.10.2007

KOLEKTIVNE POGODBE

Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. KOLEKTIVNO POGAJANJE IN KOLEKTIVNE POGODBE 2.1. Razmerje med sindikati in sindikalno neorganiziranimi delavci 2.2. Razširitev kolektivne pogodbe 2.3. Reprezentativnost delavskih in delodajalskih organizacij 3. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 4. STAVKA Povzetek ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Svoboda sklepanja pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju

Etelka Korpič-Horvat, 8.10.2007

Delovna razmerja

Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. ZNAČILNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI V JAVNEM SEKTORJU 3. SVOBODA SKLEPANJA POGODB O ZAPOSLITVI V JAVNEM SEKTORJU 3.1. Splošno 3.2. Bistvene omejitve svobode sklepanja pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju 3.3. Svoboda sklepanja pogodb o zaposlitvi v državnih organih in samouprav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Izzivi, s katerimi se srečuje sodna praksa

Marta Klampfer, 8.10.2007

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST, Civilni sodni postopki

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. SPREMEMBA SODNE PRAKSE GLEDE NEKATERIH DELOVNOPRAVNIH INSTITUTOV 3. SPREMEMBA POGODBE O ZAPOSLITVI 3.1. Splošno o institutu spremembe pogodbe 3.2. Spremenjene okoliščine 3.3. Zavrnitev spremembe kot razlog za razvezo pogodbe o zaposlitvi 3.4. Sprememba pogodbe o zaposlitvi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Prosti trg v davčnih sporazumih o obdavčitvi gospodarskih družb

Boris Kostanjevec, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Poravnava davkov in prispevkov

Boris Kostanjevec, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVODNA MISEL 2. DAVČNI SPORAZUMI 2.1. Uporaba in razlaga sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja glede na dunajsko konvencijo o pogodbenem pravu 2.2. Medsebojno vplivanje davčnih in nedavčnih pogodb 2.3. Prizadevanja za izboljševanje prilagodljivosti davčnih pogodb 3. EVROPSKO SODIŠ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

IMPLEMENTACIJA DESETE DIREKTIVE O DELAVSKEM SOODLOČANJU PRI ZDRUŽITVAH V NEMŠKO NACIONALNO PRAVO

Manca Konjar, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Manca Konjar, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVOD 2. NA KRATKO O VSEBINI 16. ČLENA DESETE DIREKTIVE 3. ZAKON O IMPLEMENTACIJI DOLOČB O DELAVSKEM SOODLOČANJU PRI ZDRUŽITVI KAPITALSKIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC 3.1. Sprejem zakona in začetek veljavnosti 3.2. Členitev in vsebina zakona 3.2.1. Prvi del zakona: splošne določbe ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

SPREMEMBE V KONZORCIJU PO ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Vesna Kranjc, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Proračun

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2007DEJANSKO STANJE IN OPREDELITEV VPRAŠANJ Vsa vprašanja se navezujejo na dejstvo, da je ponudbo za pridobitev javnega naročila podal konzorcij in da utegne biti zoper enega od treh partnerjev v konzorciju uveden stečajni postopek še pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila. Vodilni partne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Ugotavljanje dejstev in dokazovanje v davčnem postopku

Polonca Kovač, 30.8.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davki občanov in dohodnina

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 5/2007 1. REGULACIJA DAVČNEGA POSTOPKA IN SUBSIDIARNA RABA ZUP 2. ZAČETEK DAVČNEGA POSTOPKA 3. UGOTOVITVENI POSTOPEK 3.1. Odmera davka po skrajšanem in posebnem ugotovitvenem postopku 3.2. Upoštevanje davčne osnove po ekonomski vrednosti 4. DOKAZOVANJE 4.1. Dokazno breme davčnega organa in zavez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

BANČNA GARANCIJA, NAROČITELJ BANČNE GARANCIJE, PODIZVAJALEC, JAVNA NAROČILA

dr. Vesna Kranjc, 27.6.2007

Proračun, Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/2007dr. Vesna Kranjc ? BANČNA GARANCIJA, NAROČITELJ BANČNE GARANCIJE, PODIZVAJALEC, JAVNA NAROČILA VPRAŠANJE Ali so kršena pravila ZJN-1, če je naročitelj bančne garancije oseba, ki ni sklenila pogodbe o oddaji javnega naročila (naročitelj bančne garancije je podizvajalec izvajalca) in je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

DAVČNE OBVEZNOSTI PRI ZDRUŽITVI, DAVČNI OBRAČUN IN PRENOS DAVČNE IZGUBE

dr. Marijan Kocbek, 27.6.2007

Druge davščine in olajšave

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2007dr. Marijan Kocbek ? DAVČNE OBVEZNOSTI PRI ZDRUŽITVI, DAVČNI OBRAČUN IN PRENOS DAVČNE IZGUBE DEJANSKO STANJE Z VPRAŠANJEM V letu 2006 so se opravili postopki združitve dveh družb, in sicer Družbenika, d. d., kot prevzete družbe ter Prevzemnika, d. d., kot prevzemne družbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Kršitev načela enakopravne obravnave delničarjev pri pridobivanju lastnih delnic zaradi umika

dr. Marijan Kocbek, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2007dr. Marijan Kocbek ? KRŠITEV NAČELA ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE DELNIČARJEV PRI PRIDOBIVANJU LASTNIH DELNIC ZARADI UMIKA VPRAŠANJE Ali gre za kršitev načela enakopravne obravnave delničarjev, če uprava družbe želi umakniti določen del delnic, ki bi jih predhodno odkupila zgolj od »določeneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Udeleženci postopkov in druga procesna vprašanja obveznih socialnih zavarovanj

dr. Polonca Kovač, 27.6.2007

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UVOD - RABA ZUP PRI OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJIH 2. PRISTOJNOST 2.1. Pristojnost odločanja v konkretnih upravnih zadevah kot javno pooblastilo 2.2. Pristojnost odločanja na prvi in drugi stopnji v upravnem postopku 2.3. Vloga področnih ministrstev 3. STRANKE PRI OBVEZNIH SOCIALNIH ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Železniški prevozi v EU: primarna uporaba evropskih uredb ali konvencije COTIF?

mag. Martina Kos, 27.6.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Martina Kos, Podjetje in delo, 3-4/2007mag. Martina Kos 1. UVOD 2. AKTI EVROPSKE SKUPNOSTI, KI UREJAJO ŽELEZNIŠKI PREVOZ V OKVIRU EU 2.1. Bela knjiga - evropska prometna politika do leta 2010: čas za sprejem odločitev 2.2. Evropske »železniške« uredbe in direktive 3. KONVENCIJA O MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM PREVOZU (COTIF) 3...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Dolžnosti in pristojnosti direktorjev v britanskem pravu

Janko Keček, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janko Keček, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UVOD 2.OPREDELITEV, VRSTE IN PRAVNI POLOŽAJ DIREKTORJEV 2.1. Opredelitev in vrste direktorjev 2.2. Pravni položaj direktorjev 3. DOLŽNOSTI DIREKTORJEV 4. FIDUCIARNE DOLŽNOSTI 4.1. Duty to promote the succes of the company 4.2. Duty to act within powers 4.3. Duty to exercise ind...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(3) 6-7(12) 5(4) 3-4(7)
2(2) 1(3)

Leto objave

< Vsi
2007(31)
> Februar(3) > April(2) > Junij(7) > Avgust(4) > Oktober(12) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov